Universiteit Leiden

nl en

Pauline Schuyt en Jeroen ten Voorde in NJB over discriminatoir oogmerk als strafverzwaringsgrond

In het Nederlands Juristenblad staat een artikel van Sebastiaan Hellemons (VU), Pauline Schuyt en Jeroen ten Voorde over het initiatiefwetsvoorstel discriminatoir oogmerk als strafverhogende omstandigheid.

In het artikel reflecteren de experts op dit wetsvoorstel in het licht van de bevindingen van ons WODC-onderzoek naar discriminatie als strafbeïnvloedende omstandigheid.Discriminatie verdient een voortvarende bestrijding. Het initiatiefwetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met de invoering van het discriminatoir oogmerk als strafverzwaringsgrond beoogt een bijdrage te leveren aan een stevigere aanpak van discriminatie. Het voorstel zal vermoedelijk zeker internationaal op instemming kunnen rekenen. 

Wanneer het tot wet wordt verheven, zal Nederland in vergelijking met omringende landen niet meer uit de pas lopen. Maar een nieuwe wet betekent nog niet dat daarmee de aanpak van discriminatie ook daadwerkelijk zal zijn gediend.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.