Universiteit Leiden

nl en

Coalities tijdens en na corona

Arco Timmermans, Bijzonder Hoogleraar Public Affairs aan het Instituut Bestuurskunde, schreef voor Verenigings Management Magazine van De Nederlandse Associate een artikel over coalities in coronatijd

De coronacrisis zal naar verwachting zorgen voor herwaardering van de publieke voorzieningen en waarden in Nederland. Verschillende thema’s zullen concurreren om aandacht. Dit betekent voor verenigingen dat er moet worden nagedacht over het bundelen van krachten voor belangenbehartiging. De vraag is alleen hoe je kiest voor een samenwerking met succes en met wie je dan het best een coalitie sluit.

‘Elke politieke agenda is zowel een mikpunt als een vertrekpunt voor organisaties met belangen. De nieuwe politieke agenda – door de corona crisis – is dat zeker’

Timmermans en mede-auteur Erik van Venetië bespreken tien punten met betrekking tot de kansen en risico’s voor verenigingen in coalities. Zo worden onder meer de setting van het spel, de verdeling van het speelveld en het risico van profielverlies genoemd als punten met betrekking tot de spelers. Andere punten slaan meer op de issues en de agenda, zoals in hoeverre de coalitie draait om maatschappelijk belang, het voeren van de ‘politiek van de aandacht’ en de definitie van het probleem.

‘Richt je blik niet alleen naar binnen maar vooral ook naar buiten’

Het is alle hens aan dek voor veel verenigingen tijdens en ook na de coronacrisis. Zo moet bij de een de zaken weer op gang worden gebracht, en voor een ander is vermindering van de druk op de capaciteit van belang.

Met grote verschuivingen in aandacht en prioriteiten in het verschiet, moet je weten hoe je jezelf positioneert in de maatschappelijke omgeving om hier invloed op te hebben. Strategisch denken over huidige en toekomstige partners in de belangenbehartiging en kansen en risico’s van samenwerken is hier belangrijk voor. De verwachting is dat publieke waarden en voorzieningen in de komende tijd prominenter op de politieke agenda zullen staan. Dit is iets waar alle verenigingen rekening mee moeten houden.

Lees hier het volledige artikel

Prof. dr. Arco Timmermans is Bijzonder Hoogleraar Public Affairs bij het Instituut Bestuurskunde van de Faculteit Governance and Global Affairs te Den Haag. Zijn onderwijs gaat over beleidsprocessen en de politiek van belangenbehartiging in Nederland en Europa, onder andere in de masterspecialisatie Public Affairs.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.