Universiteit Leiden

nl en

Mariëlle Bruning: 'Strafbaar stellen van pesten geen goed idee'

Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer wil pesten strafbaar stellen. Het kan ernstige vormen aannemen maar wordt te vaak weggezet als plagen, zegt ze.

Mariëlle Bruning

Gepeste kinderen krijgen nu te vaak te horen dat pesten hoort bij opgroeien en dat ze maar wat weerbaarder moeten worden, zegt Kalverboer. De Kinderombudsvrouw wil met het inzetten van het strafrecht het tij keren.

Hoogleraar Jeugdrecht Mariëlle Bruning vindt het strafbaar stellen van pesten een 'extreme reactie' van de ombudsvrouw, zegt Bruning in NRC. Ze vindt het een slecht idee. 'Wij moeten geen jongeren willen vervolgen. Het jeugdstrafrecht moet gebruikt worden voor de ernstigste vormen van delicten die worden gepleegd.'

Bruning ziet alleen maar nadelen in het strafbaar stellen. 'Wat moet dan de strafrechtelijke definitie van pesten worden? Wat voor de een pesten is, is voor de ander een plagerijtje. En opzettelijk handelen, wat bij het strafrecht hoort, valt moeilijk te bewijzen.'

Ze gelooft niet dat strafbaarstelling leidt tot minder pestgedag van kinderen. Volgens haar moet je de verantwoordelijkheid vooral bij de scholen laten. Je moet volgens haar in gesprek blijven met leerlingen en met antipestprogramma's werken.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.