Universiteit Leiden

nl en

Francien Dechesne

Onderzoeker

Naam
Dr. F. Dechesne
Telefoon
+31 71 527 7608
E-mail
f.dechesne@law.leidenuniv.nl

Francien Dechesne is sinds 1 november 2015 verbonden aan het Centrum voor Recht en Digitale Technologie (eLaw@Leiden) als onderzoeker in het SCALES project (NWO programma Maatschappelijk Verantwoord Innoveren).

Meer informatie over Francien Dechesne

Homepage @ 3TU Center for Ethics and Technology

Biografie

Francien Dechesne is onderzoeker in het Centrum voor Recht in de Informatiemaatschappij (eLaw) van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid aan de Universiteit Leiden.

Haar onderzoeksinteresse is het wederzijds vertalen tussen ethisch/maatschappelijke vraagstukken rondom Informatie- en Communicatietechnologie (ICT) enerzijds en de techniek anderzijds. Ze werkt in het SCALES-project binnen het NWO programma Maatschappelijk Verantwoord Innoveren. Dit onderzoek richt zich op de vraag hoe een balans te vinden tussen publieke, commerciële en individuele belangen bij datagedreven innovaties. In het bijzonder wordt daarbij gekeken naar mogelijke negatieve maatschappelijke impact van beslissingen op basis van data-analyse en hoe daarvoor verantwoordingsmechanismen in te richten.

Francien Dechesne is gepromoveerd in de mathematische logica (Universiteit van Tilburg en TU Eindhoven, 2005), waarna ze onderzoek deed op het gebied van formele verificatie van beveiligingsprotocollen (TU Eindhoven 2005-2009), en op het gebied van Ethiek en Informatietechnologie (TU Delft, 2009-2014). Voordat ze haar academische loopbaan begon, werkte ze als  IT Management Professional in mainframe omgevingen (Pink Elephant bv, 1997-2000).

 

 

Onderzoeker / gast

  • Wiskunde en Natuurwetenschappen
  • Leiden Inst Advanced Computer Sciences

Werkadres

Science Campus
Einsteinweg 55
2333 CC Leiden

Contact

Onderzoeker

  • Faculteit Rechtsgeleerdheid
  • Instituut voor Metajuridica
  • eLaw@Leiden

Werkadres

Reuvensplaats 3-4
2311 BE Leiden
Kamernummer 205 B

Contact

Geen relevante nevenwerkzaamheden

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie