Universiteit Leiden

nl en

Saniye Çelik over inclusieve politie in het Tijdschrift voor de Politie

In de vierde editie van het tijdschrift voor de Politie verscheen een artikel waarin Saniye Çelik schrijft over een inclusieve politie als mogelijk antwoord op polarisatie.

In het artikel stelt Çelik dat diversiteit meer dan ooit tevoren de realiteit is en dat de toekomst nog diverser zal worden dan dat het heden is. Çelik: 'Verschillen en spanningen in de samenleving sijpelen direct door naar de organisaties en zijn het meest voelbaar in organisaties die dicht bij de samenleving staan, zoals de gemeenten, de scholen en de politie.' Om deze reden houdt de politie zich bezig om 'andersdenkenden' zoals mensen met een immigratieachtergrond, binnen te halen. Het is volgens Çelik noodzakelijk dat de politie in haar gelederen niemand buitensluit, zodat de maatschappelijke opgave optimaal kan worden vervuld. Çelik: 'Alle vogels van welke pluimage dan ook, horen welkom te zijn en zich thuis te voelen bij de inclusieve politie'.

De meerwaarde van diversiteit

Çelik heeft zelf lange tijd bij de politie gewerkt en ziet dat er in de loop van de jaren veel veranderd is op het gebied van diversiteit. Daarnaast concludeert zij na onderzoek te hebben gedaan bij verschillende eenheden dat de politie de urgentie en het belang van diversiteit en inclusie wel degelijk voelt. Toch moet er meer gebeuren dan alleen medewerkers binnenhalen die van elkaar verschillen om voor een betere functionerende politie te zorgen. Çelik: 'De meerwaarde van diversiteit blijkt pas als er eerst een gedegen verkenning heeft plaatsgevonden van de kennis en expertise die alle betrokkenen in huis hebben. Eerst dienen die talenten en inzichten aan de oppervlakte te komen én aan iedereen bekend te zijn, voordat er betere oplossingen voor politievraagstukken opdoemen.'

De keerzijde van diversiteit

Verderop in het artikel wordt gesteld dat diversiteit niet per definitie tot inclusie leidt. Diversiteit kan ook leiden tot een gevoel van ongemak en onveiligheid. Uit gesprekken die Çelik voerde met politiemensen kwamen dan ook verschillende ongemakkelijkheden naar voren, zoals bijvoorbeeld de angst om verkeerde dingen en/of uitspraken te doen. Çelik stelt dat deskundig gevoerde gesprekken nodig zijn om dergelijke moeilijke onderwerpen te doorgronden en om hete hangijzers aan te pakken. Çelik: 'De uitdaging is om van deze schemerachtige situatie naar meer helderheid, visie en duidelijkheid te komen. Dat gaat niet vanzelf, het is in mijns inziens nodig om ondersteuning te bieden bij het voeren van zulke oncomfortabele gesprekken.'

Dr. Saniye Çelik is opleider bij het Centre for Professional Learning van de Universiteit Leiden en is als lector verbonden aan de Hogeschool Leiden.
Lees het hele artikel hier

Tijdschrift voor de Politie

Diversiteit staat steeds vaker hoog op de agenda van publieke organisaties. Zij willen graag diversiteit en inclusiviteit bevorderen, maar in de praktijk blijkt dat een moeizaam karwei te zijn. Hoe bereid je mensen voor op de veranderende samenleving? Hoe stimuleer je een inclusieve cultuur in de organisatie? En hoe houd je deze in stand?

Meer informatie hierover? Schrijf je in voor de leergang Diversiteit & Inclusie.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.