Logo Universiteit Leiden.

nl en
(c) - Marc de Haan

Hoe data science de wetenschap verandert

Onstuitbaar baant de kunstmatige intelligentie (AI) zich een weg door alle takken van wetenschap. Gewone computerprogramma’s worden intelligente systemen, die de mens steeds slimmer en steeds beter ondersteunen. De manier waarop dit gebeurt is overtuigend en doeltreffend. Nooit eerder heeft een ontwikkeling (in dit geval AI en data science) zo’n multidisciplinaire invloed gehad.

Aan de Universiteit Leiden startte deze ontwikkeling op 21 juni 1991 toen Jaap van den Herik zijn oratie hield: Kunnen Computers Rechtspreken? In 2014 richtte hij samen met Joost Kok en Jacqueline Meulman het Leiden Centre of Data Science (LCDS) op en kwam de ontwikkeling in Leiden in een versnelling. Het LCDS ziet in de komende HOVO-colleges een bekroning van het werk van de afgelopen vijf jaar. Het centrum stimuleert vooraanstaande onderzoekers in verschillende wetenschapsgebieden om gebruik te maken van nieuwe intelligente systemen. De onderzoekers maken op hun beurt collega’s enthousiast voor deze vernieuwende aanpak. Zo draagt het centrum bij tot een effectief gebruik van AI en data science. Hierdoor komen wetenschappelijke doorbraken sneller en op ingenieuze wijze tot stand en wordt de samenhang in de diverse wetenschapsgebieden zichtbaar.

In de colleges wordt u meegevoerd naar het front van de wetenschap waar menselijk vernuft nauw samenwerkt met de fenomenale precisie van data science en krijgt u een idee van de enorme potentie van de inzet van intelligente systemen. Het programma bevat voordrachten door wetenschappers die in de voorhoede werken van negen totaal verschillende onderzoeksgebieden.

Opzet van de colleges

  • Intelligente systemen in de gezondheidszorg in Afrika (Van Reisen)
  • Wiskunde voor de analyse van oncologische data (Fiocco)
  • Data science, biologie en intelligente systemen (Slagboom)
  • Bias en ethiek in intelligente systemen (Dechesne)
  • Intelligente stamcel technieken (Mummery)
  • Een heroriëntatie van pensioen door intelligente systemen (Knoef)
  • Van Mastermind naar hersenweefsels (De Lange)
  • Taal en intelligente Systemen (Verberne)
  • Kunnen we een synthetische cel bouwen? (Dogterom)

Prof.dr. Mirjam van Reisen

Mirjam van Reisen is hoogleraar Computing for Society, LIACS, Wiskunde en Natuurwetenschappen, Universiteit Leiden.

Pagina van Mirjam van Reisen op de website van de Universiteit Leiden.

Dr. Marta Fiocco

Marta Fiocco is universitair hoofddocent Mathematisch Instituut, Wiskunde en Natuurwetenschappen, Universiteit Leiden,  Medical Statistics, department of Biomedical Data Sciences, LUMC en Prinses Máxima Center for Pediatric Oncology Utrecht.

Pagina van Marta Fiocco op de website van de Universiteit Leiden.

Prof.dr. Eline Slagboom

Prof.dr. Eline Slagboom is hoogleraar Moleculaire Epidemiologie, hoofd van de gelijknamige sectie in de afdeling Biomedical Data Sciences, LUMC.

Pagina van Eline Slagboom op de website van de Universiteit Leiden.

Dr. Francien Dechesne

Francien Dechesne is universitair docent Centrum voor Recht en Digitale Technologie (eLaw@Leiden), Rechtsgeleerdheid, Universiteit Leiden.

Pagina van Francien Dechesne op de website van de Universiteit Leiden.

Prof.dr. Christine Mummery

Christine Mummery is hoogleraar Ontwikkelingsbiologie, hoofd van de afdeling Anatomie en Embryolgie, LUMC.

Pagina van Christine Mummery op de website van de Universiteit Leiden.

Prof.dr. Marike Knoef

Marike Knoef is hoogleraar Empirische Micro-Economie, Instituut voor Fiscale en Economische vakken, Rechtsgeleerdheid, Universiteit Leiden.

Pagina van Marike Knoef op de website van de Universiteit Leiden.

Prof.dr. Liesbeth de Lange

Liesbeth de Lange is hoogleraar Predictive Pharmacology, Systems Biomedicine & Pharmacology, LACDR, Universiteit Leiden.

Pagina van Liesbeth de Lange op de website van de Universiteit Leiden.

Dr. Suzan Verberne

Suzan Verberne is universitair docent Informatieverwerking, Data Science Onderzoeksprogramma, LIACS, Wiskunde en Natuurwetenschappen, Universiteit Leiden.

Pagina van Suzan Verberne op de website van de Universiteit Leiden.

Prof.dr. Marileen Dogterom

Marileen Dogterom is hoogleraar en hoofd van de afdeling Bionanoscience,  Kavli Institute of Nanoscience, Delft University of Technology, Medical Delta Hoogleraar, Leiden Instituut Onderzoek Natuurkunde, Wiskunde en Natuurwetenschappen, Universiteit Leiden.

Pagina van Marileen Dogterom op de website van de Universiteit Leiden.

Prof. dr. Jaap van den Herik

Jaap van den Herik is hoogleraar Informatica en Recht bij de Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen (sinds 2014) en de Faculteit der Rechtsgeleerdheid (sinds 1988). Zijn belangrijkste taak is Director of LCDS.

Pagina van Jaap van den Herik op de webiste van de Universiteit Leiden.

Praktische informatie

9 vrijdagen
13, 20, 27 sept, 11, 18,
25 okt, 1, 8, 15 nov
11.15-13.00 uur
Leiden

Hoorcolleges met vragen.
Kennis van het Engels, affiniteit met computertoepassingen en interesse in technologische ontwikkelingen worden verondersteld.

PDF’s van de powerpoints.
Literatuurlijst.

Colleges € 292,50
Met HOVO-pas € 31,50

Aanmelden

Aanmeldingsformulier voor de colleges met digitaal studiemateriaal

Dit is het reguliere aanmeldingsformulier. Ook studenten die reguliere opleidingen volgen aan de Universiteit Leiden (LEI) en medewerkers die momenteel aan de Universiteit Leiden verbonden zijn, kunnen met behulp van dit formulier inschrijven. Het formulier biedt de mogelijkheid te betalen via Ideal, credit card of door middel van een factuur. NB U ontvangt na verzending van het ingevulde formulier een bevestiging, zodat u kunt controleren of de aanmelding is verwerkt.

Aanmeldingsformulier voor veelplegers/grootverbruikers

HOVO-deelnemers kunnen voor € 600,- een HOVO-fan-pas kopen die geldig is voor een half jaar: februari t/m juli en augustus t/m januari. Wie een dergelijke pas bezit kan zich gedurende het half jaar inschrijven voor een sterk gereduceerd tarief. (Zie de cursusbeschrijvingen.) U kunt dit formulier ook gebruiken wanneer u al een geldige HOVO-fan-pas heeft en dus alleen voor de cursus wilt inschrijven.

Aanmeldingsformulier en verzoek om korting

Voor wie in aanmerking wil komen voor de korting van 50% voor mensen met een inkomen rond het sociaal minimum. U dient dit gestandaardiseerde verzoek om korting uit te printen en ingevuld en ondertekend te versturen, vergezeld van kopieën van de gevraagde bewijzen, ten laatste drie weken voor aanvang van de cursus. Op grond van de gevraagde informatie over uw inkomen en vaste lasten besluit HOVO vervolgens of u voor korting in aanmerking komt.
De korting kan slechts gelden voor één collegereeks per semester. Korting op de kosten van excursies, reizen, boeken e.d. is niet mogelijk.
Dit formulier geeft geen mogelijkheid online te betalen: u ontvangt een factuur.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie