Universiteit Leiden

nl en

Jacob Hijma

Emeritus hoogleraar Burgerlijk recht

Naam
Prof.mr. J. Hijma
Telefoon
+31 71 527 2727
E-mail
j.hijma@law.leidenuniv.nl

J. Hijma is emeritus hoogleraar Burgerlijk recht.

Meer informatie over Jacob Hijma

Zie voor meer informatie

Jacob (Jaap) Hijma, geboren te Leeuwarden in 1955, studeerde Nederlands Recht aan de Rijksuniversiteit te Leiden van 1973 tot 1978. Na zijn afstuderen (cum laude) werd hij wetenschappelijk medewerker bij de Afdeling Burgerlijk Recht van die universiteit. In het academisch jaar 1985-1986 was hij fellow van het NIAS te Wassenaar. In januari 1988 promoveerde hij, bij W.M. Kleijn, op een proefschrift getiteld Nietigheid en vernietigbaarheid van rechtshandelingen (cum laude). Vanaf 1988 was hij hoogleraar in het burgerlijk recht aan de Leidse universiteit. In 1989 sprak hij zijn oratie uit, getiteld Het constitutieve wijzigingsvonnis (in het licht van de derogerende werking van redelijkheid en billijkheid). Sinds 2020 is hij met emeritaat.

Hijma is geïnteresseerd in het gehele vermogensrecht, met als zwaartepunten het contractenrecht, het verdere verbintenissenrecht en het consumentenrecht. Van zijn hand verschenen, onder meer, de bewerking van Deel 7-I* van de Asser-serie, gewijd aan Koop en Ruil (achtste druk, 2013), het Compendium van het Nederlands Vermogensrecht (met M.M. Olthof; twaalfde druk, 2014), het deel Rechtshandeling en Overeenkomst in de Studiereeks Burgerlijk Recht (met A.R. Bloembergen, C.C. van Dam, W.A.M. van Schendel en W.L. Valk; zevende druk, 2013), de monografie Algemene voorwaarden (deel B-55 van de serie Monografieën BW, derde druk, 2010) en het preadvies Bedenktijd in het contractenrecht (VBR 2004).  

Hijma is raadsheer-plaatsvervanger in het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden en vaste annotator van de Nederlandse Jurisprudentie. Hij is redacteur van het WPNR, de losbladige editie GS Vermogensrecht, de Monografieën Privaatrecht en de Studiereeks Burgerlijk Recht.

Emeritus hoogleraar Burgerlijk recht

 • Hijma J. (2019), Art. 3:44 leden 1-3 BW (wilsgebreken algemeen, bedreiging, bedrog). In: Hijma J. (red.) Groene Serie Vermogensrecht. Groene Serie Deventer: Wolters Kluwer. boekdeel
 • Hijma J. (2019), Art. 6:228 BW (dwaling). In: Klomp R.J.Q. & Schelhaas H.N. (red.) Groene Serie Verbintenissenrecht. Groene Serie Deventer: Wolters Kluwer. boekdeel
 • Hijma J. (2019), Eggens’ nulliteitenleer, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 2019(7247): 529-530. artikel in een tijdschrift
 • Hijma J. (2019), Hoofdstuk 1 (Algemene inleiding). In: Hijma J., Dam C.C. van, Schendel W.A.M. van & Valk W.L. (red.) Rechtshandeling en Overeenkomst. Studiereeks Burgerlijk Recht nr. 3 Deventer: Wolters Kluwer. 1-21. boekdeel
 • Hijma J. (2019), Hoofdstuk 6 (Algemene voorwaarden). In: Hijma J., Dam C.C. van, Schendel W.A.M. van & Valk W.L. (red.) Rechtshandeling en Overeenkomst. Studiereeks Burgerlijk Recht nr. 3 Deventer: Wolters Kluwer. 247-287. boekdeel
 • Hijma J. (2019), Mr. C. Assers Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht, 7. Bijzondere overeenkomsten, Deel I. Koop en ruil [Negende druk]. Asser-serie. Deventer: Wolters Kluwer. boek
 • Hijma J., annotatie bij: Hoge Raad (Civiele kamer) 23 maart 2018, nr. 17/01075, NJ 2019,25; 3458-3460 (NJ 2019/211 Aan de Amstel). annotatie
 • Hijma J., annotatie bij: Hoge Raad (Civiele kamer) 15 juni 2018, nr. 17/01316, NJ 2019,31/32; 4569-4572 (NJ 2019/278 Wave/ABN/AMRO). annotatie
 • Hijma J., annotatie bij: Hoge Raad (Civiele kamer) 28 september 2018, nr. 18/00855, NJ 2019,50; 7366-7369 (NJ 2019/446 Eigen Haard / Tenzij-arrest). annotatie
 • Hijma J. (2019), Titel 3.2 (Rechtshandelingen), Titel 3.3 (Volmacht) en Titel 6.4 (Verbintenissen uit andere bron) BW. In: Krans H.B., Stolker C.J.J.M., Valk W.L. & Wissink M.H. (red.) Vermogensrecht. Tekst & Commentaar Deventer: Wolters Kluwer. boekdeel
 • Hijma J., annotatie bij: Hoge Raad 16 december 2016, nr. 15/04731, NJ 2018,22/23; 3371-3373 (NJ 2018/223 Woonboerderij). annotatie
 • Hijma J., annotatie bij: Hoge Raad 19 mei 2017, nr. 15/04201, NJ 2018,34; 4662-4663 (NJ 2018/305 X/Värde). annotatie
 • Hijma J. (2018), De uitleg van notariële leverings- en vestigingsakten, Tijdschrift Overeenkomst in de Rechtspraktijk 9(1 / 38): 26-34. 'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Hijma J. (2018), Koopprijsvermindering, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 2018(7202): 566-574. 'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Hijma J., annotatie bij: Hoge Raad 4 november 2016, nr. 15/02800, NJ 2017,44; 5943-5946 (NJ 2017/384 CIA/Heredium). annotatie
 • Hijma J., annotatie bij: Hoge Raad 11 december 2015, nr. 15/02931, NJ 2017,8; 1034-1036 (NJ 2017/59 Wijnen Bouw/Muller). annotatie
 • Hijma J., annotatie bij: Hoge Raad 12 februari 2016, nr. 17/02231, NJ 2017,33/34; 4472-4477 (NJ 2017/282 Lindorff/Nazier (Mobiele telefoons II)). annotatie
 • Hijma J., annotatie bij: Hoge Raad 27 mei 2016, nr. 15/00288, NJ 2017,37; 4911-4914 (NJ 2017/312 Van de Booren/Grenkefinance). annotatie
 • Hijma J., annotatie bij: Hoge Raad 27 november 2015, nr. 16/01951, NJ 2017,6; 622-625 (NJ 2017/35 Inbev/Van der Valk). annotatie
 • Hijma J. (2017), Art. 3:44 (bedrog en bedreiging). In: Hijma J. (red.) Groene Serie Vermogensrecht. Groene Serie Deventer: Kluwer. boekdeel
 • Hijma J. (2017), Art. 6:228 (dwaling). In: Klomp R.J.Q., Schelhaas H.N. (red.) Groene Serie Verbintenissenrecht. Groene Serie Deventer: Kluwer. boekdeel
 • Hijma Jac. & Olthof M.M. (2017), Compendium van het Nederlands vermogensrecht [Dertiende druk]. Deventer: Wolters Kluwer. boek
 • Hijma J. (2017), Nieuw nulliteitenrecht, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 2017(7133): 10-17. 'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Hijma J. (2017), Ontwikkelingen in het overeenkomstenrecht (III), WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 2017(7166): 777-784. artikel in een tijdschrift
 • Hijma J. (2017), Titel 3.2 (Rechtshandelingen), Titel 3.3 (Volmacht) en Titel 6.4 (Verbintenissen uit andere bron) BW. In: Krans H.B., Stolker C.J.J.M., Valk W.L., Wissink M.H. (red.) Vermogensrecht. Tekst & Commentaar Deventer: Wolters Kluwer. boekdeel
 • Hijma J. (2016), De klachtplicht beteugeld. In: Boom W.H. van, Breedveld-de Voogd C., Castermans A.G., Deugd-Dijkman M. de, Hijma J. (red.) Een kwart eeuw. Privaatrechtelijke opstellen, aangeboden aan prof. mr. H.J. Snijders ter gelegenheid van zijn emeritaat. Deventer: Wolters Kluwer. 167-181. boekdeel
 • Boom W.H. van, Breedveld- de Voogd C.G., Castermans A.G., Deugd-Dijkman M.D.R.M. de & Hijma J. (red.) (2016), Een kwart eeuw - privaatrechtelijke opstellen aangeboden aan prof. mr. H.J. Snijders ter gelegenheid van zijn emeritaat. Deventer: Wolters Kluwer. boekredactie
 • Hijma Jac. (2016), Schadevergoeding bij dwaling. In: Hartlief T., Faure M. (red.) De Spier-bundel. De agenda van het aansprakelijkheidsrecht. Deventer: Wolters Kluwer. 113-126. boekdeel
 • Hijma Jac. (2016), Algemene inleiding. In: Hijma Jac, Dam C.C. van, Schendel W.A.M. van, Valk W.L. (red.) Rechtshandeling en Overeenkomst. Studiereeks Burgerlijk Recht nr. 3 Deventer: Wolters Kluwer. 1-21. boekdeel
 • Hijma Jac. (2016), Algemene voorwaarden. In: Hijma Jac, Dam C.C. van, Schendel W.A.M. van, Valk W.L. (red.) Rechtshandeling en Overeenkomst. Studiereeks Burgerlijk Recht nr. 3 Deventer: Wolters Kluwer. 241-281. boekdeel
 • Hijma Jac. (2016), Algemene voorwaarden [Vierde druk] Monografieën nieuw BW: commentaar op het nieuwe burgerlijk recht. B-serie nr. B55. Deventer: Wolters Kluwer. boek
 • Hijma J., annotatie bij: Hoge Raad 30 januari 2015, nr. 13/03112, NJ 2016,8; 863-865 (NJ 2016/76 Portsight/De Vries). annotatie
 • Hijma J., annotatie bij: Hoge Raad 9 oktober 2015, nr. 15/00378, NJ 2016,51; 6528-6530 (NJ 2016/490 Kosterman/Dexia). annotatie
 • Hijma J. (2016), De klachtplicht beteugeld. In: Boom W.H. van, Breedveld- de Voogd C.G., Castermans A.G., Deugd-Dijkman M.D.R.M. de, Hijma J. (red.) Een kwart eeuw. Privaatrechtelijke opstellen, aangeboden aan prof. mr. H.J. Snijders. Deventer: Wolters Kluwer. 167-181. boekdeel
 • Hijma Jac. (2016), Onderzoeksplicht boven mededelingsplicht, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 2016(7102): 263-264. artikel in een tijdschrift
 • Hijma J. (2016), The concept of nullity. In: Breedveld-de Voogd C.G., Castermans A.G., Knigge M.W., Linden T. van der, Oever H.A. ten (red.) Core Concepts in the Dutch Civil Code. Continuously in Motion. BW Krant Jaarboek nr. 30 Deventer: Wolters Kluwer. 17-37. boekdeel
 • Hijma J. (2015), Commentaar art. 3:44 (wilsgebreken). In: Hijma J. (red.) Vermogensrecht, Supplement 140. Groene Serie Deventer: Wolters Kluwer. boekdeel
 • Hijma J. (2015), Commentaar art. 6:228 (dwaling). In: Hondius E.H., Klomp R., Schelhaas H. (red.) Verbintenissenrecht. Groene Serie Deventer: Wolters Kluwer. boekdeel
 • Hijma J. (2015), Conversie en reductie, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 2015(7054): 263-269. 'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Hijma J., annotatie bij: Hoge Raad 7 februari 2014, nr. 13/00707, NJ 2015,29; 3275-3278 (NJ 2015/274 Afvalzorg/Slotereind). annotatie
 • Hijma J., annotatie bij: Hoge Raad 13 juni 2014, nr. 13/04341, NJ 2015,52; 6234-6238 (NJ 2015/477 Telefoonabonnement inclusief toestel). annotatie
 • Hijma J. (2015), Ontwikkelingen in het overeenkomstenrecht (II), WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 2015(7081): 903-909. 'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Hijma J. (2015), Titels 3.2, 3.3 en 6.4 BW. In: Nieuwenhuis J.H., Stolker C.J.J.M. , Valk W.L., Wissink M.H. (red.) Vermogensrecht. Tekst & Commentaar Deventer: Wolters Kluwer. 53-95, 96-120, 1043-1064. boekdeel
 • Hijma J. (2015), Titels 3.2, 3.3. en 6.4 BW. In: Nieuwenhuis J.H., Stolker C.J.J.M., Valk W.L. (red.) Burgerlijk Wetboek. Tekst & Commentaar Deventer: Wolters Kluwer. 2019-2061, 2063-2086, 3379-3400. boekdeel
 • Hijma J. (2015), Wilsgebreken bij een meerpartijenovereenkomst. In: Breedveld- de Voogd C.G., Castermans A.G., Knigge M.W.; Linden T. van der; Nieuwenhuis J.H.; Oever H.A. ten (red.) De meerpartijenovereenkomst. BW Krant Jaarboek nr. 29 Deventer: Wolters Kluwer. 111-126. boekdeel
 • Hijma J. & Olthof M.M. (2014), Compendium van het Nederlands vermogensrecht [Twaalfde druk]. Deventer: Kluwer. boek
 • Hijma J. (2014), Gezichtspunten bij nietigheid, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 2014(7034): 929-930. artikel in een tijdschrift
 • Hijma J., annotatie bij: Hoge Raad 23 december 2011, nr. 10/01994, NJ 2014,3/4; 239-241 (NJ 2014/22 Roozendaal / Achmea (Levob effectenlease)). annotatie
 • Hijma J., annotatie bij: Hoge Raad 13 juli 2012, nr. 10/05279, NJ 2014,3/4; 274-276 (NJ 2014/23 Delta Lloyd Bank / Gruia). annotatie
 • Hijma J., annotatie bij: Hoge Raad 2 november 2012, nr. 11/01448, NJ 2014,32/33; 4221-4224 (NJ 2014/332 T-Mobile / Klomp). annotatie
 • Hijma J., annotatie bij: Hoge Raad 20 december 2013, nr. 12/04752, NJ 2014,34/35; 4409-4411 (NJ 2014/347 BP / Benschop c.s.). annotatie
 • Hijma J., annotatie bij: Hoge Raad 8 februari 2013, nr. 11/00230, 11/01920 & 11/05318, NJ 2014,50; 6378-6382 (NJ 2014/495 Van Lanschot/Grove, NJ 2014/496 Kramer/Van Lanschot & NJ 2014/497 Van de Steeg/Rabobank). annotatie
 • Hijma J. (red.) (2014), Vermogensrecht. Groene Serie. Deventer: Kluwer. boekredactie
 • Vlas P., Hijma J., Waaijer B.C.M., Vijfeijken I.J.F.A. van, Mierlo A.I.M. van, Paardt R.N.G. van der, Verstappen L.C.A., Timmerman L., Rensen G.J.C. & Schols F.W.J.M. (2014), Redactielid WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie . tijdschriftredactie
 • Hijma J. (2014), Wilsgebreken; bedreiging en bedrog (art. 3:44 BW). In: Hijma J. (red.) Vermogensrecht. Groene Serie Deventer: Kluwer. supplement 133. boekdeel
 • Hijma J. (2013), Consument en non-conformiteitsbewijs, Tijdschrift voor consumentenrecht & handelspraktijken 2013(6): 257-261. 'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Hijma J. (2013), De rol van de rechter (en van partijen) bij contractswijziging wegens onvoorziene omstandigheden. In: Snijders H.J., De Tavernier P. (red.) Onvoorziene omstandigheden, verstoring en herstel van contractueel evenwicht: algemene beschouwingen en beschouwingen op deelterreinen van het privaatrecht. Antwerpen / Apeldoorn: Maklu. 17-28. boekdeel
 • Hijma J. & Snijders H.J. (2013), Redactielid Tijdschrift voor Privaatrecht . tijdschriftredactie
 • Hijma J. (2013), Hoofdstuk 1 (Algemene inleiding) en hoofdstuk 6 (Algemene voorwaarden). In: Hijma J. (red.) Rechtshandeling en Overeenkomst. Studiereeks Burgerlijk Recht nr. 3 Deventer: Kluwer. 1-22 en 237-276. boekdeel
 • Hijma J. (2013), Mr. C. Assers Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht, Deel 7-I*, Bijzondere overeenkomsten, Koop en ruil. Deventer: Kluwer. boek
 • Hijma J., annotatie bij: HR 15 april 2011, nr. 09/03598, NJ 2013,12; 1552-1554 (NJ 2013/139 Bloemert / Horenberg). annotatie
 • Hijma J., annotatie bij: HR 8 juli 2011, nr. 10/00373, NJ 2013,20/21; 2988-2991 (NJ 2013/256 Societas / IJsseloevers = Holle Bolle Gijs,IJsseloevers/De Jong). annotatie
 • Hijma J., annotatie bij: HR 9 december 2011, nr. 11/03863 (CW 2629), NJ 2013,22; 3189-3192 (NJ 2013/273 Cassatie in het belang der wet). annotatie
 • Hijma J., annotatie bij: HR 25 maart 2011, nr. 09/02340, NJ 2013,1/2; 50-52 (NJ 2013/5 Ploum / Smeets en Geelen II Klachtplicht bij koop). annotatie
 • Hijma J. (2013), Ontwikkelingen in het overeenkomstenrecht, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 144(6994): 955-962. 'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Hijma J. (2013), Ontwikkelingen op het terrein der algemene voorwaarden, Tijdschrift voor Privaatrecht 50: 1251-1262. 'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Hijma J. (red.) (2013), Rechtshandeling en Overeenkomst [Zevende druk] Studiereeks Burgerlijk Recht nr. 3. Deventer: Kluwer. boekredactie
 • Hijma J. (2013), Titel 3.2 (Rechtshandelingen), titel 3.3 (Volmacht), titel 6.4 (Verbintenissen uit andere bron). In: Nieuwenhuis J.H., Stolker C.J.J.M., Valk W.L. (red.) Burgerlijk Wetboek. Tekst & Commentaar Deventer: Kluwer. boekdeel
 • Hijma J. (2013), Titel 3.2 (Rechtshandelingen), titel 3.3 (Volmacht), titel 6.4 (Verbintenissen uit andere bron). In: Nieuwenhuis J.H., Stolker C.J.J.M., Valk W.L, Wissink M.H. (red.) Vermogensrecht. Tekst & Commentaar Deventer: Kluwer. boekdeel
 • Hijma J. (2013), Verbintenissenrecht, art. 6:228 BW (Dwaling). In: Verbintenissenrecht. Groene Serie Deventer: Kluwer. boekdeel
 • Hijma J. (2013), Zaakwaarneming, onverschuldigde betaling en ongerechtvaardigde verrijking. In: Buchem-Spapens A.M.J. van, Nieuwenhuis J.H., Waal-van Wessem I. de (red.) Inleiding privaatrecht. Groningen: Noordhoff. 263-274. boekdeel
 • Hijma Jac. (2012), Artikelen van naam, Ars Aequi 61(3): 168-170. artikel in een tijdschrift
 • Hijma Jac. (2012), Hoofdstuk 4 (Ketidakabsahan dan pembatalan), hoofdstuk 5 (Isi dan konsekuensi dari kontrak) en hoofdstuk 7 (Kontrak penjualan; penjualan konsumen). In: Agustina R., Suharnoko, Nieuwenhuis J.H., Hijma J. (red.) Hukum Perikatan (Law of Obligations). Denpasar-Jakarta: Pustaka Larasan. 147-152, 153-166, 185-199. boekdeel
 • Agustina R., Suharnoko, Nieuwenhuis J.H. & Hijma J. (2012), Hukum Perikatan (Law of Obligations). Denpasar-Jakarta: Pustaka Larasan. boek
 • Hijma Jac. & Mierlo A.I.M. van, annotatie bij: HR 8 oktober 2010, nr. 08/05299, NJ 2012,16; 2420-2421 (NJ 2012/211 Van den Berg Makelaardij/Bernhard). annotatie
 • Hijma Jac., annotatie bij: HR 17 september 2010, nr. 08/04197, NJ 2012,5; 410-412 (NJ 2012/43 Van Mierlo/OGP). annotatie
 • Hijma Jac. (2012), (On)bekendheid met algemene voorwaarden volgens het DCFR. In: Ibili F., Koppenol-Laforce M.E., Zilinsky M. (red.) IPR in de spiegel van Paul Vlas (Vlas-bundel): opstellen aangeboden aan prof. mr. dr. P. Vlas ter gelegenheid van zijn zilveren ambtsjubileum als hoogleraar internationaal privaatrecht en rechtsvergelijking aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Deventer: Kluwer. 77-88. boekdeel
 • Hijma J. (2012), The role of the court and of the parties in adapting a contract to unforeseen circumstances. In: Castermans A.G., Jansen K.J.O., Knigge M.W., Memelink P., Nieuwenhuis J.H. (red.) Foreseen and unforeseen circumstances. BW Krant Jaarboek nr. 27 Deventer: Kluwer. 17-27. boekdeel
 • Hijma Jac. (2011), Art. 3:44 BW (Wilsgebreken). In: Vermogensrecht (losbladige editie). Deventer: Kluwer. boekdeel
 • Hijma Jac. (2011), Art. 6:228 BW (Dwaling). In: Verbintenissenrecht (losbladige editie). Deventer: Kluwer. boekdeel
 • Hijma J. (2011), Bewijslastperikelen rond een uitgemergelde parkiet (wetsvoorstel 27 809). In: Breedveld-de Voogd C.G., Esch C.M. van, Heide G.J. van der, Kentin E., Koot R.M.C.M., Kuilenburg T. van, Nijland J., Poutsma E.C., Sikkema T.H. (red.) Signora Senatrice: over recht, onderwijs en politiek: opstellen aangeboden aan Ankie Broekers-Knol bij haar afscheid van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden. Den Haag: Boom Juridische Uitgevers. 31-41. boekdeel
 • Hijma Jac. & Olthof M.M. (2011), Compendium van het Nederlands vermogensrecht [Elfde druk]. Deventer: Kluwer. boek
 • Hijma Jac. (2011), Het dwalingsstelsel van het DCFR, Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht 28(7): 299-305. 'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Hijma Jac., annotatie bij: HR 19 december 2008, nr. C07/133HR, NJ 2011,1/2; 38-39 (NJ 2011/4 3Span/Recreatiebeheer). annotatie
 • Hijma Jac., annotatie bij: HR 10 juli 2009, nr. 08/00853, NJ 2011,5/6; 455-457 (NJ 2011/43 Vos/TSN). annotatie
 • Hijma Jac., annotatie bij: HR 11 juni 2010, nr. 08/04611, NJ 2011,42; 4539-4541 (NJ 2011/448 SGR/ANVR). annotatie
 • Hijma Jac., annotatie bij: HR 11 februari 2011, nr. 09/03748, NJ 2011,51; 5774-5776 (NJ 2011/571 First Data/KPN Hot[s]pots). annotatie
 • Hijma Jac. (2011), Titel 3.2 (Rechtshandelingen). In: Nieuwenhuis J.H., Stolker C.J.J.M., Valk W.L. (red.) Burgerlijk Wetboek. Tekst & Commentaar Deventer: Kluwer. 1631-1665. boekdeel
 • Hijma Jac. (2011), Titel 3.2 (Rechtshandelingen). In: Nieuwenhuis J.H. (red.) Vermogensrecht. Tekst & Commentaar Deventer: Kluwer. 47-81. boekdeel
 • Hijma Jac. (2011), Titel 3.3 (Volmacht). In: Nieuwenhuis J.H., Stolker C.J.J.M., Valk W.L. (red.) Burgerlijk Wetboek. Tekst & Commentaar Deventer: Kluwer. 1666-1687. boekdeel
 • Hijma Jac. (2011), Titel 3.3 (Volmacht). In: Nieuwenhuis J.H. (red.) Vermogensrecht. Tekst & Commentaar Deventer: Kluwer. 83-103. boekdeel
 • Hijma Jac. (2011), Titel 6.4 (Verbintenissen uit andere bron). In: Nieuwenhuis J.H., Stolker C.J.J.M., Valk W.L. (red.) Burgerlijk Wetboek. Tekst & Commentaar Deventer: Kluwer. 2791-2809. boekdeel
 • Hijma Jac. (2011), Titel 6.4 (Verbintenissen uit andere bron). In: Nieuwenhuis J.H. (red.) Vermogensrecht. Tekst & Commentaar Deventer: Kluwer. 877-895. boekdeel
 • Hijma Jac. (2010), Algemene voorwaarden [Derde druk]. Monografieën nieuw BW: commentaar op het nieuwe burgerlijk recht. B-serie nr. 55. Deventer: Kluwer. boek
 • Hijma Jac. (2010), Backgrounds of and trends in the new Civil Code of The Netherlands. In: Snijders H.J., Hijma Jac. (red.) The Netherlands New Civil Code = Kitab undang-undang hukum perdata Belanda yang baru. Jakarta, Indonesia: National Legal Reform Program. 1-15. boekdeel
 • Broekema-Engelen B.J. & Hijma Jac. (2010), De koop- / aannemingsovereenkomst: Koop en / of aanneming?. In: Castermans A.G., Jansen K.J.O., Knigge M.W., Memelink P., Nieuwenhuis J.H. (red.) 40 jaar practicum: rondom onroerend goed. Meijers-reeks nr. 188 Deventer: Kluwer. 1-11. boekdeel
 • Hijma Jac. (2010), Hoofdstuk 1 (Algemene inleiding). In: Hijma Jac. (red.) Rechtshandeling en Overeenkomst. Studiereeks Burgerlijk Recht nr. 3 Deventer: Kluwer. 1-24. boekdeel
 • Hijma Jac. (2010), Hoofdstuk 6 (Algemene voorwaarden). In: Hijma Jac. (red.) Rechtshandeling en Overeenkomst. Studiereeks Burgerlijk Recht nr. 3 Deventer: Kluwer. 242-283. boekdeel
 • Hijma Jac., annotatie bij: HR 6 juni 2008, nr. C06/317HR, NJ 2010,2/3; 118-119 (NJ 2010/12 Bras/Satisfactorie). annotatie
 • Hijma Jac., annotatie bij: HR 11 juli 2008, nr. C07/065HR, NJ 2010,20/21; 2511-2514 (NJ 2010/258 Blijd en Gomes/Rental; Gomes/Westminster Rental). annotatie
 • Hijma Jac., annotatie bij: HR 5 september 2008, nr. C07/061HR, NJ 2010,22/23; 2627-2628 (NJ 2010/272 Van der Leest/Gemeente Veghel). annotatie
 • Hijma Jac., annotatie bij: HR 5 december 2008, nr. C07/136HR, NJ 2010,46; 5789-5790 (NJ 2010/579 Pollen/Linssen Yachts). annotatie
 • Hijma Jac., annotatie bij: HR 26 juni 2009, nr. 07/11791, NJ 2010,52; 6665-6667 (NJ 2010/664 Wiggers/Makelaardij Sneek). annotatie
 • Hijma Jac., annotatie bij: HR 27 juni 2008, nr. C06/292HR, NJ 2010,8; 818-820 (NJ 2010/83 Moerings/Mol). annotatie
 • Hijma Jac. (2010), Nullity and annullability according to the Civil Code of The Netherlands. In: Soemadipradja R.S.S. (red.) Penjelasan hukum tentang keadaan memaksa. Jakarta, Indonesia: National Legal Reform Program. 23-30. boekdeel
 • Hijma Jac. (2010), Nullity and annullability according to the Civil Code of The Netherlands. In: Erawati E., Budiono H. (red.) Penjelasan hukum tentang kebatalan perjanjian. Jakarta, Indonesia: National Legal Reform Program. 35-43. boekdeel
 • Hijma Jac. (2010), Rechtshandeling en Overeenkomst [Zesde druk]. Studiereeks Burgerlijk Recht nr. 3. Deventer: Kluwer. boek
 • Hijma Jac. (2009), Art. 3:44 leden 1-3 BW (wilsgebreken). In: Kleijn W.M., Hijma Jac. (red.) Vermogensrecht. Deventer: Kluwer. boekdeel
 • Hijma Jac. (2009), Art. 6:228 (dwaling). In: Schaick A.C. van, Tjong Tjin Tai T.F.E., Wechem T.H.M. (red.) Vermogensrecht, Burgerlijk Wetboek [Tweede druk]. Wet en Rechtspraak Deventer: Kluwer. 1037-1049. boekdeel
 • Hijma Jac. (2009), De koopregeling in het richtlijnvoorstel Consumentenrechten. In: Hesselink M.W., Loos M.B.M (red.) Het voorstel voor een Europese richtlijn consumentenrechten: een Nederlands perspectief. Den Haag: Boom Juridische uitgevers. 167-182. boekdeel
 • Hijma Jac. (2009), De rol van consument-verkoper. In: Castermans A.G., Hijma Jac., Jansen K.J.O., Memelink P., Snijders H.J., Stolker C.J.J.M. (red.) Ex Libris Hans Nieuwenhuis: opstellen aangeboden aan prof. mr. J.H. Nieuwenhuis, hoogleraar burgerlijk recht aan de Universiteit Leiden, bij zijn emeritaat. Deventer: Kluwer. 309-322. boekdeel
 • Castermans A.G., Hijma Jac., Jansen K.J.O., Memelink P., Snijders H.J. & Stolker C.J.J.M. (red.) (2009), Ex libris Hans Nieuwenhuis: opstellen aangeboden aan prof. mr. J.H. Nieuwenhuis, hoogleraar burgerlijk recht aan de Universiteit Leiden, bij zijn emeritaat Deventer: Kluwer. boekredactie
 • Castermans A.G., Hijma Jac., Jansen K.J.O., Memelink P., Snijders H.J. & Stolker C.J.J.M. (2009), Ex libris Hans Nieuwenhuis [woord vooraf]. In: Castermans A.G., Hijma Jac., Jansen K.J.O., Memelink P., Snijders H.J., Stolker C.J.J.M. (red.) Ex libris Hans Nieuwenhuis: opstellen aangeboden aan prof. mr. J.H. Nieuwenhuis, hoogleraar burgerlijk recht aan de Universiteit Leiden, bij zijn emeritaat. Deventer: Kluwer. V-IX. boekdeel
 • Hijma Jac. (2009), Klachtplicht en bedrog, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 140(6781): 18-21. 'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Hijma Jac., annotatie bij: HR 11 januari 2008, nr. C06/159HR, NJ 2009,34; 3317-3319 (NJ 2009/342 Hartendorp/Kooij). annotatie
 • Hijma Jac., annotatie bij: HR 1 februari 2008, nr. C06/029HR, NJ 2009,34; 3336-3337 (NJ 2009/343 ING/Provincie Utrecht). annotatie
 • Hijma Jac., annotatie bij: HR 21 september 2007, nr. C06/049HR, NJ 2009,6; 549-551 (NJ 2009/50 Ammerlaan/Enthoven, Verbrande paprikawortels). annotatie
 • Hijma Jac., annotatie bij: HR 28 maart 2008, nr. C07/155HR, NJ 2009,50; 5806-5809 (NJ 2009/578 Dexia/Van Tuijl). annotatie
 • Hartlief T., Hijma Jac. & Snijders H.J. (2009), Over verjaringsperikelen in de bemiddelingspraktijk van het Instituut Asbestslachtoffers, Nederlands Juristenblad 84(25 / 1197): 1554-1559. 'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Hijma Jac. (2009), Rechtshandelingen en volmacht. In: Nieuwenhuis J.H., Stolker C.J.J.M., Valk W.L. (red.) Vermogensrecht. Tekst & Commentaar Deventer: Kluwer. 43-96. boekdeel
 • Hijma Jac. (2009), Sale of Consumer Goods: the Adaptation of (Dutch) National Law to Transnational Demands. In: Snijders H.J., Vogenauer S. (red.) Content and Meaning of National Law in the Context of Transnational Law. München: Sellier. 89-99. boekdeel
 • Hijma Jac. (2009), Sales Principles, Tijdschrift voor consumentenrecht & handelspraktijken 2009(4): 144-155. 'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Hijma Jac. (2009), Verbintenissen uit andere bron dan onrechtmatige daad of overeenkomst. In: Nieuwenhuis J.H., Stolker C.J.J.M., Valk W.L. (red.) Vermogensrecht. Tekst & Commentaar Deventer: Kluwer. 829-847. boekdeel
 • Kleijn W.M. & Hijma Jac. (2009), Vermogensrecht (losbladig). Deventer: Kluwer. boek
 • Hijma Jac. (2008), Algemene voorwaarden, Tijdschrift voor Privaatrecht 45(2): 765-778. 'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Hijma Jac. & Olthof M.M. (2008), Compendium van het Nederlands vermogensrecht [Tiende druk]. Deventer: Kluwer. boek
 • Hijma Jac. (2008), Dwaling. In: Hondius E.H. (red.) Verbintenissenrecht (Losbladige editie). Deventer: Kluwer. boekdeel
 • Hijma Jac., annotatie bij: HR 28 april 2006, nr. C05/027HR, NJ 2008,14; 1558-1560 (NJ 2008/165). annotatie
 • Hijma Jac., annotatie bij: HR 28 januari 2005, nr. C03/284HR, NJ 2008,4; 362-363 (NJ 2008/41 Van Vulpen/Debetz). annotatie
 • Hijma Jac., annotatie bij: HR 6 april 2007, nr. C05/321HR, NJ 2008,40; 4876-4878 (NJ 2008/493 Savills/B&S). annotatie
 • Hijma Jac., annotatie bij: HR 28 januari 2005, nr. C03/219HR, NJ 2008,6; 482-485 (NJ 2008/55 Burger/Brouwer Motors; Dakar Rally). annotatie
 • Hijma Jac., annotatie bij: HR 29 juni 2007, nr. C05/277HR, NJ 2008,50; 6304-6306 (NJ 2008/605 Amsing/Dijkstra). annotatie
 • Hijma Jac., annotatie bij: HR 29 juni 2007, nr. C06/002HR, NJ 2008,50; 6324-6327 (NJ 2008/606 Pouw/Visser). annotatie
 • Hijma J. (2008), Normaal (en bijzonder) gebruik van gekochte zaken. In: Castermans A.G., Houben I.S.J., Jansen K.J.O., Memelink P., Nieuwenhuis J.H., Reurich L. (red.) De maatman in het burgerlijk recht. BW Krant Jaarboek nr. 24 Deventer: Kluwer. 149-168. boekdeel
 • Hijma Jac. (2007), Algemene inleiding (hoofdstuk 1). In: Hijma Jac. (red.) Rechtshandeling en Overeenkomst. Studiereeks Burgerlijk Recht nr. 3 Deventer: Kluwer. 1-23. boekdeel
 • Hijma Jac. (2007), Algemene voorwaarden (hoofdstuk 6). In: Hijma Jac. (red.) Rechtshandeling en Overeenkomst. Studiereeks Burgerlijk Recht nr. 3 Deventer: Kluwer. 246-287. boekdeel
 • Hijma J. (2007), Begrenzing van consumentenbescherming, bezien bij 'koop op afstand'. In: Houben I.S.J., Jansen K.J.O., Memelink P., Nieuwenhuis J.H., Reurich L. (red.) Europees contractenrecht - Techniek en moraal. BW Krant Jaarboek nr. 22 Deventer: Kluwer. 23-39. boekdeel
 • Hijma Jac. (2007), Dwaling (art. 6:228 BW). In: Schaick A.C. van, Hartlief T., Perron C.E. du (red.) Burgerlijk wetboek, boeken 3, 5 en 6. Wet en Rechtspraak Deventer: Kluwer. 891-901. boekdeel
 • Hijma Jac. (2007), Dwaling (art. 6:228). In: Verbintenissenrecht (losbladig; ca. 50 bewerkte pag. + ca. 10 nieuwe pag.). Deventer: Kluwer. boekdeel
 • Hijma Jac. (2007), Foundations of and trends in the new Civil Code of The Netherlands. In: Wang L.M., Wang W.G. (red.) 荷兰经验与民法再法典化 = Dutch experience and re-codification of civil law. Beijing China: CUPL/Joyal. 16-37. boekdeel
 • Hijma Jac. (2007), Mr. C. Asser's handleiding tot de beoefening van het Nederlands burgerlijk recht = Asser serie. 5: Bijzondere overeenkomsten. Dl. 1: Koop en ruil. Deventer: Kluwer. boek
 • Hijma Jac., annotatie bij: HR 14 januari 2005, nr. C03/167HR, NJ 2007,40 (NJ 2007/481 Ahold/Staat). annotatie
 • Hijma Jac., annotatie bij: HR 24 december 2004, nr. C03/295HR, NJ 2007,6 (NJ 2007/58 Chidda/Amsterdam; Amstelimmo/Gemeente Amsterdam). annotatie
 • Hijma Jac. (red.) (2007), Rechtshandeling en Overeenkomst [Vijfde druk] Studiereeks Burgerlijk Recht nr. 3. Deventer: Kluwer. boekredactie
 • Hijma Jac. (2007), Rechtshandelingen (Titel 3.2). In: Nieuwenhuis J.H., Stolker C.J.J.M., Valk W.L., Wissink M.H. (red.) Vermogensrecht. Tekst & Commentaar Deventer: Kluwer. 47-84. boekdeel
 • Hijma Jac. (2007), The impact of EU-legislation on the Civil Code, especially regarding consumer protection. In: Wang L.M., Wang W.G. (red.) 荷兰经验与民法再法典化 = Dutch experience and re-codification of civil law. Beijing China: CUPL/Joyal. 228-241. boekdeel
 • Hijma Jac. (2007), Verbintenissen uit andere bron dan onrechtmatige daad of overeenkomst. In: Nieuwenhuis J.H., Stolker C.J.J.M., Valk W.L., Wissink M.H. (red.) Vermogensrecht. Tekst & Commentaar Deventer: Kluwer. 881-900. boekdeel
 • Hijma Jac. (2007), Volmacht (Titel 3.3). In: Nieuwenhuis J.H., Stolker C.J.J.M., Valk W.L., Wissink M.H. (red.) Vermogensrecht. Tekst & Commentaar Deventer: Kluwer. 85-107. boekdeel
 • Hijma Jac. (2006), Diverse bijdragen aan congres New Dutch Civil Code. In: CCCL 2002-2005. Beijing (China): CUPL. congresbijdrage
 • Hijma Jac., annotatie bij: HR 7 mei 2004, nr. C02/310HR, NJ 2006,20 (NJ 2006/281 Duwbak Linda; Van Hasselt/Duijvendijk). annotatie
 • Hijma Jac., annotatie bij: HR 4 juni 2004, nr. C02/314HR, NJ 2006,26 (NJ 2006/323 Burghoff Camerling/Gemeente Heerlen). annotatie
 • Hijma Jac., annotatie bij: HR 8 oktober 2004, nr. C03/164HR, NJ 2006,38 (NJ 2006/478 Van de Kamp/Van der Veer). annotatie
 • Hijma Jac., annotatie bij: HR 19 maart 2004, nr. C02/166HR, NJ 2006,5 (NJ 2006/54). annotatie
 • Hijma Jac., annotatie bij: HR 22 oktober 2004, nr. C03/156HR, NJ 2006,47 (NJ 2006/597 Endlich/Bouwmachines). annotatie
 • Hijma Jac. (2006), The New Civil Code (1992) of The Netherlands, Chinese Comparative Literature Bulletin 2006(I): 147-158. 'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Hijma Jac. (2006), Verjaring bij nonconformiteit en onrechtmatige daad, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 2006(6675): 557-558. 'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Hijma Jac. (2006), 荷兰新民法典导论 [An introduction to the New Civil Code (1992) of The Netherlands]. In: Chen J.F. (red.) 荷兰 民法 典 = Nederlands Burgerlijk Wetboek: 第 3, 5, 6 编 [vertaling Nederlands Burgerlijk Wetboek in het Chinees]. Beijing (China): CUPL. 1-37. boekdeel
 • Hijma Jac. & Olthof M.M. (2005), Compendium van het Nederlands Vermogensrecht [Negende druk]. Deventer: Kluwer. boek
 • Hijma Jac. (2005), Dwaling (art. 6:228 BW). In: Verbintenissenrecht (losbladig werk; 50 bewerkte pagina's, 10 nieuw geschreven pagina's). Deventer: Kluwer. boekdeel
 • Hijma J. (2005), Inpassing van Europese consumentenkoopregels. In: Hoogervorst E.M., Houben I.S.J., Memelink P., Nieuwenhuis J.H., Reurich L., Verburg G.J.M. (red.) Rechtseenheid en vermogensrecht. BW Krant Jaarboek nr. 21 Deventer: Kluwer. 97-111. boekdeel
 • Hijma Jac., annotatie bij: HR 19 september 2003, nr. C02/051HR, NJ 2005,23 (NJ 2005/234 Marks/Albert Schweitzer Ziekenhuis). annotatie
 • Hijma Jac., annotatie bij: HR 12 december 2003, nr. C02/213HR, NJ 2005,40 (NJ 2005/431 Exploitatieovereenkomst Warmond II; Polyproject/Gemeente Warmond II). annotatie
 • Hijma Jac. (2005), Wilsgebreken (art. 3:44 BW). In: Vermogensrecht (losbladig werk; 10 bewerkte pagina's, 2 nieuw geschreven pagina's). Deventer: Kluwer. boekdeel
 • Hijma Jac. (2004), Algemene inleiding. In: Hijma Jac., Dam C.C. van, Schendel W.A.M. van, Valk W.L. (red.) Rechtshandeling en Overeenkomst. Studiereeks Burgerlijk Recht nr. 3 Deventer: Kluwer. 1-26. boekdeel
 • Hijma Jac. (2004), Algemene voorwaarden. In: Hijma Jac., Dam C.C. van, Schendel W.A.M. van, Valk W.L. (red.) Rechtshandeling en Overeenkomst. Studiereeks Burgerlijk Recht nr. 3 Deventer: Kluwer. 281-326. boekdeel
 • Hijma Jac. (2004), Bedenktijd in het contractenrecht. In: Hijma Jac., Valk W.L. (red.) Wettelijke bedenktijd. Preadviezen / Vereniging voor Burgerlijk Recht Deventer: Kluwer. 1-86. boekdeel
 • Hijma Jac. (2004), Dwaling. In: Verbintenissenrecht (losbladig werk, 30 bewerkte pagina's). Deventer: Kluwer. boekdeel
 • Hijma Jac. (2004), Dwalingszaken, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 2004(6597): 873-874. artikel in een tijdschrift
 • Hijma Jac., annotatie bij: HR 31 mei 2002, nr. C00/107HR, NJ 2004,13 (NJ 2004/161). annotatie
 • Hijma Jac., annotatie bij: HR 26 april 2002, nr. C00/230HR, NJ 2004,17 (NJ 2004/210 Sparrow/Van Beukering). annotatie
 • Hijma Jac., annotatie bij: HR 20 september 2002, nr. R01/015HR, NJ 2004,37 (NJ 2004/458 Caribbean Bistros/Club Caraibeen). annotatie
 • Hijma Jac., annotatie bij: HR 25 oktober 2002, nr. C01/067HR, NJ 2004,44 (NJ 2004/556 Bunink/Manege Nieuw Amstelland). annotatie
 • Hijma Jac., annotatie bij: HR 21 februari 2003, nr. C01/337HR, NJ 2004,45 (NJ 2004/567 Weevers Stous/Parkwoningen Hoge Weide). annotatie
 • Hijma Jac., annotatie bij: HR 11 juli 2003, nr. C02/023HR, NJ 2004,48 (NJ 2004/616 Kroonenberg/Luycks). annotatie
 • Hijma Jac. (2004), Onder de maat, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 2004(6580): 436-437. artikel in een tijdschrift
 • Hijma Jac., Schendel W.A.M. & Wissink M.H. (red.) (2004), Serie Monografieën Privaatrecht. Deventer: Kluwer. boekredactie
 • Hijma Jac., Brunner C.J.H., Snijders H.J. & Spier J. (red.) (2004), Serie Studiereeks Burgerlijk Recht. Deventer: Kluwer. boekredactie
 • Hijma Jac. & Kleyn W.M. (red.) (2004), Vermogensrecht. Deventer: Kluwer. boekredactie
 • Hijma Jac. (2004), Wilsgebreken. In: Vermogensrecht (losbladig werk, 5 bewerkte pagina's). Deventer: Kluwer. boekdeel
 • Hijma Jac. (2003), Algemene voorwaarden [in: Rechtshandeling en overeenkomst], Tijdschrift voor Privaatrecht 40: 250-260. artikel in een tijdschrift
 • Hijma Jac. (2003), Algemene voorwaarden [Tweede druk]. Monografieën nieuw BW: commentaar op het nieuwe burgerlijk recht. B-serie nr. 55. Deventer: Kluwer. boek
 • Hijma Jac. (2003), Bedenktijdoverpeinzingen, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 2003(6539): 813-814. artikel in een tijdschrift
 • Hartlief T., Hijma Jac. & Reurich L. (red.) (2003), Coherente instrumenten in het contractenrecht. Meijers-reeks nr. 67. Deventer: Kluwer. boekredactie
 • Hijma Jac. (2003), De rechtsmiddelen van de consument-koper; richtlijn 1999/44 en de Nederlandse wet. In: Smits J. (red.) De richtlijn consumentenkoop in perspectief. Den Haag: Boom Juridische uitgevers. 29-39. boekdeel
 • Hijma Jac. (2003), Drie dagen denktijd. In: Struiksma J., Velten A.A. van, Vlas P., Waaijer B.C.M. (red.) Vast en goed: bundel opstellen aangeboden aan prof. mr. A.A. van Velten ter gelegenheid van zijn vijfenzestigste verjaardag en zijn defungeren als notaris. Deventer: Kluwer. 93-106. boekdeel
 • Hijma Jac. (2003), Dwaling. In: Verbintenissenrecht (losbladig, 5 nieuwe en 30 bewerkte pagina's).. boekdeel
 • Hijma Jac. (2003), Een bedenktijd voor de koper. In: Hartlief T., Hijma Jac., Reurich L. (red.) Coherente instrumenten in het contractenrecht. Meijers-reeks nr. 67 Deventer: Kluwer. 97-110. boekdeel
 • Hijma Jac., annotatie bij: HR 14 juni 2002, nr. C00/315HR, NJ 2003,8 (NJ 2003/112 Bramer/Hofman Beheer). annotatie
 • Hijma Jac., annotatie bij: HR 11 januari 2002, nr. C00/112HR, NJ 2003,19 (NJ 2003/255 Schwarz/Gnjatovic). annotatie
 • Hijma Jac., annotatie bij: HR 4 oktober 2002, nr. C01/057HR, NJ 2003,19 (NJ 2003/257 Fraanje/Götte Beheer; Fatale termijn). annotatie
 • Hijma Jac., Snijders H.J. & Beenders D. (2003), Overzicht van rechtspraak X. Hoge Raad der Nederlanden 1997-2001 Redactielid Tijdschrift voor Privaatrecht 40(1). tijdschriftredactie
 • Hijma Jac. (2003), Terug tot Liszkay/Harman. In: Hondius E.H., Maanen G.E. van (red.) Civiele klassiekers revisited: Van Blaauboer/Berlips tot Breda/Antonius: zestien standaardarresten opnieuw geannoteerd. Deventer: Kluwer. 177-187. boekdeel
 • Hijma Jac. (2003), Titel 6.4 BW. In: Nieuwenhuis J.H., Stolker C.J.J.M., Valk W.L. (red.) Burgerlijk Wetboek. Tekst & Commentaar Deventer: Kluwer. 2327-2346. boekdeel
 • Hijma Jac. (2003), Titels 3.2 en 3.3 BW. In: Nieuwenhuis J.H., Stolker C.J.J.M., Valk W.L. (red.) Burgerlijk Wetboek. Tekst & Commentaar Deventer: Kluwer. 1261-1320. boekdeel
 • Hijma Jac. (2003), Wilsgebreken. In: Vermogensrecht (losbladig; 25 bewerkte pagina's, 3 nieuw geschreven pagina's).. boekdeel
 • Hijma Jac. (11 maart 2002), Terhandstelling van algemene voorwaarden (Lezing). Leiden. overig
 • Hijma Jac. & Olthof M.M. (2002), Compendium van het Nederlands Vermogensrecht [Achtste druk]. Deventer: Kluwer. boek
 • Hijma Jac. (2002), Dwaling. In: Verbintenissenrecht (Losbladig, 30 bewerkte pag. 5 nieuw geschreven pag.). Deventer: Kluwer. boekdeel
 • Hijma Jac. (2002), Factoren binnen de toerekening naar redelijkheid. In: Spier J., Schendel W.A.M. van (red.) Schadevergoeding: een eeuw later: bundel opstellen aangeboden aan mr. A.R. Bloembergen. Deventer: Kluwer. 79-81. boekdeel
 • Hijma Jac. (2002), Functie bij : Rechtbank Arnhem. [overig]. overig
 • Hijma Jac. (2002), Fundamentele dwaling. In: Lemaire H.F.G., Vlas P. (red.) Met recht verkregen: bundel opstellen aangeboden aan mr. Ingrid S. Joppe (Joppe-bundel). Deventer: Kluwer. 71-85. boekdeel
 • Hijma Jac. (red.) (2002), Studiepockets privaatrecht. Deventer: Kluwer. overig
 • Hijma Jac. (2002), Redactielid WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie . tijdschriftredactie
 • Hijma Jac. (2002), Modern Codification of Property Law and Contract Law-The Dutch Experience. In: Casals M. (red.) L'exercici de les competències sobre dret civil de Catalunya. Valencia: Tirant lo blanch. 161-192. boekdeel
 • Hijma Jac., annotatie bij: Hoge Raad 1 februari 2002, nr. R00/070HR, NJ 2002,10 (NJ 2002/118 Standard Groep/ING). annotatie
 • Hijma Jac., annotatie bij: HR 27 april 2001, nr. C99/275HR, NJ 2002,16 (NJ 2002/213 Oerlemans/Driessen). annotatie
 • Hijma Jac., annotatie bij: Hoge Raad 11 mei 2001, nr. C99/152HR & C99/186HR, NJ 2002,27 (NJ 2002/364 AZL/OZF). annotatie
 • Hijma Jac., annotatie bij: HR 26 oktober 2001, nr. C99/376HR, NJ 2002,49 (NJ 2002/595 Matiging contractuele boete). annotatie
 • Hijma Jac. (2002), Privaatrecht. In: Gids voor de rechtenstudie en juridische beroepen 2002/2003. Gids voor de rechtenstudie en juridische beroepen Amsterdam: Stichting Dux in Iura. 18-20. boekdeel
 • Snijders H.J., Brunner C.J.H., Hijma Jac. & Spier J. (red.) (2002), Studiereeks Burgerlijk Recht. Deventer: Kluwer. overig
 • Hijma Jac. (2002), Terug tot Liszkay/Harman, Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht 19(9): 450-453. 'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Hijma Jac. (2002), Tien jaar nieuw nulliteitenrecht, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 2002(6472): 71-77. 'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Hijma Jac. (2002), Validity. In: Busch D., Hondius E.H., Kooten H.J. van, Schelhaas H.N. (red.) The Principles of European Contract Law and Dutch Law: a commentary. Principles of European contract law Nijmegen/Den Haag: Ars Aequi Libri/Kluwer Law International. 214-239. boekdeel
 • Hijma Jac. (red.) (2002), Vermogensrecht (losbladige). Deventer: Kluwer. boekredactie
 • Hijma Jac. (2002), Wilsgebreken. In: Vermogensrecht (Losbladig, 15 bewerkte pag. 2 nieuw geschreven pag.). Deventer: Kluwer. boekdeel
 • Hijma Jac. (7 december 2001), Risico bij koopovereenkomsten (Lezing). Rotterdam. overig
 • Hijma Jac. (15 november 2001), Het evenwichtsbeginsel voor het Indonesisch contractenrecht (Lezing). Leiden. overig
 • Hijma Jac. (10 oktober 2001), Ontwikkelingen in het kooprecht (Lezing). Leiden. overig
 • Hijma Jac. (5 april 2001), Richtlijnconforme interpretatie van burgerlijk recht (Lezing). Leiden. overig
 • Hijma Jac. (31 maart 2001), Aansprakelijk of niet ? (Lezing). Leiden. overig
 • Hijma Jac. (16 maart 2001), "Koop breekt geen huur" en het huurbeding (Lezing). Rotterdam. overig
 • Hijma Jac. (22 februari 2001), Capita Algemene voorwaarden (Lezing). Arnhem. overig
 • Hijma Jac. (2001), Algemene Inleiding. In: Bloembergen A.R., Dam C.C. van, Hijma Jac., Valk W. (red.) Rechtshandeling en Overeenkomst. Studiereeks Burgerlijk Recht nr. 3 Deventer: Kluwer. 1-25. boekdeel
 • Hijma Jac. (2001), Algemene voorwaarden. In: Bloembergen A.R., Dam C.C. van, Hijma Jac., Valk W. (red.) Rechtshandeling en Overeenkomst. Studiereeks Burgerlijk Recht nr. 3 Deventer: Kluwer. 269-315. boekdeel
 • Hijma Jac. (2001), Bedreiging en bedrog. In: Vermogensrecht (Losbladig, suppl. nr. 46, 10 waarvan 2 nieuwe pagina's). Deventer: Kluwer. boekdeel
 • Brunner C.J.H., Hijma Jac., Snijders H.J. & Spier J. (red.) (2001), Studiereeks Burgerlijk Recht. Deventer: Kluwer. overig
 • Hijma Jac. (2001), Dwaling. In: Verbintenissenrecht (Losbladig, suppl. nr 81, 25 waarvan 5 nieuwe pagina's). Deventer: Kluwer. boekdeel
 • Hijma Jac. (2001), Functie bij : Gerechtshof Arnhem. [overig]. overig
 • Hijma Jac. (2001), Functie bij : Rechtbank Arnhem. [overig]. overig
 • Hijma Jac. (red.) (2001), Studiepockets privaatrecht. Zwolle: Tjeenk Willink. overig
 • Hijma Jac. (2001), Redactielid WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie . tijdschriftredactie
 • Hijma Jac. (2001), Kennisgeving van algemene voorwaarden naar nieuw Nederlands Recht. In: Bernauw K., Colle P. (red.) Liber Amicorum Yvette Merchiers. Brugge: Die Keuve. 197-209. boekdeel
 • Hijma Jac. (2001), Mr. C. Asser's handleiding tot de beoefening van het Nederlands burgerlijk recht = Asser serie. 5: Bijzondere overeenkomsten. Dl. 1: Koop en ruil [Zesde druk]. Deventer: Tjeenk Willink. boek
 • Hijma Jac., annotatie bij: Hoge Raad 12 mei 2000, nr. C98/283HR, NJ 2001,21; 2224-2226 (NJ 2001/300 Jansen/Jansen; Verhuizende zussen; sjouwen van kast op trap). annotatie
 • Hijma Jac., annotatie bij: Hoge Raad 14 juli 2000, nr. C99/128HR, NJ 2001,30; 3116-3119 (NJ 2001/417 Geertsema/De Niet; Trambestuurder). annotatie
 • Hijma Jac., annotatie bij: Hoge Raad 16 juni 2000, nr. C98/310HR, NJ 2001,41; 3961-3963 (NJ 2001/559 Dwaling; aandelentransactie; mededelingsplicht en onderzoeksplicht; motiveringseisen). annotatie
 • Hijma Jac., annotatie bij: Hoge Raad 17 november 2000, nr. C98/374HR, NJ 2001,43; 4205-4207 (NJ 2001/580 Breezand/Veere). annotatie
 • Hijma Jac., annotatie bij: Hoge Raad 13 april 2001, nr. C99/161HR, NJ 2001,43; 4219-4220 (NJ 2001/581 Polyproject/Gemeente Warmond). annotatie
 • Hijma Jac. (2001), Ontwikkelingsfasen in de beteugeling van algemene voorwaarden naar Nederlands Recht, Tijdschrift voor Privaatrecht 38: 123-134. 'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Bloembergen A.R., Dam C.C. van, Hijma Jac. & Valk W. (red.) (2001), Rechtshandeling en overeenkomst [Derde druk] Studiereeks Burgerlijk Recht nr. 3. Deventer: Kluwer. boekredactie
 • Hijma Jac. (red.) (2001), Vermogensrecht (Losbladige). Deventer: Kluwer. boekredactie
 • Hijma Jac. (21 september 2000), Modern Codification of Property Law and Contract Law (Lezing). Tossa, Spanje. overig
 • Hijma Jac. (2000), Bescherming van de verzekeringsconsument. In: Hartlief T., Mendel M.M. (red.) Verzekering en maatschappij: juridische beschouwingen over de maatschappelijke rol van verzekeringen en verzekeringsmaatschappijen. Meijers-reeks nr. 26 Deventer: Kluwer. 31-43. boekdeel
 • Hijma Jac. (2000), Derdenwerking exoneratie stuwadoor (HR 21 januari 2000, RvdW 2000,24C (ODS-CPS)), Bedrijfsjuridische Berichten 2000(7): 72-74. artikel in een tijdschrift
 • Hijma Jac. (2000), Garantie, tekortkoming, ontbinding (HR 4 februari 2000, RvdW 2000,44C (Mol c.s.-Meijer Beheer)), Bedrijfsjuridische Berichten 2000(7): 69-71. artikel in een tijdschrift
 • Hijma Jac. (red.) (2000), Studiepockets privaatrecht. Deventer: Tjeenk Willink. overig
 • Hijma Jac. (2000), Redactielid WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie . tijdschriftredactie
 • Hijma Jac. (2000), Redactielid Bedrijfsjuridische Berichten . tijdschriftredactie
 • Hijma Jac. (2000), Hoofdstuk 4 (geldigheid) van de Principles of European Contract Law, Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht 17(9/10): 448-455. 'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Hijma Jac., annotatie bij: Hoge Raad 1 oktober 1999, nr. C98/070HR, NJ 2000,13; 1338-1340 (NJ 2000/207 Geurtzen/Kampstaal). annotatie
 • Hijma Jac., annotatie bij: Hoge Raad 22 oktober 1999, nr. C98/042HR, NJ 2000,13; 1351-1352 (NJ 2000/208 Twickler). annotatie
 • Hijma Jac., annotatie bij: Hoge Raad 14 januari 2000, nr. C98/173HR, NJ 2000,17; 1851-1852 (NJ 2000/273 Boonen/Quicken Party-service). annotatie
 • Hijma Jac., annotatie bij: Hoge Raad 7 april 2000, nr. C98/223HR, NJ 2000,46; 4536-4538 (NJ 2000/652 Parkeerexploitatie Amsterdam). annotatie
 • Hijma Jac. (2000), Testament en rechtshandeling. In: Kortmann S.C.J.J. [e.a.] (red.) Yin-Yang: bundel opstellen, op 12 mei 2000 aangeboden aan prof. mr. M.J.A. Van Mourik ter gelegenheid van zijn 25-jarig ambtsjubileum als hoogleraar (Van Mourik bundel). Deventer: Kluwer. 93-100. boekdeel
 • Hijma Jac. (red.) (2000), Vermogensrecht (Losbladige). Deventer: Kluwer. boekredactie
 • Hijma Jac. (26 april 1999), The Civil Code as the basis of Commercial law (Lezing). Jakarta, Indonesië. overig
 • Hijma Jac. (1999), Bedrog en bedreiging. In: Vermogensrecht (Losbladig). nr. Supplement 38 Deventer: Kluwer. boekdeel
 • Hijma Jac. & Olthof M.M. (1999), Compendium van het Nederlands Vermogensrecht: leidraad voor het nieuwe BW [Zevende druk]. Deventer: Kluwer. boek
 • Hijma Jac. (1999), Consument-onvriendelijke interpretatie, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 1999(6345): 115-116. 'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Hijma Jac. (1999), Contractuele aansprakelijkheid voor hulppersonen (HR 21 mei 1999, RvdW 1998, 80C), Bedrijfsjuridische Berichten 1999(15): 141-143. 'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Hijma Jac. (1999), Contra proferentem, Groninger Opmerkingen en Mededelingen XV: 18-36. 'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Hijma Jac. (1999), Dwaling. In: Verbintenissenrecht (Losbladig). nr. supplement 70 Deventer: Kluwer. boekdeel
 • Hijma Jac. (red.) (1999), Studiepockets privaatrecht. Deventer: Tjeenk Willink. overig
 • Hijma Jac. (1999), Redactielid Bedrijfsjuridische Berichten . tijdschriftredactie
 • Hijma Jac. (1999), Redactielid WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie . tijdschriftredactie
 • Hijma Jac. (1999), Misbruik van recht (HR 21 mei 1999, RvdW 1998, 82C), Bedrijfsjuridische Berichten 1999(14): 133-134. artikel in een tijdschrift
 • Hijma Jac., annotatie bij: Hoge Raad 21 mei 1999, nr. 16739 & C97/218HR, NJ 1999,46; 4363-4365 (NJ 1999/733 B/W; Verduisterende hulppersoon). annotatie
 • Hijma Jac. (1999), Titel 3.2. In: Nieuwenhuis J.H., Stolker C.J.J.M., Valk W.L. (red.) Vermogensrecht. Tekst & Commentaar Deventer: Kluwer. 31-67. boekdeel
 • Hijma Jac. (1999), Titel 3.3. In: Nieuwenhuis J.H., Stolker C.J.J.M., Valk W.L. (red.) Vermogensrecht. Tekst & Commentaar Deventer: Kluwer. 67-89. boekdeel
 • Hijma Jac. (1999), Titel 6.4. In: Nieuwenhuis J.H., Stolker C.J.J.M., Valk W.L. (red.) Vermogensrecht. Tekst & Commentaar Deventer: Kluwer. 759-777. boekdeel
 • Hijma Jac. (1999), Uitleg contra Proferentem. In: Hartlief T., Stolker C.J.J.M. (red.) Contractvrijheid. Meijers-reeks nr. 12 Deventer: Kluwer. 461-475. boekdeel
 • Hijma Jac. (red.) (1999), Vermogensrecht (Losbladige). Deventer: Kluwer. boekredactie
 • Hijma Jac. (1999), Zaakwaarneming. Onverschuldigde betaling en ongerechtvaardigde verrijking. In: Buchem-Spapens A.M.J. van, Nieuwenhuis J.H., Waal-van Wessem I. de (red.) Inleiding Privaatrecht. Groningen: Wolters Noordhoff. 225-234. boekdeel
 • Hijma Jac. (27 november 1998), Contractsuitleg contra proferentem (Lezing). Leiden. overig
 • Hijma Jac. (29 mei 1998), Discussant 'Special Questions of Civil Law' (Lezing). Leiden. overig
 • Hijma Jac. (6 mei 1998), Ontwikkelingen algemene voorwaarden (Lezing). Leiden. overig
 • Hijma Jac. (11 februari 1998), Vijf vragen over eigen schuld [inleiding en forum-deelname] (Lezing). Tilburg. overig
 • Hijma Jac. (22 januari 1998), Hoe nietig is nietig? Beschouwingen omtrent het nietigheidsbegrip in het contractenrecht (Lezing). Gent. overig
 • Hijma Jac., annotatie bij: Hoge Raad 19 september 1997, AA 1998,6; 602-607 (Assoud/Nationale Sporttotalisator). annotatie
 • Hijma Jac., annotatie bij: Hof Amsterdam 7 mei 1998, nr. 1272/97, AA 1998,9; 788-789 (Assoud-Nationale Sporttotalisator; vervolg). annotatie
 • Hijma Jac. (1998), Dwaling. In: Hondius E.H. (red.) Verbintenissenrecht. Deventer: Kluwer. Losbladig, 15 p. boekdeel
 • Hijma J. (1998), Het 'algemeen deel' van het kooprecht. In: Boom W.H. van, Franke M.E., Jordaans J.P., Reurich L., Wissink M.H. (red.) Koop!. BW Krant Jaarboek nr. 14 Deventer: Gouda Quint. 151-164. boekdeel
 • Hijma Jac. (1998), Hoe nietig is nietig? Beschouwingen omtrent het nietigheidsbegrip in het contractenrecht: voordracht gehouden aan de Universiteit Gent, Faculteit der Rechtsgeleerdheid, op 22 januari 1998. Thorbecke-colleges nr. 22. Antwerpen: Story-Scientìa. boek
 • Hijma Jac. (1998), Hoofdstuk 1. In: Bloembergen A.R., Hijma J. [et al.] (red.) Rechtshandeling en overeenkomst. Studiereeks Burgerlijk Recht nr. 3 Deventer: Kluwer. 1-24. boekdeel
 • Hijma Jac. (1998), Hoofdstuk 6. In: Bloembergen A.R., Hijma J. [et al.] (red.) Rechtshandeling en Overeenkomst. Studiereeks Burgerlijk Recht nr. 3 Deventer: Kluwer. 261-300. boekdeel
 • Hijma Jac., annotatie bij: HR 3 april 1998, Bedrijfsjuridische Berichten 1998,13; 117-119 (Nietigheid wegens détournement de pouvoir, HR 3 april 1998, RvdW 1998, 83C (gemeente Alkemade/Hornkamp)). annotatie
 • Hijma Jac., annotatie bij: HR 5 december 1997, nr. 16518, NJ 1998,25 (NJ 1998/402 Verkeersaansprakelijkheid). annotatie
 • Hijma Jac., annotatie bij: HR 28 november 1997, nr. 16414, NJ 1998,42 (NJ 1998/705 Visser/Avéro). annotatie
 • Hijma Jac., annotatie bij: HR 28 november 1997, nr. 16445 & C96/263, NJ 1998,42 (NJ 1998/706 General Vargas). annotatie
 • Hijma Jac., annotatie bij: HR 13 februari 1998, nr. 16489, NJ 1998,43 (NJ 1998/725 Hauer/Monda). annotatie
 • Bloembergen A.R. & Hijma Jac. [et al.] (red.) (1998), Rechtshandeling en overeenkomst [Tweede druk]. Studiereeks Burgerlijk Recht nr. 3. Deventer: Kluwer. boekredactie
 • Hijma Jac. (1998), Titel 3.2. In: Nieuwenhuis J.H., Stolker C.J.J.M., Valk W.L. (red.) Burgerlijk Wetboek. Tekst & Commentaar Deventer: Kluwer. 1121-1155. boekdeel
 • Hijma Jac. (1998), Titel 3.3. In: Nieuwenhuis J.H., Stolker C.J.J.M., Valk W.L. (red.) Burgerlijk Wetboek. Tekst & Commentaar Deventer: Kluwer. 1157-1177. boekdeel
 • Hijma Jac. (1998), Titel 6.4. In: Nieuwenhuis J.H., Stolker C.J.J.M., Valk W.L. (red.) Burgerlijk Wetboek. Tekst & Commentaar Deventer: Kluwer. 1827-1844. boekdeel
 • Hijma Jac. (1998), Wilsgebreken. In: Hijma Jac., Kleijn W.M. (red.) Vermogensrecht. Deventer: Kluwer. Losbladig, 5 p. boekdeel
 • Hijma Jac. (1995), Imprévision. In: Franke M.E., Jordaans J.P., Reurich L., Smits J.M., Valk W.L., Wissink M.H. (red.) Europees contractenrecht. BW Krant Jaarboek nr. 11 Arnhem: Gouda Quint. 57-69. boekdeel
 • Hijma Jac. (1990), Analogie in het nieuwe vermogensrecht. In: Castermans A.G., Franke M.E., Rank W.A.K., Valk W.L., Vries F.J. de (red.) Rechterlijke macht en Nieuw BW. BW Krant Jaarboek nr. 6 Arnhem: Gouda Quint. 15-27. boekdeel
 • Hijma J. (1989), Het constitutieve wijzigingsvonnis in het licht van de algemene werking van redelijkheid en billijkheid (Oratie. Instituut voor Privaatrecht, Rechtsgeleerdheid, Universiteit Leiden). Deventer: Wolters Kluwer. Inaugurale rede
 • Hijma J. (28 januari 1988), Nietigheid en vernietigbaarheid van rechtshandelingen (Dissertatie. Instituut voor Privaatrecht, Rechtsgeleerdheid, Universiteit Leiden). Deventer: Kluwer. Promotor(en): Kleijn, W.M. dissertatie
 • Hijma Jac. (1988), Bedreiging, bedrog of misbruik van omstandigheden door een derde: art. 3.2.10 lid 5 NBW. In: Castermans A.G., Rank W.A.K., Vries F.J. de (red.) Oud en Nieuw. BW Krant Jaarboek nr. 4 Leiden: Rijksuniversiteit Leiden. 132-140. boekdeel
 • Geen (ad hoc) Arbiter of adviseur
 • Hof Arnhem Raadsheer-plaatsvervanger
 • Kluwer Deventer Auteur en redacteur
 • Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie Redacteur WPNR
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.