Universiteit Leiden

nl en

Anke van der Hoeven

Promovendus

Naam
Mr.dr. A.M.H. van der Hoeven
Telefoon
+31 71 527 2727
E-mail
a.m.h.van.der.hoeven@law.leidenuniv.nl
ORCID iD
0000-0002-5468-5899

Sinds 1 november 2016 werkt Anke van der Hoeven als promovendus bij de afdeling criminologie.

Meer informatie over Anke van der Hoeven

Sinds 1 november 2016 werkt Anke van der Hoeven als promovendus bij de afdeling criminologie. Zij is op Curaçao afgestudeerd in Antilliaans recht en in Nijmegen heeft zij haar titel in het Nederlandse recht behaald. Na haar afstuderen heeft zij als gerechtssecretaris bij het kantongerecht Amsterdam en bij de afdeling Kort Geding van de rechtbanken Amsterdam en Den Haag gewerkt. Haar laatste baan was onderzoeker bij de Nationale ombudsman waar zij klachten over politie en justitie onderzocht. In 2011 is zij fulltime criminologie gaan studeren. In  2014 studeerde zij af  in de master Forensische Criminologie en in 2015 in de master Criminal Justice. Nadien heeft zij bij Vluchtelingenwerk gewerkt als juridisch begeleider van ongedocumenteerden. Daarnaast heeft zij meegewerkt aan een onderzoek van het NSCR naar Caribische vrouwen en criminaliteit. Tot en met december 2016 was zij lid van de Commissie van Toezicht van penitentiaire inrichting Rotterdam, locatie De Schie.   

Onderzoek

In haar onderzoek houdt Anke van der Hoeven zich bezig met  arbeidsuitbuiting en het tewerkstellen van arbeidsmigranten op basis van legale en semi-legale (schijn)constructies met als doel het omzeilen van arbeidsrechtelijke waarborgen en collectieve arbeidsovereenkomsten.  Zij heeft eerder gepubliceerd over de toegang tot het recht van gedetineerde vreemdelingen.

Titel onderzoek: Arbeidsrechtelijke (schijn)constructies op grond waarvan intra EU arbeidsmigranten in Nederland werken.

Onderwijs

Zij is betrokken bij het keuzevak Criminologie voor juristen.

Publicaties

De rol van het juridisch loket voor vreemdelingen in bewaring. Een onderzoek uitgevoerd in opdracht van de Raad voor Rechtsbijstand. (Criminal law and Criminology, Leiden Law School, Leiden University). ’s-Hertogenbosch: Raad voor Rechtsbijstand.

Promovendus

  • Faculteit Rechtsgeleerdheid
  • Instituut voor Strafrecht & Criminologie
  • Criminologie

Publicaties

  • Geen relevante nevenwerkzaamheden
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.