Universiteit Leiden

nl en

Leiden Law Clinic onderzoekt toegankelijkheid treinvervoer

Studenten van het Honours College Law onderzochten of vervoerders in Gelderland in rechte kunnen worden gedwongen toiletten in treinen aan te brengen. De zaak, die een hoog profiel heeft vanwege de belangen van reizigers met gezondheidsproblemen, is inmiddels overgedragen aan een advocatenkantoor. Ruben de Graaff en Alex Geert Castermans zorgden voor de begeleiding van het onderzoek en de studenten.

De Honours College studenten richtten hun onderzoek op de toegankelijkheid van het treinvervoer in Gelderland, in het bijzonder het ontbreken van toiletten in de trein. In het onderzoek kwam naar voren dat een toiletvoorziening met name voor mensen met chronische darm- en blaasproblemen of multiple sclerose (MS) van groot belang is. Op basis van het advies van de studenten heeft de opdrachtgever de zaak in handen gegeven van een advocatenkantoor.

Treinen zonder toiletten

In opdracht van het Public Interest Litigation Project (PILP) onderzochten de studenten de juridische mogelijkheden voor benadeelde burgers en belangenorganisaties. De kernvraag was of de vervoerders in rechte kunnen worden gedwongen toiletten in treinen aan te brengen. Verder was het de vraag of het VN-Gehandicaptenverdrag bij deze beoordeling een rol kan spelen.

De studenten bestudeerden verschillende grondslagen waar een eventuele procedure op kan worden gebaseerd. Zij betrokken in hun onderzoek het Nederlandse, Europese en internationale recht. Ook brachten zij de feiten en ontwikkelingen in de regio Gelderland in kaart en spraken zij met enkele benadeelden.

De activiteiten hebben geleid tot een interessante bijeenkomst bij het College voor de Rechten van de Mens op 26 januari 2016, waarbij vertegenwoordigers van belanghebbendenorganisaties (Rover, IederIn) en advocaten met een achtergrond in het spoorrecht en ervaring met procederen voor algemene belangen aanwezig waren.

De bevindingen zijn uiteindelijk neergelegd in een advies, dat aan opdrachtgever PILP is aangeboden. Op basis van dit advies heeft PILP de zaak overgedragen aan een advocatenkantoor. Enkele studenten schreven vervolgens een artikel over hun ervaringen en bevindingen voor faculteitsblad NOVUM.

Leiden Law Clinic

De Faculteit der Rechtsgeleerdheid kan partners helpen bij het uitzoeken van juridische vragen en het vergaren en ordenen van feitelijke informatie. Vanuit deze gedachte is dit jaar het keuzevak Leiden Law Clinic van start gegaan. Partners, bijvoorbeeld ngo’s, kunnen hun juridische vragen voorleggen aan studenten uit het Honours College Law. De studenten krijgen begeleiding op maat. Zij verrichten vervolgens onderzoek en schrijven een advies, dat in de praktijk kan worden gebruikt. De pilot wordt begeleid door Alex Geert Castermans en Ruben de Graaff.

Eerder onderzochten Honours-studenten getuigenverklaringen in het VN-onderzoek naar de dood van VN Secretaris-Generaal Dag Hammarskjöld. De conclusies zijn overgenomen door de Hammarskjöld Commission in haar rapport uit 2013. Het onderzoek leidde ook tot een publicatie in Ars Aequi. Momenteel doet een tweede groep studenten onderzoek naar artikel 28 van de Algemene Bankvoorwaarden van de Nederlandse Vereniging van Banken.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.