Logo Universiteit Leiden.

nl en
(c) - Marc de Haan

Verschil en identiteit

Dit college is volgeboekt. Wilt u op de wachtlijst, schrijf ons dan een email.

We zijn gewend in tegenstellingen te denken: zwart-wit, man-vrouw, rationeel-emotioneel, mens-natuur. In de westerse filosofie is dit denken in tegenstellingen dominant, terwijl dat in onze huidige cultureel diverse samenleving steeds problematischer wordt. In een pluraliserende wereld wordt omgaan met verschillen van steeds groter belang. In dit college behandelen we visies over identiteit en verschil vanuit een intercultureel filosofisch perspectief en komen we zo tot alternatieve benaderingen.

Opzet van de colleges

  • De actualiteit van de identiteitsproblematiek
  • De wortels van het denken over identiteit en verschil in de Westerse filosofie
  • Identiteit en verschil in de Indiase traditie: (ont)hechting aan identiteit - hindoeïsme en boeddhisme
  • Identiteit en verschil in de Chinese traditie: confucianisme en taoïsme
  • Identiteit en verschil in de Afrikaanse traditie: binaire complementariteit en Ubuntu
  • Persoonlijke identiteit in een pluraliserende wereld
  • Ecologisch denken als denken in samenhang
  • Dialogisch denken als alternatief: Bohm, Buber, Ramose en Kimmerle

Docenten

Hein van Dongen is filosoof en musicus. Hij promoveerde aan de Universiteit van Amsterdam op een proefschrift over de mogelijkheid van ‘meervoudig denken’ – niet werken met één conceptueel systeem, maar met meerdere. Vanuit dit gedachtegoed is hij betrokken bij vraagstukken op het gebied van energie, zingeving en zorg. Aan de HOVO Leiden gaf hij eerder colleges over Tijd en over Homo Ludens van J. Huizinga. In 2014 pubiceerde hij de boeken Bergson (Boom) en Wild beasts of the philosophical desert (Cambridge Scholars Publishing).

Website van Hein van Dongen.

Renate Schepen studeerde wijsbegeerte aan de VU in Amsterdam, aan de University of Ghana in Legon en aan de Universidad de La República in Montevideo. Momenteel doet zij promotie-onderzoek op het gebied van interculturele filosofie aan de Universiteit van Wenen. Zij o.a co-auteur van Filosofie van het Verstaan. Een dialoog (2014). In haar werk als filosoof verbindt zij verschillende denkwijzen, mensen en disciplines.

Website van Renate Schepen.

Praktische informatie

8 donderdagen
19, 26 sept, 10, 31 okt,
7, 14, 21, 28 nov
13.15-15.00 uur
Leiden

Hoorcollege met vragen en discussie.
Thuis 2 uur studeren per bijeenkomst.

Syllabus geschreven door docenten.
Lijst literaire werken.
PDF’s van de powerpoints.

Colleges € 260,-
Voor studenten en medewerkers van de Universiteit Leiden € 130,-

Met HOVO-pas € 28,-
Syllabus op papier € 16,-

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie