Logo Universiteit Leiden.

nl en

Leergang Diversiteit & Inclusie

Ben je op zoek naar evidence-based methodes om de diversiteit en inclusie binnen jouw organisatie te verbeteren? Vraag je je af wat de begrippen diversiteit en inclusie precies inhouden en hoe je ze in praktijk kunt brengen? Onderzoek laat zien dat je met diversiteit en inclusie belangrijke morele en strategische waarde kunt toevoegen aan een organisatie.

Diversiteit en Inclusie

Op dit moment wordt er veel gesproken over diversiteit, gelijkwaardigheid en inclusiviteit. Maar wat houden deze thema's eigenlijk in? In deze leergang wordt een bewustzijn gecreëerd van de vraagstukken die spelen bij diversiteit en inclusie. Tijdens de leergang krijg je passende tools, zodat je een bijdrage kan leveren aan een divers en inclusief beleid binnen jouw organisatie. Je leert tijdens de leergang jouw kennis om te zetten in doelen voor succesvolle diversiteit- en inclusie-interventies. En door een inclusieve manier van communiceren en training in reflectie en zelf-reflectie, werk je aan het versterken van jouw leiderschapspositie. 

▷ Diversiteit: gaat over alle zichtbare en onzichtbare vormen waarin wij van elkaar verschillen, binnen onze gedeelde menselijkheid.

▷ Inclusie: is een persoonlijke ervaring waarbij je voelt dat jij erbij hoort, jouw stem wordt gehoord, je gerespecteerd wordt en dat je succesvol kan zijn, bijvoorbeeld in een leiderschapspositie.

Inclusief leiderschap

Om hun dienstverlening te verbeteren, streven steeds meer publieke organisaties naar een inclusieve werkomgeving. Inclusiviteit is van belang om een goede afspiegeling te zijn van een diverse samenleving en daar effectief op in te kunnen spelen. Inclusief leiderschap draagt daaraan bij door te zorgen voor een werkomgeving waarin medewerkers zichzelf kunnen zijn en effectief samenwerken in een team. Inclusief leiderschap cruciaal voor balans tussen eigenheid en verbondenheid Waar vanuit traditionele bureaucratische waarden leiding gegeven wordt vanuit het idee van uniformiteit en gelijkheid, wordt ook steeds meer het belang gevoeld voor ruimte voor verschillen en gelijkwaardigheid. Om de inclusiviteit in een team te stimuleren en te borgen, is inclusief leiderschap nodig.

▷ Inclusieve organisatiecultuur: Waarom is D&I belangrijk voor mij en mijn organisatie? Hoe stimuleer ik een inclusieve organisatiecultuur? En hoe houd ik deze in stand?

▷ Strategisch verandermanagement: Hoe krijg ik mijn organisatie in beweging? Hoe ga ik om met weerstand? Waar liggen de kansen en hoe kan ik de valkuilen omzeilen?

▷ Inclusief Leiderschap: Hoe kan ik een bijdrage leveren aan een inclusieve cultuur? Hoe krijg ik meer inzicht in mijn eigen gedachten, gevoelens en gedrag in een D&I-context? Hoe geef ik het goede voorbeeld?

▷ Inclusief communicatie: Hoe kan ik inclusief communiceren? Hoe kan ik mijn organisatie, zowel intern als extern, helpen om meer inclusief te communiceren?

De leergang is ontwikkeld voor adviseurs, beleidsmakers, managers, en project- en programmaleiders die verantwoordelijk zijn voor:

▷ Het opstellen en implementeren van D&I -beleid;

▷ Het realiseren van doelen op het gebied van D&I en het welzijn van werknemers;

▷ Het werven en selecteren van divers personeel;

▷ Het creëren en behouden van een inclusieve werkomgeving.

De deelnemers gaan aan de slag met dilemma’s uit hun eigen werk. Dit doen we samen met wetenschappers uit verschillende disciplines en ervaren praktijkmensen binnen een ondersteunende leeromgeving.

Aan het eind van de leergang ben je in staat om:

▷ Te verwoorden wat diversiteit, gelijkwaardigheid en inclusiviteit zijn en welke organisatorische methodes, structuren en systemen een bijdrage leveren aan D&I;

▷ Diversiteitsvraagstukken te ontrafelen, beleidsontwikkeling te stimuleren en inclusiviteit op de werkvloer te bevorderen;

▷ SMART D&I-doelen voor jouw organisatie te formuleren en deze te koppelen aan succesvolle interventies;

▷ Gebruik te maken van inclusieve communicatie- en zelfreflectievaardigheden en hierdoor je leiderschap te versterken.

Je bereid je voor op de eerste dag door een inclusiescan te doen. Deze scan kan je helpen om na te denken over hoe inclusief je eigen denken, doen en bewustzijn is.

De cursus is opgedeeld in twee blokken van twee aaneengesloten dagen. In de tijd tussen de twee blokken kun je een individuele afspraak maken met Dr. Kate Kirk om een cursusopdracht te bespreken die aansluit bij jouw uitdagingen en doelen.

De CPL programmaleiders van D&I zijn dr. Kate Kirk en Nya Blok begeleiden de leergang en zorgen voor een hoogwaardige leerervaring.

Voor vragen over deze leergang of een incompany training kun je contact opnemen met het Centre for Professional Learning
E: learning@fgga.leidenuniv.nl en T: 070 800 9504

 

Data najaar 2024:

•    donderdag 7 november
•    vrijdag 8 november
•    donderdag 12 december
•    vrijdag 13 december

Kosten:  €2.400 per deelnemer
Locatie: Universiteit Leiden, Den Haag.

 

Inschrijven

Inschrijven
 • Kunnen jullie mij iets meer vertellen over de inhoud van de vierdaagse leergang?
  De leergang legt een link tussen wetenschappelijke theorie, data en hedendaagse, actuele vraagstukken die worden ingebracht door deelnemers en docenten. De leergang wordt begeleid door een programmaleider met wetenschappelijke en praktijkervaring op het gebied van D&I.  Zij zorgt ervoor dat er persoonlijke aandacht is voor elke deelnemer. 

  Wetenschappers en praktijkdeskundigen verzorgen interactieve colleges over onderwerpen op het gebied van: verandermanagement, D&I, inclusieve communicatie en inclusief leiderschap. Deelnemers en docenten vormen samen een leergemeenschap waarin iedereen eigen dilemma’s en doelen inbrengt, waar we vervolgens gezamenlijk aan werken met concrete opdrachten en activiteiten.
   
 • Is er een specifieke theoretische basis omtrent diversiteit, gelijkwaardigheid en inclusiviteit die wordt toegepast tijdens de leergang?
  Diversiteit zal worden belicht vanuit verschillende wetenschappelijke disciplines: HRM, veranderkunde, psychologie, antropologie, bestuurskunde en communicatie.
   
 • Is de insteek van de leergang meer gericht op organisatorische aspecten of meer op communicatie?
  De nadruk ligt op zowel de beleidsaanpak, het veranderkundig perspectief als de communicatie aspecten.
   
 • Leer je tijdens de leergang voornamelijk werken met de inclusiescan of komen er ook andere tools aan bod?
  De inclusiescan is slechts één van de tools. Deze wordt ingezet om inzicht te krijgen in de competenties die een rol spelen bij inclusie en hoe je verbinding kunt leggen met anderen. Deze tool helpt om gesprekken over inclusiviteit aan te gaan. We werken ook met andere tools om zelfreflectie/organisatorische reflectie en inclusieve communicatie te bevorderen, zoals de Harvard “case study” en “immunity to change” methodieken.
Deze website maakt gebruik van cookies.