Universiteit Leiden

nl en

Aloysius Kroes

Hoogleraar Medische Microbiologie, in het bijzonder de klinische virologie

Naam
Prof.dr. A.C.M. Kroes
Telefoon
+31 71 526 1651
E-mail
a.c.m.kroes@lumc.nl

Louis Kroes is hoogleraar Medische Microbiologie, in het bijzonder de klinische virologie en afdelingshoofd van de afdeling Medische Microbiologie in het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). Hij is tevens opleider voor het medisch specialisme Medische Microbiologie in het LUMC en voorzitter van het landelijk Concilium voor deze opleiding binnen de Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie (NVMM).

Meer informatie over Aloysius Kroes

Louis Kroes is hoogleraar Medische Microbiologie, in het bijzonder de klinische virologie en afdelingshoofd van de afdeling Medische Microbiologie in het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). Hij is tevens opleider voor het medisch specialisme Medische Microbiologie in het LUMC en voorzitter van het landelijk Concilium voor deze opleiding binnen de Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie (NVMM).

Medische microbiologie

Het fenomeen van de infectie als ziekmakend proces is van een grote biologische betekenis. Er is diepgaande kennis noodzakelijk van de ziekteverwekkers om zulke dreigingen te herkennen, te behandelen en te beheersen. Dit geldt in de moderne tijd nog net zozeer als in het verleden, juist omdat infectieuze problemen ernstiger worden naarmate de populatiedichtheid van de mens en zijn voedseldieren stijgt tot nog nooit eerder bereikte hoogten. Zo kunnen nieuwe virale infecties potentieel zeer ernstige consequenties hebben. Gelukkig zijn er ook steeds meer krachtige technieken beschikbaar die de studie van ziekteverwekkers ondersteunen, vooral gericht op hun moleculaire eigenschappen (nucleïnezuursequenties). Het is een uitdaging die ook in de klinische praktijk optimaal te benutten. Op deze wijze kunnen wij de onaangename verrassingen die infecties vaak zijn zoveel mogelijk herkennen, bestrijden en liefst voorkomen: de taak van de medische microbiologie.

Wetenschappelijke carrière

Prof. dr. A.C.M. (Louis) Kroes (1957) studeerde geneeskunde aan de Universiteit van Amsterdam (1983), deed promotieonderzoek aan de Erasmus Universiteit Rotterdam in de biochemie en hematologie (proefschrift "("The inactivation of cobalamin by nitrous oxide: applications in experimental chemotherapy of leukemia", 1987), was opleiding bij interne geneeskunde (1986-1988) en specialiseerde zich in de medische microbiologie (1992), ook in Rotterdam.

In het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) werd hij hoofd van het Centraal Klinisch Virologisch Laboratorium (1993) en vervolgens van het Klinisch Microbiologisch Laboratorium (1999), benoemd tot hoogleraar Medische Microbiologie (2003) en hoofd van de afdeling Medische Microbiologie (2007) in dit academisch ziekenhuis. Hij is opleider voor het  specialisme Medische Microbiologie in het LUMC.

Hij was voorzitter van de Nederlandse Wekgroep Klinische Virologiep (1999-2008), bestuurslid van de Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie (2007-2016) en Council Member van de European Society for Clinical Virology (2008-2016). Momenteel is hij voorzitter van de het landelijke Concilium voor de specialisten­opleiding Medische Microbiologie.

Zijn wetenschappelijke interesse is gericht op verschillende gebieden binnen de klinische virologie, met name:

  • virale infecties van de immuungestoorde gastheer (cytomegalovirus, Epstein-Barrvirus, adenovirus)
  • influenzavirussen
  • parvovirus B19
  • virale hepatitis B en C
  • antivirale therapie

Over deze onderwerpen heeft hij ongeveer 170 peer-reviewed publicaties geschreven (2018).

Zijn inaugurele rede op 26 maart 2004 was getiteld: Het virus: tussen leven en dood.

Hoogleraar Medische Microbiologie, in het bijzonder de klinische virologie

  • Faculteit Geneeskunde
  • Divisie 4
  • Medische Microbiologie

Werkadres

LUMC Hoofdgebouw
Albinusdreef 2
2333 ZA Leiden
Kamernummer E4-P

Contact

Publicaties

  • Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie Voorzitter Concilium Medicomicrobiologicum
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.