Logo Universiteit Leiden.

nl en

Geschiedenis van de geneeskunde van oudheid tot nu

Medische geschiedenis in thema’s

Medische geschiedenis is meer dan een overzicht van de hoogtepunten die tot de huidige stand van de wetenschap hebben geleid. Dit college behandelt het medisch denken en handelen in zijn maatschappelijke context en noodt tot bezinning op doelen, successen, tegenslagen en beperkingen van de geneeskunde in de loop der eeuwen.

Het college biedt een overzicht van zowel de wetenschappelijke als de maatschappelijke ontwikkelingen van de geneeskunde en de doorwerking daarvan in de moderne gezondheidszorg. Daarbij is niet alleen aandacht voor de vooruitgang in de geneeskunde, maar ook voor de paradoxen in het stelsel. Steeds vaker dwingen wetenschappelijke doorbraken ons na te denken over opdracht, grenzen en beperkingen van de geneeskunde.

De thematische opbouw van het college past bij de moderne visie op de medische geschiedenis. In vier delen bieden de docenten een kader voor reflectie op de huidige medische praktijk.

Het college is niet alleen geschikt voor mensen met belangstelling voor geneeskunde, maar ook voor geïnteresseerden in geschiedenis van maatschappij en cultuur.

Luis Jimenez Aranda, 1889: Kamer in een ziekenhuis bij het bezoek van de hoofdgeneesheer (Madrid, Museo Nacional del Prado) (Bron: Wikipedia)

Opzet van de colleges

Ziekte

  • Het komen en gaan van ziekten (Van Poppel)
  • Lichaam en geest: een eenheid? (Van Gijn)

Kennis

  • Bibliotheek: het tekstuele karakter van medische kennis (Horstmanshoff)
  • Technologische netwerken: innovatie door apparaten (Houwaart)

Dokter en patiënt

  • De hospitalisering van de zorg (Hillen)
  • De arts-patiëntrelatie (Huisman)

Gezondheidszorg en maatschappij

  • De medische professie (Huisman)
  • Gezondheidszorg en de verzorgingsstaat: financiering, organisatie, bestuur (Vonk)
  • Bezoek Rijksmuseum Boerhaave

9 dinsdagen
11, 18, 25 feb 3, 10,
17, 24, 31 mrt, 7 apr
13.15-15.00 uur

Leiden

Werkvorm

8 hoorcolleges met discussie.
Bezoek aan Rijksmuseum Boerhaave.

Studiemateriaal

Verplicht is het boek: H.F.P. Hillen; E.S. Houwaart; F.G. HuismanLeerboek medische geschiedenis, Uitgever Bohn Stafleu van Loghum, april 2018. ISBN 9789036819893, kosten ca € 36,-. Ieder exemplaar is voorzien van een unieke inlogcode die toegang geeft tot extra literatuur die bij de colleges wordt gebruikt en/of beschikbaar is voor persoonlijke verdieping.

Colleges € 295,-
Met HOVO-fan-pas € 31,50
Bijkomende kosten: het boek van Hillen, Houwaart en Huisman.

Em.prof.dr. Jan van Gijn, prof.dr. Frank Huisman en em.prof.dr. Frans van Poppel zijn verbonden aan de Universiteit Utrecht. Laatstgenoemde werkt tevens aan het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut. Em.prof.dr. Harry Hillen en prof.dr. Eddy Houwaart zijn verbonden aan de Universiteit Maastricht, em.prof.dr. Manfred Horstmanshoff aan de Universiteit Leiden. Dr. Robert Vonk werkt bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.

Aanmelden

Aanmeldingsformulier voor de colleges met digitaal studiemateriaal

Dit is het reguliere aanmeldingsformulier. Het formulier biedt de mogelijkheid te betalen via Ideal, credit card of door middel van een factuur. NB U ontvangt na verzending van het ingevulde formulier een bevestiging, zodat u kunt controleren of de aanmelding is verwerkt.

Wanneer u meer dan twee collegereeksen volgt, kan het voordeliger zijn een HOVO-fan-pas aan te schaffen via Aanmelden voor veelplegers/grootverbruikers hieronder.

Aanmeldingsformulier voor de colleges met digitaal studiemateriaal

Medewerkers die momenteel aan de Universiteit Leiden verbonden zijn, kunnen met behulp van dit formulier inschrijven. Zij krijgen automatisch 50 % korting.

Het formulier biedt de mogelijkheid te betalen via Ideal, credit card of door middel van een factuur. NB U ontvangt na verzending van het ingevulde formulier een bevestiging, zodat u kunt controleren of de aanmelding is verwerkt.

1. Bestelformulier voor de HOVO-fan-pas

2. Mail aan HOVO om de collegereeksen van uw keuze op te geven

Aanmelden als veelpleger/grootverbruiker gaat in twee stappen.
1. U koopt voor € 600,- een HOVO-fan-pas die geldig is voor een half jaar: februari t/m juli en augustus t/m januari. Wie een dergelijke pas bezit kan zich gedurende het half jaar inschrijven voor een sterk gereduceerd tarief. (Zie de cursusbeschrijvingen.) De pas kunt u via het reguliere inschrijvingsysteem bestellen: u gebruikt de bovenste link.
2. Om aan te geven welke serie of series u wilt volgen, stuurt u een mail met behulp van de tweede link. Deze link kunt u gedurende het semester dat uw pas geldig is, blijven gebruiken om series toe te voegen. Denkt u eraan dat bij een aantal series het studiemateriaal op papier kan worden besteld en u bij die series dus ook dient aan te geven of u dat wilt?

In de regel loont het een fan-pas aan te schaffen wanneer u meer dan twee collegereeksen wilt volgen, maar het is verstandig dit na te rekenen.

Aanmeldingsformulier en verzoek om korting

Voor wie in aanmerking wil komen voor de korting van 50% voor mensen met een inkomen rond het sociaal minimum. U dient dit gestandaardiseerde verzoek om korting uit te printen en ingevuld en ondertekend te versturen, vergezeld van kopieën van de gevraagde bewijzen, ten laatste drie weken voor aanvang van de cursus. Op grond van de gevraagde informatie over uw inkomen en vaste lasten besluit HOVO vervolgens of u voor korting in aanmerking komt.
De korting kan slechts gelden voor één collegereeks per semester. Korting op de kosten van excursies, reizen, boeken e.d. is niet mogelijk.
Dit formulier geeft geen mogelijkheid online te betalen: u ontvangt een factuur.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.