Universiteit Leiden

nl en

Van militaire interventies naar lange termijn counter-terrorisme beleid

De vraag hoe een militaire interventie het beste kan worden ingezet als startpunt voor of onderdeel van Counter-Terrorisme (CT) beleid vormt de kern van deze drie onderling samenhangende verslagen. Dit onderzoeksproject is mogelijk gemaakt met steun van het NAVO Science for Peace and Security Programme. Onderzoekers van de Universiteit Leiden Sergei Boeke en Jeanine de Roy van Zuijdewijn, samenwerking met professor William Maley van de Australian National University, hebben drie casestudies onderzocht, namelijk: Libië (2011 -2016), Afghanistan (2001 – 2016) en Mali (2013-2016). Het onderzoek is onderverdeeld in drie fasen: de pre interventie, de stabilisatie fase, en de overgang en/of exit fase.

Op basis van het onderzoek naar de drie casestudies, concludeerden de onderzoekers dat er een aantal sleutelfactoren zijn in de transformatie periode van een militaire interventie naar een lange termijn CT-beleid. Het onderzoek richt zich dan ook op die elementen die de dreiging van terroristische groeperingen kan verminderen op lange termijn. Voorbeelden zijn het versterken van de CT-capaciteiten en adresseren van onderliggende oorzaken van radicalisering en gewelddadig extremisme, in het land waar de militaire interventie heeft plaatsgevonden.

Elk rapport begint met dezelfde set gemeenschappelijke beleidsaanbevelingen die de onderzoekers hebben gedistilleerd uit de drie casestudies. Dit bied een aantal strategische lessen, en wat kan bijdragen aan een soepele transitie van militaire interventies naar een lange termijn CT-beleid. Op 15 April 2016 presenteerden de auteurs hun e bevindingen op het NAVO-hoofdkwartier in Brussel, België,

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.