Universiteit Leiden

nl en

Masja van Meeteren

Gast

Naam
Dr. M.J. van Meeteren
Telefoon
+31 71 527 2727
E-mail
m.j.van.meeteren@law.leidenuniv.nl
ORCID iD
0000-0002-8192-5966

Prof. dr. Masja van Meeteren is universitair hoofddocent Criminologie aan de Universiteit Leiden. Zij  is tevens hoogleraar Criminologie aan de Radboud Universiteit.

Meer informatie over Masja van Meeteren

Leiden Law Blog

Algemeen

Prof. dr. Masja van Meeteren is universitair hoofddocent Criminologie aan de Universiteit Leiden. Zij  is tevens hoogleraar Criminologie aan de Radboud Universiteit.

Onderzoek

Haar onderzoeksinteresse ligt op het snijvlak van migratie en criminaliteit en criminalisering. Zij doet onderzoek naar mensenhandel, irreguliere (‘illegale’) migratie, bedoelde en onbedoelde gevolgen van migratiebeleid, informele arbeid en schijnconstructies op de arbeidsmarkt.

In 2015 ontving zij een VENI beurs van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) voor een vierjarig onderzoeksproject getiteld ‘ Het nieuwe gezicht van mensenhandel: een beter begrip van arbeidsuitbuiting’. Sinds arbeidsuitbuiting strafbaar is gesteld als mensenhandel duiken er regelmatig nieuwe gevallen op. Het is echter onduidelijk hoe arbeidsuitbuiting precies tot stand komt. Welke typen arbeidsuitbuiting zijn er en hoe kunnen deze worden begrepen? Deze vragen worden beantwoord dankzij een nieuw ontwikkelde onderzoeksaanpak met aandacht voor zowel slachtoffers als werkgevers. Zie https://www.exploitation-research.org/nl voor meer informatie over het project.

Masja van Meeteren promoveerde in 2010 aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (Sociologie). In haar dissertatie ontwikkelt zij aan de hand van uitgebreid kwalitatief onderzoek een typologie van de integratie van irreguliere migranten gebaseerd op hun aspiraties. Een uitgebreide versie van dit werk verscheen bij Amsterdam University Press, onder de titel “Irregular Migrants in Belgium and the Netherlands: Aspirations and Incorporation".

Onderwijs

Naast haar onderzoeksactiviteiten verzorgt Masja van Meeteren het keuzevak Crime and Migration, coördineert zij het keuzevak Mensenhandel en verzorgt zij onderwijs voor de Facultaire Graduate School (Qualitative Empirical Research Methods in Law). 

Gast

  • Faculteit Rechtsgeleerdheid
  • Instituut voor Strafrecht & Criminologie
  • Criminologie

Publicaties

  • Geen relevante nevenwerkzaamheden
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.