Logo Universiteit Leiden.

nl en

Joseph Conrad en Graham Greene

Zowel Joseph Conrad (1857-1924) als Graham Greene (1904-1991) worden tot de belangrijkste Engelstalige romanciers van hun tijd gerekend. In dit college bespreken we paarsgewijs, en in detail, van elk van beide schrijvers drie vergelijkbare teksten.

In Heart of Darkness en A Burnt-Out Case, die zich beide afspelen in Belgisch Congo, gaat het over de uitwassen van het kolonialisme, en over de rol daarin van een betrekkelijke buitenstaander.

In Nostromo en The Power and the Glory verplaatsen we ons naar respectievelijk ‘Costa Guano’ en Mexico, en wordt het koloniale thema nader uitgediept. Zowel Conrad als Greene benadrukken in deze epische romans de ethiek met betrekking tot persoonlijke integriteit en loyaliteit, en de rol van religie.

The Secret Agent en A Confidential Agent spelen zich af in Londen. Deze romans handelen onder meer over actuele thema’s als terrorisme, burgeroorlog, en politiek en persoonlijk opportunisme.

Tijdens de bijeenkomsten worden deze spannende romans niet alleen ingeleid en besproken tegen de achtergrond van de relevante politieke geschiedenis, maar ook geanalyseerd op aspecten als psychologische diepgang en stilistiek.

Joseph Conrad

Opzet van de colleges

  • Conrad, Heart of Darkness (1902)
  • Greene, A Burnt-Out Case (1960)
  • Conrad, Nostromo (1904; twee bijeenkomsten)
  • Greene, The Power and the Glory (1940; twee bijeenkomsten)
  • Conrad, The Secret Agent (1907; twee bijeenkomsten)
  • Greene, The Confidential Agent (1939)
Graham Greene

9 dinsdagen
5 oktober tm 30 november 2021
13.15-15.00 uur

Leiden

Werkvorm

Werkcolleges: korte inleiding door de docent, daarna gezamenlijk lezen met discussie.
Thuis ca. 8 à 10 uur lezen per week (totaal ong. 1400 pagina’s Engels proza).
Goede leesvaardigheid Engels is wenselijk.

Studiemateriaal

De zes romans, in volledige Engelstalige uitgaven naar keuze.

Collegeserie in de zaal € 297
Bijkomende kosten: eventuele uitgaven van de literaire boeken.

Docent

Wim Tigges is oud-universitair docent Engelstalige letterkunde bij de Faculteit Geesteswetenschappen in Leiden, met als specialiteit o.m. de 19e- en vroeg-20e-eeuwse roman. Hij verzorgt sinds 2005 cursussen voor het HOVO.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.