Logo Universiteit Leiden.

nl en
(c) - Marc de Haan

Thomas Mann: Doctor Faustus

Met zijn roman Doctor Faustus (1947) gaat Thomas Mann terug naar een in Duitsland welbekend verhaal uit de Europese literatuurgeschiedenis: De Faustmythe. Hierin staan streven naar macht en kennis en het daarmee samenhangende duivelspact centraal.

De complexe roman van Thomas Mann gaat echter verder dan de mythe: het is ook een historische en maatschappelijke roman over Duitsland. Daarnaast een roman over muziek: complexe kunsttheoretische uitweidingen maken de romans soms ontoegankelijk. De maatschappijkritiek die Mann ons met dit werk aanreikt, is echter te waardevol om de roman vanwege zijn complexiteit links te laten liggen.

De ondertitel luidt: Das Leben des deutschen Tonsetzers Adrian Leverkühn, erzählt von einem Freunde. Inderdaad, in de roman vertelt Serenus Zeitblom over het leven van de componist Adrian Leverkühn. Thomas Mann laat zijn verteller Zeitblom (een fictieve biograaf) schrijven in de jaren ’43-’45 waardoor de Tweede Wereldoorlog en de biografie van Leverkühn aan elkaar gekoppeld zijn.

In 8 sessies bespreken we de gehele roman aan de hand van tekstfragmenten en achtergrondinformatie.

Thomas Mann aan het werk, ca. 1939

Opzet van de colleges

  • Tekstanalyse.
  • Historische achtergronden.
  • Filosofische achtergronden.
  • Ontstaansgeschiedenis.

Trixie Hölsgens, is germanist en filosoof. Als docent Taal- en Letterkunde werkte zij bij de opleidingen Duits en Wijs­begeerte van de Universiteit van Amsterdam. Momenteel werkt zij bij de Onderwijsafdeling van het Duitsland Instituut Amsterdam. Daarnaast geeft zij als zelfstandig docent in het volwassenenonderwijs colleges op het gebied van de twintigste-eeuwse filosofie en literatuur.

8 dinsdagen
5, 12, 19 mrt;
2, 9, 16, 23, 30 apr
11.15-13.00 uur
Leiden

Hoorcolleges met vragen
Thuis 6 uur lezen per bijeenkomst.

Thomas Mann: Doctor Faustus (origineel of Nederlandse vertaling).
Een korte literatuurlijst voor wie verder wil lezen (tijdens het college).
PDFs van de Powerpoints.

Colleges € 260,-
Met HOVO-fan-pas € 28,-

Aanmelden

Aanmeldingsformulier voor de colleges met digitaal studiemateriaal

Dit is het reguliere aanmeldingsformulier. Ook studenten die reguliere opleidingen volgen aan de Universiteit Leiden (LEI) en medewerkers die momenteel aan de Universiteit Leiden verbonden zijn, kunnen met behulp van dit formulier inschrijven. Het formulier biedt de mogelijkheid te betalen via Ideal, credit card of door middel van een factuur. NB U ontvangt na verzending van het ingevulde formulier een bevestiging, zodat u kunt controleren of de aanmelding is verwerkt.

Aanmeldingsformulier voor veelplegers/grootverbruikers

HOVO-deelnemers kunnen voor € 600,- een HOVO-fan-pas kopen die geldig is voor een half jaar: februari t/m juli en augustus t/m januari. Wie een dergelijke pas bezit kan zich gedurende het half jaar inschrijven voor een sterk gereduceerd tarief. (Zie de cursusbeschrijvingen.) U kunt dit formulier ook gebruiken wanneer u al een geldige HOVO-fan-pas heeft en dus alleen voor de cursus wilt inschrijven.

Aanmeldingsformulier en verzoek om korting

Voor wie in aanmerking wil komen voor de korting van 50% voor mensen met een inkomen rond het sociaal minimum. U dient dit gestandaardiseerde verzoek om korting uit te printen en ingevuld en ondertekend te versturen, vergezeld van kopieën van de gevraagde bewijzen, ten laatste drie weken voor aanvang van de cursus. Op grond van de gevraagde informatie over uw inkomen en vaste lasten besluit HOVO vervolgens of u voor korting in aanmerking komt.
De korting kan slechts gelden voor één collegereeks per semester. Korting op de kosten van excursies, reizen, boeken e.d. is niet mogelijk.
Dit formulier geeft geen mogelijkheid online te betalen: u ontvangt een factuur.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie