Universiteit Leiden

nl en

Cybersecurity moet niet alleen over systemen gaan maar ook over mensen

We zijn nog onvoldoende in staat om de reikwijdte en impact van cybersecurity vraagstukken te zien, meent professor Bibi van den Berg in een artikel op de website van iBestuur online. Zij pleit voor een bredere focus, bijvoorbeeld door niet alleen systemen maar ook mensen als risicodragers te zien.

Cybersecurity – veiligheid in, op en van cyberspace – heeft de laatste jaren steeds meer aandacht gekregen. Tot op heden houdt cybersecurity zich bijna uitsluitend bezig met intentionele dreigingen, dat wil zeggen met aanvallen, inbraken, verstoringen, spionageactiviteiten en misbruik van systemen die bewust, willens en wetens zijn uitgevoerd door individuen, groepen of statelijke actoren. Het gaat overduidelijk niet om de bescherming van mensen. Risicomanagement is nog altijd de voornaamste benaderingswijze voor cybersecurity vraagstukken.

Er is meer nodig om de volledige reikwijdte en impact te zien van de cybersecurity vraagstukken die op ons afkomen. Van puur risicomanagement naar waardendebat.

Lees het volledige artikel op iBestuur online.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.