Universiteit Leiden

nl en

Jacob Hijma

Hoogleraar Burgerlijk recht

Naam
Prof.mr. J. Hijma
Telefoon
+31 71 527 7407
E-mail
j.hijma@law.leidenuniv.nl

J. Hijma is sinds 1989 verbonden aan het Instituut voor Privaatrecht als hoogleraar.

Meer informatie over Jacob Hijma

Jacob (Jaap) Hijma, geboren te Leeuwarden in 1955, studeerde Nederlands Recht aan de Rijksuniversiteit te Leiden van 1973 tot 1978. Na zijn afstuderen (cum laude) werd hij wetenschappelijk medewerker bij de Afdeling Burgerlijk Recht van die universiteit. In het academisch jaar 1985-1986 was hij fellow van het NIAS te Wassenaar. In januari 1988 promoveerde hij, bij W.M. Kleijn, op een proefschrift getiteld Nietigheid en vernietigbaarheid van rechtshandelingen (cum laude). Sinds 1988 is hij hoogleraar in het burgerlijk recht aan de Leidse universiteit. In 1989 sprak hij zijn oratie uit, getiteld Het constitutieve wijzigingsvonnis (in het licht van de derogerende werking van redelijkheid en billijkheid). 

Hijma is geïnteresseerd in het gehele vermogensrecht, met als zwaartepunten het contractenrecht, het verdere verbintenissenrecht en het consumentenrecht. Van zijn hand verschenen, onder meer, de bewerking van Deel 7-I* van de Asser-serie, gewijd aan Koop en Ruil (achtste druk, 2013), het Compendium van het Nederlands Vermogensrecht (met M.M. Olthof; twaalfde druk, 2014), het deel Rechtshandeling en Overeenkomst in de Studiereeks Burgerlijk Recht (met A.R. Bloembergen, C.C. van Dam, W.A.M. van Schendel en W.L. Valk; zevende druk, 2013), de monografie Algemene voorwaarden (deel B-55 van de serie Monografieën BW, derde druk, 2010) en het preadvies Bedenktijd in het contractenrecht (VBR 2004).  

Hijma is raadsheer-plaatsvervanger in het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden en vaste annotator van de Nederlandse Jurisprudentie. Hij is redacteur van het WPNR, de losbladige editie GS Vermogensrecht, de Monografieën Privaatrecht en de Studiereeks Burgerlijk Recht.  

Hoogleraar Burgerlijk recht

 • Faculteit Rechtsgeleerdheid
 • Instituut voor Privaatrecht
 • Civiel recht

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer C203

Contact

 • Hijma J., annotatie bij: Hoge Raad 11 december 2015, nr. 15/02931, NJ 2017,8; 1034-1036.annotatie
 • Hijma J., annotatie bij: Hoge raad 12 februari 2016, nr. 17/02231, NJ 2017,33/34; 4473-4477.annotatie
 • Hijma J., annotatie bij: Hoge Raad 27 mei 2016, nr. 15/00288, NJ 2017,37; 4911-4914.annotatie
 • Hijma J., annotatie bij: Hoge raad 27 november 2015, nr. 16/01951, NJ 2017,6; 622-625.annotatie
 • Hijma J. (2017), Art. 3:44 (bedrog en bedreiging). In: Hijma J. (red.) Groene Serie Vermogensrecht. Groene Serie.boekdeel
 • Hijma J. (2017), Art. 6:228 (dwaling). In: Klomp R.J.Q., Schelhaas H.N. (red.) Groene Serie Verbintenissenrecht. Groene Serie Deventer: Wolters Kluwer.boekdeel
 • Hijma Jac. & Olthof M.M. (2017), Compendium van het Nederlands vermogensrecht. Deventer: Wolters Kluwer.boek
 • Hijma J. (2017), Nieuw nulliteitenrecht, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 2017(7133): 10-17.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Hijma J. (2017), Ontwikkelingen in het overeenkomstenrecht (III), WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 2017(7166): 777-784.artikel in een tijdschrift
 • Hijma J. (2017), Titel 3.2 (Rechtshandelingen), Titel 3.3 (Volmacht) en Titel 6.4 (Verbintenissen uit andere bron) BW. In: Krans H.B., Nieuwenhuis J.H., Stolker C.J.J.M., Valk W.L., Wissink M.H. (red.) Vermogensrecht. Tekst & Commentaar Deventer: Wolters Kluwer.boekdeel
 • Hijma J. (2016), De klachtplicht beteugeld. In: Boom W.H. van, Breedveld-de Voogd C., Castermans A.G., Deugd-Dijkman M. de, Hijma J. (red.) Een kwart eeuw. Privaatrechtelijke opstellen, aangeboden aan prof. mr. H.J. Snijders. Deventer: Wolters Kluwer. 167-182.boekdeel
 • Boom W.H. van, Breedveld- de Voogd C.G., Castermans A.G., Deugd-Dijkman M.D.R.M. de & Hijma J. (red.) (2016), Een kwart eeuw - privaatrechtelijke opstellen aangeboden aan prof. mr. H.J. Snijders ter gelegenheid van zijn emeritaat. Deventer: Wolters Kluwer.boekredactie
 • Hijma Jac. (2016), Schadevergoeding bij dwaling. In: Hartlief T., Faure M. (red.) De Spier-bundel. De agenda van het aansprakelijkheidsrecht. Deventer: Wolters Kluwer. 113-126.boekdeel
 • Hijma Jac. (2016), Algemene inleiding. In: Hijma Jac. (red.) Rechtshandeling en Overeenkomst. Studiereeks Burgerlijk Recht nr. 3 Deventer: Wolters Kluwer. 1-21.boekdeel
 • Hijma Jac. (2016), Algemene voorwaarden. In: Hijma Jac, Dam C.C. van, Schendel W.A.M. van, Valk W.L. (red.) Rechtshandeling en Overeenkomst. Studiereeks Burgerlijk Recht nr. 3 Deventer: Wolters Kluwer. 241-281.boekdeel
 • Hijma Jac. (2016), Algemene voorwaarden. Monografie BW B55 Monografieën nieuw BW: commentaar op het nieuwe burgerlijk recht. B-serie nr. B55. Deventer: Wolters Kluwer.boek
 • Hijma J., annotatie bij: Hoge Raad 30 januari 2015, nr. 13/03112, NJ 2016,8; 863-865.annotatie
 • Hijma J., annotatie bij: Hoge Raad 9 oktober 2015, nr. 15/00378, NJ 2016,51; 6528-6530.annotatie
 • Hijma J. (2016), De klachtplicht beteugeld. In: Boom W.H. van, Breedveld- de Voogd C.G., Castermans A.G., Deugd-Dijkman M.D.R.M. de, Hijma J. (red.) Een kwart eeuw. Privaatrechtelijke opstellen, aangeboden aan prof. mr. H.J. Snijders. Deventer: Wolters Kluwer. 167-181.boekdeel
 • Hijma Jac. (2016), Onderzoeksplicht boven mededelingsplicht, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 2016(7102): 263-264.artikel in een tijdschrift
 • Hijma J. (2016), The concept of nullity. In: Breedveld-de Voogd C.G., Castermans A.G., Knigge M.W., Linden T. van der, Oever H.A. ten (red.) Core Concepts in the Dutch Civil Code. Continuously in Motion. BW Krant Jaarboek nr. 30 Deventer: Wolters Kluwer. 17-37.boekdeel
 • Hijma J., annotatie bij: Hoge Raad 7 februari 2014, nr. 13/00707, NJ 2015,29; 3275-3278.annotatie
 • Hijma J. (2015), Commentaar art. 3:44 (wilsgebreken). In: Hijma J. (red.) Vermogensrecht, Supplement 140. Groene Serie Deventer: Wolters Kluwer.boekdeel
 • Hijma J. (2015), Commentaar art. 6:228 (dwaling). In: Hondius E.H., Klomp R., Schelhaas H. (red.) Verbintenissenrecht. Groene Serie Deventer: Wolters Kluwer.boekdeel
 • Hijma J. (2015), Conversie en reductie, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 2015(7054): 263-269.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Hijma J. (2015), Ontwikkelingen in het overeenkomstenrecht (II), WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 2015(7081): 903-909.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Hijma J., annotatie bij: Hoge Raad 13 juni 2014, nr. 13/04341, NJ 2015,52; 6234-6238.annotatie
 • Hijma J. (2015), Titels 3.2, 3.3 en 6.4 BW. In: Nieuwenhuis J.H., Krans B., Stolker C., Valk L., Wissink M. (red.) Tekst & Commentaar Vermogensrecht. Deventer: Wolters Kluwer. 53-95, 96-120, 1043-1064.boekdeel
 • Hijma J. (2015), Titels 3.2, 3.3. en 6.4 BW. In: Nieuwenhuis J.H., Krans B., Stolker C., Valk L. (red.) Tekst & Commentaar Burgerlijk Wetboek. Deventer: Wolters Kluwer. 2019-2061, 2063-2086, 3379-3400.boekdeel
 • Hijma J., NJ 2014; 4409-4411.annotatie
 • Hijma J. & Olthof M.M. (2014), Compendium van het Nederlands vermogensrecht. Deventer: Kluwer.boek
 • Hijma J. , annotatie bij: Hoge Raad 13 juli 2012, NJ 2014; 274-276.annotatie
 • Hijma J. (2014), Gezichtspunten bij nietigheid, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 2014(7034): 929-930.artikel in een tijdschrift
 • Hijma J., annotatie bij: Hoge Raad 22 december 2011, NJ 2014; 239-241.annotatie
 • Hijma J., annotatie bij: Hoge Raad 2 november 2012, NJ 2014; 4221-4224.annotatie
 • Hijma J., annotatie bij: Hoge Raad 8 februari 2013, NJ 2014; 6378-6382.annotatie
 • Hijma J. (red.) (2014), Vermogensrecht Groene Serie. Deventer: Kluwer.boekredactie
 • Vlas P., Hijma J., Waaijer B.C.M., Vijfeijken I.J.F.A. van, Mierlo A.I.M. van, Paardt R.N.G. van der, Verstappen L.C.A., Timmerman L., Rensen G.J.C. & Schols F.W.J.M. (2014), Redactielid WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie .tijdschriftredactie
 • Hijma J. (2014), Wilsgebreken; bedreiging en bedrog (art. 3:44 BW). In: Hijma J. (red.) Vermogensrecht. Groene Serie nr. 3:44 Deventer: Kluwer. supplement 133.boekdeel
 • Hijma J. (2014), Wilsgebreken bij een meerpartijenovereenkomst. In: Breedveld- de Voogd C.G., Castermans A.G. (red.) Wilsgebreken bij een meerpartijenovereenkomst. BW Krant Jaarboek nr. 29 Deventer: Wolters Kluwer. 91-106.boekdeel
 • Hijma J., annotatie bij: HR 15 april 2011, NJ 2013; 1552-1554.annotatie
 • Hijma J., annotatie bij: HR 9 december 2011, NJ 2013; 3189-3192.annotatie
 • Hijma J. (2013), Consument en non-conformiteitsbewijs, Tijdschrift voor consumentenrecht & handelspraktijken 2013(6): 257-261.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Hijma J. (2013), De rol van de rechter (en van partijen) bij contractswijziging wegens onvoorziene omstandigheden. In: Onvoorziene omstandigheden, verstoring en herstel van contractueel evenwicht. Antwerpen / Apeldoorn: Maklu. 17-28.boekdeel
 • Hijma J. & Snijders H.J. (2013), Redactielid Tijdschrift voor Privaatrecht .tijdschriftredactie
 • Hijma J. (2013), Hoofdstuk 1 (Algemene inleiding) en hoofdstuk 6 (Algemene voorwaarden). In: Hijma J. (red.) Rechtshandeling en Overeenkomst. Studiereeks Burgerlijk Recht nr. 3 Deventer: Kluwer. 1-22 en 237-276.boekdeel
 • Hijma J. (2013), Mr. C. Assers Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht, Deel 7-I*, Bijzondere overeenkomsten, Koop en ruil. Deventer: Kluwer.boek
 • Hijma J. (2013), Ontwikkelingen in het overeenkomstrecht, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 2013(6994): 955-962.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Hijma J. (2013), Ontwikkelingen op het terrein der algemene voorwaarden, Tijdschrift voor Privaatrecht 50: 1251-1262.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Hijma J., annotatie bij: HR 25 maart 2011, NJ 2013; 50-52.annotatie
 • Hijma J. (red.) (2013), Rechtshandeling en Overeenkomst Studiereeks Burgerlijk Recht nr. 3. Deventer: Kluwer.boekredactie
 • Hijma J., annotatie bij: HR 8 juli 2011, NJ 2013; 2988-2991.annotatie
 • Hijma J. (2013), Titel 3.2 (Rechtshandelingen), titel 3.3 (Volmacht), titel 6.4 (Verbintenissen uit andere bron). In: Nieuwenhuis J.H., Stolker C.J.J.M., Valk W.L. (red.) Burgerlijk Wetboek. Tekst & Commentaar Deventer: Kluwer.boekdeel
 • Hijma J. (2013), Titel 3.2 (Rechtshandelingen), titel 3.3 (Volmacht), titel 6.4 (Verbintenissen uit andere bron). In: Nieuwenhuis J.H., Stolker C.J.J.M., Valk W.L, Wissink M.H. (red.) Vermogensrecht. Tekst & Commentaar Deventer: Kluwer.boekdeel
 • Hijma J. (2013), Verbintenissenrecht, art. 6:228 BW (Dwaling). In: Verbintenissenrecht. Groene Serie Deventer: Kluwer.boekdeel
 • Hijma J. (2013), Zaakwaarneming, onverschuldigde betaling en ongerechtvaardigde verrijking. In: Buchem-Spapens A.M.J. van, Nieuwenhuis J.H., Waal-van Wessem I. de (red.) Inleiding privaatrecht. Deventer: Kluwer. 263-274.boekdeel
 • Hijma Jac. (2012), Artikelen van naam, Ars Aequi (Maart): 168-170.artikel in een tijdschrift
 • Hijma Jac., annotatie bij: HR 8 oktober 2010, NJ 2012; 2420-2421.annotatie
 • Hijma Jac., annotatie bij: HR 17 september 2010, NJ 2012; 410-412.annotatie
 • Hijma Jac. (2012), Hoofdstuk 4 (Ketidakabsahan dan pembatalan), hoofdstuk 5 (Isi dan konsekuensi dari kontrak) en hoofdstuk 7 (Kontrak penjualan; penjualan konsumen). In: Hijma Jac. (red.) Hukum Perikatan (Law of Obligations). Jakarta: Pustaka Larasan. 147-199.boekdeel
 • Agustina R., Suharnoko, Nieuwenhuis J.H. & Hijma J. (2012), Hukum Perikatan (Law of Obligations). Jakarta: Pustaka Larasan.boek
 • Hijma Jac. (2012), (On)bekendheid met algemene voorwaarden volgens het DCFR. In: Ibili F. (red.) IPR in de spiegel van Paul Vlas (Vlas-bundel). Deventer: Kluwer. 77-88.boekdeel
 • Hijma Jac. (2012), The role of the court and of the parties in adapting a contract to unforeseen circumstances. In: Castermans A.G. (red.) Foreseen and unforeseen circumstances. Deventer: Kluwer. 17-27.boekdeel
 • Hijma Jac. (2011), Art. 3:44 BW (Wilsgebreken). In: Vermogensrecht (losbladige editie). Deventer: Kluwer.boekdeel
 • Hijma Jac. (2011), Art. 6:228 BW (Dwaling). In: Verbintenissenrecht (losbladige editie). Deventer: Kluwer.boekdeel
 • Hijma Jac. (2011), Bewijslastperikelen rond een uitgemergelde parkiet (wetsvoorstel 27 809). In: Breedveld-de Voogd C.G. (red.) Signora Senatrice. Den Haag: Boom Juridische Uitgevers. 31-41.boekdeel
 • Hijma Jac. & Olthof M.M. (2011), Compendium van het Nederlands vermogensrecht. Deventer: Kluwer.boek
 • Hijma Jac. (2011), Het dwalingsstelsel van het DCFR, Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht (7): 299-305.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Hijma Jac., annotatie bij: HR 10 juli 2009, NJ 2011; 455-457.annotatie
 • Hijma Jac., annotatie bij: HR 19 december 2008, NJ 2011; 38-39.annotatie
 • Hijma Jac., annotatie bij: HR 11 juni 2010, NJ 2011; 4539-4541.annotatie
 • Hijma Jac., annotatie bij: HR 11 februari 2011, NJ 2011; 5774-5776.annotatie
 • Hijma Jac. (2011), Titel 3.2 (Rechtshandelingen). In: Nieuwenhuis J.H. (red.) Tekst & Commentaar Burgerlijk Wetboek. Deventer: Kluwer. 1631-1665.boekdeel
 • Hijma Jac. (2011), Titel 3.2 (Rechtshandelingen). In: Nieuwenhuis J.H. (red.) Tekst & Commentaar Vermogensrecht. Deventer: Kluwer. 47-81.boekdeel
 • Hijma Jac. (2011), Titel 3.3 (Volmacht). In: Nieuwenhuis J.H. (red.) Tekst & Commentaar Burgerlijk Wetboek. Deventer: Kluwer. 1666-1687.boekdeel
 • Hijma Jac. (2011), Titel 3.3 (Volmacht). In: Nieuwenhuis J.H. (red.) Tekst & Commentaar Vermogensrecht (6e druk). Deventer: Kluwer. 83-103.boekdeel
 • Hijma Jac. (2011), Titel 6.4 (Verbintenissen uit andere bron). In: Nieuwenhuis J.H. (red.) Tekst & Commentaar Burgerlijk Wetboek. Deventer: Kluwer. 2791-2809.boekdeel
 • Hijma Jac. (2011), Titel 6.4 (Verbintenissen uit andere bron). In: Nieuwenhuis J.H. (red.) Tekst & Commentaar Vermogensrecht. Deventer: Kluwer. 877-895.boekdeel
 • Hijma Jac. (2010), Algemene voorwaarden. Deventer: Kluwer.boek
 • Hijma Jac. (2010), Backgrounds of and trends in the new Civil Code of The Netherlands. In: Hijma Jac., Snijders H.J. (red.) The Netherlands New Civil Code. Jakarta, Indonesia: National Legal Reform Program. 1-15.boekdeel
 • Broekema-Engelen B.J. & Hijma Jac. (2010), De koop- / aannemingsovereenkomst: Koop en / of aanneming?. In: Castermans A.G., Jansen K.J.O., Knigge M.W., Memelink P., Nieuwenhuis J.H. (red.) 40 jaar practicum. Rondom onroerend goed. Meijers-reeks nr. 188 Deventer: Kluwer. 4-10.boekdeel
 • Hijma Jac., annotatie bij: HR 11 juli 2008, NJ 2010; 2511-2514.annotatie
 • Hijma Jac., annotatie bij: HR 5 september 2008, NJ 2010; 2627-2628.annotatie
 • Hijma Jac., annotatie bij: HR 5 december 2008, NJ 2010; 5789-5790.annotatie
 • Hijma Jac., annotatie bij: HR 6 juni 2008, NJ 2010; 118-119.annotatie
 • Hijma Jac., annotatie bij: HR 26 juni 2009, NJ 2010; 6665-6667.annotatie
 • Hijma Jac., annotatie bij: HR 27 juni 2008, NJ 2010; 818-820.annotatie
 • Hijma Jac. (2010), Hoofdstuk 1 (Algemene inleiding). In: Hijma Jac. (red.) Rechtshandeling en Overeenkomst. Deventer: Kluwer. 1-24.boekdeel
 • Hijma Jac. (2010), Hoofdstuk 6 (Algemene voorwaarden). In: Hijma Jac. (red.) Rechtshandeling en Overeenkomst. Deventer: Kluwer. 242-283.boekdeel
 • Hijma Jac. (2010), Nullity and annullability according to the Civil Code of The Netherlands. In: Soemadipradja (red.) Penjelasan Hukum tentang Keadaan Memaksa. Jakarta, Indonesia: National Legal Reform Program. 23-30.boekdeel
 • Hijma Jac. (2010), Nullity and annullability according to the Civil Code of The Netherlands. In: Erawati, Budiono (red.) Penjelasan Hukum tentang Kebalatan Perjanjian. Jakarta, Indonesia: National Legal Reform Program. 35-43.boekdeel
 • Hijma Jac. (2010), Rechtshandeling en Overeenkomst. Deventer: Kluwer.boek
 • Hijma Jac. (2009), Art. 3:44 leden 1-3 BW (wilsgebreken). In: Kleijn W.M., Hijma Jac. (red.) Vermogensrecht. Deventer: Kluwer.boekdeel
 • Hijma Jac. (2009), Art. 6:228 (dwaling). In: Schaick A.C. van (red.) Wet en Rechtspraak Vermogensrecht, tweede druk. Deventer: Kluwer. 1037-1049.boekdeel
 • Hijma Jac. (2009), De koopregeling in het richtlijnvoorstel Consumentenrechten. In: Hesselink M., Loos M.B.M (red.) Het voorstel voor een Europese richtlijn. Den Haag: Boom. 167-182.boekdeel
 • Hijma Jac. (2009), De rol van consument-verkoper. In: Castermans A.G., Hijma Jac., Jansen K.J.O., Memelink P., Snijders H.J., Stolker C.J.J.M. (red.) Ex Libris Hans Nieuwenhuis. Deventer: Kluwer. 309-322.boekdeel
 • Castermans A.G., Hijma Jac., Jansen K.J.O., Memelink P., Snijders H.J. & Stolker C.J.J.M. (2009), Ex libris Hans Nieuwenhuis. Deventer: Kluwer.boek
 • Castermans A.G., Hijma Jac., Jansen K.J.O., Memelink P., Snijders H.J. & Stolker C.J.J.M. (2009), Ex libris Hans Nieuwenhuis, Woord vooraf. In: Castermans A.G., Hijma Jac., Jansen K.J.O, Memelink P., Snijders H.J., Stolker C.J.J.M. (red.) Ex libris Hans Nieuwenhuis. Deventer: Kluwer. V-IX.boekdeel
 • Hijma Jac., annotatie bij: HR 11 januari 2008, NJ 2009; 3317-3319.annotatie
 • Hijma Jac., annotatie bij: HR 28 maart 2008, NJ 2009; 5806-5809.annotatie
 • Hijma Jac., annotatie bij: HR 1 februari 2008, NJ 2009; 3336-3337.annotatie
 • Hijma Jac., annotatie bij: HR 21 september 2007, NJ 2009; 549-551.annotatie
 • Hijma Jac. (2009), Klachtplicht en bedrog, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie (6781): 18-21.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Hartlief T., Hijma Jac. & Snijders H.J. (2009), Over verjaringsperikelen in de bemiddelingspraktijk van het Instituut Asbestslachtoffers, Nederlands Juristenblad (1197): 1554-1559.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Hijma Jac. (2009), Rechtshandelingen en volmacht. In: Nieuwenhuis J.H., Stolker C.J.J.M., Valk W.L. (red.) Tekst & Commentaar Vermogensrecht, vijfde druk. Deventer: Kluwer. 43-96.boekdeel
 • Hijma Jac. (2009), Sale of Consumer Goods. In: Snijders H.J., Vogenauer S. (red.) Content and Meaning of National Law in the Context of Transnational Law. München: Sellier. 89-99.boekdeel
 • Hijma Jac. (2009), Sales Principles, Tijdschrift voor consumentenrecht & handelspraktijken : 144-155.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Hijma Jac. (2009), Verbintenissen uit andere bron dan onrechtmatige daad of overeenkomst. In: Nieuwenhuis J.H., Stolker C.J.J.M., Valk W.L. (red.) Vermogensrecht. Tekst & Commentaar Deventer: Kluwer. 829-847.boekdeel
 • Kleijn W.M. & Hijma Jac. (2009), Vermogensrecht (losbladig). Deventer: Kluwer.boek
 • Hijma Jac. (2008), Algemene voorwaarden, Tijdschrift voor Privaatrecht 45(2): 765-778.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Hijma Jac. & Olthof M.M. (2008), Compendium van het Nederlands vermogensrecht. Deventer: Kluwer.boek
 • Hijma Jac. (2008), Dwaling. In: Hondius E.H. (red.) Losbladige editie Verbintenissenrecht. Deventer: Kluwer.boekdeel
 • Hijma Jac., annotatie bij: HR 28 april 2006, NJ 2008; 1558-1560.annotatie
 • Hijma Jac., annotatie bij: HR 28 januari 2005, NJ 2008; 482-485.annotatie
 • Hijma Jac., annotatie bij: HR 29 juni 2007, NJ 2008; 6324-6327.annotatie
 • Hijma Jac., annotatie bij: HR 28 januari 2005, NJ 2008; 362-363.annotatie
 • Hijma Jac., annotatie bij: HR 6 april 2007, NJ 2008; 4876-4878.annotatie
 • Hijma Jac., annotatie bij: HR 29 juni 2007, NJ 2008; 6304-6306.annotatie
 • Hijma Jac. (2008), Normaal (en bijzonder) gebruik van gekochte zaken. In: Castermans A.G., Houben I.S.J., Jansen K.J.O., Memelink P., Nieuwenhuis J.H., Reurich L. (red.) De maatman in het burgerlijk recht (BWKJ 24). Deventer: Kluwer. 149-168.boekdeel
 • Hijma Jac. (2007), Algemene inleiding (hoofdstuk 1). In: Hijma Jac. (red.) Rechtshandeling en Overeenkomst.. Deventer: Kluwer. 1-23.boekdeel
 • Hijma Jac. (2007), Algemene voorwaarden (hoofdstuk 6). In: Hijma Jac. (red.) Rechtshandeling en Overeenkomst. Deventer: Kluwer. 246-287.boekdeel
 • Hijma Jac. (2007), Begrenzing van consumentenbescherming, bezien bij 'koop op afstand'. In: Houben I.S.J., Jansen K.J.O., Memelink P., Nieuwenhuis J.H., Reurich L. (red.) Europees contractenrecht - Techniek en moraal. Deventer: Kluwer. 23-39.boekdeel
 • Hijma Jac. (2007), Dwaling (art. 6:228 BW). In: Schaick A.A. van, Perron C.E. du, Hartlief T. (red.) Wet en rechtspraak Burgerlijk Wetboek. Deventer: Kluwer. 891-901.boekdeel
 • Hijma Jac. (2007), Dwaling (art. 6:228).. In: Verbintenissenrecht (losbladig; ca. 50 bewerkte pag. + ca. 10 nieuwe pag.)..boekdeel
 • Hijma Jac. (2007), Foundations of and trends in the new Civil Code of The Netherlands. In: Wang L.M., Wang W.G. (red.) Dutch experience and re-codification of civil law. Beijing China: CUPL/Joyal. 16-37.'non-refereed' congresbijdrage
 • Hijma Jac., annotatie bij: HR 24 december 2004, NJ 2007.annotatie
 • Hijma Jac., annotatie bij: HR 14 januari 2005, NJ 2007.annotatie
 • Hijma Jac. (2007), Mr. C. Asser's Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht, Bijzondere overeenkomsten, Koop en ruil.. Deventer: Kluwer.boek
 • Hijma Jac. (red.) (2007), Rechtshandeling en Overeenkomst. Deventer: Kluwer.boekredactie
 • Hijma Jac. (2007), Rechtshandelingen (Titel 3.2). In: Nieuwenhuis J.H., Stolker C.J.J.M., Valk W.L., Wissink M.H. (red.) Tekst & Commentaar, Vermogensrecht. Deventer: Kluwer. 47-84.boekdeel
 • Hijma Jac. (2007), The impact of EU-legislation on the Civil Code, especially regarding consumer protection. In: Wang L.M., Wang W.G. (red.) Dutch experience and re-codification of civil law.. Beijing China: CUPL/Joyal. 228-241.'non-refereed' congresbijdrage
 • Hijma Jac. (2007), Verbintenissen uit andere bron dan onrechtmatige daad of overeenkomst. In: Nieuwenhuis J.H., Stolker C.J.J.M., Valk W.L., Wissink M.H. (red.) Tekst & Commentaar, Vermogensrecht. Deventer: Kluwer. 881-900.boekdeel
 • Hijma Jac. (2007), Volmacht (Titel 3.3). In: Nieuwenhuis J.H., Stolker C.J.J.M., Valk W.L., Wissink M.H. (red.) Tekst & Commentaar, Vermogensrecht. Deventer: Kluwer. 85-107.boekdeel
 • Hijma Jac. (2006), An introduction to the New Civil Code (1992) of The Netherlands.. In: Chen J. F. (red.) Vertaling Nederlands Burgerlijk Wetboek in het Chinees.. Beijing (China): CUPL.'non-refereed' congresbijdrage
 • Hijma Jac. (2006), Diverse bijdragen aan congres New Dutch Civil Code. In: CCCL 2002-2005. Beijing (China): CUPL.congresbijdrage
 • Hijma Jac., annotatie bij: HR 22 oktober 2004, NJ 2006.annotatie
 • Hijma Jac., annotatie bij: HR 19 maart 2004, NJ 2006.annotatie
 • Hijma Jac., annotatie bij: HR 7 mei 2004, NJ 2006.annotatie
 • Hijma Jac., annotatie bij: HR 4 juni 2004, NJ 2006.annotatie
 • Hijma Jac., annotatie bij: HR 8 oktober 2004, NJ 2006.annotatie
 • Hijma Jac. (2006), The New Civil Code (1992) of The Netherlands, Chinese Comparative Literature Bulletin 2006-I: 147-158.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Hijma Jac. (2006), Verjaring bij nonconformiteit en onrechtmatige daad., WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 6675: 557-558.'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Hijma Jac. & Olthof M.M. (2005), Compendium van het Nederlands Vermogensrecht.. Deventer: Kluwer.boek
 • Hijma Jac. (2005), Dwaling (art. 6:228 BW). In: Verbintenissenrecht (losbladig werk; 50 bewerkte pagina's, 10 nieuw geschreven pagina's). Deventer: Kluwer.boekdeel
 • Hijma Jac., annotatie bij: HR 19 september 2003, NJ 2005.annotatie
 • Hijma Jac., annotatie bij: HR 12 december 2003, NJ 2005.annotatie
 • Hijma Jac. (2005), Inpassing van Europese consumentenkoopregels. In: Hoogervorst E.M., Houben I.S.J., Memelink P., Nieuwenhuis J.H., Reurich L., Verburg G.J.M. (red.) Rechtseenheid en vermogensrecht. In: Meijers-reeks, nr. 102. Deventer: Kluwer. 97-112.'non-refereed' congresbijdrage
 • Hijma Jac. (2005), Wilsgebreken (art. 3:44 BW). In: Vermogensrecht (losbladig werk; 10 bewerkte pagina's, 2 nieuw geschreven pagina's). Deventer: Kluwer.boekdeel
 • Hijma Jac. (2004), Algemene inleiding. In: Hijma Jac., Dam C.C. van, Schendel W.A.M. van, Valk W.L. (red.) Rechtshandeling en Overeenkomst. Deventer: Kluwer. 1-26.boekdeel
 • Hijma Jac. (2004), Algemene voorwaarden. In: Hijma Jac., Dam C.C. van, Schendel W.A.M. van, Valk W.L. (red.) Rechtshandeling en Overeenkomst. Deventer: Kluwer. 281-326.boekdeel
 • Hijma Jac. (2004), Bedenktijd in het contractenrecht. In: Hijma Jac., Valk W.L. (red.) Wettelijke bedenktijd. Deventer: Kluwer. 1-86.boekdeel
 • Hijma Jac. (2004), Dwaling. In: Verbintenissenrecht (losbladig werk, 30 bewerkte pagina's). Deventer: Kluwer.boekdeel
 • Hijma Jac. (2004), Dwalingszaken, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 6597: 873-874.artikel in een tijdschrift
 • Hijma Jac. (2004), Een bedenktijd voor de koper. In: Hartlief T., Hijma Jac., Reurich L. (red.) Coherente instrumenten in het contractenrecht. In: Meijers Reeks, nr. 67.. Deventer: Kluwer. 97-110.'non-refereed' congresbijdrage
 • Hijma Jac., annotatie bij: HR 26 april 2002, NJ 2004.annotatie
 • Hijma Jac., annotatie bij: HR 21 februari 2003, NJ 2004.annotatie
 • Hijma Jac., annotatie bij: HR 25 oktober 2002, NJ 2004.annotatie
 • Hijma Jac., annotatie bij: HR 20 september 2002, NJ 2004.annotatie
 • Hijma Jac., annotatie bij: HR 11 juli 2003, NJ 2004.annotatie
 • Hijma Jac., annotatie bij: HR 31 mei 2002, NJ 2004.annotatie
 • Hijma Jac. (2004), Onder de maat, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 6580: 436-437.artikel in een tijdschrift
 • Hijma Jac., Schendel W.A.M. & Wissink M.H. (red.) (2004), Serie Monografieën Privaatrecht. Deventer: Kluwer.boekredactie
 • Hijma Jac., Brunner C.J.H., Snijders H.J. & Spier J. (red.) (2004), Serie Studiereeks Burgerlijk Recht. Deventer: Kluwer.boekredactie
 • Hijma Jac. & Kleyn W.M. (red.) (2004), Vermogensrecht. Deventer: Kluwer.boekredactie
 • Hijma Jac. (2004), Wilsgebreken. In: Vermogensrecht (losbladig werk, 5 bewerkte pagina's). Deventer: Kluwer.boekdeel
 • Hijma Jac. (2003), Algemene voorwaarden., TPR : 250-260.artikel in een tijdschrift
 • Hijma Jac. (2003), Algemene voorwaarden.. Deventer: Kluwer.boek
 • Hijma Jac. (2003), Bedenktijdoverpeinzingen., WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 6539: 813-814.artikel in een tijdschrift
 • Hartlief T., Hijma Jac. & Reurich L. (red.) (2003), Coherente instrumenten in het contractenrecht Meijers-reeks nr. 67. Deventer: Kluwer.boekredactie
 • Hijma Jac. (2003), De rechtsmiddelen van de consument-koper; richtlijn 1999/44 en de Nederlandse wet.. In: Smits J. (red.) De richtlijn consumentenkoop in perspectief.. Den Haag: Boom. 29-39.'non-refereed' congresbijdrage
 • Hijma Jac. (2003), Drie dagen denktijd.. In: Struiksma J., Velten A.A. van, Vlas P., Waaijer B.C.M. (red.) Vast en goed.. Deventer: Kluwer. 93-106.'non-refereed' congresbijdrage
 • Hijma Jac. (2003), Dwaling.. In: Verbintenissenrecht. (losbladig, 5 nieuwe en 30 bewerkte pagina's)..boekdeel
 • Hijma Jac. (2003), Factoren binnen de toerekening naar redelijkheid.. In: Spier J., Schendel W.A.M. van (red.) Schadevergoeding: een eeuw later. Deventer: Kluwer. 79-81.'non-refereed' congresbijdrage
 • Hijma Jac., annotatie bij: HR 14 juni 2002, NJ 2003.annotatie
 • Hijma Jac., annotatie bij: HR 4 oktober 2002, NJ 2003.annotatie
 • Hijma Jac., annotatie bij: HR 11 januari 2002, NJ 2003.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Hijma Jac., annotatie bij: HR 11 januari 2002, NJ 2003.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Hijma Jac. (2003), Terug tot Liszkay/Harman. In: Hondius E.H., Maanen G.E. van (red.) Civiele klassiekers revisited. Deventer: Kluwer. 177-187.'non-refereed' congresbijdrage
 • Hijma Jac. (2003), Titel 6.4 BW.. In: Nieuwenhuis J.H., Stolker C.J.J.M., Valk W.L. (red.) T & C Burgerlijk Wetboek.. Deventer: Kluwer. 2327-2346.boekdeel
 • Hijma Jac. (2003), Titels 3.2 en 3.3 BW.. In: Nieuwenhuis J.H., Stolker C.J.J.M., Valk W.L. (red.) T & C Burgerlijk Wetboek.. Deventer: Kluwer. 1261-1320.boekdeel
 • Hijma Jac., Snijders H.J. & Beenders D. (red.) (2003), TPR 2003-1, Overzicht van rechtspraak, Hoge Raad der Nederlanden 1997-2001. Antwerpen: E. Story-Scientia.boekredactie
 • Hijma Jac. (2003), Wilsgebreken. In: Vermogensrecht. (losbladige; 25 bewerkte pagina's, 3 nieuw geschreven pagina's)..boekdeel
 • Hijma Jac. (11 maart 2002), Terhandstelling van algemene voorwaarden (Lezing). Leiden.overig
 • Hijma Jac. & Olthof M.M. (2002), Compendium van het Nederlands Vermogensrecht. Deventer: Kluwer.boek
 • Hijma Jac. (2002), Dwaling. In: Losbladige Verbintenissenrecht, 30 bewerkte pag. 5 nieuw geschreven pag.. Deventer: Kluwer.boekdeel
 • Hijma Jac. (2002), Functie bij : Rechtbank Arnhem. [overig]overig
 • Hijma Jac. (2002), Fundamentele dwaling. In: Lemaire H.F.G., Vlas P. (red.) Met recht verkregen (Joppe-bundel). Deventer: Kluwer. 71-85.'non-refereed' congresbijdrage
 • Hijma Jac., annotatie bij: Hoge Raad 26 januari 2001, NJ 2002.annotatie
 • Hijma Jac., annotatie bij: Hoge Raad 11 mei 2001, NJ 2002.annotatie
 • Hijma Jac., annotatie bij: HR 27 april 2001, NJ 2002.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Hijma Jac., annotatie bij: Hoge Raad 27 april 2001, NJ 2002.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Hijma Jac., annotatie bij: HR 26 oktober 2001, NJ 2002.annotatie
 • Hijma Jac. (2002), Redactielid WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie .tijdschriftredactie
 • Hijma Jac. (2002), Modern Codification of Property Law and Contract Law-The Dutch Experience. In: Casals M. (red.) L'exercici de les competencies sobre dret civil de catalunya. Valencia: Tirant lo blanch. 161-192.'non-refereed' congresbijdrage
 • Hijma Jac. (2002), Privaatrecht. In: Gids voor de rechtenstudie 2002-2003. Deventer: Dut in Iura. 18-20.congresbijdrage
 • Hijma Jac. (red.) (2002), Studiepockets Privaatrecht. Deventer: Kluwer.boekredactie
 • Hijma Jac. (red.) (2002), Studiereeks Burgerlijk recht. Deventer: Kluwer.boekredactie
 • Snijders H.J., Brunner C.J.H., Hijma Jac. & Spier J. (2002), Studiereeks Burgerlijk Recht. Deventer: Kluwer. [overig]overig
 • Hijma Jac. (2002), Terug tot Liszkay/Harman, Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht (9): 450-453.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Hijma Jac. (2002), Tien jaar nieuw nulliteitenrecht, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 6472(6472): 71-77.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Hijma Jac. (2002), Validity. In: Busch D., Hondius E.H., Kooten H.J. van, Schelhaas H.N. (red.) The Principles of European Contract Law and Dutch Law. Nijmegen/Den Haag: Ars Aequi. 214-239.boekdeel
 • Hijma Jac. (red.) (2002), Vermogensrecht (losbladige). Deventer: Kluwer.boekredactie
 • Hijma Jac. (2002), Wilsgebreken. In: Losbladige Vermogensrecht, 15 bewerkte pag. 2 nieuw geschreven pag.. Deventer: Kluwer.boekdeel
 • Hijma Jac. (2001), Risico bij koopovereenkomsten. Rotterdam. [overig]overig
 • Hijma Jac. (2001), Het evenwichtsbeginsel voor het Indonesisch contractenrecht. Leiden. [overig]overig
 • Hijma Jac. (2001), Ontwikkelingen in het kooprecht. Leiden. [overig]overig
 • Hijma Jac., annotatie bij: Hoge Raad 13 april 2001, NJ 2001; 4219-4220.annotatie
 • Hijma Jac. (2001), Richtlijnconforme interpretatie van burgerlijk recht. Leiden. [overig]overig
 • Hijma Jac. (31 maart 2001), Aansprakelijk of niet ? (Lezing). Leiden.overig
 • Hijma Jac. (2001), "Koop breekt geen huur" en het huurbeding. Rotterdam. [overig]overig
 • Hijma Jac. (22 februari 2001), Capita Algemene voorwaarden (Lezing). Arnhem.overig
 • Hijma Jac. (2001), Algemene Inleiding. In: Rechtshandeling en Overeenkomst. Deventer: Kluwer. 1-25.boekdeel
 • Hijma Jac. (2001), Algemene voorwaarden. In: Rechtshandeling en Overeenkomst. Deventer: Kluwer. 269-315.boekdeel
 • Hijma Jac. (2001), Bedreiging en bedrog. In: Losbladige Vermogensrecht, suppl. nr. 46, 10 waarvan 2 nieuwe pagina's. Deventer: Kluwer.boekdeel
 • Hijma Jac. (2001), Dwaling. In: Losbladige Verbintenissenrecht, suppl. nr 81, 25 waarvan 5 nieuwe pagina's. Deventer: Kluwer.boekdeel
 • Hijma Jac. (2001), Functie bij : Gerechtshof Arnhem. [overig]overig
 • Hijma Jac. (2001), Functie bij : Rechtbank Arnhem. [overig]overig
 • Hijma Jac. (2001), Redactielid WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie .tijdschriftredactie
 • Hijma Jac. (2001), Kennisgeving van algemene voorwaarden naar nieuw Nederlands Recht. In: Bernauw K., Colle P. (red.) Liber Amicorum Yvette Merchiers. Brugge: Die Keuve. 197-209.'non-refereed' congresbijdrage
 • Hijma Jac. (red.) (2001), Losbladige Vermogensrecht. Deventer: Kluwer.boekredactie
 • Hijma Jac. (2001), Mr. C. Asser's Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht, Deel 5-I, Koop en Ruil. Deventer: Tjeenk Willink.boek
 • Hijma Jac. (2001), Ontwikkelingsfasen in de beteugeling van algemene voorwaarden naar Nederlands Recht, Tijdschrift voor Privaatrecht 38: 123-134.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Hijma Jac., Bloembergen A.R., Dam, van C.C. & Valk W. (red.) (2001), Rechtshandeling en overeenkomst. Deventer: Kluwer.boekredactie
 • Hijma Jac. (red.) (2001), Studiepockets Privaatrecht. Zwolle: Tjeenk Willink.boekredactie
 • Brunner C.J.H., Hijma Jac., Snijders H.J. & Spier J. (2001), Studiereeks Burgerlijk Recht. Deventer: Kluwer. [overig]overig
 • Hijma Jac. (red.) (2001), Studiereeks Burgerlijk Recht. Deventer: Kluwer.boekredactie
 • Hijma Jac., annotatie bij: Hoge Raad 17 november 2000, NJ 2001; 4205-4207.annotatie
 • Hijma Jac. (21 september 2000), Modern Codification of Property Law and Contract Law (Lezing). Tossa, Spanje.overig
 • Hijma Jac., annotatie bij: Hoge Raad 14 juli 2000, NJ 2001; 3116-3119.annotatie
 • Hijma Jac., annotatie bij: Hoge Raad 16 juni 2000, NJ 2001; 3961-3963.annotatie
 • Hijma Jac., annotatie bij: Hoge Raad 12 mei 2000, NJ 2001; 2224-2226.annotatie
 • Hijma Jac., annotatie bij: Hoge Raad 7 april 2000, NJ 2000; 4536-4538.annotatie
 • Hijma Jac., annotatie bij: Hoge Raad 14 januari 2000, NJ 2000; 1851-1852.annotatie
 • Hijma Jac. (2000), Berscherming van de verzekeringsconsument. In: Hartlief T., Mendel M.M. (red.) Verzekering en maatschappij.. 31-43.'non-refereed' congresbijdrage
 • Hijma Jac. (2000), Derdenwerking exoneratie stuwadoor, Bedrijfsjuridische Berichten : 72-74.artikel in een tijdschrift
 • Hijma Jac. (2000), Garantie, tekortkoming, ontbinding, Bedrijfsjuridische Berichten : 69-71.artikel in een tijdschrift
 • Hijma Jac. (2000), Redactielid Bedrijfsjuridische Berichten .tijdschriftredactie
 • Hijma Jac. (2000), Redactielid WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie .tijdschriftredactie
