Universiteit Leiden

nl en

Marieke Kluin

Universitair docent

Naam
Dr. M.H.A. Kluin MSc
Telefoon
+31 71 527 4339
E-mail
m.h.a.kluin@law.leidenuniv.nl

Marieke Kluin is universitair docent criminologie bij het Instituut voor Strafrecht & Criminologie.

Meer informatie over Marieke Kluin

Algemeen

Marieke Kluin heeft Criminologie gestudeerd aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam met als specialisatie Jeugdcriminologie. Tijdens haar studie heeft zij gewerkt als griffier strafrecht bij de Rechtbank Rotterdam en als reclasseringsmedewerker in Den Haag. Daarnaast heeft ze ook onderzoek gedaan bij de Nationale Recherche van het Korps Landelijke Politiediensten. Vervolgens heeft zij een jaar als onderzoeker gewerkt bij de sectie Veiligheidskunde van de Technische Universiteit Delft waarin zij naast andere werkzaamheden diverse ongevallen heeft bestudeerd om deze te implementeren in het facultair onderwijs.

Vanaf 2009 is zij gestart met promotieonderzoek bij de Sectie Veiligheidskunde van de TU Delft naar de mogelijke relaties tussen regelovertreding, regelnaleving, organisatie criminologie en veiligheid in de chemische industrie. De focus in het promotieonderzoek lag op het handhaven van regelgeving door Brzo-inspecteurs. Het onderzoek omvat een multi-case studie waarin 15 Brzo-plichtige bedrijven voor een periode van 10 jaar zijn geanalyseerd. Daarbij is de data o.a. afkomstig van verschillende bronnen: document analyse, interviews, een vragenlijst en het bijwonen van minimaal één gezamenlijke Brzo-inspectie door Bevoegd Gezag Wabo (DCMR milieudienst), de Inspectie SZW en de Veiligheidsregio bij elk bedrijf. . In november 2014 heeft zij haar proefschrift getiteld: "Optic Compliance - Enforcement and Compliance in the Dutch Chemical Industry" succesvol verdedigt. Het proefschrift is hier te vinden: TU Delft Repository. Tijdens haar promotieonderzoek heeft ze diverse publicaties geschreven en in 2012 een internationaal congres georganiseerd op het gebied van milieucriminaliteit, milieuvervuiling en slachtofferschap.

Onderwijs

Sinds augustus 2014 is Marieke Kluin werkzaam bij het Instituut voor Strafrecht & Criminologie. Zij is master coördinator van de Master Veiligheidsbeleid en Rechtshandhaving en verzorgt onderwijs in de vakken Handhavingsstrategieën (Master) en Organisaties in de rechtshandhaving (Master). Daarnaast begeleidt zij studenten bij het schrijven van de bachelor- en masterscriptie.

 

Universitair docent

  • Faculteit Rechtsgeleerdheid
  • Instituut voor Strafrecht & Criminologie
  • Criminologie

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer B 3.15

Contact

Publicaties

Geen relevante nevenwerkzaamheden

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie