Universiteit Leiden

nl en

Tom Barkhuysen in De Groene Amsterdammer over de Verjaringswet (1971)

De Verjaringswet uit 1971 moest ervoor zorgen dat de daders van de Indische oorlogsmisdrijven nooit meer strafrechtelijk vervolgd konden worden. Uit niet eerder openbaar gemaakte stukken blijkt hoe die wet erdoor kwam.

Tom Barkhuysen

De Groene Amsterdammer maakte een reconstructie van de totstandkoming van de wet, die in 1971 geruisloos in werking trad en geldt tot op de dag van vandaag. 

De vraag is nu: zijn de Indische oorlogsmisdrijven met deze wet daadwerkelijk verjaard? 'De bedoeling die de wetgever heeft bij een wet is in deze casus echt heel belangrijk', zegt hoogleraar Staats- en Bestuursrecht Tom Barkhuysen in het artikel. 'De regering is daar in dit geval klip en klaar over geweest tijdens de parlementaire behandeling. Hier speelt bovendien het belang van de rechtszekerheid van mogelijke daders. Als de regering toen verklaarde dat het de bedoeling is dat verjaring nog steeds van toepassing is op de misdrijven in Indonesië, moeten mogelijke verdachten daarop kunnen vertrouwen.'

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.