Logo Universiteit Leiden.

nl en

Persoonlijkheidspsychologie: een inleiding

Voor de live colleges komt u op een wachtlijst. Voor de colleges in digitale vorm kunt u zich nog inschrijven.

Hoe gaan mensen om met de wereld om hen heen? Enerzijds doet iedereen dit op zijn of haar eigen, individuele manier. Zo kennen wij allemaal wel een neuroot, extravert of sensatiezoeker terwijl wij zelf misschien heel anders zijn. Maar tegelijkertijd zijn er ook veel overeenkomsten tussen mensen: zo zijn we allemaal ongeduldig wanneer we lang in de rij moeten staan. De persoonlijkheidspsychologie probeert een antwoord te geven op welke psychologische verschillen er tussen mensen bestaan en hoe die zijn ontstaan. Daarnaast bestudeert dit brede vakgebied van de psychologie de vraag wat de bouwstenen van persoonlijkheid zijn. Kortom, de wetenschappelijke onderbouwing van het aloude adagium γνῶθι σεαυτόν of ‘ken uzelf’ staat in deze cursus centraal.

U maakt tijdens deze cursus kennis met een selectie van de belangrijkste theorieën en inzichten in de persoonlijkheidspsychologie. Na een inleiding over de basisbegrippen rondom persoonlijkheid (zoals dimensie, trek, gewoonte, toestand) gaan we persoonlijkheid bekijken vanuit een humanistisch, een evolutionair-psychologisch en een longitudinaal perspectief. Het zal duidelijk worden dat een ieder die gedrag wil begrijpen niet kan ontkomen aan de persoonlijkheid als belangrijke determinant van gedrag. 
 

Bron: Andreas Wismeijer

Opzet van de colleges

  • Inleiding en korte geschiedenis Persoonlijkheidspsychologie (college 1)
  • Humanistische kijk op persoonlijkheid I (Maslow, Rogers, Kelly, Rotter) (college 2 tot 5)
  • Persoonlijkheidstrekken (trekpsychologie, Big Five, HEXACO) (college 6 tot 8)
  • Persoonlijkheid en evolutie I (evolutionaire psychologie, pathogen prevalence) (college 9)
  • Stabiliteit van persoonlijkheid over de tijd heen (longitudinale data) (college 10)
     

7 donderdagen
8, 22 okt; 5, 12, 19 nov; 10, 17 dec.
13.15-16.00 uur (alleen 17 december 13.15-15.00 uur)
Rijksmuseum van Oudheden, Leiden

De opnames van de colleges komen steeds beschikbaar vanaf drie dagen na de colleges. Tot eind januari kunt ze thuis bekijken op een tijd die u uitkomt.

Hoorcollege met mogelijkheid tot vragen en discussie.

Wie de colleges digitaal volgt, ontvangt een opname van de live bijeenkomsten. De opnames kunnen niet worden gedownload; u kunt ze wel meermalen bekijken.

Thuis ongeveer 1 uur voorbereiden per bijeenkomst.
De colleges zijn bedoeld voor een ieder met interesse in gedrag, het niveau van de vooropleiding is niet relevant.

Studiemateriaal

Digitale bestanden van de powerpoints.
Hand-outs. 
Bij de hand-outs worden verwijzingen naar relevante literatuur toegevoegd

Collegeserie in de zaal € 310,-
Collegeserie in digitale vorm € 230,-
Bij de prijzen zijn de digitale bestanden van de powerpoints en hand-outs inbegrepen. U kunt geen print bestellen.

Docent

Andreas Wismeijer is gezondheidspsycholoog en als docent verbonden aan Tilburg University. Hij is gepromoveerd op de psychologische en lichamelijke consequenties van het hebben van emotioneel belastende geheimen.

Aanmelden

Aanmeldingsformulier voor de live colleges 

Aanmeldingsformulier voor de colleges in digitale vorm

Bovenstaande links leiden naar een aanmeldingsformulier voor alle deelnemers die geen aanspraken maken op korting, én voor medewerkers van de Universiteit Leiden (LEI) die momenteel aan de Universiteit Leiden verbonden zijn.

Het formulier biedt de mogelijkheid te betalen via Ideal, credit card of door middel van een factuur. NB U ontvangt na verzending van het ingevulde formulier een bevestiging, zodat u kunt controleren of de aanmelding is verwerkt.

Aanmeldingsformulier en verzoek om korting

Voor wie een beroep wil doen op de kortingsmogelijkheden voor mensen met een inkomen rond het sociale minimum. U dient dit gestandaardiseerde verzoek om korting uit te printen en ingevuld en ondertekend te versturen, vergezeld van kopieën van de gevraagde bewijzen, ten laatste drie weken voor aanvang van de cursus. Op grond van de gevraagde informatie over uw inkomen en vaste lasten besluit HOVO vervolgens of u voor korting in aanmerking komt.
De korting kan slechts gelden voor één collegereeks per semester. Korting op de kosten van excursies, reizen, boeken e.d. is niet mogelijk.
Dit formulier geeft geen mogelijkheid online te betalen: u ontvangt een factuur.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.