Logo Universiteit Leiden.

nl en

Actuele wereldpolitiek: macht en mondiale problemen

De politieke verhoudingen in de wereld veranderen snel. China heeft zich in enkele decennia ontwikkeld tot een serieuze concurrent van de Verenigde Staten. Rusland intimideert zijn buurstaten en mengt zich zonder gêne in de binnenlandse aangelegenheden van westerse democratieën. India, dat binnenkort over de omvangrijkste bevolking ter wereld beschikt, wacht ongeduldig in de coulissen van de internationale politiek. Macht verschuift van het Westen naar Azië. De liberale wereldorde staat onder toenemende druk.

Hoe moeten deze veranderingen worden geduid? Is het Westen op zijn retour? Hoe zien de mondiale verhoudingen eruit als er een einde komt aan meer dan vier eeuwen Westerse hegemonie? En wat zal dat betekenen voor zaken die we als vanzelfsprekend beschouwen: ons bondgenootschap met de Verenigde Staten, onze samenwerking in Europa, onze opvattingen over democratie en mensenrechten? En dan hebben we het alleen nog maar over de veranderende machtsverhoudingen, terwijl er veel meer aan de hand is. Ook klimaatverandering en technologische veranderingen hebben gevolgen voor de wereldpolitiek. Ze raken immers iedereen, hoewel niet in gelijke mate. Niet eerder, zo kan gerust worden gesteld, veranderde de wereld zo snel en zo dramatisch als in onze tijd.

In deze cursus gaan we uitgebreid in op deze ingrijpende politieke veranderingen—voor ons, maar ook voor andere delen van de wereld, inclusief het zuidelijk halfrond. We proberen ‘achter’ het nieuws te kijken. We gaan verder dan wat de media ons dagelijks berichten. We schetsen de historische achtergrond van de veranderingen. We proberen de samenhang vast te stellen tussen wat zich op het wereldniveau afspeelt en wat de regionale en lokale consequenties zijn. We kijken wat wetenschappers en prominente publieke denkers als de belangrijke thema’s van de wereldpolitiek zien en hoe ze die vanuit verschillende invalshoeken duiden. En natuurlijk praten we over de gevolgen van de mondiale politieke ontwikkelingen op het buitenlands beleid van Nederland. Is onze visie op soevereiniteit, op internationale samenwerking, op mensenrechten nog wel van deze tijd? Houden we dapper vast aan onze eigen politieke waarden of zoeken we het compromis met anderen? We sluiten af met een discussie over het thema van de collegereeks: hebben we de belangrijkste problemen besproken; welke vragen zijn er blijven liggen; hoe moet het nu verder?

bron: Pixabay

Opzet van de colleges

 1. Wereldpolitiek na de Koude Oorlog: Wat verandert er en waarom gaan die veranderingen zo snel?
 2. Denken over wereldpolitiek: Wat leert de wetenschap ons over internationale betrekkingen?
 3. Schuivende panelen: Hoe duiden we macht en invloed in de wereldpolitiek?
 4. Nieuw uitdagingen: hoe zullen klimaat en technologie de wereldpolitiek veranderen?
 5. China: Hoe ‘vreedzaam’ zal de opmars van de nieuwe supermacht zijn?
 6. Rusland: Waarom verliest een oude supermacht zich in een nieuw revisionisme?
 7. Europa: heeft ons continent nog iets te zoeken op het wereldtoneel?
 8. Nederland: houden we vast aan oude principes of kiezen we voor nieuwe compromissen?
 9. Over de toekomst van de wereldpolitiek: een discussie.

9 dinsdagen
15, 22 feb; 1, 8, 15, 29 mrt;
5, 12, 19 apr 2022
15.15-17.00 uur

Leiden, in een collegezaal, én online via een livestream.

U kunt de colleges ook op uw eigen tijd kijken: de opnames worden in Brightspace gezet.

Werkvorm

Hoorcollege met vragen en discussie.
Thuis ca. 3 uur studeren per bijeenkomst.
Kennis van passief Engels is gewenst.

Studiemateriaal

 • Syllabus en literatuurlijst.
 • PDFs van de Powerpoints (in het Engels).

U kunt ervoor kiezen om voorafgaande aan of tijdens de cursus te lezen:

 • Jonathan Holslag, Van muur tot muur: De wereldpolitiek sinds 1989. Amsterdam: De Bezige Bij, 2021.

Colleges in de zaal en digitaal studiemateriaal en opnames in Brightspace € 297

Colleges via de livestream en/of opnames met digitaal studiemateriaal € 225

Docent

André Gerrits is historicus en hoogleraar International Studies and Politics aan de Universiteit Leiden. Voordien was hij hoogleraar Russische Politiek en Geschiedenis aan dezelfde universiteit en Jean Monnet hoogleraar Europese Studies aan de Universiteit van Amsterdam. Gerrits was ook verbonden aan Instituut Clingendael.

André Gerrits op de website van de Universiteit Leiden.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.