Logo Universiteit Leiden.

nl en
(c) - Marc de Haan

Spinoza en Amsterdam

Je kunt Spinoza leren kennen via de tijd waarin hij leefde, de Gouden Eeuw. Hij werd in 1632 geboren in Amsterdam en woonde daar tot zijn verbanning uit de stad in 1660. Waar groeide Spinoza op? Wat kreeg hij mee van zijn joodse afkomst? Wie waren zijn vrienden die hij leerde kennen op de Oude Beurs? Wat leerde hij op de Latijnse school van Franciscus van de Enden? Wat was de invloed van Descartes op zijn denken?

Je kunt Spinoza ook leren kennen via zijn politieke ideeën en dan begeef je je in een spannend domein van zijn denken, het theologisch-politiek traktaat, waarin we te maken krijgen met een ongelooflijke bijbelkritiek die enorme politieke consequenties heeft. Spinoza houdt een pleidooi voor vrijheid van denken, voor tolerantie, voor democratie en voor een scheiding van kerk en staat.

De stad Amsterdam geldt voor hem als het voorbeeld van een moderne samenleving. Hij houdt in zijn traktaat een lofzang op deze ‘bloeiende staat en voortreffelijke stad’. Wandelend door Amsterdam krijgen we een verrassend nieuwe, eigentijdse Spinoza te zien die antwoorden geeft op vragen als ‘Wat is macht?’, ‘Wat is kennis?’, ‘Wat is geloof?’ en ‘Wat is de mens?’.

Dit college wil een eerste kennismaking bieden met het gedachtegoed van Spinoza. Het college is dus bedoeld voor mensen die voor het eerst wat dieper in Spinoza willen duiken.

Anoniem portret van Baruch de Spinoza , ca. 1665, Wolfenbüttel, Herzog August Bibliothek

Opzet van de colleges

  • 1: een algemene inleiding. (Pieter Dijkshoorn en Wim Lintsen)
  • 2 en 3: bespreking boeken Steven Nadler en Theun de Vries. (Pieter Dijkshoorn)
  • 4 en 5: bespreking Spinoza’s traktaat. (Wim Lintsen)
  • 6: wandeling door Amsterdam.

Wim Lintsen is ingenieur en gebruikt deze achtergrond voor een heldere en exacte analyse van complexe filosofische vraagstukken. Hij geeft cursussen aan verschillende HOVO-instellingen en wordt geïnspireerd door het grensgebied tussen wetenschap, filosofie en religie.

Pieter Dijkshoorn studeerde geschiedenis en filosofie aan de VU en de Universiteit van Amsterdam. Hij heeft vele jaren geschiedenis gegeven aan volwassenen en jongeren. Hij heeft zich intensief beziggehouden met de geschiedenis van de Nederlanden in de 16e eeuw, het interbellum en Duitsland in de 20e eeuw. Verdere specialisaties zijn de filosofie (Wijsbegeerte der Oudheid en Spinoza) en Nederlandse lesgeven aan anderstaligen. Ten behoeve van de laatste activiteit schreef hij artikelen over de geschiedenis van Marokko en Ghana (Nkroema).

 

6 dinsdagen
2, 9, 16, 23 apr;
7, 14 mei
15.15-17.00 uur
Leiden

Hoorcolleges met vragen, discussie.
Thuis ca. 3 uur studeren per bijeenkomst, niet verplicht.

Aanschaf van de boeken is niet per se nodig, wel handig bij de voorbereiding:
Steven Nadler, Spinoza. A life, Cambridge University Press, 2018. ISBN 9781108425544, € 32,69.

Theun de Vries, Spinoza - Biografie.

Bento de Spinoza, Theologisch-politiek traktaat.

Colleges € 195,-
Met HOVO-fan-pas € 21,-

Aanmelden

Aanmeldingsformulier voor de colleges met digitaal studiemateriaal

Dit is het reguliere aanmeldingsformulier. Ook studenten die reguliere opleidingen volgen aan de Universiteit Leiden (LEI) en medewerkers die momenteel aan de Universiteit Leiden verbonden zijn, kunnen met behulp van dit formulier inschrijven. Het formulier biedt de mogelijkheid te betalen via Ideal, credit card of door middel van een factuur. NB U ontvangt na verzending van het ingevulde formulier een bevestiging, zodat u kunt controleren of de aanmelding is verwerkt.

Aanmeldingsformulier voor veelplegers/grootverbruikers

HOVO-deelnemers kunnen voor € 600,- een HOVO-fan-pas kopen die geldig is voor een half jaar: februari t/m juli en augustus t/m januari. Wie een dergelijke pas bezit kan zich gedurende het half jaar inschrijven voor een sterk gereduceerd tarief. (Zie de cursusbeschrijvingen.) U kunt dit formulier ook gebruiken wanneer u al een geldige HOVO-fan-pas heeft en dus alleen voor de cursus wilt inschrijven.

Aanmelden met korting (sociale minima)

Aanmeldingsformulier en verzoek om korting

Voor wie in aanmerking wil komen voor de korting van 50% voor mensen met een inkomen rond het sociaal minimum. U dient dit gestandaardiseerde verzoek om korting uit te printen en ingevuld en ondertekend te versturen, vergezeld van kopieën van de gevraagde bewijzen, ten laatste drie weken voor aanvang van de cursus. Op grond van de gevraagde informatie over uw inkomen en vaste lasten besluit HOVO vervolgens of u voor korting in aanmerking komt.
De korting kan slechts gelden voor één collegereeks per semester. Korting op de kosten van excursies, reizen, boeken e.d. is niet mogelijk.
Dit formulier geeft geen mogelijkheid online te betalen: u ontvangt een factuur.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie