Universiteit Leiden

nl en

Alex Geert Castermans

Hoogleraar Burgerlijk recht

Naam
Prof.mr. A.G. Castermans
Telefoon
+31 71 527 7400
E-mail
a.g.castermans@law.leidenuniv.nl
ORCID iD
0000-0002-3422-1130

Mr. Alex Geert Castermans is sinds 1 september 2007 bij de Faculteit der Rechtsgeleerdheid aangesteld als hoogleraar Burgerlijk recht.

Meer informatie over Alex Geert Castermans

Achtergrond

Mr. Alex Geert Castermans is sinds 1 september 2007 bij de Faculteit der Rechtsgeleerdheid aangesteld als hoogleraar Burgerlijk recht.

Castermans (1962) studeerde Nederlands recht aan de Universiteit Leiden. Hij studeerde er in 1985 af. Na zijn studie werd hij in Leiden universitair docent Burgerlijk recht. In deze functie werkte hij ook aan zijn dissertatie, waarop hij in 1992 promoveerde: De mededelingsplicht in de onderhandelingsfase (Deventer - Kluwer 1992). In november 2008 sprak hij zijn oratie uit, getiteld De burger in het burgerlijk recht of De eigenschappen van perensap (Den Haag - Boom, 2009).

In 1992 werd Castermans advocaat bij Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn in Den Haag; in 1998 trad hij toe tot de maatschap. Castermans was werkzaam in de secties arbeids- en ambtenarenrecht, en cassatie.

Van 2004 tot 2008 was Castermans voorzitter van de Commissie Gelijke Behandeling. Op 26 januari 2007 hield hij in Nijmegen de burgermeester Dales lezing.

Van 2011-2014 was hij vice-decaan van de faculteit, alsmede directeur van het Meijers Instituut. Hij was wetenschappelijk directeur van het Instituut voor Privaatrecht van 2015-2019.

Onderwijs

Met mr. Ruben de Graaff verzorgt Castermans de Leiden Law Clinic. Elk half jaar onderzoekt hij met een groep Leidse honours studenten een thema op verzoek van en in opdracht van een maatschappelijk organisatie. De Leiden Law Clinic onderzocht de aanspraak op treinen met toiletten, de regeling van proceskosten in de algemene bankvoorwaarden, het recht op water voor kinderen en de rechtsverhouding van vrachtwagenchauffeurs. In het voorjaar van 2017 ontwierp de Leiden Law Clinic  de leergang Know Your Rights voor jonge asielzoekers, in  samenwerking met het NJCM, Pro Bono Connect, New dutch connections en DLA Piper.

Castermans is cursusleider van de postacademische leergang civiele cassatie, met mr Naomi Dempsey (Houthoff, Amsterdam).

Interaction between  legal systems

Castermans was van 2010 tot 2015 één van de trekkers van het facultaire profileringsgebied Interaction between legal systems.

Op 10 januari 2011 wijdde Castermans de jaarlijkse Meijerslezing aan een onderwerp op dit gebied, in het bijzonder aan de wisselwerking tussen Europees en nationaal vermogensrecht: De autonomie als bezorger van één Europees privaatrecht. Een bewerking verscheen inmiddels in de European Review of Contract Law (‘Towards a European Contract Law through Social Dialogue’), vol. 2011/7, issue 2, p. 360-368.

Ook de diesoratie (uitgesproken op 8 februari 2012) is geënt op profileringsgebied: Ik en mijn recht in Europa. Met Ruben de Graaff schreef hij ‘Samenloop in een meerlagige rechtsorde. Verval en verjaring in het Europees contractenrecht’ (in: C.G. Breedveld-de Voogd e.a. (red.), Rechtsvinding in een meerlagige rechtsorde, BWKJ 28, Leiden: Kluwer 2013, p. 43-65).

Met Wouter den Hollander schreef hij over de wisselwerking op tussen publiek en privaatrecht: ‘Dwaling tussen privaat- en publiekrecht’ (in: O.O. Cherednychenko e.a. (red.) Het publieke van het privaatrecht. Hoe regulering van publieke belangen het privaatrecht beïnvloedt. Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2013. 41-60.).

Het werk aan dit profileringsgebied mondde uit in een driedaagse internationale conferentie te Leiden,  Interaction between legal systems, Room for reflection (21-23 januari 2015).

Onderzoek

Castermans werkt aan een monografie over Samenloop, een studieboek over Corporate social responsibility. Voorts richt hij zich op de betekenis van het vermogensrecht voor de bestrijding van armoede en klimaatverandering. Hij annoteert voor Ars Aequi arresten van de Hoge Raad, vanuit het perspectief van het cassatieprocesrecht.

Publicaties 

In augustus 2017 verscheen onder zijn redactie – samen met mr Caspar van Woensel – het studieboek  Corporate social responsibility for young business lawyers (uitgever Eleven).  In december 2017 het boek Barmhartigheid in het Burgerlijk Recht (met prof. mr Jan Biemans; uitgeverij Paris). Hij schreef annotaties bij:

 • HR 24 februari 2017, ECLI:NL:HR:2017:309 24 februari 2017, AA 2017,516-522 (Schadevergoeding bij verkrijging door verjaring).
 • HR 1 april 2016, ECLI: NL: HR: 2016: 542, AA 2016, 849-854 (Dreiging met executie van een vonnis: onrechtmatigheid en eigen schuld).

Promoties

Castermans was als promotor betrokken bij de proefschriften van

 • T.E. Lambooy, Corporate social responsibility: legal and semi-legal frameworks supporting CSR : developments 2000-2010 and Case Studies (2010)
 • R.H.C. van Kleef, Liability of football clubs for supporters’ misconduct. A study into the interaction between disciplinary regulations of sports (2016)
 • P.W. den Hollander, De relativiteit van wettelijke normen (2016)
 • J.E. van der Bunt, Het rampenfonds (2016)
 • S. Voskamp, Onderwijsovereenkomst (2018)
 • M. Sombroek-van Doorm, Medisch beroepsgeheim en de zorgplicht van de arts bij kindermishandeling in de rechtsverhouding tussen arts, kind en ouders (2019)

Nevenfuncties 

Castermans was in 2014 visiting professor van de Katholieke Universiteit Leuven (België). Sinds het voorjaar van 2016 is hij visiting professor aan de Universiteit Paris II.

Hij is rechter-plaatsvervanger bij de Rechtbank Den Haag, voorzitter Commissie van Beroep pensioenfonds Zorg en Welzijn, lid van de Commissie Vakbekwaamheidseisen Civiele Cassatieadvocatuur, lid van de klachtenadviescommissie van de rechtbanken Gelderland en Midden-Nederland en lid van de Governancecommissie Gezondheidszorg (Utrecht). Hij was hoofdredacteur van de Groene Serie Bijzondere Overeenkomsten, lid van de redactie van het Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht, bijzondere lid van de Advies en Arbitragecommissie Rijksdienst en voorzitter van de Landelijke Klachten Commissie (voor klachten in het onderwijs).

Hoogleraar Burgerlijk recht

 • Faculteit Rechtsgeleerdheid
 • Instituut voor Privaatrecht
 • Civiel recht

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer C2.02

Contact

 • Governancecommissie gezondheidszorg lid van de commissie
 • Pensioenfonds Z&W Voorzitter Commissie van Beroep pensioenfonds Zorg en Welzijn
 • Rechtbank Den Haag Rechter plaatsvervanger Rechtbank Den Haag
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.