Universiteit Leiden

nl en

Mariëlle Bruning: 'Blij met toezegging minister over juridische steun bij uithuisplaatsing'

Minister Weerwind voor Rechtsbescherming wil dat bij uithuisplaatsingen het hele gezin juridische steun krijgt. Die toezegging doet hij naar aanleiding van het onderzoek van de Universiteit Leiden naar de Wet herziening kinderbeschermingsmaatregelen.

Mariëlle Bruning

De onderzoekers concluderen dat de doelen van deze wet maar heel beperkt worden gerealiseerd. Dat komt door tekortkomingen in de wet zelf, maar het ligt voor een belangrijk deel ook aan de context van het jeugdbeschermingsstelsel. 

'Deze wet gaat over het beschermen van kinderen die hulp het hardst nodig hebben', zegt hoogleraar Jeugdrecht Mariëlle Bruning, een van de betrokken onderzoekers, bij Nieuwsuur'Kinderen van wie de ouders het niet meer kunnen. Die zijn bijvoorbeeld verslaafd, verstandelijk beperkt of willen niet. De overheid heeft dan de plicht deze kwetsbare kinderen te beschermen. De uitvoering van deze wet faalt dermate dat aan die plicht niet wordt voldaan. De kinderen krijgen dan soms meer schade dan dat ze thuis al hebben opgelopen. Dat is heel ernstig.'

Naar aanleiding van het onderzoek zegt de minister dat er voortaan altijd juridische steun moet zijn voor gezinnen bij een uithuisplaatsing. 'Als minister wil ik dat de kinderen, maar ook de ouders, juridisch ondersteund worden wanneer een kind uit huis geplaatst wordt. Dat gebeurt nu onvoldoende in de praktijk. Als ik dit rapport lees, zie ik dat de uitvoering beter moet. Daar ga ik niet aan voorbij.'

In Nieuwsuur reageert Bruning op deze belofte van de minister. 'Hier ben ik op zich blij mee. Het lijkt alsof de minister de urgentie voelt. Er is de afgelopen jaren veel gepraat, maar dit kan zo niet langer. De minister moet dit nu oppakken en de regie nemen. De uitvoering moet per direct beter. De landelijke overheid moet deze groep kwetsbare kinderen kunnen beschermen. Dat moet je niet door gemeenten verschillend laten uitvoeren. Dat moet centraal worden geregeld.'

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.