Universiteit Leiden

nl en

Tom Barkhuysen over 25 jaar Algemene wet bestuursrecht

In Mr. Online worden bestuursrechtjuristen aan het woord gelaten over de Algemene wet bestuursrecht, die dit jaar 25 jaar bestaat. Ze kiezen hun favoriete bestuursrechtelijke uitspraak.

Tom Barkhuysen

Hoogleraar Staats- en Bestuursrecht Tom Barkhuysen kiest voor het Benthem-arrest (EHRM 23 oktober 1985). 'Daarin maakte het EHRM uit dat er ook bij conflicten met de overheid recht bestaat op toegang tot een onafhankelijke en onpartijdige rechter als bedoeld in artikel 6 lid 1 EVRM', zegt Barkhuysen

'Het toen nog in veel zaken op dit terrein bestaande beroep op de Kroon voldeed hier niet aan en moest worden afgeschaft. Benthem stond daarmee aan de basis van de moderne bestuursrechtspraak in Nederland. Tegen elk handelen of nalaten van de overheid kan nu bij een echte rechter worden opgekomen.'

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.