Logo Universiteit Leiden.

nl en
(c) - Marc de Haan

Inleiding op sji’itische islam

Zonder enige kennis van de verschillende stromingen binnen de islam, is het niet mogelijk iets te begrijpen van de conflicten in het Midden-Oosten. Al vanaf de dood van de profeet Mohammad (ges. 632) zijn er twee belangrijke stromingen: het soennisme en het sji’isme. Het soennisme is dominant in de Arabische wereld, en het sji’isme is de voornaamste stroming in de Iraanse wereld. In Syrië, Irak, Jemen, India en ook in Turkije komen deze stromingen elkaar tegen. In Nederland zijn ideeën over de islam vooral gebaseerd op de Soennitische ‘traditionele’ Islam. Maar het sji’isme wijkt in een aantal opzichten sterk af van het soennisme, bijvoorbeeld in de rol van de Imam, of het huwelijk, en in de opvattingen over wetenschap, schilderkunst en filosofie, en zelfs het doel van de mens op aarde.

In dit college zullen we in zes lessen ingaan op diverse aspecten en kenmerken van het sji’isme, haar oorsprong, de theologische grondvesten, de rituelen, de filosofie, de relatie met het soefisme, en de enorme bijdrage van de sji’iten aan wetenschap, kunst, literatuur en cultuur en het populaire passiespel (ta’ziye). Ook wordt aandacht besteed aan de moderne politieke aspecten van het sji’isme in Iran, Irak en Syrië. De rol van de ayatollahs in internationale politieke relaties.

The Tragedy of Karbala

Opzet van de colleges

  • Inleiding: de oorsprong van het sji’isme.
  • De Imams, de Koran, en de heilige sji’itische boeken.
  • Wettelijke regels en rituelen. (Het tijdelijk huwelijk, taqiyye, etc.)
  • Martelaarschap. (De jaarlijkse herdenking van Hoseyn.)
  • Sjiitische kunst en poëzie.
  • Iran, een sjiitische staat.

Asghar Seyed-Gohrab, Universitair Hoofddocent Perzische talen en culturen, Universiteit Leiden.
Pagina van Asghar Seyed Gohrab op de website van de Universiteit Leiden.

6 donderdagen
14, 21, 28 feb;
7, 14, 28 mrt
13.15-15.00 uur
Leiden

Hoorcolleges met vragen, discussie.
Thuis studeren is niet nodig.

Aangeraden literatuur, aanschaf van het boek is niet per se nodig:
Farhad Daftary, History of Shi’i Islam. (The Institute of Ismaili Studies. Shi’i Heritage Series, 1) London/I.B. Tauris, New York & New York, 2013. ISBN 9781780768410, € 35,84.

Colleges € 195,-
Met HOVO-fan-pas € 21,-

Aanmelden

Aanmeldingsformulier voor de colleges met digitaal studiemateriaal

Dit is het reguliere aanmeldingsformulier. Ook studenten die reguliere opleidingen volgen aan de Universiteit Leiden (LEI) en medewerkers die momenteel aan de Universiteit Leiden verbonden zijn, kunnen met behulp van dit formulier inschrijven. Het formulier biedt de mogelijkheid te betalen via Ideal, credit card of door middel van een factuur. NB U ontvangt na verzending van het ingevulde formulier een bevestiging, zodat u kunt controleren of de aanmelding is verwerkt.

Aanmeldingsformulier voor veelplegers/grootverbruikers

HOVO-deelnemers kunnen voor € 600,- een HOVO-fan-pas kopen die geldig is voor een half jaar: februari t/m juli en augustus t/m januari. Wie een dergelijke pas bezit kan zich gedurende het half jaar inschrijven voor een sterk gereduceerd tarief. (Zie de cursusbeschrijvingen.) U kunt dit formulier ook gebruiken wanneer u al een geldige HOVO-fan-pas heeft en dus alleen voor de cursus wilt inschrijven.

Aanmeldingsformulier en verzoek om korting

Voor wie in aanmerking wil komen voor de korting van 50% voor mensen met een inkomen rond het sociaal minimum. U dient dit gestandaardiseerde verzoek om korting uit te printen en ingevuld en ondertekend te versturen, vergezeld van kopieën van de gevraagde bewijzen, ten laatste drie weken voor aanvang van de cursus. Op grond van de gevraagde informatie over uw inkomen en vaste lasten besluit HOVO vervolgens of u voor korting in aanmerking komt.
De korting kan slechts gelden voor één collegereeks per semester. Korting op de kosten van excursies, reizen, boeken e.d. is niet mogelijk.
Dit formulier geeft geen mogelijkheid online te betalen: u ontvangt een factuur.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie