Logo Universiteit Leiden.

nl en
(c) - Marc de Haan

Brein en bewustzijn

Stof en Geest onder uw schedel

Het waaide behoorlijk: schuimkoppen op de groene golven van de Oosterschelde. De meeuwen dreven op de wind zonder één enkele vleugelslag. Donkere wolken schoten voorbij, onderbroken door bundels zonlicht. Met wapperende haren – gezicht in de wind – snuif ik het zoute water op. Heerlijk! Mijn zintuigen informeren mijn brein: ik ben een gelukkig mens.

Met dat brein beheersen we de oerkracht van het water door dammen en stuwen: techniek is hersenwerk, maar muziek en gedichten ook. Onze schedel beschermt 86 miljard zenuwcellen, die samen ons gedrag bepalen. Ik zal de elektromagnetische processen behandelen, die we meten met het elektro-encefalogram (EEG) en het magneetencefalogram (MEG). Ook hoort u hoe we tegenwoordig in een brein kunnen kijken, wat enkele decennia geleden onmogelijk was. Met een fMRI wordt zichtbaar welke hersengebieden actief zijn tijdens bewuste en onbewuste acties.

Voor Descartes bestaan wij uit een lichaam en ziel, een res extensa en een res cogitans. De moderne wetenschap gelooft niet in dat dualisme, maar als u de definitieve oplossing wilt horen van de samenhang tussen materie en geest, moet u niet bij mij zijn. Als u zich mét mij wilt verbazen over het grote wonder dat we onder onze schedel met ons meedragen, zie ik u graag.

Kees Brunia is emeritus hoogleraar fysiologische psychologie Universiteit Utrecht en Universiteit van Tilburg.
Website van Kees Brunia.
 

8 woensdagen
6, 13, 20, 27 feb;
13, 20 27 mrt; 3 april
11.15-13.00 uur
Leiden

Hoorcolleges met vragen.
Thuis ca. 2 uur studeren per bijeenkomst.
Enige kennis van de biologie is handig, maar niet noodzakelijk.

Kees Brunia, HET BREIN van farao tot fMRI. Een fenomenale ontdekkingsreis, Eburon Uitgeverij B.V., 2015. ISBN 9789463010306, € 29,95. (Ook verkrijgbaar bij de docent.)
Powerpoints worden voorafgaand aan het college beschikbaar gesteld.

Colleges € 260,-
Met HOVO-fan-pas € 28,-

Aanmelden

Aanmeldingsformulier voor de colleges met digitaal studiemateriaal

Dit is het reguliere aanmeldingsformulier. Ook studenten die reguliere opleidingen volgen aan de Universiteit Leiden (LEI) en medewerkers die momenteel aan de Universiteit Leiden verbonden zijn, kunnen met behulp van dit formulier inschrijven. Het formulier biedt de mogelijkheid te betalen via Ideal, credit card of door middel van een factuur. NB U ontvangt na verzending van het ingevulde formulier een bevestiging, zodat u kunt controleren of de aanmelding is verwerkt.

Aanmeldingsformulier voor veelplegers/grootverbruikers

HOVO-deelnemers kunnen voor € 600,- een HOVO-fan-pas kopen die geldig is voor een half jaar: februari t/m juli en augustus t/m januari. Wie een dergelijke pas bezit kan zich gedurende het half jaar inschrijven voor een sterk gereduceerd tarief. (Zie de cursusbeschrijvingen.) U kunt dit formulier ook gebruiken wanneer u al een geldige HOVO-fan-pas heeft en dus alleen voor de cursus wilt inschrijven.

Aanmeldingsformulier en verzoek om korting

Voor wie in aanmerking wil komen voor de korting van 50% voor mensen met een inkomen rond het sociaal minimum. U dient dit gestandaardiseerde verzoek om korting uit te printen en ingevuld en ondertekend te versturen, vergezeld van kopieën van de gevraagde bewijzen, ten laatste drie weken voor aanvang van de cursus. Op grond van de gevraagde informatie over uw inkomen en vaste lasten besluit HOVO vervolgens of u voor korting in aanmerking komt.
De korting kan slechts gelden voor één collegereeks per semester. Korting op de kosten van excursies, reizen, boeken e.d. is niet mogelijk.
Dit formulier geeft geen mogelijkheid online te betalen: u ontvangt een factuur.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie