Universiteit Leiden

nl en

Hendrik Vrijburg benoemd in Adviescommissie belastingheffing van multinationals

Staatssecretaris Snel van Financiën heeft Hendrik Vrijburg benoemd in de Adviescommissie belastingheffing van multinationals, onder voorzitterschap van de heer dr. B. ter Haar (ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties).

De commissie is ingesteld als antwoord op de motie Omtzigt c.s. van 11 juni 2019. De motie Omtzigt vraagt om de belastingheffing over winsten van multinationals eerlijker te maken. De commissie adviseert de staatssecretaris over maatregelen die leiden tot een grondslagverbreding van de vennootschapsbelasting voor multinationals, binnen de randvoorwaarde dat Nederland aantrekkelijk blijft als vestigingsplaats voor hoofdkantoren.

De beoogde opleveringsdatum voor het advies is 31 december 2019.

De voltallige commissie bestaat uit:

 • de heer prof. mr. J. Bellingwout (Vrije Universiteit Amsterdam en KPMG Meijburg)
 • mevrouw drs. M. de Jong (Ministerie van Financiën)
 • de heer drs. G. de Keizer (Belastingdienst)
 • mevrouw dr. S. Kok (Ministerie van Economische Zaken en Klimaat)
 • de heer prof. mr. dr. J. Langer (Rijksuniversiteit Groningen en ministerie van Buitenlandse Zaken)
 • de heer prof. dr. A. Lejour (CPB en Universiteit Tilburg)
 • mevrouw drs. E. van Rijswijk (zelfstandig ondernemer)
 • de heer prof. dr. J. van de Streek (Universiteit van Amsterdam)
 • de heer dr. H. Vrijburg (Universiteit Leiden)
 • de heer prof. dr. M. de Wilde (Erasmus Universiteit Rotterdam en Loyens & Loeff)
 • de heer drs. J. Wouters (Ministerie van Financiën)

Instellingsbesluit StaatsCourant

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.