Universiteit Leiden

nl en

Jeroen ten Voorde

Universitair hoofddocent

Naam
Prof.dr.mr. J.M. ten Voorde
Telefoon
+31 71 527 8928
E-mail
j.m.ten.voorde@law.leidenuniv.nl
ORCID iD
0000-0001-9618-3961

Jeroen ten Voorde (1977) is universitair hoofddocent straf(proces)recht. Hij is tevens als bijzonder hoogleraar strafrechtsfilosofie, leerstoel Leo Polak, verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Meer informatie over Jeroen ten Voorde

Leiden Law Blog

Jeroen ten Voorde studeerde rechten aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en was van juni 2001 tot september 2005 aan die universiteit verbonden als promovendus. Sinds september 2005 werkt hij aan de Universiteit Leiden.

Onderzoek

Hij is programmacoördinator van het onderzoeksprogramma Criminal Justice, Legitimacy, Accountability, Effectivity. Tevens is hij als fellow verbonden aan dit onderzoeksprogramma.

Zijn onderzoek richt zich vooral op vraagstukken binnen het materiële strafrecht en de strafrechtsfilosofie. Daarbij gaat zijn aandacht uit naar ontwikkelingen op het terrein van strafrechtelijke aansprakelijkheid, waarbij zijn belangstelling niet louter op nationale ontwikkelingen is gericht. Zijn onderzoek is tevens gericht op ontwikkeling van strafwetgeving en de criteria waarop deze wetgeving moet zijn gebaseerd. Hij heeft verschillende nationale en internationale publicaties op zijn naam staan, waaronder enkele boeken. Hij begeleidt met enkele collega’s binnen het Instituut verschillende (buiten)promovendi bij het schrijven van hun proefschrift.

Onderwijs

Jeroen ten Voorde is in het studiejaar 2017/18 hoorcollegedocent in de bachelorvakken Strafprocesrecht en Materieel strafrecht. In de afstudeerrichting straf- en strafprocestrecht verzorgt hij het vak Bijzondere delicten. Hij begeleidt ook bachelor- en masterscripties. Aan de Rijksuniversiteit Groningen verzorgt hij een seminar in de master rechtsgeleerdheid, getiteld Boontje komt om zijn loontje.

Nevenwerkzaamheden

Zijn werkzaamheden aan de universiteit combineert hij met verschillende nevenwerkzaamheden. Zo is hij als auteur verbonden aan verschillende edities van Tekst & Commentaar. Hij is tevens lid van de redactie van PROCES. Voorts is hij vaste annotator voor Ars Aequi en SR Updates. Hij is ook rechter-plaatsvervanger in de Rechtbank Noord-Holland en raadsheer-plaatsvervanger in het Gerechtshof Den Haag.

Universitair hoofddocent

 • Faculteit Rechtsgeleerdheid
 • Instituut voor Strafrecht & Criminologie
 • Straf- en Strafprocesrecht

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer B 3.28

Contact

 • Rijksuniversiteit Groningen Bijzonder hoogleraar strafrechtsfilosofie
 • Gerechtshof Den Haag raadsheer-plaatsvervanger
 • Rechtbank Noord-Holland Rechter-plaatsvervanger
 • Proces. Tijdschrift voor de strafrechtspleging Lid redactie
 • Ars Aequi Annotator
 • Kluwer Auteur Tekst & Commentaar Strafrecht
 • Wolters Kluwer gastannotator Nederlandse Jurisprudentie
 • Kluwer Auteur Tekst & Commentaar Openbare Orde en Veiligheid
 • Kluwer Auteur Tekst & Commentaar Gezondheidsrecht
 • Kluwer Auteur Tekst & Commentaar Strafvordering
 • Moddermanstichting Lid bestuur
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.