 • Hijma Jac. (2000), Hoofdstuk 4 (geldigheid) van de Principles of European Contract Law, Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht : 448-455.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Hijma Jac. (red.) (2000), Losbladige Vermogensrecht. Deventer: Kluwer.boekredactie
 • Hijma Jac. (red.) (2000), Studiepockets Privaatrecht. Deventer: Tjeenk Willink.boekredactie
 • Hijma Jac. (2000), Testament en rechtshandeling. In: Kortmann e.a. S.C.J.J. (red.) Yin-Yang, Van Mourikbundel.. 93-100.'non-refereed' congresbijdrage
 • Hijma Jac., annotatie bij: Hoge Raad 22 oktober 1999, NJ 2000; 1351-1352.annotatie
 • Hijma Jac., annotatie bij: Hoge Raad 1 oktober 1999, NJ 2000; 1338-1340.annotatie
 • Hijma Jac., annotatie bij: Hoge Raad 21 mei 1999, NJ 1999; 4363-4365.annotatie
 • Hijma Jac. (26 april 1999), The Civil Code as the basis of Commercial law (Lezing). Jakarta, Indonesië.overig
 • Hijma Jac. (1999), Bedrog en bedreiging. In: Vermogensrecht. nr. Supplement 38 Deventer: Kluwer.boekdeel
 • Hijma Jac. & Olthof M.M. (1999), Compendium van het Nederlands Vermogensrecht. Deventer: Kluwer.boek
 • Hijma Jac. (1999), Consument-onvriendelijke interpretatie, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 6345: 115-116.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Hijma Jac. (1999), Contractuele aansprakelijkheid voor hulppersonen, Bedrijfsjuridische Berichten : 141-143.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Hijma Jac. (1999), Contra proferentem. In: Groninger Opmerkingen & Mededelingen, deel XV.. 18-36.'non-refereed' congresbijdrage
 • Hijma Jac. (1999), Dwaling. In: Verbintenissenrecht. nr. supplement 70 Deventer: Kluwer.boekdeel
 • Hijma Jac. (1999), Redactielid WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie .tijdschriftredactie
 • Hijma Jac. (1999), Redactielid Bedrijfsjuridische Berichten .tijdschriftredactie
 • Hijma Jac. (red.) (1999), Losbladige Vermogensrecht. Deventer: Kluwer.boekredactie
 • Hijma Jac. (1999), Misbruik van recht, Bedrijfsjuridische Berichten : 133-134.artikel in een tijdschrift
 • Hijma Jac. (red.) (1999), Studiepockets Privaatrecht. Deventer: Tjeenk Willink.boekredactie
 • Hijma Jac. (1999), Titel 3.2. In: Tekst & Commentaar Vermogensrecht. Deventer: Kluwer. 31-67.boekdeel
 • Hijma Jac. (1999), Titel 3.3. In: Tekst & Commentaar Vermogensrecht. Deventer: Kluwer. 67-89.boekdeel
 • Hijma Jac. (1999), Titel 6.4. In: Tekst & Commentaar Vermogensrecht. Deventer: Kluwer. 759-777.boekdeel
 • Hijma Jac. (1999), Uitleg contra Proferentem. In: Contractvrijheid. Deventer: Kluwer. 461-475.boekdeel
 • Hijma Jac. (1999), Zaakwaarneming. Onverschuldigde betaling en ongerechtvaardigde verrijking. In: Inleiding Privaatrecht. Groningen: Wolters Noordhoff. 225-234.boekdeel
 • Hijma Jac. (27 november 1998), Contractsuitleg contra proferentem (Lezing). Leiden.overig
 • Hijma Jac. (29 mei 1998), Discussiant 'Special Questions of Civil Law' (Lezing). Leiden.overig
 • Hijma Jac. (6 mei 1998), Ontwikkelingen algemene voorwaarden (Lezing). Leiden.overig
 • Hijma Jac. (11 februari 1998), 'Vijf vragen over eigen schuld'; inleiding en forum-deelname (Lezing). Tilburg.overig
 • Hijma Jac. (22 januari 1998), Hoe nietig is nietig? (Beschouwingen omtrent het nietigheidsbegrip in het contractenrecht (Lezing). Gent.overig
 • Hijma Jac. (1998), Burgerlijk Wetboek Tekst en Commentaar. In: Nieuwenhuis J.H., Stolker C.J.J.M., Valk W.L. (red.) titel 3.2. Deventer: Kluwer. 1121-1155.boekdeel
 • Hijma Jac. (1998), Burgerlijk Wetboek Tekst en Commentaar. In: Nieuwenhuis J.H., Stolker C.J.J.M., Valk W.L. (red.) titel 3.3. Deventer: Kluwer. 1157-1177.boekdeel
 • Hijma Jac. (1998), Burgerlijk Wetboek, Tekst en Commentaar. In: Nieuwenhuis J.H., Stolker C.J.J.M., Valk W.L. (red.) titel 6.4. Deventer: Kluwer. 1827-1844.boekdeel
 • Hijma Jac. (1998), Dwaling. In: Hondius E.H. (red.) Losbladig Verbintenissenrecht. Deventer: Kluwer. ca 15.boekdeel
 • Hijma Jac. (1998), Het 'algemeen deel' van het kooprecht. In: Boom W.H. van, Franke M.E., Jordaans J.P., Reurich L., Wissink M.H. (red.) Koop! BW-Krant Jaarboek 1998. Deventer: Gouda Quint. 151-164.boekdeel
 • Hijma Jac., annotatie bij: HR 13 februari 1998, NJ 1998.annotatie
 • Hijma Jac., annotatie bij: HR 28 november 1997, NJ 1998.annotatie
 • Hijma Jac., annotatie bij: HR 28 november 1997, NJ 1998.annotatie
 • Hijma Jac., annotatie bij: Hoge Raad 19 november 1997, AA 1998.annotatie
 • Hijma Jac., annotatie bij: Hof Amsterdam 7 mei 1998, AA 1998.annotatie
 • Hijma Jac., annotatie bij: HR 3 april 1998, Bedrijfsjuridische Berichten 1998.annotatie
 • Hijma Jac. (1998), Hoe nietig is nietig?. Antwerpen: Story-Scientìa.boek
 • Hijma Jac. (1998), Hoofdstuk 1. In: Hijma J. (red.) Rechtshandeling en overeenkomst. Deventer: Kluwer. 1-24.boekdeel
 • Hijma Jac. (1998), Hoofdstuk 6. In: Hijma J. (red.) Rechtshandeling en Overeenkomst. Deventer: Kluwer. 261-300.boekdeel
 • Hijma Jac. (red.) (1998), Rechtshandeling en overeenkomst. Deventer: Kluwer.boekredactie
 • Hijma Jac. (1998), Wilsgebreken. In: Hijma Jac, Kleijn W.M. (red.) Losbladig Vermogensrecht. Deventer: Kluwer. ca 5.boekdeel
 • Hijma Jac., annotatie bij: HR 5 december 1997, NJ 1998.annotatie
 • Geen (ad hoc) Arbiter of adviseur
 • Hof Arnhem Raadsheer-plaatsvervanger
 • Kluwer Deventer Auteur en redacteur
 • Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie Redacteur WPNR

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie