Logo Universiteit Leiden.

nl en

Leergang Diversiteit & Inclusie

Diversiteit staat steeds vaker hoog op de agenda van publieke organisaties. Zij willen graag diversiteit en inclusiviteit bevorderen, maar in de praktijk blijkt dat een moeizaam karwei te zijn.

De situatie bij het oude laten is geen optie meer. De toenemende complexiteit van maatschappelijke vraagstukken dwingt overheidsorganisaties tot actie. Maar dat blijkt gemakkelijker gezegd dan gedaan. Hoe doordring je mensen ervan dat de veranderingen in de samenleving doorwerken in hun eigen bestaan? Hoe stimuleer je een inclusieve cultuur in je organisatie? En hoe houd je deze in stand?
 
Steeds meer organisaties beschouwen diversiteit en inclusie als strategische meerwaarde; het lukt echter maar mondjesmaat deze meerwaarde binnen te halen. Het aanstellen van medewerkers met uiteenlopende achtergronden is echt niet genoeg, want de verschillen tussen hen worden nauwelijks benut en de stap naar een inclusieve cultuur is vaak moeilijk. Er zijn nóg twee knelpunten: veel organisaties hebben slecht zicht op wat effectieve interventies zijn, en er is een grote groep die de urgentie van het thema (nog) niet voelt.

Een succesvolle aanpak en inbedding van het thema vraagt een strategische insteek en aandacht voor inclusief leiderschap. Het zijn de beleidsmakers en adviseurs, de managers en de leidinggevenden die voor een zware opgave staan: het stimuleren van ruimte voor verschillen is immers allesbehalve eenvoudig. Niet onbelangrijk is de wijze waarop zij onderling en met de medewerkers communiceren, want zonder inclusieve communicatie is inclusie een illusie. En dat gaat verder dan het toegankelijk maken van vacatureteksten en sollicitatieprocedures voor een bredere groep.

De deelnemers aan de leergang Diversiteit & Inclusie gaan zelf aan de slag met actuele dilemma’s. U ontdekt antwoorden op vragen als: Hoe krijg ik mijn organisatie in beweging? Hoe ga ik om met weerstand? Waar liggen de kansen en hoe zijn de valkuilen te omzeilen? Hoe is verandering in gedrag en communicatie tot stand te brengen en hoe draag ik bij aan een inclusieve cultuur? 

U werkt met een unieke inclusiescan die inzicht verschaft in de mate waarin u inclusief denkt, handelt en aanvoelt. Dat is dan weer in te zetten in uw eigen praktijk. 
 

De leergang is bedoeld voor adviseurs, beleidsmakers en leidinggevenden, die als taak of verantwoordelijkheid hebben:

  • het opzetten van diversiteitsbeleid;
  • het realiseren van diversiteitsdoelen; 
  • het werven en selecteren van divers personeel;
  • en het creëren van een inclusieve werksfeer.

De leergang omvat twee keer twee dagen. U krijgt inzicht in de essentie en praktijk van diversiteit en u beschikt na afloop over concrete handvatten. U leert diversiteitsvraagstukken te ontrafelen, beleidsvorming te stimuleren en inclusie op de werkvloer te bevorderen. Diversiteit wordt belicht vanuit het perspectief van veranderkunde, leiderschap en communicatie. Wetenschappelijke inzichten vormen het kader. Uw eigen praktijk staat centraal. Voorafgaand aan de leergang vindt een intakegesprek plaats om uw persoonlijke leerdoelen scherp te krijgen.

Voorjaar 2021:

M1: Donderdag 11 en vrijdag 12 maart  (9-17 uur)
M2: Donderdag 8 en vrijdag 9 april (9-17 uur)

Zomer 2021:

M1: Donderdag 27 en vrijdag 28 mei  (9-17 uur)
M2: Donderdag 24 en vrijdag 25 juni (9-17 uur)

Locatie: Universiteit Leiden, Den Haag.
De kosten bedragen € 1.950 per deelnemer, inclusief literatuur en lunches.

U ontvangt na het volgen van de leergang het bijbehorende certificaat van het Centre for Professional Learning, Faculteit Governance and Global Affairs - Universiteit Leiden.

Updates Coronavirus CPL

Wij volgen de richtlijnen van het RIVM. Na de zomer hopen we onze programma's weer in fysieke vorm aan te bieden. Mocht dit onverhoopt niet mogelijk zijn, dan zullen wij het programma waar mogelijk deels of geheel in een online-format aanbieden.

Mocht u hierover vragen hebben, dan kunt u ons bereiken op learning@fgga.leidenuniv.nl  

De leergang staat onder leiding van dr. Saniye Çelik, programmaleider. Voor vragen en aanmelding kunt u contact opnemen met: Concetta Pirozzi, programmacoördinator van het Centre for Professional Learning learning@fgga.leidenuniv.nl  

Deze website maakt gebruik van cookies.