Universiteit Leiden

nl en

Anke Ramakers

Universitair docent

Naam
Dr. A.A.T. Ramakers
Telefoon
+31 71 527 7362
E-mail
a.a.t.ramakers@law.leidenuniv.nl
ORCID iD
0000-0002-6928-3075

Anke Ramakers is werkzaam als universitair docent Criminologie bij de afdeling Criminologie en het instituut voor Strafrecht en Criminologie, waar zij trekker is van de themagroep Bestraffing en betrokken is bij de themagroep Kwetsbare groepen en ongelijkheid.

Meer informatie over Anke Ramakers

Algemeen

Anke Ramakers is werkzaam als universitair docent Criminologie bij de afdeling Criminologie en het instituut voor Strafrecht en Criminologie, waar zij trekker is van de themagroep Bestraffing en betrokken is bij de themagroep Kwetsbare groepen en ongelijkheid.

Onderzoek

Anke heeft een achtergrond in de sociologie en expertise in kwantitatieve onderzoeksmethoden. Haar interesse in sociale ongelijkheid resulteerde in de studie van crimineel gedrag.

Anke’s onderzoek is gericht op verklaren waarom veel personen die met het strafrecht in aanraking komen, moeite hebben om te re-integreren. Haar onderzoeksprojecten gaan vaak over crimineel gedrag en inkomen. Ze gebruikt kwantitatieve methoden en longitudinale data over detentiecohorten of algemene populaties om de relatie tussen werk en criminaliteit te onderzoeken, alsmede hoe die uitkomsten beïnvloed worden door interventies.

Bijvoorbeeld, ze bestudeerde het effect van detentie(duur) op recidive en werkuitkomsten gedurende haar Phd. Ze ontving een Veni beurs van NWO voor het onderzoek “Aan een baan, uit de problemen?”. Een Lorentz subsidie stelde haar in staat om een interactieve, vierdaagse workshop te co-organiseren (Criminal Justice Settings, Crime, and Reintegration) voor (inter)nationale onderzoekers en professionals.

Een kenmerk van haar onderzoek is de interesse in verschillende contexten. Dit maakt het mogelijk om te onderzoeken of effecten van interventies context-specifiek zijn en heeft geleid tot een groot internationaal netwerk. Haar werk besteed ook aandacht aan hoe succesvolle re-integratie gedefinieerd moet worden. Veelgebruikte statische maten (de kans op werk of recidive), geven slechts beperkt inzicht in re-integratie op een bepaalde moment en de mogelijkheden op termijn. Anke gebruikt longitudinale data om te bestuderen hoe personen tijd besteden en om re-integratie te modelleren als een proces. In verschillende projecten bekijkt zij veranderingen in woonsituatie, type werk, problematische schulden, uitkeringsafhankelijkheid, de rol van familie en vrienden, de Verklaring omtrent het gedrag (VOG) en hoe verschillende inkomstenbronnen gecombineerd worden om rond te komen. Interventies buiten het strafrecht vormen een ander interessegebied. Personen die met het strafrecht in aanraking komen rapporten vaak problemen op meerdere levensdomeinen en ervaren veel verschillende typen interventies gedurende hun levensloop (gevangenisstraffen, taakstraffen, boetes, arbeidsmarktoeleiding, schuldsanering, familie of gezondheidsinterventies). De aanpak van deze complexiteit bestudeert Anke onder andere in een multidisciplinair evaluatieonderzoek naar wijkrechtspraak. In samenwerking met Economen onderzoekt ze de effecten van arbeidsmarktoeleiding en uitkeringsbeleid op crimineel gedrag.

Onderwijs

Anke houdt al vele jaren een wekelijks een methode spreekuur voor studenten en staf en heeft veel bachelor-en masterscripties begeleid. Ze doceert in de Bachelor Criminologie de cursus Methoden en Technieken van Criminologisch Onderzoek II en de master Forensische Criminologie de cursus Risicotaxatie. Daarnaast coördineert ze een postacademische cursus voor medewerkers van de reclassering.

Universitair docent

  • Faculteit Rechtsgeleerdheid
  • Instituut voor Strafrecht & Criminologie
  • Criminologie

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer B 3.20

Contact

  • Geen relevante nevenwerkzaamheden
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.