Logo Universiteit Leiden.

nl en
(c) - Marc de Haan

Kunst van de ‘duistere’ middeleeuwen

Een periode van chaos, vernieuwing en licht (400-1100)

In 476 is de val van Rome een feit: de barbaar Odoaker zet de keizer van Rome af en laat zich kronen tot Rex Italiae. Hiermee eindigt traditiegetrouw de antieke beschaving, beginnen de ‘duistere’ middeleeuwen en vervalt Europa tot barbarij. Dat is althans de opvatting. Maar klopt dat beeld?

Roerig is het wel. Op drift geraakte Goten, Vandalen, Angelen, Saksen en Franken trekken door Europa. Hunnen en Slaven stuwen hen vanuit het oosten naar het westen op. Arabieren vestigen zich in Spanje, terwijl Noormannen huishouden langs kusten waar ze zich ook steeds vaker vestigen.

Deze migratiestromen brengen diepgaande veranderingen teweeg en maken dat wat er aan Romeinse beschaving rest met de grond gelijk. Zo is vaak de gedachte. Maar behoeft dat beeld geen nuancering? Jazeker. Kunstvoorwerpen werpen namelijk een ander licht op de zaak. Nieuwe ideeën en religieuze opvattingen drijven de verschillende volkeren vaak tot grote artistieke prestaties. Prestaties die, nadat de grootste onrust is geluwd, zullen samensmelten tot dat wat we de romaanse kunst noemen.

De helm van Sutton Hoo, vroeg 7de eeuw (Bron: Wikipedia)

Opzet van de colleges

  • vroeg christelijke kunst
  • Byzantijnse kunst
  • kunst van Hunnen, Vandalen en Goten
  • vroeg islamitische kunst
  • kunst van Vikingen, Ieren en Angelsaksen
  • Iers-angelsaksische handschriften
  • de Karolingische renaissance
  • Ottoonse kunst

Docent

Kathleen Nieuwenhuisen is kunst- en cultuurhistoricus en doceert sinds 1998 aan diverse universiteiten en HOVO-instellingen. In 2013 richt zij haar bureau art+context in Amsterdam op waarvoor zij óók cursussen en rondleidingen geeft.

Website van Kathleen Nieuwenhuisen.

Praktische informatie

8 donderdagen,
10, 17, 31 okt, 7, 14,
21, 28 nov, 12 dec
11.15-13.00 uur
Leiden

Hoorcolleges met vragen en discussie.
Thuis 4-6 uur studeren per bijeenkomst.
Passief Engels is nodig.

Lawrence Nees, Early Medieval Art, Oxford University Press, 2002. ISBN 9780192842435, kosten ca. € 23,-.
Korte literatuurlijst.
Powerpoints voor zover het copyright op de kunstwerken dit toelaat.

Colleges € 260,-
Met HOVO-pas € 28,-
Bijkomende kosten: boek.

Aanmelden

Aanmeldingsformulier voor de colleges met digitaal studiemateriaal

Dit is het reguliere aanmeldingsformulier. Ook studenten die reguliere opleidingen volgen aan de Universiteit Leiden (LEI) en medewerkers die momenteel aan de Universiteit Leiden verbonden zijn, kunnen met behulp van dit formulier inschrijven. Het formulier biedt de mogelijkheid te betalen via Ideal, credit card of door middel van een factuur. NB U ontvangt na verzending van het ingevulde formulier een bevestiging, zodat u kunt controleren of de aanmelding is verwerkt.

Aanmeldingsformulier voor veelplegers/grootverbruikers

HOVO-deelnemers kunnen voor € 600,- een HOVO-fan-pas kopen die geldig is voor een half jaar: februari t/m juli en augustus t/m januari. Wie een dergelijke pas bezit kan zich gedurende het half jaar inschrijven voor een sterk gereduceerd tarief. (Zie de cursusbeschrijvingen.) U kunt dit formulier ook gebruiken wanneer u al een geldige HOVO-fan-pas heeft en dus alleen voor de cursus wilt inschrijven.

Aanmeldingsformulier en verzoek om korting

Voor wie in aanmerking wil komen voor de korting van 50% voor mensen met een inkomen rond het sociaal minimum. U dient dit gestandaardiseerde verzoek om korting uit te printen en ingevuld en ondertekend te versturen, vergezeld van kopieën van de gevraagde bewijzen, ten laatste drie weken voor aanvang van de cursus. Op grond van de gevraagde informatie over uw inkomen en vaste lasten besluit HOVO vervolgens of u voor korting in aanmerking komt.
De korting kan slechts gelden voor één collegereeks per semester. Korting op de kosten van excursies, reizen, boeken e.d. is niet mogelijk.
Dit formulier geeft geen mogelijkheid online te betalen: u ontvangt een factuur.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie