Logo Universiteit Leiden.

nl en

Stilte als een eerste dag

Nieuwe Gedichten van Martinus Nijhoff

U kunt nog niet inschrijven.

Op 20 november 1940 schrijft Martinus Nijhoff aan zijn vrouw Netty: ‘De mooiste tijd van mijn leven, na de Wandelaar-periode, waren de dagen dat ik op mijn zolder in Amsterdam de proeven van “Twee meisjes en ik” in boekvorm zat te corrigeeren. Ik heb toen “en marge” het gedicht “Het veer” geschreven. Onvergetelijke dagen.’ Twee meisjes en ik is een roman van Netty. ‘Het veer’ betekende de doorbraak, waar we Nijhoffs  Nieuwe Gedichten uit 1934 aan danken. Gerard Visser beschouwt deze dichtbundel in poëtisch, filosofisch en spiritueel opzicht als de belangrijkste uit de moderne Nederlandse poëzie. De vreugde die Nijhoff bij het schrijven van ‘Het veer’ ervoer, heeft zijns inziens inhoudelijk te maken met het nieuwe lied van hemel en aarde dat Nieuwe Gedichten vertolkt en vormtechnisch met het poëtische meesterschap. In de cursus zullen naast ‘Het veer’ ook andere gedichten uit de bundel, zoals ‘Het lied der dwaze bijen’ en ‘Moeder de vrouw’, grondig worden besproken. Aan de hand van zijn kritisch proza zal bovendien Nijhoffs hoogst actuele begrip van taal en vorm filosofisch worden belicht. Leidraad vormt de studie ‘Stilte als een eerste dag’ uit het boek van de docent: Gelatenheid in de kunst, Nijhoff, Braque, Kawabata (2018).

Opzet van de colleges

  • Het oeuvre van Nijhoff
  • Het lied der dwaze bijen
  • Nijhoff over taal en vorm
  • Het veer I
  • Het veer II
  • De moeder de vrouw
  • Het kind en ik
  • Gelatenheid in de kunst

maal 2 college-uren
Data en locatie zijn nog niet bekend.

Werkvorm

Hoorcollege met vragen.
Thuis ca. 3 uur studeren per bijeenkomst.
Er is geen bijzondere voorkennis nodig, wel interesse in grondige tekstlezing.

Studiemateriaal

Martinus Nijhoff, Verzamelde gedichten. Bert Bakker, Amsterdam (of andere uitgave)

Gerard Visser, Gelatenheid in de kunst. Nijhoff, Braque, Kawabata – Van gesloten naar open vormen. Boom, Amsterdam, 2018.

Reader met enkele prozateksten van Nijhoff.

Docent

Dr. Gerard Visser doceerde van 1985 tot 2015 filosofie aan de Universiteit Leiden. Hij werkt aan een trilogie over de levenshouding van gelatenheid, waarvan twee delen zijn verschenen: Gelatenheid. Gemoed en hart bij Meister Eckhart (2008), en: Gelatenheid in de kunst. Nijhoff, Braque en Kawabata. Van gesloten naar open vormen (2018).

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.