Universiteit Leiden

nl en

Bibi van den Berg in het Financieel Dagblad (FD) over de nood van een Deltaplan Cybersecurity

Maandag 9 september presenteerde de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) het rapport ‘Voorbereiden op digitale ontwrichting’. Uit dit rapport blijkt dat onze infrastructuur onvoldoende beveiligd is tegen digitale dreigingen en dat we geen helder perspectief hebben hoe te handelen als het mis gaat. Bibi van den Berg, Hoogleraar Cybersecurity Governance, aan het Institute of Security and Global Affairs (ISGA) sprak hierover in het FD.

Cybercriminaliteit groeit sterk ten opzichte van offline criminaliteit, maar opsporing en handhaving blijven achter door een gebrek aan middelen en mensen. Bibi van den Berg en Inge Philips-Bryan, partner bij Deloitte, zeggen dat het tijd is voor extra maatregelen. ‘Wij pleiten voor een Deltaplan Cybersecurity en het aanstellen van een Cybercommissaris, met het gezag en de middelen analoog aan de Deltacommissaris’.

Ongewenst resultaat

Ondanks de goede initiatieven vanuit de overheid, blijft de bestrijding van cybercrime dweilen met de kraan open. Het resultaat is daarom niet naar wens. Van den Berg en Philips-Bryan geven als argumenten ‘Het Nederlandse cybersecuritybeleid ontbeert een gedeelde visie en duidelijk leiderschap. Het ontbeert regie en een omvattend mandaat. Het ontbeert ook een gedeelde risico-inschatting op basis waarvan op gecoördineerde wijze integrale maatregelen worden genomen. En het ontbeert de middelen om de uitdagingen te lijf te gaan.’

Uitdagende opdracht

Van den Berg en Philips-Bryan noemen het veilig maken en houden van cyberspace ook geen eenvoudige opdracht. ‘Het is een internationaal vraagstuk met een grote complexiteit aan dreigingen en actoren. Daarnaast is cyberspace geen publieke ruimte. De digitale infrastructuur en de content op het internet zijn voor het overgrote deel in handen van private partijen.’

Lees verder op de website van het Financieel Dagblad (inloggen vereist).

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.