Logo Universiteit Leiden.

nl en

Spinoza: een icoon van ons denken

Nederlands grootse filosoof in context

Enige jaren geleden wees de Britse historicus Jonathan Israel in een reeks vuistdikke monografieën op het historisch belang van Spinoza en op de actualiteit van zijn ideeën. Deze dubbele these vormt het uitgangspunt van deze cursus.

Om het historisch belang van Spinoza duidelijk te maken zullen we uitgebreid ingaan op zijn hoofdwerken, namelijk de Ethica en het Theologisch-Politiek Tractaat en zijn ideeën vergelijken met de verschillende bronnen: het cartesianisme, de scholastiek, de bijbelkritiek, de stoa en Hobbes. Daartoe zullen fragmenten van zijn werken samen worden gelezen.

Vervolgens wordt een korte schets gegeven hoe Spinoza tijdens de verlichting, de romantiek en de 19e en 20ste eeuw filosofen heeft weten te inspireren. Tot slot zal aan bod komen om welke reden zijn denken nu nog actueel is.

Portret van Spinoza, anoniem ca. 1665

8 donderdagen
7, 14, 21, 28 april;
12, 19 mei; 2, 9 juni 2022

11.15-13.00 uur
Leiden, in een collegezaal.

Werkvorm

Hoorcolleges met gelegenheid tot het stellen van vragen.
Thuis studeren is niet noodzakelijk.

Studiemateriaal

  • Spinoza, Ethica, vert. H. Krop, uitg. Prometheus 2015 (ISBN 9789035143258)
  • Enkele artikelen in pdf.

Colleges € 264

Bijkomende kosten: ca. € 30 voor het studieboek dat u kunt aanschaffen in de boekhandel.

Docenten

Henri Krop is emeritus-hoogleraar van de Erasmusuniversiteit Rotterdam, Faculteit der wijsbegeerte.

Henri Krop op de website van de Eurasmus Universiteit Rotterdam.

Egbert Bos is emeritus-hoogleraar van de Universiteit Leiden, Faculteit der Geesteswetenschappen, Instituut voor wijsbegeerte.

Egbert Bos op de website van de Universiteit Leiden.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.