Universiteit Leiden

nl en

Jacob Hijma

Hoogleraar Burgerlijk recht

Naam
Prof.mr. J. Hijma
Telefoon
+31 71 527 7407
E-mail
j.hijma@law.leidenuniv.nl

J. Hijma is sinds 1989 verbonden aan het Instituut voor Privaatrecht als hoogleraar.

Meer informatie over Jacob Hijma

Jacob (Jaap) Hijma, geboren te Leeuwarden in 1955, studeerde Nederlands Recht aan de Rijksuniversiteit te Leiden van 1973 tot 1978. Na zijn afstuderen (cum laude) werd hij wetenschappelijk medewerker bij de Afdeling Burgerlijk Recht van die universiteit. In het academisch jaar 1985-1986 was hij fellow van het NIAS te Wassenaar. In januari 1988 promoveerde hij, bij W.M. Kleijn, op een proefschrift getiteld Nietigheid en vernietigbaarheid van rechtshandelingen (cum laude). Sinds 1988 is hij hoogleraar in het burgerlijk recht aan de Leidse universiteit. In 1989 sprak hij zijn oratie uit, getiteld Het constitutieve wijzigingsvonnis (in het licht van de derogerende werking van redelijkheid en billijkheid). 

Hijma is geïnteresseerd in het gehele vermogensrecht, met als zwaartepunten het contractenrecht, het verdere verbintenissenrecht en het consumentenrecht. Van zijn hand verschenen, onder meer, de bewerking van Deel 7-I* van de Asser-serie, gewijd aan Koop en Ruil (achtste druk, 2013), het Compendium van het Nederlands Vermogensrecht (met M.M. Olthof; twaalfde druk, 2014), het deel Rechtshandeling en Overeenkomst in de Studiereeks Burgerlijk Recht (met A.R. Bloembergen, C.C. van Dam, W.A.M. van Schendel en W.L. Valk; zevende druk, 2013), de monografie Algemene voorwaarden (deel B-55 van de serie Monografieën BW, derde druk, 2010) en het preadvies Bedenktijd in het contractenrecht (VBR 2004).  

Hijma is raadsheer-plaatsvervanger in het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden en vaste annotator van de Nederlandse Jurisprudentie. Hij is redacteur van het WPNR, de losbladige editie GS Vermogensrecht, de Monografieën Privaatrecht en de Studiereeks Burgerlijk Recht.  

Hoogleraar Burgerlijk recht

 • Faculteit Rechtsgeleerdheid
 • Instituut voor Privaatrecht
 • Civiel recht

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer C203

Contact

 • Boom W.H. van, Breedveld- de Voogd C.G., Castermans A.G., Deugd-Dijkman M.D.R.M. de & Hijma J. (red.) (2016), Een kwart eeuw - privaatrechtelijke opstellen aangeboden aan prof. mr. H.J. Snijders ter gelegenheid van zijn emeritaat. Deventer: Wolters Kluwer.boekredactie
 • Hijma J. (2016), De klachtplicht beteugeld. In: Boom W.H. van, Breedveld-de Voogd C., Castermans A.G., Deugd-Dijkman M. de, Hijma J. (red.) Een kwart eeuw. Privaatrechtelijke opstellen, aangeboden aan prof. mr. H.J. Snijders. Deventer: Wolters Kluwer. 167-182.boekdeel
 • Hijma J. (2016), The concept of nullity. In: Breedveld-de Voogd C.G., Castermans A.G., Knigge M.W., Linden T. van der, Oever H.A. ten (red.) Core Concepts in the Dutch Civil Code. Continuously in Motion. BW Krant Jaarboek nr. 30. Deventer: Wolters Kluwer. 17-37.boekdeel
 • Hijma J. (2015), Conversie en reductie, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 2015(7054): 263-269.artikel in tijdschrift
 • Hijma J., annotatie bij: Hoge Raad 7 februari 2014, nr. 13/00707, NJ 2015,29; 3275-3278.annotatie
 • Hijma J., annotatie bij: Hoge Raad 13 juni 2014, nr. 13/04341, NJ 2015,52; 6234-6238.annotatie
 • Hijma J. (2015), Ontwikkelingen in het overeenkomstenrecht (II), WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 2015(7081): 903-909.artikel in tijdschrift
 • Hijma J. (2015), Commentaar art. 3:44 (wilsgebreken). In: Hijma J. (red.) Vermogensrecht, Supplement 140. Groene Serie. Deventer: Wolters Kluwer.boekdeel
 • Hijma J. (2015), Commentaar art. 6:228 (dwaling). In: Hondius E.H., Klomp R., Schelhaas H. (red.) Verbintenissenrecht. Groene Serie. Deventer: Wolters Kluwer.boekdeel
 • Hijma J. (2015), Titels 3.2, 3.3. en 6.4 BW. In: Nieuwenhuis J.H., Krans B., Stolker C., Valk L. (red.) Tekst & Commentaar Burgerlijk Wetboek.. Deventer: Wolters Kluwer. 2019-2061, 2063-2086, 3379-3400.boekdeel
 • Hijma J. (2015), Titels 3.2, 3.3 en 6.4 BW. In: Nieuwenhuis J.H., Krans B., Stolker C., Valk L., Wissink M. (red.) Tekst & Commentaar Vermogensrecht.. Deventer: Wolters Kluwer. 53-95, 96-120, 1043-1064.boekdeel
 • Hijma J., annotatie bij: Hoge Raad 22 december 2011, NJ 2014; 239-241.annotatie
 • Hijma J. , annotatie bij: Hoge Raad 13 juli 2012, NJ 2014; 274-276 (Delta Lloyd / Gruia).annotatie
 • Hijma J., annotatie bij: Hoge Raad 2 november 2012, NJ 2014; 4221-4224.annotatie
 • Hijma J., NJ 2014; 4409-4411 ((BP / Benschop)).annotatie
 • Hijma J., annotatie bij: Hoge Raad 8 februari 2013, NJ 2014; 6378-6382.annotatie
 • Hijma J. (2014), Gezichtspunten bij nietigheid, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 2014(7034): 929-930.artikel in tijdschrift
 • Hijma J. & Olthof M.M. (2014), Compendium van het Nederlands vermogensrecht. Deventer: Kluwer.boek
 • Hijma J. (2014), Wilsgebreken; bedreiging en bedrog (art. 3:44 BW). In: Hijma J. (Red.) Vermogensrecht Groene Serie nr. 3:44. Deventer: Kluwer. supplement 133.boekdeel
 • Vlas P., Hijma J., Waaijer B.C.M., Vijfeijken I.J.F.A. van, Mierlo A.I.M. van, Paardt R.N.G. van der, Verstappen L.C.A., Timmerman L., Rensen G.J.C. & Schols F.W.J.M. (2014), Redactielid WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie.tijdschriftredactie
 • Hijma J. (Red.) (2014), Vermogensrecht Groene Serie. Deventer: Kluwer.boekredactie
 • Hijma J. (2014), Wilsgebreken bij een meerpartijenovereenkomst. In: Breedveld- de Voogd C.G., Castermans A.G. (red.) Wilsgebreken bij een meerpartijenovereenkomst. BW Krant Jaarboek nr. 29. Deventer: Wolters Kluwer. 91-106.boekdeel
 • Hijma J. (2013), Mr. C. Assers Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht, Deel 7-I*, Bijzondere overeenkomsten, Koop en ruil. Deventer: Kluwer.boek
 • Hijma J. (2013), De rol van de rechter (en van partijen) bij contractswijziging wegens onvoorziene omstandigheden. In: Onvoorziene omstandigheden, verstoring en herstel van contractueel evenwicht.. Antwerpen / Apeldoorn: Maklu. 17-28.boekdeel
 • Hijma J. (2013), Ontwikkelingen in het overeenkomstrecht, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 2013(6994): 955-962.artikel in tijdschrift
 • Hijma J. (2013), Ontwikkelingen op het terrein der algemene voorwaarden, Tijdschrift voor Privaatrecht 50: 1251-1262.artikel in tijdschrift
 • Hijma J. (2013), Consument en non-conformiteitsbewijs, Tijdschrift voor consumentenrecht & handelspraktijken 2013(6): 257-261.artikel in tijdschrift
 • Hijma J., annotatie bij: HR 25 maart 2011, NJ 2013; 50-52.annotatie
 • Hijma J., annotatie bij: HR 15 april 2011, NJ 2013; 1552-1554.annotatie
 • Hijma J., annotatie bij: HR 8 juli 2011, NJ 2013; 2988-2991.annotatie
 • Hijma J., annotatie bij: HR 9 december 2011, NJ 2013; 3189-3192.annotatie
 • Hijma J. (Red.) (2013), Rechtshandeling en Overeenkomst Studiereeks Burgerlijk Recht nr. 3. Deventer: Kluwer.boekredactie
 • Hijma J. & Snijders H.J. (2013), Redactielid TPR.tijdschriftredactie
 • Hijma J. (2013), Hoofdstuk 1 (Algemene inleiding) en hoofdstuk 6 (Algemene voorwaarden). In: Hijma J. (Red.) Rechtshandeling en Overeenkomst Studiereeks Burgerlijk Recht nr. 3. Deventer: Kluwer. 1-22 en 237-276.boekdeel
 • Hijma J. (2013), Verbintenissenrecht, art. 6:228 BW (Dwaling). In: Verbintenissenrecht Groene Serie. Deventer: Kluwer.boekdeel
 • Hijma J. (2013), Zaakwaarneming, onverschuldigde betaling en ongerechtvaardigde verrijking. In: Buchem-Spapens A.M.J. van, Nieuwenhuis J.H., Waal-van Wessem I. de (Red.) Inleiding privaatrecht. Deventer: Kluwer. 263-274.boekdeel
 • Hijma J. (2013), Titel 3.2 (Rechtshandelingen), titel 3.3 (Volmacht), titel 6.4 (Verbintenissen uit andere bron). In: Nieuwenhuis J.H., Stolker C.J.J.M., Valk W.L. (Red.) Burgerlijk Wetboek Tekst & Commentaar. Deventer: Kluwer.boekdeel
 • Hijma J. (2013), Titel 3.2 (Rechtshandelingen), titel 3.3 (Volmacht), titel 6.4 (Verbintenissen uit andere bron). In: Nieuwenhuis J.H., Stolker C.J.J.M., Valk W.L, Wissink M.H. (Red.) Vermogensrecht Tekst & Commentaar. Deventer: Kluwer.boekdeel
 • Hijma Jac. (2012), The role of the court and of the parties in adapting a contract to unforeseen circumstances. In: Castermans A.G. (red.) Foreseen and unforeseen circumstances.. Deventer: Kluwer. 17-27.boekdeel
 • Hijma Jac. (2012), (On)bekendheid met algemene voorwaarden volgens het DCFR. In: Ibili F. (red.) IPR in de spiegel van Paul Vlas (Vlas-bundel).. Deventer: Kluwer. 77-88.boekdeel
 • Hijma Jac. (2012), Hoofdstuk 4 (Ketidakabsahan dan pembatalan), hoofdstuk 5 (Isi dan konsekuensi dari kontrak) en hoofdstuk 7 (Kontrak penjualan; penjualan konsumen). In: Hijma Jac. (red.) Hukum Perikatan (Law of Obligations).. Jakarta: Pustaka Larasan. 147-199.boekdeel
 • Hijma Jac., annotatie bij: HR 17 september 2010, NJ 2012; 410-412.annotatie
 • Hijma Jac., annotatie bij: HR 8 oktober 2010, NJ 2012; 2420-2421.annotatie
 • Hijma Jac. (2012), Artikelen van naam, Ars Aequi(Maart): 168-170.artikel in tijdschrift
 • Agustina R., Suharnoko, Nieuwenhuis J.H. & Hijma J. (2012), Hukum Perikatan (Law of Obligations). Jakarta: Pustaka Larasan.boek
 • Hijma Jac. & Olthof M.M. (2011), Compendium van het Nederlands vermogensrecht. Deventer: Kluwer.boek
 • Hijma Jac. (2011), Het dwalingsstelsel van het DCFR, Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht(7): 299-305.artikel in tijdschrift
 • Hijma Jac. (2011), Bewijslastperikelen rond een uitgemergelde parkiet (wetsvoorstel 27 809). In: Breedveld-de Voogd C.G. (red.) Signora Senatrice.. Den Haag: Boom Juridische Uitgevers. 31-41.boekdeel
 • Hijma Jac. (2011), Art. 3:44 BW (Wilsgebreken). In: Vermogensrecht (losbladige editie). Deventer: Kluwer.boekdeel
 • Hijma Jac. (2011), Art. 6:228 BW (Dwaling). In: Verbintenissenrecht (losbladige editie). Deventer: Kluwer.boekdeel
 • Hijma Jac. (2011), Titel 3.2 (Rechtshandelingen). In: Nieuwenhuis J.H. (Red.) Tekst & Commentaar Burgerlijk Wetboek. Deventer: Kluwer. 1631-1665.boekdeel
 • Hijma Jac. (2011), Titel 3.3 (Volmacht). In: Nieuwenhuis J.H. (Red.) Tekst & Commentaar Burgerlijk Wetboek. Deventer: Kluwer. 1666-1687.boekdeel
 • Hijma Jac. (2011), Titel 6.4 (Verbintenissen uit andere bron). In: Nieuwenhuis J.H. (Red.) Tekst & Commentaar Burgerlijk Wetboek. Deventer: Kluwer. 2791-2809.boekdeel
 • Hijma Jac. (2011), Titel 3.2 (Rechtshandelingen). In: Nieuwenhuis J.H. (Red.) Tekst & Commentaar Vermogensrecht. Deventer: Kluwer. 47-81.boekdeel
 • Hijma Jac. (2011), Titel 3.3 (Volmacht). In: Nieuwenhuis J.H. (Red.) Tekst & Commentaar Vermogensrecht (6e druk). Deventer: Kluwer. 83-103.boekdeel
 • Hijma Jac. (2011), Titel 6.4 (Verbintenissen uit andere bron). In: Nieuwenhuis J.H. (Red.) Tekst & Commentaar Vermogensrecht. Deventer: Kluwer. 877-895.boekdeel
 • Hijma Jac., annotatie bij: HR 19 december 2008, NJ 2011; 38-39.annotatie
 • Hijma Jac., annotatie bij: HR 10 juli 2009, NJ 2011; 455-457.annotatie
 • Hijma Jac., annotatie bij: HR 11 juni 2010, NJ 2011; 4539-4541.annotatie
 • Hijma Jac., annotatie bij: HR 11 februari 2011, NJ 2011; 5774-5776.annotatie
 • Hijma Jac. (2010), Algemene voorwaarden. Deventer: Kluwer.boek
 • Hijma Jac. (2010), Rechtshandeling en Overeenkomst. Deventer: Kluwer.boek
 • Hijma Jac. (2010), Hoofdstuk 1 (Algemene inleiding). In: Hijma Jac. (red.) Rechtshandeling en Overeenkomst.. Deventer: Kluwer. 1-24.boekdeel
 • Hijma Jac. (2010), Hoofdstuk 6 (Algemene voorwaarden). In: Hijma Jac. (red.) Rechtshandeling en Overeenkomst.. Deventer: Kluwer. 242-283.boekdeel
 • Hijma Jac. (2010), Backgrounds of and trends in the new Civil Code of The Netherlands. In: Hijma Jac., Snijders H.J. (red.) The Netherlands New Civil Code.. Jakarta, Indonesia: National Legal Reform Program. 1-15.boekdeel
 • Broekema-Engelen B.J. & Hijma Jac. (2010), De koop- / aannemingsovereenkomst: Koop en / of aanneming?. In: Castermans A.G., Jansen K.J.O., Knigge M.W., Memelink P., Nieuwenhuis J.H. (red.) 40 jaar practicum. Rondom onroerend goed. Meijers-reeks nr. 188. Deventer: Kluwer. 4-10.boekdeel
 • Hijma Jac. (2010), Nullity and annullability according to the Civil Code of The Netherlands. In: Erawati, Budiono (red.) Penjelasan Hukum tentang Kebalatan Perjanjian.. Jakarta, Indonesia: National Legal Reform Program. 35-43.boekdeel
 • Hijma Jac. (2010), Nullity and annullability according to the Civil Code of The Netherlands. In: Soemadipradja (red.) Penjelasan Hukum tentang Keadaan Memaksa.. Jakarta, Indonesia: National Legal Reform Program. 23-30.boekdeel
 • Hijma Jac., annotatie bij: HR 6 juni 2008, NJ 2010; 118-119.annotatie
 • Hijma Jac., annotatie bij: HR 27 juni 2008, NJ 2010; 818-820.annotatie
 • Hijma Jac., annotatie bij: HR 5 september 2008, NJ 2010; 2627-2628.annotatie
 • Hijma Jac., annotatie bij: HR 5 december 2008, NJ 2010; 5789-5790.annotatie
 • Hijma Jac., annotatie bij: HR 26 juni 2009, NJ 2010; 6665-6667.annotatie
 • Hijma Jac., annotatie bij: HR 11 juli 2008, NJ 2010; 2511-2514.annotatie
 • Castermans A.G., Hijma Jac., Jansen K.J.O., Memelink P., Snijders H.J. & Stolker C.J.J.M. (2009), Ex libris Hans Nieuwenhuis, Woord vooraf. In: Castermans A.G., Hijma Jac., Jansen K.J.O, Memelink P., Snijders H.J., Stolker C.J.J.M. (red.) Ex libris Hans Nieuwenhuis.. Deventer: Kluwer. V-IX.boekdeel
 • Hijma Jac. (2009), Klachtplicht en bedrog, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie(6781): 18-21.artikel in tijdschrift
 • Hijma Jac. (2009), De koopregeling in het richtlijnvoorstel Consumentenrechten. In: Hesselink M., Loos M.B.M (Red.) Het voorstel voor een Europese richtlijn. Den Haag: Boom. 167-182.boekdeel
 • Hijma Jac. (2009), Sales Principles, Tijdschrift voor consumentenrecht & handelspraktijken : 144-155.artikel in tijdschrift
 • Hijma Jac. (2009), Sale of Consumer Goods. In: Snijders H.J., Vogenauer S. (Red.) Content and Meaning of National Law in the Context of Transnational Law. München: Sellier. 89-99.boekdeel
 • Hartlief T., Hijma Jac. & Snijders H.J. (2009), Over verjaringsperikelen in de bemiddelingspraktijk van het Instituut Asbestslachtoffers, Nederlands Juristenblad(1197): 1554-1559.artikel in tijdschrift
 • Hijma Jac. (2009), De rol van consument-verkoper. In: Castermans A.G., Hijma Jac., Jansen K.J.O., Memelink P., Snijders H.J., Stolker C.J.J.M. (Red.) Ex Libris Hans Nieuwenhuis. Deventer: Kluwer. 309-322.boekdeel
 • Hijma Jac., annotatie bij: HR 21 september 2007, NJ 2009; 549-551.annotatie
 • Hijma Jac., annotatie bij: HR 11 januari 2008, NJ 2009; 3317-3319.annotatie
 • Hijma Jac., annotatie bij: HR 1 februari 2008, NJ 2009; 3336-3337.annotatie
 • Hijma Jac., annotatie bij: HR 28 maart 2008, NJ 2009; 5806-5809.annotatie
 • Hijma Jac. (2009), Rechtshandelingen en volmacht. In: Nieuwenhuis J.H., Stolker C.J.J.M., Valk W.L. (Red.) Tekst & Commentaar Vermogensrecht, vijfde druk. Deventer: Kluwer. 43-96.boekdeel
 • Hijma Jac. (2009), Verbintenissen uit andere bron dan onrechtmatige daad of overeenkomst. In: Nieuwenhuis J.H., Stolker C.J.J.M., Valk W.L. (Red.) Vermogensrecht Tekst & Commentaar. Deventer: Kluwer. 829-847.boekdeel
 • Hijma Jac. (2009), Art. 3:44 leden 1-3 BW (wilsgebreken). In: Kleijn W.M., Hijma Jac. (Red.) Vermogensrecht. Deventer: Kluwer.boekdeel
 • Hijma Jac. (2009), Art. 6:228 (dwaling). In: Schaick A.C. van (Red.) Wet en Rechtspraak Vermogensrecht, tweede druk. Deventer: Kluwer. 1037-1049.boekdeel
 • Castermans A.G., Hijma Jac., Jansen K.J.O., Memelink P., Snijders H.J. & Stolker C.J.J.M. (2009), Ex libris Hans Nieuwenhuis. Deventer: Kluwer.boek
 • Kleijn W.M. & Hijma Jac. (2009), Vermogensrecht (losbladig). Deventer: Kluwer.boek
 • Hijma Jac., annotatie bij: HR 28 januari 2005, NJ 2008; 362-363 (NJ 2008, 41; Van Vulpen/Debetz).annotatie
 • Hijma Jac., annotatie bij: HR 28 januari 2005, NJ 2008; 482-485 (NJ 2008, 55; Dakar-motor).annotatie
 • Hijma Jac., annotatie bij: HR 28 april 2006, NJ 2008; 1558-1560 (NJ 2008, 165).annotatie
 • Hijma Jac., annotatie bij: HR 6 april 2007, NJ 2008; 4876-4878 (NJ 2008, 493; Savills/B&S).annotatie
 • Hijma Jac., annotatie bij: HR 29 juni 2007, NJ 2008; 6304-6306 (NJ 2008, 605; Amsing/Dijkstra-Post).annotatie
 • Hijma Jac., annotatie bij: HR 29 juni 2007, NJ 2008; 6324-6327 (NJ 2008, 606; Pouw/Visser).annotatie
 • Hijma Jac. & Olthof M.M. (2008), Compendium van het Nederlands vermogensrecht. Deventer: Kluwer.boek
 • Hijma Jac. (2008), Normaal (en bijzonder) gebruik van gekochte zaken. In: Castermans A.G., Houben I.S.J., Jansen K.J.O., Memelink P., Nieuwenhuis J.H., Reurich L. (Red.) De maatman in het burgerlijk recht (BWKJ 24). Deventer: Kluwer. 149-168.boekdeel
 • Hijma Jac. (2008), Dwaling. In: Hondius E.H. (Red.) Losbladige editie Verbintenissenrecht. Deventer: Kluwer.boekdeel
 • Hijma Jac. (2008), Algemene voorwaarden, Tijdschrift voor Privaatrecht 45(2): 765-778.artikel in tijdschrift
 • Hijma Jac. (2007), Mr. C. Asser's Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht, Bijzondere overeenkomsten, Koop en ruil.. Deventer: Kluwer.boek
 • Hijma Jac. (2007), Begrenzing van consumentenbescherming, bezien bij 'koop op afstand'. In: Houben I.S.J., Jansen K.J.O., Memelink P., Nieuwenhuis J.H., Reurich L. (Red.) Europees contractenrecht - Techniek en moraal. Deventer: Kluwer. 23-39.boekdeel
 • Hijma Jac., annotatie bij: HR 24 december 2004, NJ 2007 (NJ 2007, 58).annotatie
 • Hijma Jac., annotatie bij: HR 14 januari 2005, NJ 2007 (NJ 2007, 481).annotatie
 • Hijma Jac. (2007), Dwaling (art. 6:228 BW). In: Schaick A.A. van, Perron C.E. du, Hartlief T. (Red.) Wet en rechtspraak Burgerlijk Wetboek. Deventer: Kluwer. 891-901.boekdeel
 • Hijma Jac. (2007), Rechtshandelingen (Titel 3.2). In: Nieuwenhuis J.H., Stolker C.J.J.M., Valk W.L., Wissink M.H. (Red.) Tekst & Commentaar, Vermogensrecht. Deventer: Kluwer. 47-84.boekdeel
 • Hijma Jac. (2007), Volmacht (Titel 3.3). In: Nieuwenhuis J.H., Stolker C.J.J.M., Valk W.L., Wissink M.H. (Red.) Tekst & Commentaar, Vermogensrecht. Deventer: Kluwer. 85-107.boekdeel
 • Hijma Jac. (2007), Verbintenissen uit andere bron dan onrechtmatige daad of overeenkomst. In: Nieuwenhuis J.H., Stolker C.J.J.M., Valk W.L., Wissink M.H. (Red.) Tekst & Commentaar, Vermogensrecht. Deventer: Kluwer. 881-900.boekdeel
 • Hijma Jac. (2007), The impact of EU-legislation on the Civil Code, especially regarding consumer protection. In: Wang L.M., Wang W.G. (Red.) Dutch experience and re-codification of civil law.. Beijing China: CUPL/Joyal. 228-241.congresbijdrage
 • Hijma Jac. (2007), Foundations of and trends in the new Civil Code of The Netherlands. In: Wang L.M., Wang W.G. (Red.) Dutch experience and re-codification of civil law. Beijing China: CUPL/Joyal. 16-37.congresbijdrage
 • Hijma Jac. (2007), Dwaling (art. 6:228).. In: Verbintenissenrecht (losbladig; ca. 50 bewerkte pag. + ca. 10 nieuwe pag.).boekdeel
 • Hijma Jac. (Red.) (2007), Rechtshandeling en Overeenkomst. Deventer: Kluwer.boekredactie
 • Hijma Jac. (2007), Algemene inleiding (hoofdstuk 1). In: Hijma Jac. (Red.) Rechtshandeling en Overeenkomst.. Deventer: Kluwer. 1-23.boekdeel
 • Hijma Jac. (2007), Algemene voorwaarden (hoofdstuk 6). In: Hijma Jac. (Red.) Rechtshandeling en Overeenkomst. Deventer: Kluwer. 246-287.boekdeel
 • Hijma Jac., annotatie bij: HR 19 maart 2004, NJ 2006 (NJ 2006, 54; H./Hoerbiger).annotatie
 • Hijma Jac., annotatie bij: HR 7 mei 2004, NJ 2006 (NJ 2006, 281; Duwbak Linda).annotatie
 • Hijma Jac., annotatie bij: HR 4 juni 2004, NJ 2006 (NJ 2006, 323; Camerling/Heerlen).annotatie
 • Hijma Jac., annotatie bij: HR 8 oktober 2004, NJ 2006 (NJ 2006, 478; Van de Kamp/ Van der Veer).annotatie
 • Hijma Jac., annotatie bij: HR 22 oktober 2004, NJ 2006 (NJ 2006, 597; Endlich/ Bouwmachines).annotatie
 • Hijma Jac. (2006), Verjaring bij nonconformiteit en onrechtmatige daad., WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 6675: 557-558.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Hijma Jac. (2006), The New Civil Code (1992) of The Netherlands, Chinese Comparative Literature Bulletin 2006-I: 147-158.artikel in tijdschrift
 • Hijma Jac. (2006), An introduction to the New Civil Code (1992) of The Netherlands.. In: Chen J. F. (Red.) Vertaling Nederlands Burgerlijk Wetboek in het Chinees.. Beijing (China): CUPL.congresbijdrage
 • Hijma Jac. (2006), Diverse bijdragen aan congres New Dutch Civil Code. In: CCCL 2002-2005. Beijing (China): CUPL.congresbijdrage
 • Hijma Jac. & Olthof M.M. (2005), Compendium van het Nederlands Vermogensrecht.. Deventer: Kluwer.boek
 • Hijma Jac. (2005), Dwaling (art. 6:228 BW). In: Verbintenissenrecht (losbladig werk; 50 bewerkte pagina's, 10 nieuw geschreven pagina's). Deventer: Kluwer.boekdeel
 • Hijma Jac. (2005), Wilsgebreken (art. 3:44 BW). In: Vermogensrecht (losbladig werk; 10 bewerkte pagina's, 2 nieuw geschreven pagina's). Deventer: Kluwer.boekdeel
 • Hijma Jac., annotatie bij: HR 19 september 2003, NJ 2005 (NJ 2005, 234; Marks/Albert Schweitzer Ziekenhuis).annotatie
 • Hijma Jac., annotatie bij: HR 12 december 2003, NJ 2005 (NJ 2005, 431; Polyproject/Warmond).annotatie
 • Hijma Jac. (2005), Inpassing van Europese consumentenkoopregels. In: Hoogervorst E.M., Houben I.S.J., Memelink P., Nieuwenhuis J.H., Reurich L., Verburg G.J.M. (Red.) Rechtseenheid en vermogensrecht. In: Meijers-reeks, nr. 102. Deventer: Kluwer. 97-112.congresbijdrage
 • Hijma Jac. & Kleyn W.M. (Red.) (2004), Vermogensrecht. Deventer: Kluwer.boekredactie
 • Hijma Jac., Schendel W.A.M. & Wissink M.H. (Red.) (2004), Serie Monografieën Privaatrecht. Deventer: Kluwer.boekredactie
 • Hijma Jac., Brunner C.J.H., Snijders H.J. & Spier J. (Red.) (2004), Serie Studiereeks Burgerlijk Recht. Deventer: Kluwer.boekredactie
 • Hijma Jac. (2004), Algemene voorwaarden. In: Hijma Jac., Dam C.C. van, Schendel W.A.M. van, Valk W.L. (Red.) Rechtshandeling en Overeenkomst. Deventer: Kluwer. 281-326.boekdeel
 • Hijma Jac. (2004), Algemene inleiding. In: Hijma Jac., Dam C.C. van, Schendel W.A.M. van, Valk W.L. (Red.) Rechtshandeling en Overeenkomst. Deventer: Kluwer. 1-26.boekdeel
 • Hijma Jac. (2004), Bedenktijd in het contractenrecht. In: Hijma Jac., Valk W.L. (Red.) Wettelijke bedenktijd. Deventer: Kluwer. 1-86.boekdeel
 • Hijma Jac., annotatie bij: HR 26 april 2002, NJ 2004 (NJ 2004, 210).annotatie
 • Hijma Jac., annotatie bij: HR 20 september 2002, NJ 2004 (NJ 2004, 458).annotatie
 • Hijma Jac., annotatie bij: HR 25 oktober 2002, NJ 2004 (NJ 2004, 556).annotatie
 • Hijma Jac., annotatie bij: HR 21 februari 2003, NJ 2004 (NJ 2004, 567).annotatie
 • Hijma Jac., annotatie bij: HR 31 mei 2002, NJ 2004 (NJ 2004, 161).annotatie
 • Hijma Jac., annotatie bij: HR 11 juli 2003, NJ 2004 (NJ 2004, 616).annotatie
 • Hijma Jac. (2004), Onder de maat, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 6580: 436-437.artikel in tijdschrift
 • Hijma Jac. (2004), Dwalingszaken, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 6597: 873-874.artikel in tijdschrift
 • Hijma Jac. (2004), Een bedenktijd voor de koper. In: Hartlief T., Hijma Jac., Reurich L. (Red.) Coherente instrumenten in het contractenrecht. In: Meijers Reeks, nr. 67.. Deventer: Kluwer. 97-110.congresbijdrage
 • Hijma Jac. (2004), Dwaling. In: Verbintenissenrecht (losbladig werk, 30 bewerkte pagina's). Deventer: Kluwer.boekdeel
 • Hijma Jac. (2004), Wilsgebreken. In: Vermogensrecht (losbladig werk, 5 bewerkte pagina's). Deventer: Kluwer.boekdeel
 • Hijma Jac. (2003), Factoren binnen de toerekening naar redelijkheid.. In: Spier J., Schendel W.A.M. van (Red.) Schadevergoeding: een eeuw later. Deventer: Kluwer. 79-81.congresbijdrage
 • Hijma Jac. (2003), De rechtsmiddelen van de consument-koper; richtlijn 1999/44 en de Nederlandse wet.. In: Smits J. (Red.) De richtlijn consumentenkoop in perspectief.. Den Haag: Boom. 29-39.congresbijdrage
 • Hijma Jac. (2003), Terug tot Liszkay/Harman. In: Hondius E.H., Maanen G.E. van (Red.) Civiele klassiekers revisited. Deventer: Kluwer. 177-187.congresbijdrage
 • Hijma Jac. (2003), Drie dagen denktijd.. In: Struiksma J., Velten A.A. van, Vlas P., Waaijer B.C.M. (Red.) Vast en goed.. Deventer: Kluwer. 93-106.congresbijdrage
 • Hijma Jac., annotatie bij: HR 14 juni 2002, NJ 2003 (NJ 2003, 112; Bramer/Colpro).annotatie
 • Hijma Jac., annotatie bij: HR 11 januari 2002, NJ 2003 (NJ 2003, 255; Schwartz/Gnjatovic).annotatie
 • Hijma Jac., annotatie bij: HR 4 oktober 2002, NJ 2003 (NJ 2003, 257; Fraanje/Götte).annotatie
 • Hijma Jac. (2003), Algemene voorwaarden.. Deventer: Kluwer.boek
 • Hijma Jac. (2003), Wilsgebreken. In: Vermogensrecht. (losbladige; 25 bewerkte pagina's, 3 nieuw geschreven pagina's).boekdeel
 • Hijma Jac. (2003), Algemene voorwaarden., TPR: 250-260.artikel in tijdschrift
 • Hijma Jac. (2003), Bedenktijdoverpeinzingen., WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 6539: 813-814.artikel in tijdschrift
 • Hijma Jac., Snijders H.J. & Beenders D. (Red.) (2003), TPR 2003-1, Overzicht van rechtspraak, Hoge Raad der Nederlanden 1997-2001. Antwerpen: E. Story-Scientia.boekredactie
 • Hijma Jac. (2003), Dwaling.. In: Verbintenissenrecht. (losbladig, 5 nieuwe en 30 bewerkte pagina's).boekdeel
 • Hijma Jac. (2003), Titels 3.2 en 3.3 BW.. In: Nieuwenhuis J.H., Stolker C.J.J.M., Valk W.L. (Red.) T & C Burgerlijk Wetboek.. Deventer: Kluwer. 1261-1320.boekdeel
 • Hijma Jac. (2003), Titel 6.4 BW.. In: Nieuwenhuis J.H., Stolker C.J.J.M., Valk W.L. (Red.) T & C Burgerlijk Wetboek.. Deventer: Kluwer. 2327-2346.boekdeel
 • Hartlief T., Hijma Jac. & Reurich L. (Red.) (2003), Coherente instrumenten in het contractenrecht Meijers-reeks nr. 67. Deventer: Kluwer.boekredactie
 • Hijma Jac., annotatie bij: HR 11 januari 2002, NJ 2003 (NJ 2003, 255; Schwarts/Gnatovic).annotatie
 • Hijma Jac. (11 maart 2002), Terhandstelling van algemene voorwaarden (Lezing). Leiden.overig
 • Hijma Jac. (2002), Tien jaar nieuw nulliteitenrecht, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 6472(6472): 71-77.artikel in tijdschrift
 • Hijma Jac., annotatie bij: Hoge Raad 26 januari 2001, NJ 2002 (NJ 2002, 118).annotatie
 • Hijma Jac., annotatie bij: Hoge Raad 27 april 2001, NJ 2002 (NJ 2002, 213).annotatie
 • Hijma Jac. (2002), Wilsgebreken. In: Losbladige Vermogensrecht, 15 bewerkte pag. 2 nieuw geschreven pag.. Deventer: Kluwer.boekdeel
 • Hijma Jac., annotatie bij: Hoge Raad 11 mei 2001, NJ 2002 (NJ 2002, 364).annotatie
 • Hijma Jac. (2002), Dwaling. In: Losbladige Verbintenissenrecht, 30 bewerkte pag. 5 nieuw geschreven pag.. Deventer: Kluwer.boekdeel
 • Hijma Jac. (2002), Modern Codification of Property Law and Contract Law-The Dutch Experience. In: Casals M. (Red.) L'exercici de les competencies sobre dret civil de catalunya. Valencia: Tirant lo blanch. 161-192.congresbijdrage
 • Hijma Jac. (2002), Fundamentele dwaling. In: Lemaire H.F.G., Vlas P. (Red.) Met recht verkregen (Joppe-bundel). Deventer: Kluwer. 71-85.congresbijdrage
 • Hijma Jac. (2002), Validity. In: Busch D., Hondius E.H., Kooten H.J. van, Schelhaas H.N. (Red.) The Principles of European Contract Law and Dutch Law. Nijmegen/Den Haag: Ars Aequi. 214-239.boekdeel
 • Hijma Jac. (2002), Terug tot Liszkay/Harman, Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht (9): 450-453.artikel in tijdschrift
 • Hijma Jac., annotatie bij: HR 26 oktober 2001, NJ 2002 (NJ 2002, 595).annotatie
 • Hijma Jac. (2002), Functie bij : Rechtbank Arnhem. [overig]overig
 • Hijma Jac. (2002), Redactielid WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie.tijdschriftredactie
 • Hijma Jac. (Red.) (2002), Studiepockets Privaatrecht. Deventer: Kluwer.boekredactie
 • Hijma Jac. (Red.) (2002), Studiereeks Burgerlijk recht. Deventer: Kluwer.boekredactie
 • Hijma Jac. (Red.) (2002), Vermogensrecht (losbladige). Deventer: Kluwer.boekredactie
 • Snijders H.J., Brunner C.J.H., Hijma Jac. & Spier J. (2002), Studiereeks Burgerlijk Recht. Deventer: Kluwer. [overig]overig
 • Hijma Jac. & Olthof M.M. (2002), Compendium van het Nederlands Vermogensrecht. Deventer: Kluwer.boek
 • Hijma Jac. (2002), Privaatrecht. In: Gids voor de rechtenstudie 2002-2003. Deventer: Dut in Iura. 18-20.congresbijdrage
 • Hijma Jac., annotatie bij: HR 27 april 2001, NJ 2002 (NJ 2002, 213; Oerlemans/Driessen).annotatie
 • Hijma Jac. (2001), Risico bij koopovereenkomsten. Rotterdam. [overig]overig
 • Hijma Jac. (2001), Het evenwichtsbeginsel voor het Indonesisch contractenrecht. Leiden. [overig]overig
 • Hijma Jac. (2001), Ontwikkelingen in het kooprecht. Leiden. [overig]overig
 • Hijma Jac., annotatie bij: Hoge Raad 13 april 2001, NJ 2001; 4219-4220 (NJ 2001, , ()).annotatie
 • Hijma Jac. (2001), Richtlijnconforme interpretatie van burgerlijk recht. Leiden. [overig]overig
 • Hijma Jac. (31 maart 2001), Aansprakelijk of niet ? (Lezing). Leiden.overig
 • Hijma Jac. (2001), "Koop breekt geen huur" en het huurbeding. Rotterdam. [overig]overig
 • Hijma Jac. (22 februari 2001), Capita Algemene voorwaarden (Lezing). Arnhem.overig
 • Hijma Jac. (2001), Dwaling. In: Losbladige Verbintenissenrecht, suppl. nr 81, 25 waarvan 5 nieuwe pagina's. Deventer: Kluwer.boekdeel
 • Hijma Jac. (2001), Bedreiging en bedrog. In: Losbladige Vermogensrecht, suppl. nr. 46, 10 waarvan 2 nieuwe pagina's. Deventer: Kluwer.boekdeel
 • Hijma Jac., Bloembergen A.R., Dam, van C.C. & Valk W. (Red.) (2001), Rechtshandeling en overeenkomst. Deventer: Kluwer.boekredactie
 • Hijma Jac. (2001), Algemene Inleiding. In: Rechtshandeling en Overeenkomst. Deventer: Kluwer. 1-25.boekdeel
 • Hijma Jac. (2001), Algemene voorwaarden. In: Rechtshandeling en Overeenkomst. Deventer: Kluwer. 269-315.boekdeel
 • Hijma Jac. (2001), Ontwikkelingsfasen in de beteugeling van algemene voorwaarden naar Nederlands Recht, Tijdschrift voor Privaatrecht 38: 123-134.artikel in tijdschrift
 • Hijma Jac. (2001), Kennisgeving van algemene voorwaarden naar nieuw Nederlands Recht. In: Bernauw K., Colle P. (Red.) Liber Amicorum Yvette Merchiers. Brugge: Die Keuve. 197-209.congresbijdrage
 • Hijma Jac. (2001), Mr. C. Asser's Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht, Deel 5-I, Koop en Ruil. Deventer: Tjeenk Willink.boek
 • Hijma Jac. (2001), Functie bij : Gerechtshof Arnhem. [overig]overig
 • Hijma Jac. (2001), Functie bij : Rechtbank Arnhem. [overig]overig
 • Hijma Jac. (2001), Redactielid WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie.tijdschriftredactie
 • Hijma Jac. (Red.) (2001), Studiepockets Privaatrecht. Zwolle: Tjeenk Willink.boekredactie
 • Hijma Jac. (Red.) (2001), Studiereeks Burgerlijk Recht. Deventer: Kluwer.boekredactie
 • Hijma Jac. (Red.) (2001), Losbladige Vermogensrecht. Deventer: Kluwer.boekredactie
 • Brunner C.J.H., Hijma Jac., Snijders H.J. & Spier J. (2001), Studiereeks Burgerlijk Recht. Deventer: Kluwer. [overig]overig
 • Hijma Jac., annotatie bij: Hoge Raad 17 november 2000, NJ 2001; 4205-4207 (NJ 2001, , ()).annotatie
 • Hijma Jac. (21 september 2000), Modern Codification of Property Law and Contract Law (Lezing). Tossa, Spanje.overig
 • Hijma Jac., annotatie bij: Hoge Raad 14 juli 2000, NJ 2001; 3116-3119 (NJ 2001, , ()).annotatie
 • Hijma Jac., annotatie bij: Hoge Raad 16 juni 2000, NJ 2001; 3961-3963 (NJ 2001, , ()).annotatie
 • Hijma Jac., annotatie bij: Hoge Raad 12 mei 2000, NJ 2001; 2224-2226 (NJ 2001, , ()).annotatie
 • Hijma Jac., annotatie bij: Hoge Raad 7 april 2000, NJ 2000; 4536-4538 (NJ 2000, 652, ()).annotatie
 • Hijma Jac., annotatie bij: Hoge Raad 14 januari 2000, NJ 2000; 1851-1852 (NJ 2000, 273, ()).annotatie
 • Hijma Jac. (2000), Hoofdstuk 4 (geldigheid) van de Principles of European Contract Law, Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht: 448-455.artikel in tijdschrift
 • Hijma Jac. (2000), Testament en rechtshandeling. In: Kortmann e.a. S.C.J.J. (Red.) Yin-Yang, Van Mourikbundel. 93-100.congresbijdrage
 • Hijma Jac. (2000), Garantie, tekortkoming, ontbinding, Bedrijfsjuridische Berichten: 69-71.artikel in tijdschrift
 • Hijma Jac. (2000), Derdenwerking exoneratie stuwadoor, Bedrijfsjuridische Berichten: 72-74.artikel in tijdschrift
 • Hijma Jac. (2000), Berscherming van de verzekeringsconsument. In: Hartlief T., Mendel M.M. (Red.) Verzekering en maatschappij. 31-43.congresbijdrage
 • Hijma Jac. (Red.) (2000), Losbladige Vermogensrecht. Deventer: Kluwer.boekredactie
 • Hijma Jac. (Red.) (2000), Studiepockets Privaatrecht. Deventer: Tjeenk Willink.boekredactie
 • Hijma Jac. (2000), Redactielid WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie.tijdschriftredactie
 • Hijma Jac. (2000), Redactielid Bedrijfsjuridische Berichten.tijdschriftredactie
 • Hijma Jac., annotatie bij: Hoge Raad 22 oktober 1999, NJ 2000; 1351-1352 (NJ 2000, 208, ()).annotatie
 • Hijma Jac., annotatie bij: Hoge Raad 1 oktober 1999, NJ 2000; 1338-1340 (NJ 2000, 207, ()).annotatie
 • Hijma Jac., annotatie bij: Hoge Raad 21 mei 1999, NJ 1999; 4363-4365 (NJ 1999, 733, ()).annotatie
 • Hijma Jac. (26 april 1999), The Civil Code as the basis of Commercial law (Lezing). Jakarta, Indonesië.overig
 • Hijma Jac. (1999), Contractuele aansprakelijkheid voor hulppersonen, Bedrijfsjuridische Berichten: 141-143.artikel in tijdschrift
 • Hijma Jac. (1999), Zaakwaarneming. Onverschuldigde betaling en ongerechtvaardigde verrijking. In: Inleiding Privaatrecht. Groningen: Wolters Noordhoff. 225-234.boekdeel
 • Hijma Jac. (1999), Misbruik van recht, Bedrijfsjuridische Berichten: 133-134.artikel in tijdschrift
 • Hijma Jac. & Olthof M.M. (1999), Compendium van het Nederlands Vermogensrecht. Deventer: Kluwer.boek
 • Hijma Jac. (1999), Uitleg contra Proferentem. In: Contractvrijheid. Deventer: Kluwer. 461-475.boekdeel
 • Hijma Jac. (1999), Dwaling. In: Verbintenissenrecht nr. supplement 70. Deventer: Kluwer.boekdeel
 • Hijma Jac. (1999), Bedrog en bedreiging. In: Vermogensrecht nr. Supplement 38. Deventer: Kluwer.boekdeel
 • Hijma Jac. (1999), Contra proferentem. In: Groninger Opmerkingen & Mededelingen, deel XV. 18-36.congresbijdrage
 • Hijma Jac. (1999), Consument-onvriendelijke interpretatie, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 6345: 115-116.artikel in tijdschrift
 • Hijma Jac. (1999), Titel 3.2. In: Tekst & Commentaar Vermogensrecht. Deventer: Kluwer. 31-67.boekdeel
 • Hijma Jac. (1999), Titel 3.3. In: Tekst & Commentaar Vermogensrecht. Deventer: Kluwer. 67-89.boekdeel
 • Hijma Jac. (1999), Titel 6.4. In: Tekst & Commentaar Vermogensrecht. Deventer: Kluwer. 759-777.boekdeel
 • Hijma Jac. (1999), Redactielid WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie.tijdschriftredactie
 • Hijma Jac. (1999), Redactielid Bedrijfsjuridische Berichten.tijdschriftredactie
 • Hijma Jac. (Red.) (1999), Losbladige Vermogensrecht. Deventer: Kluwer.boekredactie
 • Hijma Jac. (Red.) (1999), Studiepockets Privaatrecht. Deventer: Tjeenk Willink.boekredactie
 • Hijma Jac. (27 november 1998), Contractsuitleg contra proferentem (Lezing). Leiden.overig
 • Hijma Jac. (29 mei 1998), Discussiant 'Special Questions of Civil Law' (Lezing). Leiden.overig
 • Hijma Jac. (6 mei 1998), Ontwikkelingen algemene voorwaarden (Lezing). Leiden.overig
 • Hijma Jac. (11 februari 1998), 'Vijf vragen over eigen schuld'; inleiding en forum-deelname (Lezing). Tilburg.overig
 • Hijma Jac. (22 januari 1998), Hoe nietig is nietig? (Beschouwingen omtrent het nietigheidsbegrip in het contractenrecht (Lezing). Gent.overig
 • Hijma Jac., annotatie bij: Hoge Raad 19 november 1997, AAe 1998 (Assoud/Nationale Sporttotalisator).annotatie
 • Hijma Jac., annotatie bij: HR 3 april 1998, Bedrijfsjuridische Berichten 1998 (RvdW 1998, 83 (Nietigheid wegens détournement de pouvour)).annotatie
 • Hijma Jac. (1998), Het 'algemeen deel' van het kooprecht. In: Boom W.H. van, Franke M.E., Jordaans J.P., Reurich L., Wissink M.H. (Red.) Koop! BW-Krant Jaarboek 1998. Deventer: Gouda Quint. 151-164.boekdeel
 • Hijma Jac., annotatie bij: HR 28 november 1997, NJ 1998 (NJ 1998, 706; Handelsveem/Delta Lloyd).annotatie
 • Hijma Jac., annotatie bij: HR 28 november 1997, NJ 1998 (NJ 1998, 705; Visser/Avéro).annotatie
 • Hijma Jac. (1998), Hoofdstuk 1. In: Hijma J. (Red.) Rechtshandeling en overeenkomst. Deventer: Kluwer. 1-24.boekdeel
 • Hijma Jac. (1998), Hoe nietig is nietig?. Antwerpen: Story-Scientìa.boek
 • Hijma Jac., annotatie bij: HR 13 februari 1998, NJ 1998 (NJ 1998, 725; Hauer/Monda).annotatie
 • Hijma Jac., annotatie bij: Hof Amsterdam 7 mei 1998, AAe 1998 (Assoud/Nationale Sporttotalisator (vervolg)).annotatie
 • Hijma Jac. (1998), Burgerlijk Wetboek Tekst en Commentaar. In: Nieuwenhuis J.H., Stolker C.J.J.M., Valk W.L. (Red.) titel 3.2. Deventer: Kluwer. 1121-1155.boekdeel
 • Hijma Jac. (1998), Burgerlijk Wetboek Tekst en Commentaar. In: Nieuwenhuis J.H., Stolker C.J.J.M., Valk W.L. (Red.) titel 3.3. Deventer: Kluwer. 1157-1177.boekdeel
 • Hijma Jac. (1998), Burgerlijk Wetboek, Tekst en Commentaar. In: Nieuwenhuis J.H., Stolker C.J.J.M., Valk W.L. (Red.) titel 6.4. Deventer: Kluwer. 1827-1844.boekdeel
 • Hijma Jac. (1998), Hoofdstuk 6. In: Hijma J. (Red.) Rechtshandeling en Overeenkomst. Deventer: Kluwer. 261-300.boekdeel
 • Hijma Jac. (Red.) (1998), Rechtshandeling en overeenkomst. Deventer: Kluwer.boekredactie
 • Hijma Jac. (1998), Dwaling. In: Hondius E.H. (Red.) Losbladig Verbintenissenrecht. Deventer: Kluwer. ca 15.boekdeel
 • Hijma Jac. (1998), Wilsgebreken. In: Hijma Jac, Kleijn W.M. (Red.) Losbladig Vermogensrecht. Deventer: Kluwer. ca 5.boekdeel
 • Hijma Jac., annotatie bij: HR 5 december 1997, NJ 1998 (Noot onder HR 5 december 1997, NJ 1998, 400-402).annotatie
 • Geen (ad hoc) Arbiter of adviseur
 • Hof Arnhem Raadsheer-plaatsvervanger
 • Kluwer Deventer Auteur en redacteur
 • Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie Redacteur WPNR