Logo Universiteit Leiden.

nl en

Leergang Diversiteit & Inclusie

Diversiteit staat steeds vaker hoog op de agenda van private en publieke organisaties. Zij willen graag diversiteit en inclusiviteit bevorderen, maar in de praktijk blijkt dat een moeizaam karwei te zijn.

De situatie bij het oude laten is geen optie meer. De toenemende complexiteit van maatschappelijke vraagstukken dwingt organisaties tot actie. Maar dat blijkt gemakkelijker gezegd dan gedaan. Hoe doordring je mensen ervan dat de veranderingen in de samenleving doorwerken in hun eigen bestaan? Hoe stimuleer je een inclusieve cultuur in je organisatie? En hoe houd je deze in stand?
 
Steeds meer organisaties beschouwen diversiteit en inclusie als strategische meerwaarde; het lukt echter maar mondjesmaat deze meerwaarde binnen te halen. Het aanstellen van medewerkers met uiteenlopende achtergronden is echt niet genoeg, want de verschillen tussen hen worden nauwelijks benut en de stap naar een inclusieve cultuur is vaak moeilijk. Er zijn nóg twee knelpunten: veel organisaties hebben slecht zicht op wat effectieve interventies zijn, en er is een grote groep die de urgentie van het thema (nog) niet voelt.

Een succesvolle aanpak en inbedding van het thema vraagt een strategische insteek en aandacht voor inclusief leiderschap. Het zijn de beleidsmakers en adviseurs, de managers en de leidinggevenden die voor een zware opgave staan: het stimuleren van ruimte voor verschillen is immers allesbehalve eenvoudig. Niet onbelangrijk is de wijze waarop zij onderling en met de medewerkers communiceren, want zonder inclusieve communicatie is inclusie een illusie. En dat gaat verder dan het toegankelijk maken van vacatureteksten en sollicitatieprocedures voor een bredere groep.

De deelnemers aan de leergang Diversiteit & Inclusie gaan zelf aan de slag met actuele dilemma’s. U ontdekt antwoorden op vragen als: Hoe krijg ik mijn organisatie in beweging? Hoe ga ik om met weerstand? Waar liggen de kansen en hoe zijn de valkuilen te omzeilen? Hoe is verandering in gedrag en communicatie tot stand te brengen en hoe draag ik bij aan een inclusieve cultuur? 

U werkt met een unieke inclusiescan die inzicht verschaft in de mate waarin u inclusief denkt, handelt en aanvoelt. Dat is dan weer in te zetten in uw eigen praktijk. 
 

De leergang is bedoeld voor adviseurs, beleidsmakers, leidinggevenden en project- en programmaleiders die als taak of verantwoordelijkheid hebben:

  • het opzetten van diversiteitsbeleid;
  • het realiseren van diversiteitsdoelen; 
  • het werven en selecteren van divers personeel;
  • het creëren van een inclusieve werksfeer.

De leergang omvat twee keer twee dagen. U krijgt inzicht in de essentie en praktijk van diversiteit en u beschikt na afloop over concrete handvatten. U leert diversiteitsvraagstukken te ontrafelen, beleidsvorming te stimuleren en inclusie op de werkvloer te bevorderen. Diversiteit wordt belicht vanuit het perspectief van veranderkunde, leiderschap en communicatie. Wetenschappelijke inzichten vormen het kader. Uw eigen praktijk staat centraal.

Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met programmaleider dr. Saniye Çelik. E: s.celik@fgga.leidenuniv.nl

Voorjaar 2022 (VOL):
M1: Donderdag 10 en vrijdag 11 maart 
M2: Donderdag 7 en vrijdag 8 april

De kosten bedragen in het voorjaar € 1.950 per deelnemer.

Voorjaar 2022 ONLINE:
M1: Donderdag 19 en vrijdag 20 mei 
M2: Donderdag 16 en vrijdag 17 juni

De kosten bedragen voor het voorjaar ONLINE  € 1.995 per deelnemer.

Najaar 2022:
M1: Donderdag 3 en vrijdag 4 november 
M2: Donderdag 1 en vrijdag 2 december


De kosten bedragen voor het najaar € 1.995 per deelnemer.

Locatie: Universiteit Leiden, Den Haag.

U ontvangt na het volgen van de leergang het bijbehorende certificaat van het Centre for Professional Learning, Faculteit Governance and Global Affairs - Universiteit Leiden.

Voor vragen over deze leergang kunt u contact opnemen met het Centre for Professional Learning:
E: learning@fgga.leidenuniv.nl en T: 070 800 9504

•    Kunt u mij iets meer over de inhoud van het lesprogramma van de 4 dagen vertellen?
Kenmerkend aan de leergang is de verbinding van kennis en inzichten uit wetenschap met actuele dilemma’s uit de praktijk. Aan bod komen de uitdagingen voor diversiteit en inclusie en hoe je dit kunt kantelen. Er is aandacht voor intersectionaliteit, meervoudige identiteiten en hoe om te gaan met weerstanden. Ook bespreken we de noodzaak voor systemische organisatieverandering voor diversiteit en inclusie en hoe dit te bewerkstelligen. We verkennen de dilemma’s en worstelingen in de praktijk en stippelen een eerste route uit naar inclusie. We gaan in op inclusief leiderschap en inclusieve communicatie en hoe geef je daar vorm aan? 

•    Is er een specifieke theoretische basis over inclusie en diversiteit die bij de leergang wordt gehanteerd?
Diversiteit wordt belicht vanuit verschillende wetenschappelijke disciplines: HRM, veranderkunde, psychologie, leiderschap en communicatie. Er treden verschillende practioners en hoogleraren op met verschillende achtergronden.

•    Is de insteek van de leergang vooral organisatorisch gericht of meer op de communicatie?
De nadruk ligt op organisatieverandering, het bevorderen van inclusie middels communicatie komt daarbij aan bod. 

•    Leer je in de leergang met name om met de inclusiescan te werken of zijn er ook andere tools?
De inclusiescan wordt ingezet bij het onderdeel hoe je verbinding en authenticiteit kunt stimuleren, intern met en tussen je collega’s, medewerkers, en extern met partners en stakeholders. Het is een tool om ruimte voor inclusie bespreekbaar te maken. We werken verder ook met Shakespeare’s Tempest en Theory U van Otto Scharmer. Daarnaast worden handvaten gegeven hoe het vraagstuk in de organisatie verder te brengen. Dit verbinden we aan eigen praktijk casus. 

•    Wat levert de leergang mij op?
De leergang levert de volgende resultaten op:
- U heeft inzicht in de essentie van diversiteit en inclusie en weet het belang van inclusie uit de dragen in de organisatie;
- U krijgt inzicht in de benadering van diversiteit vanuit veranderkunde, waarden, management en HRM;
- U bent zich bewust van de eigen overtuigingen en leert inclusief denken, handelen en aanvoelen en weet verschillen te verbinden;
- U krijgt inzicht in de dynamiek van divers samengestelde teams/organisaties;
- U kunt belangrijke dilemma’s rond diversiteit en inclusie in uw werkomgeving analyseren en weet deze constructief op te lossen;
- U werkt aan een eigen praktijkcase en krijgt praktische handvaten mee uit het openbaar bestuur voor het bewerkstelligen van een inclusieve organisatie.
 

 

Deze website maakt gebruik van cookies.