Universiteit Leiden

nl en

Marieke Kluin

Universitair docent

Naam
Dr. M.H.A. Kluin MSc
Telefoon
+31 71 527 4339
E-mail
m.h.a.kluin@law.leidenuniv.nl
ORCID iD
0000-0002-2200-1894

Marieke Kluin is universitair docent criminologie bij het Instituut voor Strafrecht & Criminologie.

Meer informatie over Marieke Kluin

Algemeen

Marieke Kluin is Universitair Docent Criminologie aan het Instituut voor Strafrecht & Criminologie. Ze studeerde Criminologie aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam met als specialisatie Jeugdcriminologie. Tijdens haar studie heeft zij gewerkt als griffier strafrecht bij de Rechtbank Rotterdam en als reclasseringsambtenaar in Den Haag. Daarnaast heeft ze ook onderzoek gedaan bij de Nationale Recherche van het Korps Landelijke Politiediensten. Vervolgens heeft zij een jaar als onderzoeker gewerkt bij de sectie Veiligheidskunde van de Technische Universiteit Delft waarin Marieke naast andere werkzaamheden diverse ongevallen heeft bestudeerd om deze te implementeren in het facultair onderwijs.

Vanaf 2009 is zij gestart met promotieonderzoek bij de Sectie Veiligheidskunde van de TU Delft naar de mogelijke relaties tussen regelovertreding, regelnaleving, organisatie criminologie en veiligheid in de chemische industrie. De focus in het promotieonderzoek lag op het handhaven van regelgeving door Brzo-inspecteurs. Het onderzoek omvat een multi-case studie waarin 15 Brzo-plichtige bedrijven voor een periode van 10 jaar zijn geanalyseerd. Daarbij was de data afkomstig van verschillende bronnen: document analyse, interviews, een vragenlijst en het bijwonen van minimaal één gezamenlijke Brzo-inspectie bij elk bedrijf. In november 2014 verdedigde ze met succes haar proefschrift "Optic Compliance - Enforcement and Compliance in the Dutch Chemical Industry". Haar proefschrift ontving aandacht vanuit de media en Marieke verscheen op televisie, op de radio en in verschillende kranten.

Haar interdisciplinaire onderzoek richt zich op witteboordencriminaliteit, milieucriminaliteit, toezicht en handhaving van regelgeving. Momenteel is ze betrokken bij een onderzoeksproject dat zich richt op de toepassing van levensloopcriminologie op witteboordencriminaliteit.

Onderwijs

Marieke Kluin behaalde in 2012 haar Basis Kwalificatie Onderwijs. Zij is sinds augustus 2014 werkzaam bij het Instituut voor Strafrecht & Criminologie. Zij is master coördinator van de Master Veiligheidsbeleid en Rechtshandhaving en verzorgt momenteel onderwijs in de vakken Handhavingsstrategieën (Master) en Organisaties in de rechtshandhaving (Master). Daarnaast begeleidt Marieke studenten bij het schrijven van de bachelor- en masterscriptie.

Universitair docent

  • Faculteit Rechtsgeleerdheid
  • Instituut voor Strafrecht & Criminologie
  • Criminologie

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer B 3.15

Contact

Publicaties

Activiteiten

  • Geen relevante nevenwerkzaamheden
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.