Logo Universiteit Leiden.

nl en
(c) - Marc de Haan

Wegwijs in de wereldpolitiek

Is de wereld werkelijk zo chaotisch en gewelddadig als dikwijls wordt verondersteld? Wat gaat er schuil achter de belangrijkste crisishaarden van dit moment? Hangen ze samen, en hoe? In dit college gaan we uitgebreid in op de ingrijpende politieke veranderingen in de wereldpolitiek na afloop van de Koude Oorlog, en op wat deze veranderingen betekenen voor ons. 

In het eerste deel van het college kijken we hoe de belangrijke politieke thema’s zich ontwikkelen: het veranderende karakter van oorlog en vrede, de betekenis van democratie en dictatuur, de verhouding tussen macht en machteloosheid. Wie profiteren er van de mondiale machtsverschuivingen; wie blijven erachter? Wat is de betekenis van hybride en cyber-oorlog? Hoe verklaren we de wereldwijde opmars van het populisme, wat zijn de gevolgen? In het tweede deel gaan we in op concrete crisissituaties, op de belangrijkste krachten achter verandering.

In deze colleges proberen we verder te gaan dan wat de media ons dagelijks over de wereldpolitiek en de brandhaarden van vandaag berichten. We kijken ook hoe wetenschappers en prominente publieke denkers de belangrijke thema’s van de wereldpolitiek duiden. We proberen de samenhang vast te stellen tussen mondiale, regionale en lokale veranderingen. We brengen in kaart wat de consequenties zijn van geopolitieke machtsverschuivingen op wereldniveau, zoals de geleidelijke teruggang van het Westen en de (weder)opkomst van China en Rusland. We bediscussiëren regionale conflicten, zoals de machtsstrijd tussen Saoedi-Arabië en Iran. En we kijken naar de gevolgen van ingrijpende politieke gebeurtenissen, als Brexit en de verkiezing van Donald Trump. En tot slot staan we stil bij de gevolgen van technologische veranderingen op de relaties tussen staten: hybride oorlogvoering, cyber-war en cyber-security.

Vergaderzaal van de VN mensenrechtenraad in Genève

Opzet van de colleges

  • Introductie: Wereldpolitiek na de Koude Oorlog. Wat is er echt veranderd?
  • Oorlog en Vrede: Hoe conflict veranderde na de Koude Oorlog.
  • Macht en machteloosheid: Wat betekent macht en invloed in de wereldpolitiek.
  • Democratie en dictatuur: Maakt het iets uit in de wereldpolitiek?
  • Rusland: Het nieuwe revisionisme van een oude supermacht.
  • China: De ‘vreedzame’ opmars van een nieuwe supermacht.
  • Europa: De langzame marginalisering van het Oude Continent.
  • Het Midden-Oosten: De stuiptrekkingen van een postkoloniale orde.
  • De toekomst van de wereldpolitiek.

André Gerrits is historicus en hoogleraar International Studies and Politics aan de Universiteit Leiden. Voordien was hij hoogleraar Russische Studies aan dezelfde universiteit en hoogleraar Europese Studies aan de Universiteit van Amsterdam. Gerrits was ook verbonden aan Instituut Clingendael.
Pagina van André Gerrits op de website van de Universiteit Leiden.

9 dinsdagen
5, 12, 19, 26 feb; 5,
12, 19, 26 mrt; 2 apr
15.15-17.00 uur

Leiden

Hoorcollege met vragen en discussie.
Thuis ca. 3 uur studeren per bijeenkomst.
Kennis van passief Engels is gewenst.

Syllabus.
Literatuurlijst.
PDFs van de Powerpoints.

Colleges € 292,50
Met HOVO-fan-pas € 31,50
Studiemateriaal op papier € 28,-

Aanmelden

Aanmeldingsformulier voor de colleges met digitaal studiemateriaal

Aanmeldingsformulier met studiemateriaal op papier

Dit is het reguliere aanmeldingsformulier. Ook studenten die reguliere opleidingen volgen aan de Universiteit Leiden (LEI) en medewerkers die momenteel aan de Universiteit Leiden verbonden zijn, kunnen met behulp van dit formulier inschrijven. Het formulier biedt de mogelijkheid te betalen via Ideal, credit card of door middel van een factuur. NB U ontvangt na verzending van het ingevulde formulier een bevestiging, zodat u kunt controleren of de aanmelding is verwerkt.

Aanmeldingsformulier voor veelplegers/grootverbruikers

HOVO-deelnemers kunnen voor € 600,- een HOVO-fan-pas kopen die geldig is voor een half jaar: februari t/m juli en augustus t/m januari. Wie een dergelijke pas bezit kan zich gedurende het half jaar inschrijven voor een sterk gereduceerd tarief. (Zie de cursusbeschrijvingen.) U kunt dit formulier ook gebruiken wanneer u al een geldige HOVO-fan-pas heeft en dus alleen voor de cursus wilt inschrijven.

Aanmeldingsformulier en verzoek om korting

Voor wie in aanmerking wil komen voor de korting van 50% voor mensen met een inkomen rond het sociaal minimum. U dient dit gestandaardiseerde verzoek om korting uit te printen en ingevuld en ondertekend te versturen, vergezeld van kopieën van de gevraagde bewijzen, ten laatste drie weken voor aanvang van de cursus. Op grond van de gevraagde informatie over uw inkomen en vaste lasten besluit HOVO vervolgens of u voor korting in aanmerking komt.
De korting kan slechts gelden voor één collegereeks per semester. Korting op de kosten van excursies, reizen, boeken e.d. is niet mogelijk.
Dit formulier geeft geen mogelijkheid online te betalen: u ontvangt een factuur.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie