Logo Universiteit Leiden.

nl en

De geschiedenis van de Westerse architectuur

Van 1400 tot heden.

In deze collegereeks krijgt u een overzicht van de Westerse architectuur in de periode 1400-2000. De belangrijkste gebouwen, architecten, periodes en stijlen komen aan bod. Ook de invloed van de architect, de opdrachtgever en de gebruikers wordt besproken. Verder maakt u kennis met de belangrijkste theorieën die ten grondslag liggen aan de architectuur. Dit helpt u te begrijpen waarom gebouwen er op een bepaalde manier uitzien. De docent toont tijdens de colleges een grote hoeveelheid foto’s van exterieurs en interieurs, ontwerptekeningen en plattegronden. 

Door het volgen van de collegereeks verwerft u basiskennis over de geschiedenis en theorie van de Westerse architectuur en bent u in staat de belangrijkste gebouwen en stijlen te herkennen.

Het paleis Vaux-le-Vicomte in Maincy ten zuiden van Parijs, 1658-1661. (wikimedia commons)

Opzet van de colleges

 •  Introductie, gotische kerken en de architectuur in Florence
 • De architectuur van Rome in de zeventiende eeuw
 • Versailles en de Franse stijlen tot aan de revolutie
 • De Engelse landhuizen
 • Stedenbouw in de zeventiende, achttiende en negentiende eeuw
 • De architectuur van de negentiende eeuw
 • Het modernisme. De frisse start van de twintigste eeuw
 • Na de Tweede Wereldoorlog tot aan heden

8 woensdagen
6 oktober tm 24 november 2021
11.15-13.00 uur
Leiden

Werkvorm

Hoorcolleges met uitgebreide beeldpresentatie en gelegenheid tot het stellen van vragen en discussie in elk college.
Thuis ca. 2 uur lezen in het boek van Watkin ter voorbereiding van elk college.

Studiemateriaal

 • Een aan te schaffen studieboek: Owen Hopkins. Architectural Styles. A visual guide. Londen: Laurence King Publishing, 2019. Ca. € 25 (Aan te schaffen in de boekhandel.)
 • Enkele artikelen uit Jstor.
 • Studenten krijgen een aantal titels voor wie verder wil lezen (maar dan betreft het vaak boeken die niet meer in de handel zijn en wel tweedehands en in de bibliotheek beschikbaar).
 • Binnen een week na elk college wordt een hand-out over dat college beschikbaar gesteld. Hierin worden de gebouwen uit de powerpoint met naam genoemd en kort toegelicht.

De powerpoints worden niet beschikbaar gesteld i.v.m. de copyrights op afbeeldingen.

Colleges in de zaal € 264
Bij de prijs zijn de hand-outs en artikelen inbegrepen.
Bijkomende kosten: het boek van Watkin.

Docent

Laura Plezier is opgeleid als kunst- en architectuurhistoricus aan de universiteit Leiden en is daarnaast bestuurskundige.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.