Universiteit Leiden

nl en

Elizabeth den Hartog

Universitair docent

Naam
Dr. E. den Hartog
Telefoon
+31 71 527 2686
E-mail
e.den.hartog@hum.leidenuniv.nl
ORCID iD
0000-0002-5499-8393

Kunsthistorica Elizabeth den Hartog bestudeert middeleeuwse sculpturen. Momenteel werkt zij aan een onderzoeksproject over Gotische sculpturen in Nederland. Zij bestudeert ook kastelen en landhuizen in Nederland en plaatst die in een mondiale context. Elizabeth is ook betrokken bij de architecctuur van kerken rond het jaar 1000 rondom het gebied van Lotharingen.

Meer informatie over Elizabeth den Hartog

Meer informatie is beschikbaar op de Engelstalige pagina

My research focuses on three subject areas: Firstly, the relation between sculpture and architecture in the Middle Ages. Within this framework I have compiled an inventory of all of the Romanesque building sculptures in Maastricht and subsequently made an analysis of them. This resulted in a file catalogue and an exhibition at the Maastricht Bonnefanten Museum in 2003 -2004:  De Weg naar het Paradijs (The Road to Paradise). I am currently involved in setting up a research project on Gothic building sculptures in the Netherlands and, together with a team, I am studying the rood screen fragments of the St Nicholas church in Ghent. 
Secondly, I study the castles and country estates in the Netherlands, placing them in a world-wide context. This interest has arisen from my second job at the Castle Foundation (Kastelenstichting) Holland and Zeeland. This foundation supervises the castle ruins of Teylingen (Municipality of Teylingen) and Brederode (Municiplaity of Santpoort). In this context, I have conducted research on such subjects as the position of animals in and around castles as well as in country estates in Noordwijkerhout (Leeuwenhorst and Dijkenburg). 
Within the scope of the Francia Media research group, I am involved with Church architecture around the year 1000 in the former area of Lotharingen.

Universitair docent

 • Faculteit der Geesteswetenschappen
 • Centre for the Arts in Society
 • KG Architectuurgeschiedenis

Werkadres

Arsenaal
Arsenaalstraat 1
2311 CT Leiden
Kamernummer A1.34

Contact

 • Hartog E. den (2021), Sporen van de Beeldenstorm, Geschiedenis Magazine 4(56): 24-28. bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Hartog E. den (5 maart 2021), A medieval conspiracy theory: The murder of Little Hugh of Lincoln. Leiden Medievalists Blog. Leiden: Leiden University [blog entry]. overig
 • Hartog E. den (2021), ‘Defending the castle like a man’: on belligerent medieval ladies, Virtus : bulletin van de Werkgroep Adelsgeschiedenis 27: 79-98. artikel in een tijdschrift
 • Hartog E. den (2021), De middeleeuwse bouwsculptuur. In: Hengst D. van den, Kaan H. & Vermeij K. (red.) Het Grote Bavoboek. Vijf eeuwen Grote of St.-Bavokerk in Haarlem. Zwolle: WBooks. 195-239. boekdeel
 • Hartog E. den & Soentgerath J. (2021), De oudste koorbanken van Nederland. : Een herdatering van het Haarlemse gestoelte op basis van een technische en stilistische analyse. In: Hengst D. van der & Kaan H. Vermeij K. (red.) Het Grote Bavoboek. Vijf eeuwen Grote of St.-Bavokerk in Haarlem. Zwolle: WBooks. 392-415. boekdeel
 • Hartog E. den (2021), Magnificent! Gaspar Fagel's Plant Collection at Leeuwenhorst. In: Versteegen, G.; Bussels, S.; Melion, W. (red.) Magnificence in the Seventeenth Century. Performing Splendour in Catholic and Protestant Contexts. Intersections. Interdisciplinary Studies in Early Modern Culture nr. 72 Leiden Boston: Brill. 241-261. boekdeel
 • Hartog E. den (2 oktober 2020), ‘What list yow thus youreself to disfigure?’ On medieval face coverings . Leiden Medievalists Blog. Leiden: Leiden University [blog entry]. overig
 • Hartog E. den (17 april 2020), Treasure hunting in databases: forgotten early medieval sculptures from Lochem. Leiden Medievalists Blog. Leiden: Leiden University [blog entry]. overig
 • Hartog E. den (2020), De bouwvolgorde van de Munsterkerk: een analyse aan de hand van de kapitelen. In: Bruggen, H. van der; Caris, E.; Wolters, L. (red.) De Munsterabdij van Roermond. Een ontdekkingstocht door achthonderd jaar geschiedenis van een vrouwenklooster. Zwolle: WBooks. 118-140. boekdeel
 • Hartog E. den (2020), Een hondenbegraafplaats op het kasteel in Gorinchem? Over middeleeuwse honden en hun adellijke eigenaren. In: Hermans, T.; Gruben R.; Doesburg van, J.; Gietman C.; Kamphuis J. (red.) “Hier wonen wij! Is het niet prachtig”. Recent onderzoek op het gebied van kastelen en buitenplaatsen. Stichting Kastelenstudies Nederland Publicatiereeks nr. 2 Zwolle: SPA uitgevers/ Stichting kastelenstudies Nederland. 95-111. boekdeel
 • Hartog E. den (2020), Een intrigerend hoofdje. In: Bruggen, van der H.; Caris, E.; Wolters, L. (red.) De Munsterabdij van Roermond. Een ontdekkingstocht door achthonderd jaar geschiedenis van een vrouwenklooster. Zwolle: WBooks. 54-62. boekdeel
 • Hartog E. den (2020), Een opmerkelijke figuur van God de Vader uit de Walburgiskerk in Zutphen. In: Fermin, b.; Groothedde, M. e.a. (red.) God, geld en gebeente. Onderzoek in het archeologische rijksmonument onder de nieuwe vloer van de Sint-Walburgiskerk te Zutphen. Zutphense Archeologische Publicaties nr. 134 Zutphen: Gemeente Zutphen. 79-90. boekdeel
 • Hartog E. den (2020), The Low Countries, 1000-1430,. In: Fraser M & Cregg C. (red.) Sir Banister Fletcher's Global History of Art volume 1. London New York Oxford New Delhi Sydney: Bloomsbury Publishing. 993-1002. boekdeel
 • Hartog E. den (2019), Een Utrechtse kraagsteen met een stenengooier. In: Ilsink M., Klerck B. de & Willemsen A. (red.) Het einde van de middeleeuwen. Vijftig kunstwerken uit de tijd van Bosch en Erasmus. Nijmeegse Kunsthistorische Studies nr. 25 Nijmegen: Uitgeverij Vantilt/NKS. 80-85. boekdeel
 • Hartog E. den (1 november 2019), A damaged God-the-Father figure from Zutphen . Leiden Medievalists Blog. Leiden: Leiden University [blog entry]. overig
 • Hartog E. den (14 juni 2019), Devouring the church. Leiden Medievalists Blog. Leiden: Leiden University [blog entry]. overig
 • Hartog E. den (2019), De dynastieke grafkerk: over dertiende-eeuwse klaverbladen met een memoriefunctie in de Lage Landen, Leidschrift. Historisch Tijdschrift 34(1): 55-75. artikel in een tijdschrift
 • Hartog E. den (2019), Een spoor van vernieling. Het Noord-Nederlandse katholieke kerkinterieur voor, tijdens en na de Beeldenstorm Zeven Provinciën Reeks nr. 38. Hilversum: Verloren. boek
 • Hartog den E. (2019), Medieval and Early Renaissance Building Inscriptions in the Northern Netherlands. In: Tourneur, F.; Doperé, F. (red.) La pierre comme porteur de messages du chantier de construction et de la vie du bâtiment. Actes du XXie Colloque International de Glyptographie Brussel: Éditions Safran. 203-218. boekdeel
 • Hartog E. den (2019), Monsters in het koor. Context en betekenis van de veertiende-eeuwse gebeeldhouwde zwikken in het koor van de Haarlemse Grote of St.-Bavokerk. Haarlem: Vereniging Vrienden van de Grote of St.-Bavokerk te Haarlem. boek
 • Hartog E. den (2019), Over het Vera Icon in de Oude Kerk van Ermelo, Venster. Stichting Gelderse kerken 17(1): 14-20. artikel in een tijdschrift
 • Hartog E. den (2018), 1, 2, 3, 6: Early Gothic architecture and perfect numbers, Architectural Histories. The open access journal of the EAHN 2(1): 1-17 (17). artikel in een tijdschrift
 • Hartog E. den (28 december 2018), Nudis pedibus: a bare-footed cleric in Urnes, Norway. Leiden Medievalists Blog. Leiden: Leiden University [blog entry]. overig
 • Hartog E. den (3 augustus 2018), Medieval views on Holy Days and Relaxation. Leiden Medievalists Blog. Leiden: Leiden University [blog entry]. overig
 • Hartog E. den (16 maart 2018), Alber, I beseech thee’: healing magic from the grave. Leiden Medievalists Blog. Leiden: Leiden University [blog entry]. overig
 • Hartog E. den (2018), De middeleeuwse bouwsculptuur van de Grote Kerk. In: Misset, C. (red.) De Grote kerk van Alkmaar. 500 jaar bouwen en behouden. Alkmaarse Historische Reeks Utrecht: Matrijs. 86-93. boekdeel
 • Hartog E. den (2018), De Nicchione del Laterano en de verdwenen 'triclinia' van het Paleis van Lateranen, Roma Aeterna 6(1 & 2): 64-76. artikel in een tijdschrift
 • Hartog E.den (2018), Bespreking van: Ahsmann, F.B.P. (2017) Order and Confusion: The Twelfth-Century Choir of the St. Servatius Church in Maastricht, Clavis Kunsthistorische Monografieën, The Medieval Low Countries : 267-271. boekbespreking
 • Hartog E. den (2018), Interview for NTR television, concerning 16t t-century iconoclam in the Netherlands. [interview]. televisie-of radio-optreden
 • Hartog E. den (2018), On the Lotharingian copies of the aachen palatine chapel of circa 1000. In: Margue M., Pettiau H. (red.) La Lotharingie en question. Identités, oppositions, intégration (Lotharingische Identitäten im Spannungsfeld zwischen integrativen und partikularen Kräften. nr. 26 Luxemburg: CLUDEM. 391-420. boekdeel
 • Hartog E. den (2018), Over profeten, wijze en dwaze maagden en de middeleeuwse mens. Een studie naar de verdwenen kerk van Kerkdriel en haar bouwsculptuur nr. Studies naar bouwsculptuur 4. Zwolle/ Amersfoort: WBooks/ Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoedort. boek
 • Hartog E. den (2018), Relieken en hun invloed op de West-Europese kerkarchitectuur. In: Schriemer I. (red.) Relieken. Utrecht / Zwolle: Museum Catharijneconvent / WBooks. 54-64, 120, 127, 180-181, 187, 188. boekdeel
 • Hartog E. den (27 oktober 2017), A sculptural puzzle: the demolished church of Kerkdriel. Leiden Medievalists Blog. Leiden: Leiden University [blog entry]. overig
 • Hartog E. den (2017), In gruzelementen. Resten van een Utrechts sacramentshuis uit de Mariakerk van Diemen, Bulletin KNOB 116(1): 1-19. artikel in een tijdschrift
 • Hartog E. den (2017), De middeleeuwse bouwsculptuur van de dertiende tot het einde van de vijftiende eeuw. In: Peterse H. (red.) St Stevenskerk. 750 jaar spiegel van Nijmegen. Nijmegen. 93-107. boekdeel
 • Hartog E. den (2017), Bespreking van: Aston M. (1988) Broken idols of the English Reformation, Church History and Religious Culture 97: 513-515. boekbespreking
 • Hartog E. den (2017), Op de grens van laatgotiek en renaissance. De bouwsculptuur van het transept (ca. 1500-1560). In: Peterse H. (red.) De Stevenskerk. 750 jaar spiegel van Nijmegen.. 133-157. boekdeel
 • Hartog E. den (15282) (2017), Tinnen kandelaar. Sittard: Museum De Domijnen. [film] overig
 • Hartog E. den; Veerman J. (2016), De middeleeuwse architectuur en bouwsculptuur van de basiliek in Meerssen: van Romaanse westpartij tot neogotiek. In: Heijden R.P.W.J.M. van der (red.) De basiliek van Meerssen. Meerssen: Stichting Vrienden van de basiliek van Meerssen. 46-80. boekdeel
 • Hartog E. den (2016), Elia in de woestijn, een bijzonder fragment uit de Hooglandse Kerk, Leids Jaarboekje voor geschiedenis en oudheidkunde van Leiden en omstreken 108: 31-40. artikel in een tijdschrift
 • Hartog E. den (2016), Bespreking van: Hopp C. (2015) Die ehemalige Frauenstiftskirche St. Salvator zu Susteren und ihre Stellung in der Architektur des 11. Jahrhunderts, Schriften aus dem Kunsthistorischen Institut der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, The Medieval Low Countries. An Annual Review 3: 228-231. boekbespreking
 • Hartog E. den (2016), Het ridderideaal als lichtend voorbeeld: de tinnen kandelaar uit Haagsittard, Publications de la Societe Historique et Archeologique dans le Limbourg 152: 85-147. artikel in een tijdschrift
 • Hartog E. den (2016), Leiden, kapel van het Sint-Anna Aalmoeshuis. In: Beyer M. de, Verhoeven P., Reinstra A. (red.) Kerkinterieurs in Nederland. Utrecht Amersfoort: W-Books. 66-68. boekdeel
 • Hartog E. den (2016), Over verhalenvertellers en kastelenbouwers. De geschiedenis van de graven van Guines en de heren van Ardres, Kasteel & Buitenplaats 18(54): 24-26. bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Hartog E. den (2016), Spiegel van de moraal. De kraagstenen in de Oude Kerk in Ermelo, Madoc. Tijdschrift over de Middeleeuwen 2(30): 66-75. artikel in een tijdschrift
 • Hartog E. den (2016), The Dog Burials at the Castle of Arkel in Gorinchem. A Study on the Status of Dogs in the Middle Ages. In: Wartburg Gesellschaft zur Erforschung von Burgen und Schlössern (red.) Tiere auf Burgen und frühen Schlössern. nr. 16: Michael Imhof Verlag. 111-119. boekdeel
 • Hartog E. den (2016), Turnips on the Lord’s Field: on the turnip reliefs in the church of St. Martin in Zaltbommel, The Netherlands, Garden history. The journal of the Garden History Society 44(2): 279-285. artikel in een tijdschrift
 • Hartog E. den (2016), Utrecht, Pieterskerk. In: Beyer M. de, Verhoeven P., Reinstra A. (red.) Kerkinterieurs in Nederland. Utrecht Amersfoort: W-Books. 44-46. boekdeel
 • Hartog E. den (2016), Van duijf oft trassteen geboudt zijnde oudt”: De middeleeuwse kerk van Sint-Oda. In: Bijsterveld A.-J., Roelvink V. (red.) Rondom Sint-Oedenrode. Macht, religie en cultuur in de Meierij. Woudrichem: Stichting Brabantse Bronnen. 110-123. boekdeel
 • Hartog E. den (2015), Das Xantener Westwerk und die Westchorhallen an Maas und Rhein. In: Lieven J. (red.) Die Stiftskirche des heiligen Viktor in Xanten. Geschichte – Architektur – Ausstattung. Keulen/Weimar/Wenen: Bohlau Verlag. 47-77. boekdeel
 • Veerman J., Hartog E. den & Dröge J. (2015), De bouwgeschiedenis van de Hooglandse kerk. In: Van der Plicht E., De Tombe P. (red.) De kathedraal van het licht. Zeven eeuwen Hooglandse Kerk. Leiden: College van Kerkmeesters van de Protestantse Gemeente te Leiden. 197-285 specifiek 231-249. boekdeel
 • Hartog E. den (2015), De bouwsculptuur van de Utrechtse Dom. Een andere kijk op de bouwgeschiedenis nr. 3. Zwolle: WBooks/ Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. boek
 • Hartog E. den (2015), Een zot in de Doornse sacristie. In: Wezel, G. van (red.) De Sint-Maartenskerk te Doorn. Vroeg renaissancemonument, bouwsculptuur en bouwgeschiedenis. nr. 2 Zwolle: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed/Wbooks. 148-155. boekdeel
 • Hartog E. den (2015), Bespreking van: Janet T. Marquardt (2015) Zodiaque. Making Medieval Art Modern 1951-2001, Journal of Art Historiography 13: 3. boekbespreking
 • Hartog E. den (2015), Kapitelen en kraagstenen in de Oude Kerk te Bennekom, De Kostersteen (Historische Vereniging Oud-Bennekom) (133): 5-14. bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Hartog E. den (2015), Kunst en cultuur van 800 tot in de vroege dertiende eeuw. In: Tummers P., Berkvens L., Bijsterveld A.-J., Knotter A., Hermans F., Van Royen E. (red.) Limburg. Een geschiedenis tot 1500. Maastricht: Koninklijk Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap. 285-304. boekdeel
 • Hartog E. den (2015), Liebesfeuer: Kamine mit Ehepaaren in den nördlichen Niederlanden im 14. und 15. Jh.. In: Wagener O. (red.) Feuernutzung und Brand in Burg, Stadt und Kloster im Mittelalter und in der frühen Neuzeit. Petersberg: Michael Imhof Verlag. 191-201. congresbijdrage
 • Hartog E. den (2015), Manna in een mand: resten van een sacramentshuis in de Sint-Maartenskerk. In: Wezel, G. van (red.) De Sint-Maartenskerk te Doorn. Vroeg renaissancemonument, bouwsculptuur en bouwgeschiedenis. nr. 2 Zwolle: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed/Wbooks. 156-167. boekdeel
 • Hartog E. den (2015), Met voeten getreden: beeldenstorm en kerkzuivering. In: Wezel, G. van (red.) De Sint-Maartenskerk te Doorn. Vroeg renaissancemonument, bouwsculptuur en bouwgeschiedenis. nr. 2 Zwolle: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed/Wbooks. 38-49. boekdeel
 • Hartog E. den (2015), Sprekende stenen, Tijdschrift van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (3): 24-26. bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Hartog E. den (2014), 1, 2, 3, 6: Early Gothic Architecture and Perfect Numbers, Architectural Histories. The open access journal of the EAHN 2(1): 17. artikel in een tijdschrift
 • Hartog E. den (2014), Buitengewoon en onvergelijkbaar. Het Valkhof vanuit bouwhistorisch perspectief tot circa 1200. In: Peterse H., Verhoeven D. (red.) Het Valkhof, 2000 jaar geschiedenis. Nijmegen: Vantilt. 107-129. boekdeel
 • Hartog E. den (2014), Een geëmailleerd schrijntje uit Limoges voor relieken van Thomas à Becket. In: Welie W. van, Broekhuijsen K. (red.) Gezien met eigen ogen! Topstukken uit de Middeleeuwen in Museum Catharijneconvent. nr. Cahier Reeks 11 Amersfoort / Brugge: Bekking & Blitz. 17-20. boekdeel
 • Hartog E. den (2014), Hendrik van Veldeke en de Maaslandse kunst en architectuur van zijn tijd. In: Baeten H. (red.) Hendrik van Veldeke en zijn muziek. Neerpelt: Alamire. 29-55. boekdeel
 • Hartog E. den (2014), Hendrik van Veldeke en de Maaslandse kunst en architectuur van zijn tijd. In: Baeten H. (red.) Hendrik van Veldeke en zijn muziek. Neerpelt: Alamire. 29-55. boekdeel
 • Hartog E. den (2014), Scatological figures in medieval northern-Netherlandish sculpture. In: Wagener O. (red.) Aborte im Mittelalter und der Frühen Neuzeit. Bauforschung – Archäologie – Kulturgeschichte, Studien zur internationalen Architektur- und Kunstgeschichte 117. Petersberg: Michael Imhof verlag. boekdeel
 • Hartog E. den (2014), The ‘Cinderella’ of the Arts. The Study of Architectural Sculpture up to 1420 from G.J. Hoogewerff’s Time to the Present. In: Egmond A-M.J. van, Chavannes-Mazel C. (red.) Medieval Art in the Northern Netherlands before Van Eyck. New facts and Features. Utrecht: Clavis. Stichting publicaties middeleeuwse kunst. 148-160. boekdeel
 • Krul W., Ploeg K. van der, Klinkenberg E.S., Egmond A.M.J. van, Kneepkens I., Wallert A., Suèr S., Welie-Vonk W.A.W. van, Chavennes-Mazel C.A., Anrooij W. van, Bloem M., Frequin S. & Jasperse J. (2014), The ‘Cinderella’ of the Arts. The Study of Architectural Sculpture up to 1420 from G.J. Hoogewerff’s Time to the Present. In: Egmond A-M.J., Chavennes-Mazel C.A. (red.) Medieval Art in the Northern Netherlands before Van Eyck. New facts and Features. Utrecht: Clavis. 148-160. boekdeel
 • Hartog E. den (2014), The twelfth-century sculpture of Cleves Castle and its stylistic context. In: Lieven J., Thissen B., Wientjes R. (red.) Verortete Herrschaft. Königspfalzen, Adelsburgen und Herrschaftsbildung in Niederlothringen während des frühen und hohen Mittelalters. Schriften der Heresbach-Stiftung Kalkar. nr. Band 16 Kalkar: Verlag für Regionalgeschichte Bielefeld 2014. 361-385. congresbijdrage
 • Hartog Elizabeth den (2013), Review Henry Maguire, Nectar and Illusion: Nature in Byzantine Art and Literature (Onassis Series in Hellenic Culture). Oxford University Press, 2012 Bespreking van: Henry Maguire Nectar and Illusion: Nature in Byzantine Art and Literature, Onassis Series in Hellenic Culture, Speculum : A Journal of Medieval Studies 88(4): 1127-1128. boekbespreking
 • Hartog E. den & Glaudemans R. (2013), De Sint-Eusebiuskerk te Arnhem. Bouwsculptuur en bouwgeschiedenis.. Zwolle / Amersfoort: WBooks / Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. boek
 • Hartog E. den (2013), Een Haarlems beest van Drachenfels trachiet, Haarlems Bodemonderzoek 40: 65-71. artikel in een tijdschrift
 • Hartog E. den (2012), Architecture, liturgy and daily life in the abbey church of Rolduc and its cloister. In: Beuckers K.-G., Hartog E den (red.) Kirche und Kloster, Architektur und Liturgie im Mittelalter. Festschrift für Clemens Kosch zum 65. Geburtstag. Regensburg: Schnell & Steiner. 79-97. boekdeel
 • Hartog E. den (2012), De kromstaf van Ename (Oudenaarde, prov. Oost-Vl.). Een pastoraal gezagssymbool uit de 12de eeuw, Relicta 9: 91-149. artikel in een tijdschrift
 • Hartog E. den (2012), Hoe zestig ridders de schilderingen in de Nijmeegse palts bekeken. In: Aarts B, Landewé W, Olde Meierink B, Vogelzang F (red.) Ambitie in steen. Bijdragen tot de kastelenkunde in Nederland. Wijk bij Duurstede: Nederlandse Kastelenstichting. 55-65. boekdeel
 • Hartog E. den (2012), Jelis die Kat alias Gilles le Cat, a Sculptor from Mons (Hainault) working in Haarlem (Holland). In: Alcoy R (red.) Le plaisir de l'art du moyen âge. Commande, production et réception de l'oeuvre d'art. Mélanges en hommage à Xavier Barral i Altet. Parijs: Picard. 265-274. boekdeel
 • Hartog E. den (2012), Kapitelen, kraagstenen en sluitstenen. De bouwsculptuur in de St.-Joriskerk te Amersfoort. In: Emmens K (red.) De St.-Joriskerk in Amersfoort. Een middeleeuwse kerk voor stad en kapittel. Amersfoort: Bekking & Blitz Uitgevers B.V.. 166-200. boekdeel
 • Hartog E. den & Beuckers K.-G. (red.) (2012), Kirche und Kloster. Architektur und Liturgie im Mittelalter. Festschrift für Clemens Kosch zum 65. Geburtstag. Regensburg: Schnell & Steiner. boekredactie
 • Hartog E. den (2012), On six Danish knife handles or hair parters shaped liked falconers, By, marsk og geest. Kulturhistorisk arbog for Sydvestjylland 24: 5-27. artikel in een tijdschrift
 • Hartog E. den (2012), Savaanstraat & Vrouwebroersstraat: twee valkeniers, Archeologisch onderzoek in Gent 2(6): 127-155. artikel in een tijdschrift
 • Hartog E. den (2012), The Great Portal of Cleves castle: Audience, Meaning and Function. In: Ettel P, Flambard Héricher A.M., McNeill T (red.) L’origine du château, Actes du colloque de Rindern, Pays-Bas (2010), Château Gaillard. Études de castellogie médiévale 25.. 29-38. congresbijdrage
 • Hartog E. den (2012), What's in a face? Over non-verbale communicatie en grijnzende koppen in de Nederlandse gotische bouwsculptuur, Madoc. Tijdschrift over de Middeleeuwen 26(4): 252-262. artikel in een tijdschrift
 • Hartog E. den & Veerman J. (2011), Begraven en gedenken in de Pieterskerk van 1400 tot 1825. In: Hartog E. den, Veerman J., Grasman E., Vries D.J. de (red.) De Pieterskerk in Leiden. Zwolle: W-Books. 303-337. boekdeel
 • Hartog E. den (2011), De gildeborden. In: Hartog E den, Veerman J, Grasman E, Vries D.J. de (red.) De Pieterskerk in Leiden. Bouwgeschiedenis, inrichting en gedenktekens. Zwolle: W-Books. 253-262. boekdeel
 • Hartog E. den, Veerman J., Grasman E. & Vries D.J. de (red.) (2011), De Pieterskerk in Leiden. Bouwgeschiedenis, inrichting en gedenktekens. Zwolle: W-books. boekredactie
 • Hartog E. den & Veerman J. (2011), De stenen bouwsculptuur. In: Hartog E den, Veerman J, Grasman E, Vries D.J. de (red.) De Pieterskerk in Leiden. Bouwgeschiedenis, inrichting en gedenktekens. Zwolle: W-Books. boekdeel
 • Hartog E. den (2011), De verdwenen interieurs voor de Beeldenstormen van 1566 en 1572. In: Hartog E den, Veerman J, Grasman E, Vries D.J. de (red.) De Pieterskerk in Leiden. Bouwgeschiedenis, interieur en gedenktekens. Zwolle: W-Books. 147-185. boekdeel
 • Hartog E. den (2011), Een gotisch fragment uit Sint-Maartensdijk met de wapens van Oede van Boutersem. In: Hartog E den, Bult E, Deuling R.H., Immerseel R.H.M. van, Veerman J (red.) Het kasteel te Sint-Maartensdijk en zijn bewoners. Rotterdam: Kastelenstichting Holland en Zeeland. 147-152. boekdeel
 • Hartog E. den & Veerman J. (2011), Het interieur na de Reformatie. In: Grasman E, Hartog E den, Veerman J, Vries D.J. de (red.) De Pieterskerk in Leiden. Bouwgeschiedenis, inrichting en gedenktekens. Zwolle: W-Books. 185-210. boekdeel
 • Hartog E. den, Bult E., Deuling R.M., Immerseel R.H.M. van & Veerman J. (red.) (2011), Het kasteel te Sint-Maartensdijk. Rotterdam: Kastelenstichting Holland en Zeeland. boekredactie
 • Hartog E. den (2011), Het kasteel van Sint-Maartensdijk in beeld. In: Hartog E den, Deuling R.M., Bult E, Immerseel R.H.M. van, Veerman J (red.) Het kasteel te Sint-Maartensdijk en zijn bewoners. Rotterdam: Kastelenstichting Holland en Zeeland. 25-47. boekdeel
 • Hartog E. den (2011), Hofhouding van Jacoba of hofhouding van de duivel? Over de veertien consoles in de zijbeuken van de kerk te Sint-Maartensdijk. In: Hartog E den, Bult E, Deuling R.M., Immerseel R.H.M. van, Veerman J (red.) Het kasteel te Sint-Maartensdijk en zijn bewoners. Rotterdam: Kastelenstichting Holland en Zeeland. 127-147. boekdeel
 • Hartog E. den (2011), On the dating of the abbey church of Rolduc (Klosterrath) and its Romanesque Sculpture, Zeitschrift fuer Kunstgeschichte 74: 3-28. artikel in een tijdschrift
 • Hartog E. den (2011), Over de klokken Bonaventura en Salvator. In: Hartog E den, Veerman J (red.) De Pieterskerk in Leiden. Bouwgeschiedenis, inrichting en gedenktekens. Zwolle: W-Books. 245-253. boekdeel
 • Hartog E. den (2011), Twee kapitelen uit de Bilt, Approaching Religion 3/4(110): 133-143. artikel in een tijdschrift
 • Hartog E. den (2010), Book Review Bespreking van: Martin Therese (2006) Queen as King: Politics and Architectural Propaganda in Twelfth-Century Spain, CAA.reviews August 18. boekbespreking
 • Hartog E. den (2010), Sculptuur in de abdij van Egmond. In: Cordfunke E.H.P. (red.) De abdij van Egmond. Archeologie en duizend jaar geschiedenis. Zutphen: Walburg Pers. 145-171. boekdeel
 • Hartog E. den & Deuling R.M. (red.) (2009), Buitenplaatsen in de omgeving van Delft. Rotterdam: Kastelenstichting Holland en Zeeland. boekredactie
 • Hartog E. den (2009), Delft, een stad met een gering aantal buitens. In: Hartog E den, Deuling R.M. (red.) Buitenplaatsen in de omgeving van Delft. Rotterdam: Kastelenstichting Holland en Zeeland. 7-45. boekdeel
 • Hartog E. den (2009), Het getijdenboek van Yolande van Lalaing, een boek voor status en representatie. In: Hartog E den, Wijsman H. (red.) Yolande van Lalaing (1422-1497), kasteelvrouwe van Brederode. Rotterdam: Kastelenstichting Holland en Zeeland. 99-168. boekdeel
 • Hartog E. den & Hermans T (2009), Over een waerachtich abconterrfeytsel. In: Hartog E den, Wijsman H. (red.) Yolande van Lalaing (1422-1497), kasteelvrouwe van Brederode. Rotterdam: Kastelenstichting Holland en Zeeland. 183-212. boekdeel
 • Hartog E. den (2009), Recensie tentoonstellingscatalogus Iacopone da Todi, Todi 2006-2007 Bespreking van: Bisogni F, Menestò E (2006) Iacopone da Todi e l'arte in Umbria nel Duecento, Mediaevistik 22: 668-671. boekbespreking
 • Hartog E. den (2009), Rekelingestraat 5, Wenemaershospitaal: een dametje met een Kruseler, Archeologisch onderzoek in Gent 2(3): 69-78. artikel in een tijdschrift
 • Hartog E. den & Wijsman Hanno (red.) (2009), Yolande van Lalaing (1422-1497), kasteelvrouwe van Brederode. Haarlem: Kastelenstichting Holland en Zeeland. boekredactie
 • Hartog E. den (2008), 51. ‘Van ons lag zijn er nog veel in de wereld gebleven’. Laatgotische kopjes op de toren van Wijk bij Duurstede. In: Eerden P.C. van der, Eerden-Vonk M.A. van der (red.) De Wijkse toren. Geschiedenis van de toren van de Grote Kerk in Wijk bij Duurstede (1486-2008). Hilversum: Verloren. 109-148. boekdeel
 • Hartog E. den, Heyning C.E., Immerseel R.H.M. van & Coops A. (red.) (2008), Aspecten van Zeeuwse buitenplaatsen. Rotterdam: Kastelenstichting Holland en Zeeland. boekredactie
 • Hartog E. den (2008), Dijkenburg, "een bevallig landgebouw, met deszelfs beplanting". Een onbekend werk van Gijsbert van Laar, de befaamde "aanlegger van tuinen" uit het begin van de 19de eeuw/ Dijkenburg, "vue d'une maison de campagne élégante et de ses plantations". Une oeuvre inconnue de Gijsbert van Laar, le célèbre "créateur de jardins" du début du XIXe siècle, Historische Woonsteden en Tuinen. Bijzondere editie: Tuinen I(157): 29-32. artikel in een tijdschrift
 • Hartog E. den (2008), Leeuwenhorst, een tuin van wereldformaat gezien door de ogen van Pieter Teding van Berkhout, Archai: Revista de Estudos sobre as Origens do Pensamento Ocidental 24(2): 227-237. artikel in een tijdschrift
 • Maanen R.C.J. van, Witkam-Van der Hoek L.J., Vlist E.T. van der, Dröge J.F., Hartog E. den, Lucassen Leo & Schevenhoven P.F. (2008), Redactielid Leids Jaarboekje voor geschiedenis en oudheidkunde van Leiden en omstreken 100. tijdschriftredactie
 • Hartog E. den (2008), Over de kastelen en buitens van Zeeland. In: Aspecten van Zeeuwse Buitenplaatsen.. Rotterdam: Kastelenstichting Holland en Zeeland. 7-48. boekdeel
 • Hartog E. den (2008), Over de Romaanse en neo-Romaanse kerk van St.-Odulphus te Borgloon, Publications de la Societe Historique et Archeologique dans le Limbourg 143(jaarboek 2007): 141-184. artikel in een tijdschrift
 • Hartog E. den (2008), Romaanse sculptuur in de abdijkerk van Rolduc. Kerkrade: Stichting Ailbertus Rolduc. boek
 • Hartog E. den (2007), De dzong van Shigatse. Een Tibetaans kasteel terug van weggeweest, China Nu 4(32): 26-31. bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Hartog E. den & Bultink M. (2007), De historie van Dyckenburch. De geschiedenis van de buitenplaatsen aan het Westeinde te Noordwijkerhout. Noordwijkerhout: De heer H. Vink. boek
 • Boerefijn W.N.A., Burger M., Dunk Th. Von der, Hartog E. den, Helten L., Janssen H.L., Vries D.J. de, Rijntjes R.E.TH.M., Stoever R.J. & Welie E.G. van (2007), Hoofdstuk (1)600-1100 vroege middeleeuwen; Hoofdstuk (2)1100-1500 Middeleeuwen. In: Bosma K., Mekking A.J.J., Ottenheym K., Woud A. van der (red.) Bouwen in Nederland 600-2000. Zwolle/Amsterdam: Waanders Uitgevers/Prins Bernhard Cultuurfonds. 14-229. boekdeel
 • Hartog E. den (2007), Kloosters. In: Bosma K., Mekking A., Ottenheym K., Woud A. van der (red.) Bouwen in Nederland, 600-2000. Amsterdam/Zwolle: Waanders Uitgevers. 184-194. boekdeel
 • Hartog E. den (2007), La sculpture intégrée à l’architecture. In: Bossche B. van den, Barlet J. (red.) L’art mosan. Liège et son pays à l’époque romane du XIe et XIIIe siècle. Lui: Ëditions du Perron. 155-171. boekdeel
 • Hartog E. den (2007), Prof. Timmers en zijn visie op de Romaanse architectuur en beeldhouwkunst. In: Janssen G., Spronck L., Poel P. te, Kamp H. op den (red.) TimmersWerk. Opstellen over Prof. Timmers & de Kunst van het Maasland. Sittard: Prof. dr. Timmersstichting. 94-112. boekdeel
 • Hartog E. den (2006), Boekbespreking Bespreking van: Merkel K. (2004) Jenseits-Sicherung. Kardinal Albrecht von Brandenburg und seine Grabdenkmäler, Mediaevistik 19: 501-504. boekbespreking
 • Hartog E. den (2006), Boekbespreking Bespreking van: Stein-Kecks H. (2004) Der Kapitelsaal in der mittelalterlichen Klosterbaukunst. Studien zu den Bildprogrammen, Journal für Kunstgeschichte 3. boekbespreking
 • Hartog E. den (2006), Boekbespreking Bespreking van: Wieczorek A., Fansa M. (2005) Saladin und die Kreuzfahrer, Journal für Kunstgeschichte 10: 309-313. boekbespreking
 • Hartog E. den (2006), Boekbespreking Bespreking van: Dückers R., Roelofs P. (2005) De gebroeders van Limburg. Nijmeegse meesters aan het Franse hof 1400-1416, Journal für Kunstgeschichte 3: 241-245. boekbespreking
 • Hartog E. den (2006), De plannen rond Witte Kerk van Noordwijkerhout. Karaktermoord op oude kern, Heemschut 3: 30-31. bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Hartog E. den (2006), Leeuwenhorst, een buitenplaats van wereldformaat, gezien door de ogen van Pieter Teding van Berkhout, Kernpunten (Vereniging "De oude dorpskern" te Noordwijk) 67(21-1): 5-16. artikel in een tijdschrift
 • Hartog E. den (2006), ‘Sturm und Drang’ in de Bollenstreek. Het werk van de amateur-schilder Gerard Leembruggen. In: Graaf C. de, Netiv A.H. (red.) Erudiete Overpeinzingen. Bijdragen over de stad en zijn omgeving bij het afscheid van Rudi van Maanen. Leiden: Reginaal Archief Leiden. 83-85. boekdeel
 • Hartog E. den (2006), Vergeten twaalfde-eeuwse sculpturen uit het abdijcomplex Rolduc, Publications de la Societe Historique et Archeologique dans le Limbourg 141: 5-32. artikel in een tijdschrift
 • Hartog E. den (2005), Boekbespreking Bespreking van: Bathe U. (2003) Der romanische Kapitelsaal in Brauweiler, Journal für Kunstgeschichte 9: 312-316. boekbespreking
 • Hartog E. den (2005), Boekbespreking Bespreking van: Colman P., Lhoist-Colman B. (2002) Les fonts baptismaux de Saint-Barthélemy à Liège. Chef d¿oeuvre sans pareil et noeud de controverses, Journal für Kunstgeschichte 9: 195-201. boekbespreking
 • Hartog E. den (2005), Boekbespreking Bespreking van: Didier R., Toussaint J. (2003) 'Autour de Hugo d'Oignies' , Tentoonstellingscatalogus Namen, Journal für Kunstgeschichte 1: 56-59. boekbespreking
 • Hartog E. den (2005), Boekbespreking Bespreking van: Hartog E. den (2001) Die Taufkapelle von St Gereon in Köln. Untersuchungen zur Wechselwirkung zwischen Architektur und Farbfassung spätstaufischer Saklralräume im Rheinland, Zeitschrift fuer Kunstgeschichte 9: 309-312. boekbespreking
 • Hartog E. den (2005), Boekbespreking Bespreking van: Bathe U. (2003) Der romanische Kapitelsaal in Brauweiler, Zeitschrift fuer Kunstgeschichte 9: 312-316. boekbespreking
 • Hartog E. den (2005), Boekbespreking Bespreking van: Schaden C. (2000) Die Antwerpener Schnitzaltäre im ehemaligen Dekanat Zülpich, Journal für Kunstgeschichte 9: 364-367. boekbespreking
 • Hartog E. den, Bult E.J., Immerseel R.H.M. van & Coops A. (red.) (2005), De archeologie van Teylingen en Brederode. Haarlem: Kastelenstichting Holland en Zeeland. boekredactie
 • Hartog E. den, Immerseel R.H.M. van & Coops A. (red.) (2005), De ruïnes van Teylingen en Brederode verbeeld. Rotterdam: Kastelenstichting Holland en Zeeland. boekredactie
 • Hartog E. den (2005), De ruïne van Teylingen, Zuid-Hollands Landschap 3: 20-21. bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Hartog E. den (2005), Dieren in en rond de kastelen Teylingen en Brederode. Haarlem: Kastelenstichting Holland en Zeeland. boek
 • Hartog E. den, Hollander L. den & Baar P. de (2005), Laat 17de-eeuwse decoratieve tuinpotten van de buitenplaats Swanendrift, Westerheem 6(54): 313-325. artikel in een tijdschrift
 • Hartog E. den (2005), Residences for clergy in high office - The Meuse Valley and Maastricht. In: Herzner V., Krüger J. (red.) Oben und Unten - Hierarchiserung in Idee und Wirklichkeit der Stauferzeit. Akten der 3. Landauer Staufertagung 2001, Veröffentlichungen der Pfälzischen Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften, Band 98. Speyer: Verlag der Pfälzischen Gesellschaft. 117-127. congresbijdrage
 • Hartog E. den (2005), Zu einigen spätromanischen Kapitellen in den nördlichen Niederlanden. In: Bräuer U.M., Klinkenberg E.S., Westerman J. (red.) Kunst & Region. Architecktur und Kunst im Mittelalter. Beiträge einer Forschungsgruppe, Clavis Kunsthistorische Monografieën deel 20. Utrecht: Clavis. 193-205. congresbijdrage
 • Hartog E. den (2004), Boekbespreking Bespreking van: Kotzur H.-J. (2004) Kein Krieg ist heilig. Die Kreuzzüge. Ausstellungskatalog Mainz, Journal für Kunstgeschichte 4: 323-327. boekbespreking
 • Hartog E. den (2004), Boekbespreking Bespreking van: Coomans T. (2003) Abdijmolens tussen Rijn en Schelde, Journal für Kunstgeschichte 2: 171-174. boekbespreking
 • Maanen R.C.J. van, Leupen S.M.C., Vlist E.T. van der & Hartog E. den (2004), Redactielid Leids Jaarboekje voor geschiedenis en oudheidkunde van Leiden en omstreken 96. tijdschriftredactie
 • Hartog E. den (2004), Spätromanische Skulpturen aus dem Rheinland in den Niederlanden, Bonner Jahrbücher 2001 201: 283-298. artikel in een tijdschrift
 • Hartog E. den & Koopmanschap H. (2004), Teylingen, bezoekersgids. Rotterdam: Kastelenstichting Holland en Zeeland. boek
 • Hartog E. den (2006), On the import of tuff stone from the Eifel region and the uneven distribution of tuff stone churches in Holland. In: Herzner V., Krüger J. (red.) Transfer. Innovationen in der Zeit der Kreuzzüge. Akten der 4. Landauer Staufertagung 27-29 Juni 2003. Speyer: Pfälzischen gesellschaft zur Vörderung der Wissenschaften. 87-95. congresbijdrage
 • Hartog E. den (2003), Boekbespreking Bespreking van: Coomans T. (2000) L'abbaye de Villers-en-Brabant. Construction, configuration et signification d'une abbaye cistercienne gothique, Journal für Kunstgeschichte 4: 394-398. boekbespreking
 • Hartog E. den (2003), De weg naar het paradijs. Romaans Maastricht in beeld. Maastricht: Stichting Historische Reeks Maastricht. boek
 • Hartog E. den & Teune C. (2003), Gaspar Fagel (1633-88): his garden and plant collection at Leeuwenhorst, Garden history. The journal of the Garden History Society 30(2): 191-205. artikel in een tijdschrift
 • Hartog E. den (2003), Geertruid op de Berg. De oudste stenen kerk van Geertruidenberg, Brabants Heem: Tijdschrift voor Archeologie, Geschiedenis en Volkskunde 2(55): 69-77. artikel in een tijdschrift
 • Hartog E. den, Teune C., Bultink M. & Immerseel R.H.M. van (2003), Leeuwenhorst, een Hollandse buitenplaats. Leiden: Kastelenstichting Holland en Zeeland. boek
 • Maanen R.C.J. van, Leupen S.M.C., Moerman I.W.L., Hartog E. den, Noordam N.J. & Dröge J.F. (2003), Redactielid Leids Jaarboekje voor geschiedenis en oudheidkunde van Leiden en omstreken 59. tijdschriftredactie
 • Hartog E. den (2003), Related capitals in far-away places. On a group of capitals in the Wartburg, Schwarzrheindorf and the Meuse Valley. In: Hernzner V., Krüger J., Staab F. (red.) Kunst der Stauferzeit im Rheinland und in Italien. Akten der 2. Landauer Staufertagung 25.-27.6.1999. Speyer: Verlag der Pfälzischen Gesellschaft. 11-27. congresbijdrage
 • Hartog E. den (2003), `Stukskes op zolder', Nieuwsbrief VBMK (Vereniging van beheerders van Monumentale kerkgebouwen in Nederland), Themanummer Kunstschatten in kerken, kostbaar en kwetsbaar 3: 2-4. bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Hartog E. den (2002), De oudste kerken van Holland, van kerstening tot 1300. Utrecht: Matrijs. boek
 • Hartog E. den (2002), Kasteel Brederode, een benarde veste, Noord-Hollands Landschap 3: 12-15. bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Hartog E. den, Immerseel R.H.M. van & Coops A. (red.) (2002), Kastelen en buitenplaatsen in en om Leiden. Rotterdam: Kastelenstichting Holland en Zeeland. boekredactie
 • Hartog E. den (2002), Romanesque Sculpture in Maastricht. Maastricht: Bonnefantenmuseum. boek
 • Hartog E. den (2002), 'So en sel nyemand burghen noch vesten maken...' Over de verhouding tussen de stad Leiden en de omliggende kastelen. In: Kastelen en buitenplaatsen in en rond Leiden. Rotterdam: Kastelenstichting Holland en Zeeland. 9-32. boekdeel
 • Hartog E. den (2002), Teylingen, 'd'eenige antiquiteit van Holland', Holland. Themanummer: Adel in Holland 3(34): 200-206. artikel in een tijdschrift
 • Hartog E. den (2002), "Teylingen et Brederode, deux ruines hollandaises" (Teylingen en Brederode, twee Hollandse ruïnes), Maisons d'Hier et d'Aujourd'hui (De woonstede door de eeuwen heen) 1(133): 2-10. artikel in een tijdschrift
 • Hartog E. den (2001), Art mosan: à la jonction entre le roman et le gothique, Septentrion. Arts, lettres et culture de Flandre et des Pays-Bas 4(30): 86-103. bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Hartog E. den (2001), De Servatiuskerk Bespreking van: Zweers D. (2001) De Servatiuskerk in Schijndel. Verborgen middeleeuwse resten in historisch perspectief, Approaching Religion 100: 124-125. boekbespreking
 • Hartog E. den (2001), Domus Bespreking van: Blom F.R.E. (2001) Domus. Het huis van Constantijn Huygens in Den Haag, Journal für Kunstgeschichte 2: 186-187. boekbespreking
 • Hartog E. den (2001), 'Geen beeldhouwwerk in steen, dat niet beschilderd is'. De polychromie van het Bergportaal van de Sint-Servaaskerk in Maastricht, Madoc. Tijdschrift over de Middeleeuwen 4(15): 279-289. artikel in een tijdschrift
 • Hartog E. den (2001), Geertruid op de berg. Een hypothese over de oudste kerk van Geertruidenberg, De Dongebode. Driemaandelijkse uitgave van de Oudheidkundige Kring ¿Geertruydenberghe' 1(28): 3-17. artikel in een tijdschrift
 • Hartog E. den (2001), Gelderse Kerken Bespreking van: Schulte A.G. (2001) Kerken in Gelderland. Stichting Oude Gelderse Kerken, Madoc. Tijdschrift over de Middeleeuwen 1: 45-47. boekbespreking
 • Hartog E. den (2001), Tufstenen kerken als historische bron, Bulletin van de Stichting Oude Hollandse Kerken 53: 3-16. artikel in een tijdschrift
 • Hartog E. den (2000), Dijkenburg. In: Stöver J. (red.) Kastelen en buitenplaatsen in Zuid-Holland. Zutphen: Walburg Pers. boekdeel
 • Hartog E. den (2000), Het Witte Kerkje van Noordwijkerhout. In: Huët G.L., Rinzema J., Burgers W. (red.) De Witte Kerk. Bron door de eeuwen heen. Noordwijkerhout: Stichting boekje 2000. 21-61. boekdeel
 • Hartog E. den (2000), Leeuwenhorst bij Noordwijkerhout. In: Stöver J. (red.) Kastelen en buitenplaatsen in Zuid-Holland. Zutphen: Walburg Pers. 89-95. boekdeel
 • Hartog E. den (2000), "Op dat eynde van onsen lande". Kerkelijke architectuur in Holland en Zeeland ten tijde van de Henegouwse graven. In: Boer D.E.H. de, Cordfunke E.H.P., Sarfatij H. (red.) 1299. Eén graaf, drie graafschappen. De vereniging van Holland, Zeeland en Henegouwen. Hilversum: Verloren. 163-181. congresbijdrage
 • Hartog E. den (1999), In the midst of the nations... The iconography of the choir capitals in the church of Our Lady in Maastricht, Zeitschrift fuer Kunstgeschichte 3(62): 320-365. artikel in een tijdschrift
 • Hartog E. den (1999), In wintertijd in Drechterlant... Over sarcofaagdeksels, kerken en de Hollands-Friese oorlogen, Holland. Themanummer: Adel in Holland 4-5(31): 210-218. artikel in een tijdschrift
 • Hartog E. den (1999), recensie Bespreking van: Hardering K. (1999) Die Abteikirche von Klosterrath. Baugeschichte und Bedeutung, Journal für Kunstgeschichte 3: 239-244. boekbespreking
 • Hartog E. den (1999), recensie Bespreking van: Buyle M. (1999) Gotische architektuur in België, Journal für Kunstgeschichte 4: 350-351. boekbespreking
 • Hartog E. den (1999), The site of the former abbey church of Leeuwenhorst near Noordwijkerhout in the Netherlands, Cîteaux commentarii cisterciensis 1-2(50): 187-195. artikel in een tijdschrift
 • Hartog E. den (1998), Bouwen voor prestige, ziel of vrede.De oudste stenen kerken in Holland en hun opdrachtgevers, Approaching Religion 97(1): 15-30. artikel in een tijdschrift
 • Hartog E. den (1998), Recensie Bespreking van: Köster B. (1998) Das frühgotische Bergportal an St Servatius in Maastricht, Journal für Kunstgeschichte 4: 331-335. boekbespreking
 • Hartog E. den (1997), Voor profijt, ziel en zaligheid.Scholen in de late middeleeuwen, Madoc. Tijdschrift over de Middeleeuwen 4(11): 238-247. artikel in een tijdschrift
 • Hartog E. den (1996), All nature speaks of God. All nature teaches man. The iconography of the twelfth-century capitals in the westwork gallery of the church of St. Servatius in Maastricht, Zeitschrift fuer Kunstgeschichte 1: 29-62. artikel in een tijdschrift
 • Hartog E. den (1996), Romaans beeldhouwwerk in de Sint-Servaaskerk te Maastricht en de relatie met Noord-Italië, Publications de la Societe Historique et Archeologique dans le Limbourg 132: 47-92. artikel in een tijdschrift
 • Hartog E. den (1996), The Netherlands II, architecture 1, before 1400. In: NN NN (red.) The Dictionary of Art, 1996, deel 22. NN: NN. boekdeel
 • Hartog E. den (1996), The Netherlands II, architecture 2, 1400-c. 1550. In: NN NN (red.) The Dictionary of Art, 1996, deel 22. NN: NN. boekdeel
 • Hartog E. den (1995), Het schip der moraal. De kapitelen in schip en zijbeuken van de St. Servaas te Maastricht, De Maasgouw. Tijdschrift voor Limburgse Geschiedenis en Oudheidkunde 114: 211-236. artikel in een tijdschrift
 • Hartog E. den (1995), Samuel's oordeel: een gerechtsportaal. In: Koch E. (red.) Over kaken, broodbanken en eetstoelen. Sporen van middeleeuws Nederland. Utrecht: NN. 90-91. boekdeel
 • Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed Project bouwsculptuur
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.