Logo Universiteit Leiden.

nl en

Leergang Diversiteit & Inclusie

Diversiteit staat steeds vaker hoog op de agenda van publieke organisaties. Het gaat dan om het bevorderen van diversiteit en inclusiviteit.

De situatie bij het oude laten is geen optie. Toenemende complexiteit van maatschappelijke vraagstukken dwingt overheidsorganisatie tot actie. Maar dat blijkt de afgelopen jaren makkelijker gezegd dan gedaan. Hoe bereid je mensen voor op de veranderende samenleving? Hoe stimuleer je een inclusieve cultuur in de organisatie? En hoe houd je deze in stand?

Organisaties beschouwen diversiteit en inclusie steeds meer als strategische meerwaarde, maar het lukt mondjesmaat deze meerwaarde in de praktijk te brengen. Met het binnenhalen van diversiteit zijn we er nog lang niet. De verschillen tussen medewerkers worden nauwelijks ingezet en de stap naar een inclusieve cultuur is vaak moeilijk. Organisaties hebben nog slecht zicht op wat effectieve interventies zijn, en er is een grote groep die de urgentie van het thema (nog) niet voelt.

Een succesvolle aanpak en inbedding van het thema binnen de organisatie vraagt een strategische insteek en aandacht voor inclusief leiderschap: Het stimuleren van ruimte voor verschillen is geen eenvoudige opgave.

In de leergang gaat u zelf aan de slag met actuele dilemma’s. Hoe krijgt u de organisatie in beweging? Hoe gaat u om met weerstand? Waar liggen de kansen en hoe omzeilt u de valkuilen? En hoe kunt u verandering in gedrag tot stand brengen en daarmee bijdragen aan een inclusieve cultuur?

De leergang is bedoeld voor adviseurs, beleidsmakers en leidinggevenden, die als taak of verantwoordelijkheid hebben:

  • het opzetten van diversiteitsbeleid;
  • het realiseren van diversiteitsdoelen;
  • het werven en selecteren van divers personeel;
  • en het creëren van een inclusieve werksfeer.

De leergang bestaat uit vier dagen verspreid over twee modules. Het programma geeft u inzicht in de essentie en praktijk van diversiteit en reikt u concrete handvaten aan. U leert diversiteitsvraagstukken te ontrafelen, beleidsvorming te stimuleren en inclusie op de werkvloer te bevorderen. Diversiteit wordt belicht vanuit het perspectief van veranderkunde, strategie, innovatie en leiderschap. Wetenschappelijke inzichten vormen het kader. Uw eigen praktijk staat daarbij centraal. Voorafgaand aan de leergang vindt een intakegesprek plaats om uw persoonlijke leerdoelen scherp te krijgen.

Module 1: Donderdag 7 november en vrijdag 8 november 2019 (9-17 uur)

Module 2: Donderdag 12 december en vrijdag 13 december 2019 (9-17 uur)

Locatie: Universiteit Leiden, Schouwburgstraat 2, Den Haag.

De kosten bedragen € 1.950 per deelnemer, inclusief: literatuur en lunches tijdens de programmadagen.

U ontvangt na het volgen van de leergang het bijbehorende certificaat van het Centre for Professional Learning, Faculteit Governance and Global Affairs - Universiteit Leiden.

De leergang staat onder leiding van dr. Saniye Çelik, programmaleider. Voor vragen en aanmelding kunt u contact opnemen met: Concetta Pirozzi, programmacoördinator van het Centre for Professional Learning learning@fgga.leidenuniv.nl  

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie