Logo Universiteit Leiden.

nl en

Een voltooid leven en de kunst van het sterven

Vroeger gingen mensen relatief jong dood, vaak nog voor hun leven voltooid was. Hun wereld kende vaste rolpatronen, normen en waarden. Ze leefden en stierven, zoals het hoorde. De moderne mens heeft het wat dat betreft moeilijker. Hij wordt geacht de architect te zijn van zijn eigen leven. Betekent dit dan ook dat hij zelf zijn levenseinde mag bepalen? Een steeds relevantere vraag, omdat de geneeskunde het stervensuur, technisch gezien, steeds verder kan uitstellen.

Over deze vraag wordt verschillend gedacht. In christelijke kringen ziet men het leven als geschenk van God. Een mens mag daarin niet interfereren. In meer liberale kringen beschouwt men de mens als autonoom en daarom gerechtigd zijn leven te beëindigen, wanneer hij dit voltooid vindt.

Dit is het thema van dit college. Vragen die aan de orde komen zijn, onder andere, de volgende: Wat verstaan we onder een voltooid leven? Wat betekent de Art of Dying voor de moderne mens? In Nederland bestaat het recht op hulp bij zelfdoding bij uitzichtloos en ondraaglijk lijden. Is onze tolerantie voor het lijden en de ongemakken van de ouderdom afgenomen, waardoor de wens dit lijden te beëindigen zich steeds meer voordoet? Moet daarom het recht op hulp worden uitgebreid, wanneer iemand vindt dat zijn leven voltooid is? En heeft een arts, omdat deze daarvoor technisch gezien het beste is geëquipeerd, dan ook een zorgplicht, wanneer een patiënt zijn voltooide leven wil beëindigen?

Prof.dr. Frank Kortmann was als hoogleraar psychiatrie verbonden aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Tevens was hij voorzitter van de Commissie Ethiek van het Radboud Ziekenhuis. Daarvoor was hij algemeen en geneesheer-directeur van het toenmalige psychiatrisch ziekenhuis ‘Wolfheze’ (nu onderdeel van Pro Persona). Ook heeft hij veel gewerkt in allerlei projecten in derdewereldlanden, waaronder Ethiopië en Afghanistan. Hij is docent interculturele hulpverlening bij verschillende RINO-opleidingen en andere postdoctorale opleidingen.

3 woensdagen
17, 24, 31 okt
12.30-14.15 uur
Leiden

Hoorcolleges met vragen, discussie.
Thuis studeren is niet noodzakelijk. 

  • Korte literatuurlijst voor wie verder wil lezen.
  • PDFs van de powerpoints.

Colleges € 97,50
Met HOVO-fan-pas € 10,50

Aanmelden

Aanmeldingsformulier voor de colleges

Dit is het reguliere aanmeldingsformulier. Ook studenten die reguliere opleidingen volgen aan de Universiteit Leiden (LEI) en medewerkers die momenteel aan de Universiteit Leiden verbonden zijn, kunnen met behulp van dit formulier inschrijven. Het formulier biedt de mogelijkheid te betalen via Ideal, credit card of door middel van een factuur. NB U ontvangt na verzending van het ingevulde formulier een bevestiging, zodat u kunt controleren of de aanmelding is verwerkt.

Aanmeldingsformulier voor veelplegers/grootverbruikers

HOVO-deelnemers kunnen voor € 600,- een HOVO-fan-pas kopen die geldig is voor een half jaar: februari t/m juli en augustus t/m januari. Wie een dergelijke pas bezit kan zich gedurende het half jaar inschrijven voor een sterk gereduceerd tarief. (Zie de cursusbeschrijvingen.) U kunt dit formulier ook gebruiken wanneer u al een geldige HOVO-fan-pas heeft en dus alleen voor de cursus wilt inschrijven.

Aanmeldingsformulier en verzoek om korting

Voor wie in aanmerking wil komen voor de korting van 50% voor mensen met een inkomen rond het sociaal minimum. U dient dit gestandaardiseerde verzoek om korting uit te printen en ingevuld en ondertekend te versturen, vergezeld van kopieën van de gevraagde bewijzen, ten laatste drie weken voor aanvang van de cursus. Op grond van de gevraagde informatie over uw inkomen en vaste lasten besluit HOVO vervolgens of u voor korting in aanmerking komt.
De korting kan slechts gelden voor één collegereeks per semester. Korting op de kosten van excursies, reizen, boeken e.d. is niet mogelijk.
Dit formulier geeft geen mogelijkheid online te betalen: u ontvangt een factuur.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie