Logo Universiteit Leiden.

nl en

De Industriële Revolutie in Groot-Brittannië

De Industriële Revolutie in Groot-Brittannië is zonder enige twijfel en met recht een van de meest bestudeerde onderwerpen uit de economische geschiedenis. Historici zijn het er vrijwel unaniem over eens dat tussen 1700 en 1850 in Groot-Brittannië een nieuw type economie ontstond waarin voor het eerst in de wereldgeschiedenis massa armoede niet meer onvermijdelijk en economische groei zelfs normaal kon zijn. Als verklaring daarvoor wordt steevast de ‘Industriële Revolutie’ genoemd.

Zonder haar zou de huidige welvaart in grote delen van de wereld niet voorstelbaar zijn. Onenigheid bestaat er echter over de vraag wat we precies onder die ‘revolutie’ dienen te verstaan, hoe we haar kunnen verklaren en wat de consequenties ervan waren voor economie en samenleving in Groot-Brittannië en andere delen van de wereld. Deze vragen zullen tijdens de colleges uitvoerig aan bod komen met veel aandacht voor de huidige debatten. De ontwikkelingen in Groot-Brittannië staan uiteraard centraal maar zij kunnen niet worden begrepen zonder verwijzingen naar en vergelijkingen met ontwikkelingen elders. Professor Vries zal derhalve ook aandacht schenken aan de positie van Groot-Brittannië binnen de toenmalige wereldeconomie en de Britse economie vergelijken met andere economieën, met name die van China en Japan. Zo werpt hij meer licht op de vraag waarom industrialisatie nu net in Europa en specifiek in Groot-Brittannië plaatsvond en niet in China, of later in Japan.

P.J. Loutherbourg: Coalbrookdale by night, 1801, London Science Museum

Prof.dr. Peer Vries is economisch historicus, met als specialisme de vergelijkende economische geschiedenis, met name onderzoek naar de oorzaken van het ontstaan van moderne economische groei en The Great Divergence.

Website van Peer Vries.
Peer Vries op de website van Universiteit van Wenen.

8 maandagen
1, 8, 15, 22 okt;
5, 12, 19, 26 nov; 3 dec
(een van deze data komt te vervallen)
11.15 tot 13.00 uur
Leiden

Hoorcollege met gelegenheid tot vragen.
Thuis 3 tot 4 uur studeren per bijeenkomst.

  • Syllabus met artikelen in het Engels.
  • Literatuurlijst voor wie verder wil lezen.
  • Powerpoints worden niet verspreid.

Colleges € 260,-
Met HOVO-fan-pas € 28,-
Studiemateriaal op papier € 34,-

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie