Universiteit Leiden

nl en

'Kinderrechten lijken te worden geschonden in zaak-Breedenbach'

In de zaak waarin Grietje Breedenbach uit Leeuwarden al jaren strijdt voor terugkeer van haar uit huis geplaatste dochter lijken kinderrechten te worden geschonden.

Mariëlle Bruning

Dat zegt hoogleraar Mariëlle Bruning in de Leeuwarder Courant. De dochter (14) van Grietje Breedenbach werd in 2012 in een groot pleeggezin geplaatst ergens in Friesland. Breedenbach mag haar eens in de twee maanden een paar uurtjes zien.

'Deze zaak komt over als schokkend en ingrijpend', zegt Bruning in de krant. Een dergelijke grote omgangsbeperking komt volgens haar zelden voor. 'Daar moeten hele ernstige en te bewijzen feiten aan ten grondslag liggen.'

'Mensen- en kinderrechtenverdragen gaan uit van behoud van contact tussen een uit huis geplaatst kind en ouders en het werken aan herstel van de band tussen kind en ouders', zegt Bruning. 'In deze casus lijkt het tegengestelde het geval. Ik verbaas me dan ook zeer over deze gang van zaken. Zelfs als er in het verleden grove misstanden hebben plaatsgehad, blijft het voor een kind van groot belang om de band met ouders te behouden en zodra dat kan, te verbeteren. De stem van het meisje lijkt in dit verhaal niet serieus te worden genomen en kinderrechten lijken te worden geschonden. Daarom zou een bijzondere curator moeten worden benoemd voor dit kind.'

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.