Universiteit Leiden

nl en

Arie-Jan Kwak

Universitair docent

Naam
Mr.dr. A.J. Kwak
Telefoon
+31 71 527 8950
E-mail
a.j.kwak@law.leidenuniv.nl

Mr. dr. A.J. Kwak is sinds 2006 werkzaam als universitair docent bij de afdeling Encyclopedie van de Rechtswetenschap. Hij heeft een proefschrift geschreven over Juridisch professionalisme.

Universitair docent

 • Faculteit Rechtsgeleerdheid
 • Instituut voor Metajuridica
 • Encyclopedie

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer A329

Contact

 • Kwak A.J. (2015), Making the World Safe for Democracy - Freedom of Speech and Modern Democracy. In: Ellian A., Molier G. (red.) Freedom of Speech Under Attack. The Hage: Eleven international oublishing. 255-267.boekdeel
 • Kwak A.J. (2015), Equal concern and respect, Ronald Dworkins gelijkheidsbeginsel. In: Doomen J., Ellian A. (red.) De strijd van gelijkheid en vrijheid. Den Haag: Boom Juridische Uitgevers. 69-86.boekdeel
 • Kwak A.J. (2015), Equal respect and concern, Dworkins gelijkheidsbeginsel. In: Doomen J., Ellian A. (red.) De strijd van gelijkheid en vrijheid. Den Haag: Boom Juridische Uitgevers. 69-86.boekdeel
 • Kwak A.J. (2014), Wat kunnen juristen leren van psychologie en wat niet?, Civis Mundi 2014(6).artikel in een tijdschrift
 • Kwak A.J. (2014), Harper Lee: To kill a mockingbird, legitimiteit door procedure. In: Bouteligier C., Ellian A. (red.) Fundamentele verhalen, over recht, literatuur en film. Den Haag: Boom. 239-264.boekdeel
 • Kwak A.J. (2014), Bespreking van: S.A. Haslam, S.D. Reicher & M.J. Platow (2011) The New Psychology of Leadership, Identity, Influence and Power, Civis Mundi 2014(6): 27/06/2014.boekbespreking
 • Kwak A.J. (2014), Rechtswetenschap en rechtsvinding. In: Cliteur P.C., Ellian A. (red.) Inleiding recht. Deventer: Kluwer. 33-67.boekdeel
 • Kwak A.J. (2013), Legal Professionals under Pressure; Legal Professional Ideology and New Public Management. In: Noordegraaf M., Steijn A.J. (red.) Professionals under pressure. Amsterdam: Amsterdam University Press. 91-107.boekdeel
 • Kwak A.J. (2013), Vals plat 1; Over integriteit en verticaal recht, Civis Mundi .'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Kwak A.J. (2013), Vals plat 2; Over authenticiteit en horizontaal recht, Civis Mundi .'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Kwak A.J. (2013), What goes up must come down. Over de methode van het Europees privaatrecht.. In: Breedveld-de Voogd C.G., Castermans A.G., Knigge M.W., Linden T. van der, Nieuwenhuis J.H., Oever H.A. ten (red.) Rechtsvinding in een meerlagige rechtsorde. BW Krant Jaarboek nr. 28 Deventer: Kluwer. 13-28.boekdeel
 • Kwak A.J. (2012), Commentaar bij Willem Witteveen. In: Feteris E.T., Kloosterhuis H., Plug H.J., Pontier J.A., Smith C.E. (red.) Commentaar bij 'De dialoog van de rechters' van Willem Witteveen. Den Haag: Boom Juridische uitgevers. 155-158.boekdeel
 • Kwak A.J. (2012), Vorm of vent? Paul Scholten en de Wildersbeschikking. In: Feteris E.T., Kloosterhuis H., Plug H.J., Pontier J.A., Smith C.E. (red.) Gewogen oordelen, Essays over argumentatie en recht. Den Haag: Boom Juridische uitgevers. 175-187.boekdeel
 • Kwak A.J. (2011), All's fair in love and war. Wilders en de vrijheid van meningsuiting. In: Ellian A., Molier G., Zwart T. (red.) Mag ik dit zeggen? Beschouwingen over de vrijheid van meningsuiting. Den Haag: Boom Juridische uitgevers. 163-189.boekdeel
 • Kwak A.J. (2010), Van dode abstracties en de sprong die altijd durf is : Scholten en het existentialisme. In: Ellian A., Slootweg T., Smith C. (red.) Recht, beslissing en geweten. Deventer: Kluwer. 63-89.boekdeel
 • Kwak A.J. (2009), Dead or Alive: Authority and Objectivity in Law. In: Kwak A.J. (red.) Holy Writ. Farnham UK: Ashgate. 175-199.boekdeel
 • Kwak A.J. (2009), Holy Writ: Interpretation in Law and Religion Applied Legal Philosophy Series. Farnham UK: Ashgate.boek
 • Kwak A.J. (2009), Recht als beroep: de rechter tussen wetenschap en politiek. In: Kole J., de Ruijter D. (red.) Code en karakter: beroepsethiek in onderwijs, jeugdzorg en recht. Amsterdam: SWP. 155-168.boekdeel
 • Kwak A.J. (2009), Soevereiniteit met recht en rede: de fundering van het recht in soevereiniteit en van soevereiniteit in recht en rede. In: Molier G., Slootweg T.J.M. (red.) Soevereiniteit en Recht. Rechtsfilosofische beschouwingen. Den Haag: Boom Juridische uitgevers. 53-85.boekdeel
 • Kwak A.J. (2008), Het (on)persoonlijke gezicht van het recht; de rechter tussen objectiviteit en gezag, Trema Tijdschrift voor de Rechterlijke Macht nv: 428-431.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Kwak A.J. & Loth M.A. (2008), Hybride juristen? Juristen tussen autonomie en responsiviteit en tussen recht- en doelmatigheid. In: Kwak, Wal etc. (red.) Professionals en managers: waarden in een hybride praktijk. Advances in Electronics. 8-15.'refereed' congresbijdrage
 • Kwak A.J. (2007), Vrijheid boven alles; over de rechtsstaat op een hellend vlak, Justitiële Verkenningen : 23-34.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Kwak A.J. (2006), De meervoudige rechter, gezaghebbend, neutraal, efficiënt en coöperatief, Rechtstreeks (3): 1-53.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Schoep G.K., Brenninkmeijer A.F.M., Hallers M., Kwak A.J. & Mulder N.M. (red.) (2003), De taakopvatting van de rechter Meijers-reeks nr. 53. Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.boekredactie

Geen relevante nevenwerkzaamheden

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie