Logo Universiteit Leiden.

nl en
(c) - Marc de Haan

Verschil en identiteit

We zijn gewend in tegenstellingen te denken: zwart-wit, man-vrouw, rationeel-emotioneel, mens-natuur. In de westerse filosofie is dit denken in tegenstellingen dominant, terwijl dat in onze huidige cultureel diverse samenleving steeds problematischer wordt. In een pluraliserende wereld wordt omgaan met verschillen van steeds groter belang. In dit college behandelen we visies over identiteit en verschil vanuit een intercultureel filosofisch perspectief en komen we zo tot alternatieve benaderingen.

Brits gasmasker uit de eerste wereldoorlog (Bron: Wikimedia)

Opzet van de colleges

  • De actualiteit van de identiteitsproblematiek
  • De wortels van het denken over identiteit en verschil in de Westerse filosofie
  • Identiteit en verschil in de Indiase traditie: (ont)hechting aan identiteit - hindoeïsme en boeddhisme
  • Identiteit en verschil in de Chinese traditie: confucianisme en taoïsme
  • Identiteit en verschil in de Afrikaanse traditie: binaire complementariteit en Ubuntu
  • Persoonlijke identiteit in een pluraliserende wereld
  • Ecologisch denken als denken in samenhang
  • Dialogisch denken als alternatief: Bohm, Buber, Ramose en Kimmerle

Docenten

Hein van Dongen is filosoof en musicus. Hij promoveerde aan de Universiteit van Amsterdam op een proefschrift over de mogelijkheid van ‘meervoudig denken’ – niet werken met één conceptueel systeem, maar met meerdere. Vanuit dit gedachtegoed is hij betrokken bij vraagstukken op het gebied van energie, zingeving en zorg. Aan de HOVO Leiden gaf hij eerder colleges over Tijd en over Homo Ludens van J. Huizinga. In 2014 pubiceerde hij de boeken Bergson (Boom) en Wild beasts of the philosophical desert (Cambridge Scholars Publishing).

Website van Hein van Dongen.

Renate Schepen studeerde wijsbegeerte aan de VU in Amsterdam, aan de University of Ghana in Legon en aan de Universidad de La República in Montevideo. Momenteel doet zij promotie-onderzoek op het gebied van interculturele filosofie aan de Universiteit van Wenen. Zij o.a co-auteur van Filosofie van het Verstaan. Een dialoog (2014). In haar werk als filosoof verbindt zij verschillende denkwijzen, mensen en disciplines.

Website van Renate Schepen.

Praktische informatie

8 donderdagen
19, 26 sept, 10, 31 okt,
7, 14, 21, 28 nov
13.15-15.00 uur
Leiden

Hoorcollege met vragen en discussie.
Thuis 2 uur studeren per bijeenkomst.

Syllabus geschreven door docenten.
Lijst literaire werken.
PDF’s van de powerpoints.

Colleges € 260,-
Met HOVO-pas € 28,-
Syllabus op papier € 16,-

Aanmelden

Aanmeldingsformulier voor de colleges met digitaal studiemateriaal

Aanmeldingsformulier met studiemateriaal op papier

Dit is het reguliere aanmeldingsformulier. Ook studenten die reguliere opleidingen volgen aan de Universiteit Leiden (LEI) en medewerkers die momenteel aan de Universiteit Leiden verbonden zijn, kunnen met behulp van dit formulier inschrijven. Het formulier biedt de mogelijkheid te betalen via Ideal, credit card of door middel van een factuur. NB U ontvangt na verzending van het ingevulde formulier een bevestiging, zodat u kunt controleren of de aanmelding is verwerkt.

Aanmeldingsformulier voor veelplegers/grootverbruikers

HOVO-deelnemers kunnen voor € 600,- een HOVO-fan-pas kopen die geldig is voor een half jaar: februari t/m juli en augustus t/m januari. Wie een dergelijke pas bezit kan zich gedurende het half jaar inschrijven voor een sterk gereduceerd tarief. (Zie de cursusbeschrijvingen.) U kunt dit formulier ook gebruiken wanneer u al een geldige HOVO-fan-pas heeft en dus alleen voor de cursus wilt inschrijven.

Aanmeldingsformulier en verzoek om korting

Voor wie in aanmerking wil komen voor de korting van 50% voor mensen met een inkomen rond het sociaal minimum. U dient dit gestandaardiseerde verzoek om korting uit te printen en ingevuld en ondertekend te versturen, vergezeld van kopieën van de gevraagde bewijzen, ten laatste drie weken voor aanvang van de cursus. Op grond van de gevraagde informatie over uw inkomen en vaste lasten besluit HOVO vervolgens of u voor korting in aanmerking komt.
De korting kan slechts gelden voor één collegereeks per semester. Korting op de kosten van excursies, reizen, boeken e.d. is niet mogelijk.
Dit formulier geeft geen mogelijkheid online te betalen: u ontvangt een factuur.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie