Logo Universiteit Leiden.

nl en

Klimaat, weer en religie

Klimaatverandering en betekenisgeving

We zijn ons buitengewoon bewust van klimaatverandering. De kennis over weer en klimaat is exponentieel gegroeid, de klimaatverandering gaat ongekend snel, en de invloed van de mens op het klimaat is groter dan ooit. Al gaat het om langzame veranderingen toch is klimaatverandering een ‘hot topic’ geworden dat de gemoederen erg bezig houdt. We zien demonstraties, stakingen, en debatten. Dat roept de vraag op waarom de emotionele impact van klimaatverandering zo sterk is: zit er een religieuze kant aan ons klimaatdiscours? En zo ja, is dat dan nieuw?

Met dank aan Greenpeace.

Deze collegereeks exploreert de betekenisgeving aan weer en klimaat. De leidende vragen zijn (a) hoe weer en klimaat geïncorporeerd zijn in schriftloze tradities met minder afstand tot de natuur, (b) hoe dit in de grote schrift-religies het geval is, en (c) hoe het klimaatprobleem een centrale plaats heeft gekregen in onze betekenisgeving. Verschilt de religieuze invulling van weer en klimaat per continent en klimaatzone? Monotheïsme is wel de ‘religie van de woestijn’ genoemd, waarom? Heeft onze interpretatie van weer en klimaat te maken met secularisatie?

Deze verkenning van de religieuze kant van het klimaatdiscours is op geen enkele wijze bedoeld als ontkenning van klimaatverandering, maar probeert te achterhalen hoe het praten over klimaat vorm krijgt door culturele processen. Klimaatverandering is een feit, maar hoe wij met feiten omgaan is een ander verhaal.

  • Klimaatzones en typen religie
  • Vechten met weer: Bijzondere weerverschijnselen en mythologie
  • Weer, klimaat en vruchtbaarheid
  • Droogte en de oorsprong van cultuur
  • Regenmakers: regen en macht:
  • Het weer als relatie met de hemel
  • Klimaat en groepsidentiteit
  • Toekomstverwachting en klimaatverandering
  • Apocalyptiek en het einde van het klimaat

Data, tijden, locatie

6 dinsdagen
17, 24, 31 oktober
7, 14, 21 november 2023
13.15-15.00 uur
Leiden

Wouter van Beek

De docent prof. dr. Wouter van Beek is cultureel antropoloog, gespecialiseerd op religie. Hij heeft uitgebreid veldwerk verricht in Afrika (o.a. bij de Kapsiki in Kameroen waar hij assistent-regenmaker is). Hij was tot 2016 hoogleraar Antropologie van de religie aan Tilburg University, en is senior onderzoeker aan het Afrika Studiecentrum Leiden.

Colleges en werkcolleges

De literatuur komt aan het begin van het college ter beschikking aan de deelnemers.Powerpoints worden beschikbaar gesteld na afloop van het college.
Thuis ca. 3 uur lezen per bijeenkomst
De deelnemers moeten Engelse teksten kunnen lezen.

Colleges en studiemateriaal € 235,- (incl. koffie/thee)

Digitaal aanmelden.
U krijgt de mogelijkheid te betalen via Ideal, credit card of door middel van een factuur.
U ontvangt na verzending van een ingevuld formulier een bevestiging, zodat u kunt controleren of de aanmelding is verwerkt.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.