Logo Universiteit Leiden.

nl en

De artistieke beeldenstorm

Moderne kunst in Europa en Amerika 1900-1945

De westerse kunst begint de twintigste eeuw als een beeldenstorm. Zij ondergaat radicale veranderingen in een onrustige wereld. Sociale, politieke en economische structuren storten in, er worden twee wereldoorlogen uitgevochten, het communisme, fascisme en nazisme komen op en de Grote Depressie veroorzaakt diepe armoede en sociale onlusten.

Veel kunstenaars voelen zich nauw betrokken bij dat wat er om hen heen gebeurt. Dat is  zichtbaar in hun werk, dat met rasse schreden verandert. De meest fundamentele aannames over kunst staan ter discussie, haar eeuwenoude functies en verschijningsvormen liggen onder vuur en het ene experiment volgt het andere op. Naarstig wordt gezocht naar nieuwe wegen. Niet eerder gebeurt dat zo uitgesproken, ingrijpend, snel én blijvend. Daarbij wordt de werkelijkheid opzettelijk geweld aangedaan: Matisse schildert het gezicht van zijn vrouw in groene strepen, Picasso bouwt vijf prostituées op uit driehoeken en Afrikaanse maskers,  Duitse expressionisten vervormen de zichtbare wereld met felle penseelstreken en Kandinsky zet de figuratieve kunst overboord. Futuristen verheerlijken de oorlog als middel tot vernieuwing, maar dadaïsten uiten hun woede daarover in bizarre kunstprojecten.  Tenslotte brengen surrealisten de verbeelding aan de macht.

Wat bezielt de avant-garde kunstenaars uit de eerste helft van de twintigste eeuw? Waartoe leiden hun vernieuwingen? En waarom werkt de door hen ingezette radicale breuk met het verleden na de Tweede Wereldoorlog door?

Detail van Ernst Ludwig Kirchner, Berliner Straßenszene, 1913.

Opzet van de colleges

 • Architectuur en design: Art Nouveau
 • Beeldende kunst: fauvisme en Duits expressionisme
 • Beeldende kunst: primitivisme en kubisme
 • Beeldende kunst: futurisme, Dadaïsme en Russisch suprematisme
 • Beeldende kunst: surrealisme, De Stijl
 • Architectuur en design: Art deco
 • Architectuur en design: Bauhaus
 • Beeldende kunst; Amerika 1900-1945

8 donderdagen
30 september tm 25 november 2021
(21 oktober geen college)

11.15-13.00 uur
Leiden

Werkvorm

Hoorcolleges met vragen en discussie.
Thuis ca. 2-4 uur studeren per bijeenkomst.
Passieve beheersing  van het Engels wordt verondersteld. Ervaring met internet is noodzakelijk.

Studiemateriaal

 • Losse online artikelen, recensies, kritieken en essays.
 • Literatuurlijst voor wie meer wil lezen.
 • Powerpoints.

Colleges in de zaal € 264
Bij de prijs is het studiemateriaal inbegrepen.

Docent

Dr. Kathleen Nieuwenhuisen is kunst- en cultuurhistoricus, doceert sinds 2000 kunstgeschiedenis aan verschillende universiteiten en Hovo-instellingen en werd in 2011 genomineerd voor de Onderwijsprijs van de Universiteit Utrecht. In 2013 richtte zij ART+CONTEXT op, haar bureau voor kunst- en cultuurgeschiedenis in Amsterdam.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.