Universiteit Leiden

nl en

Gelijn Molier

Universitair hoofddocent

Naam
Mr.dr. G. Molier
Telefoon
+31 71 527 7592
E-mail
g.molier@law.leidenuniv.nl

Gelijn Molier is sinds 1 september 2006 verbonden aan het Instituut voor Metajuridica voor de afdeling Encyclopedie van de rechtswetenschap, eerst als universitair docent en sinds 2013 als universitair hoofddocent.

Meer informatie over Gelijn Molier

Gelijn Molier studeerde Nederlands recht, afstudeerrichting Publiekrecht en daarnaast Juridische Bestuurswetenschappen van 1988-1994 aan de Rijksuniversiteit Groningen. Vanaf 1995 tot 1999 werkte hij als assistent in opleiding voor de afdeling Internationaal Recht van de rechtenfaculteit van de Rijksuniversiteit Groningen. Gedurende de periode van 2000-2006 werkte hij als universitair docent  voor de afdeling Algemene Rechtswetenschap aan diezelfde universiteit. In 2003 promoveerde hij op een proefschrift over de (on)rechtmatigheid van humanitaire interventie. Hij verzorgde in Groningen onderwijs in de vakken internationaal recht, staatsrecht, algemene rechtswetenschap en juridische vaardigheden. In september 2006 maakte hij de overstap naar de Universiteit Leiden en trad als universitair docent in dienst van de afdeling Encyclopedie van de rechtswetenschap.

In juli 2013 werd hij benoemd als universitair hoofddocent. Hij verzorgt momenteel onderwijs in de vakken: Grondslagen van het Recht (BA1), Methoden en Technieken van de Rechtswetenschap(Ba1), Rechtstheorie van het Internationaal Publiekrecht (Master) en Recht en Literatuur (keuzevak). Zijn onderzoeksgebieden-interesses zijn: mensenrechten, in het bijzonder de vrijheid van meningsuiting, internationaal recht en het gebruik van geweld, in het bijzonder humanitaire interventies, rechtstheorie van het internationaal publiekrecht en rechtsfilosofie.

Universitair hoofddocent

 • Faculteit Rechtsgeleerdheid
 • Instituut voor Metajuridica
 • Encyclopedie

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer A 332

Contact

 • Ellian A., Molier G. & Rijpkema B. (red.) (2018), De Strijd om de Democratie. Essays over Democratische Zelfverdediging. Amsterdam: Boom.boekredactie
 • Ellian A., Molier G. & Rijpkema B. (2018), De Theorie van Democratische Zelfverdediging. In: Ellian A., Molier G., Rijpkema B. (red.) De Strijd om de Democratie. Essays over Democratische Zelfverdediging. Amsterdam: Boom. 7-28.boekdeel
 • Molier G. (2018), Drie Typen van Weerbare Democratie. In: Ellian A., Molier G., Rijpkema B. (red.) De Strijd om de Democratie. Essays over Democratische Zelfverdediging. Amsterdam: Boom. 61-91.boekdeel
 • Molier G. & Hekkenberg M. (2018), The Dutch Contribution to the Armed Coalition Against ISIS. In: Kuijer M., Werner W. (red.) The Changing Nature of Territoriality in International Law. Netherlands Yearbook of International Law nr. 47 Berlin: Springer. 315-336.boekdeel
 • Ellian A., Molier G. & Rijpkema B.R. (2017), Weerbare democratie en het probleem van timing: de zaak tegen de NPD, Nederlands Juristenblad 92(24): 1650-1660.'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Molier G. (2017), De verenigingsvrijheid versus het verbod van een politieke partij: naar een afzonderlijk criterium?. In: In Dienst van het Recht (Brouwer-Bundel). Den Haag: Boom Juridisch. 107-117.boekdeel
 • Molier G. (2017), Grossman's 'Everything Flows' or the Ineradicability of Freedom. In: Cohen de Lara E., Drop H. (red.) Back to the Core: Rethinking Core Texts in Liberal Arts & Sciences Education in Europe. Vernon Series in Education Wilmington, Delaware: Vernon Press. 319-333.boekdeel
 • Berg P.A.J. van den & Molier G. (red.) (2017), In Dienst van het Recht Brouwer-Bundel. Den Haag: Boom Juridisch.boekredactie
 • Molier G. & Rijpkema B.R. (2017), Naar een afzonderlijke wettelijke bepaling inzake een partijverbod, Nederlands Juristenblad 92(10): 662-664.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Molier G. (2016), Het verbod van een politieke partij: Een anomalie in een democratie?, Nederlands Juristenblad 2016(34): 2438-2446.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Molier G. (2015), De zinsvraag naar de geschiedenis Bespreking van: Couwenberg S.W> (2014) Heeft Geschiedenis Zin? Of is dit een onzinnige vraag?, Internationale Spectator 69(6).boekbespreking
 • Molier G. (2015), Falende staten en non-statelijke actoren: Het internationaal recht onder druk, Internationale Spectator 69(1): 1-5.artikel in een tijdschrift
 • Molier G. (2015), Freedom Of Speech: 'It's Politics all the Way Down'. In: Freedom Of Speech Under Attack. The Hague: Eleven International Publishing. 63-75.boekdeel
 • Ellian A. & Molier G. (red.) (2015), Freedom Of Speech Under Attack. The Hague: Eleven International Publishing.boekredactie
 • Molier G. (2015), Humanitaire interventie en de responsibility to protect: terug bij af?, Militair Rechtelijk Tijdschrift 108(4): 165-188.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Molier G. (2015), Kissingers Wereldorde versus de Internationale Rechtsorde, Civis Mundi 2015(34).artikel in een tijdschrift
 • Ellian A. & Molier G. (2015), The Various Aspects Of Freedom Of Speech. In: Ellian A., Molier G. (red.) Freedom Of Speech Under Attack. The Hague: Eleven International Publishing. 1-13.boekdeel
 • Molier G. (4 oktober 2014), Echt wel mandaat voor ingrijpen Syrië. NRC Handelsblad, Opinie & Debat: 23.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Molier G. (2014), Syrië-gangers wacht 'strijdbare democratie', Civis Mundi (22): 1-17.artikel in een tijdschrift
 • Molier G. (2014), De vrijheid als eeuwige belofte van een nieuw begin. In: Bouteligier C., Ellian A. (red.) Fundamentele Verhalen Over Recht, Literatuur en Film. Den Haag: Boom Juridische Uitgevers. 155-181.boekdeel
 • Molier G. (2014), ISIS in Irak en Syrië: de non-statelijke actor als achilleshiel van het internationaal recht, Christen Democratische Verkenningen 34(4): 102-109.artikel in een tijdschrift
 • Brouwer J.G. & Molier G., annotatie bij: Hoge Raad 18 april 2014, nr. 13/02498, AB Rechtspraak Bestuursrecht 2014,36; 2154-2157.annotatie
 • Molier G. (2013), De Vereniging Martijn mag toch bestaan. Over de scheiding van recht en moraal, Nederlands Juristenblad 88(23): 1502-1509.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Molier G. (2013), De dubbele waarheid van de Geert Grote Universiteit Bespreking van: Buve J. (2012) Plato in het Vaticaan, Civis Mundi (17): 1-10.boekbespreking
 • Molier G. (2013), [I. Venzke (2012) How Interpretation Makes International Law: On Semantic Change and Normative Twists], Netherlands International Law Review LX-2013(3): 503-507.artikel in een tijdschrift
 • Ellian A. & Molier G. (2012), Introduction: The State of Exception and Militant Democracy in a Time of Terror. In: Ellian A., Molier G. (red.) The State of Exception and Militant Democracy in a Time of Terror. Dordrecht: Republic of Letters Publishing. 1-19.boekdeel
 • Ellian A. & Molier G. (red.) (2012), The State of Exception and Militant Democracy in a Time of Terror. Dordrecht: Republic of Letters Publishing.boekredactie
 • Molier G. (2012), The State of Exception and Necessity under International Law. In: Ellian A., Molier G. (red.) The State of Exception and Militant Democracy in a Time of Terror. Dordrecht: Republic of Letters Publishing. 145-185.boekdeel
 • Molier G. (2011), De zaak Wilders II: Wordt niet langer vervolgd, Civis Mundi 6.artikel in een tijdschrift
 • Ellian A. & Molier G. (2011), Chapter 1: General Introduction. In: Ellian A. Molier G., Suurland D. (red.) Terrorism: Ideology, Law and Policy. International Relations Studies Series nr. 13 Dordrecht: Republic of Letters Publishing. 1-27.boekdeel
 • Molier G. (2011), De vrijheid van meningsuiting: " it's politics all the way down". In: Ellian A., Molier G., Zwart T. (red.) Mag ik dit zeggen? Beschouwingen over de vrijheid van meningsuiting. Den Haag: Boom Juridische Uitgevers. 205-242.boekdeel
 • Ellian A., Molier G. & Zwart T. (2011), Inleiding. In: Ellian A., Molier G., Zwart T. (red.) Mag ik dit zeggen? Beschouwingen over de vrijheid van meningsuiting. Den Haag: Boom Juridische Uitgevers. 7-17.boekdeel
 • Molier G. (2011), Libië als lakmoesproef voor " Responsibility to Protect" als internationaal rechtelijk beginsel, Civis Mundi 5.artikel in een tijdschrift
 • Molier G. (2011), Libië en de Responsibility to Protect, Vrede en Veiligheid. Tijdschrift voor Internationale Vraagstukken 40(1): 5-11.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Ellian A., Molier G. & Zwart T. (red.) (2011), Mag ik dit zeggen? Beschouwingen Over de Vrijheid van Meningsuiting. Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.boekredactie
 • Molier G. (2011), Politiek correct vonnis, NJB-kronieken 86(28): 1867-1869.artikel in een tijdschrift
 • Molier G., Ellian A. & Suurland D.A.J. (red.) (2011), Terrorism: Law, Ideology and Policy. Dordrecht: Republic of Letters Publishing.boekredactie
 • Ellian A. & Molier G. (2011), The legal order of Political Religion: A Comparative Study of Political Islam and Political Christendom. In: Ellian A., Molier G., Suurland D. (red.) Terrorism: Ideology, Law and Policy. Dordrecht: Republic of Letters Publishing. 187-232.boekdeel
 • Molier G. (2011), The War on Terror and Self-Defence against Non-State Actors: An international Law Perspective. In: Molier G., Ellian A., Suurland D. (red.) Terrorism: Ideology, Law and Policy. 2011: Republic of Letters Publishing. 305-336.boekdeel
 • Molier G. (2010), De oorlog tegen het terrorisme en zelfverdediging tegen niet-statelijke actoren, Vrede en Veiligheid. Tijdschrift voor Internationale Vraagstukken 39(4): 275-300.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Molier G. (2010), De Zaak Wilders: Wordt Vervolgd, Civis Mundi 49(2).artikel in een tijdschrift
 • Molier G. (2010), Het internationaal gerechtshof over Kosovo's onafhankelijkheidsverklaring: 't kan vriezen en 't kan dooien, Vrede en Veiligheid. Tijdschrift voor Internationale Vraagstukken 39(3): 173-178.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Molier G. (7 februari 2009), Waar staat dat dan?. Trouw.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Molier G. (2009), De Politisering van het Internationaal Recht in Relatie tot zijn Onbepaaldheid, Vrede en Veiligheid. Tijdschrift voor Internationale Vraagstukken 38: 190-218.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Molier G. (2009), De Soevereine Staat en het Internationaal Recht: Een ongemakkelijke Symbiose. In: Molier G., Slootweg T.J.M. (red.) Soevereiniteit en Recht. Rechtsfilosofische beschouwingen. Den Haag: Boom Juridische uitgevers. 133-176.boekdeel
 • Molier G. (2009), Over de Vrijheid van Meningsuiting en Groepsbelediging wegens Religie, Civis Mundi 48(3): 155-167.artikel in een tijdschrift
 • Molier G. & Nieuwenhuys E.C. (2009), Peace, Security and Development in an Era of Globalization. The Integrated Security Approach Viewed from a Multidisciplinary Perspective International Relations Studies Series nr. 4. Leiden / Boston: Republic of Letters Publishing / Martinus Nijhoff Publishers.boek
 • Molier G. (2009), Rebuilding After Armed Conflict: Towards a Legal Framework of the Responsibility to Rebuild or a Ius Post Bellum?. In: Molier G., Nieuwenhuys E.C. (red.) Peace, Security and Development in An Era of Globalization. The Integrated Security Approach Viewed From a Multidisciplinary Perspective. Leiden, Boston: Republic of Letters Publishing, Martinus Nijhoff Publishers. 317-354.boekdeel
 • Molier G. (2009), Responsibility to Protect: terug bij af?, Vrede en Veiligheid. Tijdschrift voor Internationale Vraagstukken 38: 299-304.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Slootweg T.J.M. & Molier G. (2009), Soevereiniteit en recht: een begripsverkenning. In: Slootweg T.J.M., Molier G. (red.) Soevereiniteit en Recht. Rechtsfilosofische beschouwingen. Den Haag: Boom Juridische uitgevers. 11-32.boekdeel
 • Molier G. & Slootweg T.J.M. (2009), Soevereiniteit en Recht. Rechtsfilosofische beschouwingen Boom masterreeks. Den Haag: Boom Juridische uitgevers.boek
 • Nieuwenhuys E.C. & Molier G. (2009), The Challenges of Peace, Security and Development in an Era of Globalization and Changing Concepts of War and Terrorism. In: Molier G., Nieuwenhuys E.C. (red.) Peace, Security and Development in an Era of Globallization. The Integrated Security Approach Viewed from a Multidisciplinary Perspective. Leiden, Boston: Republic of Letters Publishing, Martinus Nijhoff Publishers. 3-23.boekdeel
 • Molier G. (2009), '"Zielige allochtone moslims" en "goede autochtone Nederlanders". Een dubieus bondgenootschap aan de kaak gesteld' [Boekbespreking van: R. Marres (2009) De Verdediging van het Vrije Woord. De Kwestie Wilders en de Demonisering van een Debat. Soesterberg: Aspekt / J. Zwagerman (2009) Hitler in de Polder & Vrij van God. Amsterdam: De Arbeiderspers], Civis Mundi 48: 240-241.artikel in een tijdschrift
 • Molier G. (23 februari 2008), Een filmpje van twaalf minuten. Trouw.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Molier G. (2008), Birma, humanitaire hulpverlening en de Responsibility to protect, Vrede en Veiligheid. Tijdschrift voor Internationale Vraagstukken 37(2): 139-146.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Molier G. (2007), Het internationaal Gerechtshof, Srbrenica, en het Genocide-Verdrag: rechtsvinding of rechtsschepping, Vrede en Veiligheid. Tijdschrift voor Internationale Vraagstukken 36: 8-24.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Molier G. & Hoogh A.J.J. de (2007), Jurisdictie. In: Horbach N., Lefeber R., Ribbelink O. (red.) Handboek Internationaal Recht. Den Haag: T.M.C. Asser Press. 195-229.boekdeel
 • Molier G. (2007), Rechtsvergelijking en Volkenrecht. In: Cliteur P.B., Ellian A. (red.) Encyclopedie van de Rechtswetenschap II Positief Recht. Deventer: Kluwer. 239-261.boekdeel
 • Molier G. (2007), Wederopbouw na gewapend conflict: naar juridificering van 'the responsibility to rebuild' of een 'ius post bellum?'. In: Bomert B., Hoogen T. van den (red.) Jaarboek Vrede en Veiligheid 2007. Nijmegen: Centrum voor Internationaal Conflict-Analyse & Management 2007. 1-34.boekdeel
 • Molier G. (15 februari 2006), Bescherming is ook interventie. De Volkskrant.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Molier G. (2006), De Suezcrisis, de Irak-oorlog en de rol van de Veiligheidsraad, Vrede en Veiligheid. Tijdschrift voor Internationale Vraagstukken 35: 324-349.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Molier G. (2006), Humanitarian Intervention and the Responsibility to Protect after 9/11, Netherlands International Law Review 53: 37-62.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Molier G. (2006), Terrorisme en soevereiniteitsbegrip, Agriculturae Conspectus Scientificus (ACS) 16(9): 30-34.artikel in een tijdschrift

Geen relevante nevenwerkzaamheden