Universiteit Leiden

nl en

Ellen van Beukering-Rosmuller

Universitair docent

Naam
Mr.dr. E.J.M. van Beukering-Rosmuller
Telefoon
+31 71 527 7400
E-mail
e.j.m.van.beukering@law.leidenuniv.nl
ORCID iD
0000-0003-3108-270X

E.J.M. van Beukering-Rosmuller is sinds 1 september 2010 verbonden aan het Instituut voor Privaatrecht als universitair docent.

Meer informatie over Ellen van Beukering-Rosmuller

E.J.M. (Ellen) van Beukering-Rosmuller is parttime universitair docent burgerlijk procesrecht. Zij heeft wetenschappelijke en praktijkervaring met diverse vormen van civiele geschilbeslechting: rechtspraak, bindend advies en mediation.

Zij is auteur van diverse boeken en artikelen. Haar huidige onderzoek focust op nieuwe ontwikkelingen inzake alternatieve geschilbeslechting, zoals de doorwerking van Europese ADR/mediation-regelgeving in het Nederlandse burgerlijk (proces)recht. Een ander onderzoeksthema is de integratie van bemiddeling/mediation in andere geschilbeslechtingsprocedures, bijvoorbeeld de invlechting van bemiddeling in het formele juridische kader (vooral bindend advies) bij de Nederlandse ADR-instanties voor consumentengeschillen. Daarnaast blijven de klassieke juridische thema’s rond de mediationprocedure voorwerp van haar onderzoek.

Lid van de redactieraad van het Tijdschrift voor Arbitrage (specifiek voor het onderdeel ADR).
Adviseur, o.m. lid van de Begeleidingscommissie Evaluatie Stichting Geschillencommissies voor consumentenzaken in de periode december 2017-juni 2018.

Ellen van Beukering studeerde Nederlands recht aan de Universiteit Nijmegen en studeerde (cum laude) af in 1987. In 1992 promoveerde zij aan diezelfde universiteit op haar proefschrift op vervoersrechtelijk terrein, getiteld ‘De expeditie-overeenkomst’.  

Universitair docent

  • Faculteit Rechtsgeleerdheid
  • Instituut voor Privaatrecht
  • Civiel recht

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer C.211

Contact

Publicaties

Geen relevante nevenwerkzaamheden

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.