Universiteit Leiden

nl en

Corrie Marijnen

Hoogleraar (Klinische) Radiotherapie

Naam
Prof.dr. C.A.M. Marijnen
Telefoon
+31 71 526 5539
E-mail
c.a.m.marijnen@lumc.nl
ORCID iD
0000-0003-0189-5953

Corrie Marijnen startte haar opleiding tot Radiotherapeut-Oncoloog in 1994 in het AZL. Gedurende haar opleiding is zij begonnen met onderzoek en in 2002 is ze cum laude gepromoveerd. Na enkele jaren als staflid in het Antoni van Leeuwenhoekziekenhuis gewerkt te hebben, is zij in 2009 afdelingshoofd van de afdeling Radiotherapie in het LUMC geworden. Sinds 2015 geeft zij ook leiding aan de afdeling radiotherapie van het Reinier de Graafziekenhuis. Daarnaast is zij nauw verbonden met het HollandPTC, de protonenfaciliteit waar het LUMC in samenwerking met het Erasmus MC en de TU Delft in 2018 de eerste patiënt met protonen zal behandelen. Vanuit die verbondenheid is zij in 2016 benoemd als Medical Delta hoogleraar.

Meer informatie over Corrie Marijnen

Radiotherapie

(Klinische) Radiotherapie is gericht op de verbetering van de behandeling van kanker en op betere kwaliteit van leven voor cancer survivors. Het focus ligt vooral op starten van en deelname aan grote nationale en internationale klinische studies, gekoppeld aan translationeel onderzoek en kwaliteit van leven onderzoek. 
Naast aandacht voor prognostische moleculaire factoren, zijn het voorkomen lange termijn effecten van de behandeling en verbeteren van kwaliteit van leven belangrijke aandachtsgebieden. Met de komst van de protonentherapie zullen de lange termijn effecten meer aandacht krijgen. Het aantonen van de meerwaarde van deze nieuwe therapie is een belangrijk speerpunt voor de komende jaren.

Wetenschappelijke carrière

In de afgelopen 15 jaar, heeft Corrie Marijnen haar onderzoek vooral gebaseerd op de behandeling van endeldarmkanker, met speciale aandacht voor toxiciteit en kwaliteit van leven. Op 10 april 2002 verdedigde zij haar proefschrift, “Radiotherapy in Rectal Cancer”, gebaseerd op de resultaten van de TME trial, waar de waarde van kortdurende preoperatieve bestraling bij endeldarm kanker werd onderzocht. Sindsdien heeft zij haar onderzoek verricht naar patiënt selectie, verbeterde behandeltechnieken en nauwkeuriger bepaling van doelgebieden. Daarnaast hecht zij veel waarde aan onderzoek naar patiënt preferenties en gedeelde besluitvorming. Deze onderwerpen kwamen uitgebreid aan bod in haar oratie op 30 oktober 2009, met de titel: “Van X-rays naar Arrays”. Sinds 2009 is zij actief geweest als onderzoeker in diverse grote (inter)nationale studies, zowel op het gebied van vergevorderde endeldarmkanker als op gebied van orgaan sparing bij het vroege rectumcarcinoom.

Hoogleraar (Klinische) Radiotherapie

  • Faculteit Geneeskunde
  • Divisie 4
  • Radiotherapie

Werkadres

LUMC Hoofdgebouw
Albinusdreef 2
2333 ZA Leiden
Kamernummer K1-P

Contact

Publicaties

  • BSL Redactielid leerboek Oncologie
  • DSCA Bestuurslid
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.