Universiteit Leiden Universiteit Leiden

Nederlands English

Jeroen ten Voorde

Universitair hoofddocent

Naam Prof.dr.mr. J.M. ten Voorde
Telefoon +31 71 527 8928
E-mail j.m.ten.voorde@law.leidenuniv.nl

Jeroen ten Voorde (1977) is universitair hoofddocent straf(proces)recht. Hij is tevens als bijzonder hoogleraar strafrechtsfilosofie, leerstoel Leo Polak, verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Meer informatie Jeroen ten Voorde

Algemeen

Jeroen ten Voorde (1977) is universitair hoofddocent straf(proces)recht. Hij is tevens als bijzonder hoogleraar strafrechtsfilosofie, leerstoel Leo Polak, verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij studeerde rechten aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en was van juni 2001 tot september 2005 aan die universiteit verbonden als promovendus. Sinds september 2005 werkt hij aan de Universiteit Leiden.

Onderzoek

Hij voert onderzoek uit in het kader van het onderzoeksprogramma Criminal Justice, Legitimacy, Accountability, Effectivity en is als fellow verbonden aan het E.M. Meijers Instituut. Zijn onderzoek richt zich vooral op vraagstukken binnen het materiële strafrecht en de strafrechtsfilosofie. Daarbij gaat zijn aandacht uit naar ontwikkelingen op het terrein van strafrechtelijke aansprakelijkheid, waarbij zijn belangstelling niet louter op nationale ontwikkelingen is gericht. Zijn onderzoek is tevens gericht op ontwikkeling van strafwetgeving en de criteria waarop deze wetgeving moet zijn gebaseerd. Hij heeft verschillende nationale en internationale publicaties op zijn naam staan, waaronder enkele boeken. Hij begeleidt met enkele collega’s binnen het Instituut verschillende (buiten)promovendi bij het schrijven van hun proefschrift.

Onderwijs

Jeroen ten Voorde is in het studiejaar 2016/17 coördinator en hoorcollegedocent van het bachelorvak Materieel strafrecht. In de afstudeerrichting straf- en strafprocestrecht verzorgt hij het vak Bijzondere delicten. Hij begeleidt ook bachelor- en masterscripties. Aan de Rijksuniversiteit Groningen verzorgt hij een seminar in de master rechtsgeleerdheid, getiteld Boontje komt om zijn loontje.

Nevenwerkzaamheden

Zijn werkzaamheden aan de universiteit combineert hij met verschillende nevenwerkzaamheden. Zo is hij als auteur verbonden aan verschillende edities van Tekst & Commentaar. Hij is tevens lid van de redactie van PROCES. Voorts is hij vaste annotator voor Ars Aequi en SR Updates. Sinds 2007 is hij rechter-plaatsvervanger in de rechtbank Noord-Holland.

Rijksuniversiteit Groningen
Bijzonder hoogleraar strafrechtsfilosofie
Rechtbank Noord-Holland
Rechter-plaatsvervanger
Proces. Tijdschrift voor de strafrechtspleging
Lid redactie
Ars Aequi
Annotator
Kluwer
Auteur Tekst & Commentaar Strafrecht
Kluwer
Auteur Tekst & Commentaar Openbare Orde en Veiligheid
Kluwer
Auteur Tekst & Commentaar Gezondheidsrecht
Kluwer
Auteur Tekst & Commentaar Strafvordering
Boom uitgevers
Auteur SR Updates