Logo Universiteit Leiden.

nl en

De Azteken: cultuur en geschiedenis

Een collegereeks in het kader van de Azeken-tentoonstelling in Museum Volkenkunde, Leiden.

Bloeddorstig en gewelddadig, zo worden de Azteken gewoonlijk genoemd. Terwijl de toewijding aan de natuur en de  uitvoerige kennis en technologie over waterbeheer van de Azteken nauwelijks ter sprake komen.

De Azteken woonden op een eiland in het meer van Texcoco, in het centrum van Mexico. Ze bouwden een monumentale stad met ongeveer 300.000 inwoners op het moment dat de Spanjaarden kwamen. De Azteken bouwden hun stad op kunstmatige grond die ze van de bodem van het meer haalden. Dit systeem is bekend als ‘chinampas’, een bouwsysteem dat nog steeds bestaat op kleine stukken van de oude meer ten zuiden van Mexico stad. In het verleden had de stad grachten waarin het water helder en 'levend' stroomde. De Azteken beschreven deze omgeving als een stad met 'jade cirkels'. Jade was een kostbare steen die werd gebruikt als symbool bij elementen zoals water, zon, goden, godinnen, en de wereld van de doden. Het symboliseerde heiligheid.

De Azteken stonden inderdaad bekend om hun oorlogscultuur. Ze bouwden een rijk uit de vele steden en culturen die ze hadden veroverd. Maar dit duurde niet lang: de Azteekse beschaving bestond minder dan 200 jaren. In 1519 kwam Hernán Cortés en zijn leger van slechts 300 mensen aan in Tenochtitlan stad. De keizer, of beter gezegd de tlahtoani Motecuhzoma, heette deze onbekende mensen welkom in zijn stad, in de kern van de grote rijk. Dit was het begin van het eind van de Azteken en hun stad met 'jade cirkels'. De stad en het meer ontvolkten, maar de mensen, talen en culturen van de Azteken en van de andere Meso-amerikaanse bevolking overleefden tot de dag van vandaag.

In deze colleges gaan we leren over de cultuur en geschiedenis van de Azteken, op het moment dat de Spanjaarden kwamen (1519). We gaan ook leren over hun oorsprong en over de niet zo bekende feiten van deze magnifieke beschaving. Na de hoorcolleges sluiten we af met een bezoek aan de tentoonstelling in het Volkenkunde Museum in Leiden, met een inleiding door de samensteller van de expositie Martin Berger.

Tweekoppige slang, Londen British Museum (bron: wikimedia)

Opzet van de colleges

  1. Introductie: Meso-Amerika gebieden en culturen
  2. Azteken: oorsprong en bedevaart naar het Texcoco meer 
  3. Templo Mayor, Tenochtitlan stad en de chinampas
  4. Religie, ritueel en voorspellingsboeken 
  5. De Spaanse verovering en Azteekse erfenis
  6. Bezoek aan de tentoonstelling Volkenkunde Museum

6 dinsdagen
11, 18, 25 jan, 1, 8, 15 feb 2022
11.15-13.00 uur
Leiden

5 hoorcolleges met gelegenheid tot het stellen van vragen
1 rondleiding

Thuis ca. 2 uur per week studeren.

Studiemateriaal

Syllabus.

Powerpoints worden niet ter beschikking gesteld.

Colleges en rondleiding  198,-

Docent

Araceli Rojas Martínez Gracida is archeoloog en Postdoc onderzoeker. Heden bestudeert ze het Codex Mictlan (ook bekend als Codex Laud), een van de vijf pre-coloniale overlevende boeken die gewijd waren aan de kalender, waarzeggerij, ritueel en geneeskunde.   

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.