Universiteit Leiden

nl en

Saniye Çelik over Diversiteit en Inclusie van de Nederlandse politie in Binnenlands Bestuur

Het afgelopen jaar stond bij de Nederlandse politie in het teken van polarisatie en incidenten rond diversiteit en inclusie. Op alle niveaus worstelt de politieorganisatie met de van bovenaf opgelegde opdracht diverser te worden en te zorgen dat al die verschillende mensen erbij horen en dat zij gezien, gehoord en gewaardeerd worden. Saniye Çelik, CPL (Centre for Professional Learning) opleider en oud-politiemedewerker, geeft minister Grapperhaus enkele adviezen mee in een essay in Binnenlands Bestuur.

Volgens Çelik is het probleem van discriminatie en inclusie nu vooral een issue voor een kleine groep politiemensen. “De grote en soms niet zo stille meerderheid voelt niet echt de urgentie, kijkt weg of weet niet wat te doen.” Saniye benadrukt dat de politie volgens haar een familiecultuur is met het blauwe uniform als symbool van eenheid en saamhorigheid. Echter heeft dit ook een keerzijde; “blauw sluit in, maar óók uit.”

Daarnaast is Çelik van mening dat het nog niet tot ieders bewustzijn is doorgedrongen dat het aantrekken en inzetten van divers personeel cruciaal is om de vraagstukken op te lossen waarvoor de politie gesteld ziet. Het diversiteitsbeleid is nu vooral toegespitst op het binnenhalen van specifieke groepen en niet op het toerusten van politie mensen uit te leggen om met verschillen om te gaan. 

Hoewel het lijkt alsof het thema diversiteit genoeg aan bod komt, is dit nog niet genoeg. Het thema diversiteit is nu nog vooral iets van de afdelingen HRM, specifieke adviseurs, recruiters programmaleiders en projectleiders. Çelik adviseert om te zorgen voor de inbedding van verantwoordelijkheden voor diversiteit en inclusie in de hogere rangen/bij de leidinggevenden. Daarnaast pleit ze voor reflectief vermogen als een vereiste voor alle politiemensen en investering in inclusieve communicatie, verbaal en non-verbaal. Tot slot adviseert ze om onafhankelijke expertise naar binnen te halen om een inclusieve cultuur te bewerkstelligen. 

Deze adviezen kunnen als het aan Saniye ligt beter vroeger dan later worden opgevolgd. “Langer dralen vergroot het probleem. Als we niets doen, als er niet echt wat verandert, groeit de frustratie binnen de politie en ongeloof binnen de maatschappij. De nood is hoog.”

Lees hier het volledige artikel in Binnenlands Bestuur.

Diversiteit staat steeds vaker hoog op de agenda van publieke organisaties. Zij willen graag diversiteit en inclusiviteit bevorderen, maar in de praktijk blijkt dat een moeizaam karwei te zijn. Hoe bereid je mensen voor op de veranderende samenleving? Hoe stimuleer je een inclusieve cultuur in de organisatie? En hoe houd je deze in stand?

Meer informatie hierover? Schrijf je in voor de leergang Diversiteit & Inclusie die van start gaat op 25 juni of 15 oktober. 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.