Universiteit Leiden

nl en

Anke Ramakers

Universitair docent

Naam
Dr. A.A.T. Ramakers
Telefoon
+31 71 527 7362
E-mail
a.a.t.ramakers@law.leidenuniv.nl

Anke Ramakers is werkzaam als universitair docent bij het Instituut voor Strafrecht & Criminologie.

Meer informatie over Anke Ramakers

Algemeen

Anke Ramakers is werkzaam als universitair docent bij het Instituut voor Strafrecht & Criminologie. Ze heeft een achtergrond in de sociologie en heeft de research master Social Cultural Science afgerond aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Haar afstudeeronderzoek schreef ze bij het Nederlands Studiecentrum voor Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR). Van 2009 tot en met 2013 was zij als promovendus werkzaam binnen het Prison Project, een onderzoeksproject gericht op het bestuderen van de bedoelde en onbedoelde gevolgen van gevangenisstraffen.

Onderzoek

Zij bestudeerde in haar proefschrift de arbeidsmarktperspectieven van ongeveer 2.000 mannen in de periode voorafgaand aan detentie en na vrijlating. Daarnaast is onderzocht in hoeverre een baan ex-gedetineerden ervan weerhoudt opnieuw een delict te plegen. Dit proefschrift (genaamd: Barred from employment? A study of labor market prospects before and after imprisonment) is onderdeel van het onderzoeksprogramma Criminal Justice: Legitimacy, Accountability, and Effectivity van het Instituut voor Strafrecht & Criminologie van de Universiteit Leiden.

Zij verbleef als promovendus een periode aan de Criminal Justice Department van University of Albany (NY) en verbleef als visiting scholar voor langere tijd bij de Criminal Justice Department van Rutgers University (NJ) in de Verenigde Staten.

Gedurende en na haar promotietraject publiceerde Anke in (inter)nationale criminologische en sociologische tijdschriften over de effecten van straffen en werksituaties op het criminele gedrag en de verdere levensloop van daders. Ze zet onderzoek op dat terrein voort, en is eveneens geïnteresseerd in andere onderwerpen op het snijvlak van de levensloopcriminologie/ sociologie, penologie, en arbeidseconomie.

Zo is zij co-promotor van Marco Stam, promovendus op het project “The effects of welfare reforms and imprisonment on the financial wellbeing and criminal behavior of ex-prisoners”. Deze promotieplek betreft een samenwerking tussen de afdelingen Economie (Reform of Social Legislation) en Criminologie (Criminal Justice: Legitimacy, Accountability, and Effectivity). In andere onderzoeksprojecten werkt zij samen met onderzoekers uit Europese landen en de Verenigde Staten.

Onderwijs

Anke doceert in de bachelorfase van de opleiding Criminologie (Inleiding sociologie, Methoden en technieken van criminologisch onderzoek II) en begeleidt studenten bij hun Bachelorscriptie en Masterscriptie.

Daarnaast is zij secretaris van de Deelexamencommissie Criminologie.

Universitair docent

  • Faculteit Rechtsgeleerdheid
  • Instituut voor Strafrecht & Criminologie
  • Criminologie

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer C 1.16

Contact

  • Geen relevante nevenwerkzaamheden