Logo Universiteit Leiden.

nl en

Griekse en Indiase filosofie

Enkele historische samenhangen

Data en tijden zijn nog niet bekend. U kunt nog niet inschrijven.

Tussen de Griekse filosofie (6de eeuw v.C.–4de eeuw n.C.) en de Indiase filosofie uit ruwweg dezelfde periode bestaan verschillende opvallende overeenkomsten en parallellen. Dat is al opgemerkt toen Europa in de late 18de en de 19de eeuw de filosofie van India en het boeddhisme leerde kennen. Aanvankelijk heeft men daarbij vooral gedacht aan invloeden vanuit India op de Griekse wereld. Later, in de loop van de 20ste eeuw, zijn er theorieën geopperd die het omgekeerde probeerden aan te tonen: beïnvloeding van India door de Grieken. De vraag naar zulke mogelijke onderlinge beïnvloedingen of ontleningen staat de laatste jaren weer duidelijk in de belangstelling. Het lijkt erop dat ze zowel van oost naar west als van west naar oost gegaan zijn. In drie hoorcolleges zullen we proberen het belangrijkste in deze geschiedenis samen te vatten.

Opzet van de colleges

  • De tijd vóór Alexander de Grote: parallellen en overeenkomsten; de vraag naar mogelijke invloeden of ontleningen op de terreinen van kosmologie en reïncarnatie; het Perzische Rijk als 'bemiddelaar' en/of Centraal-Azië en de Skythen als 'verbindingsschakels'?
  • Alexander de Grote en andere Griekse bezoekers in India in de late vierde en vroege derde eeuw v.C.: filosofen in het gezelschap van Alexander; Megasthenes en andere bezoekers; begin van de Griekse idealisering van India als het land van oeroude wijsheid.
  • Boeddhisme en Griekse filosofie: beïnvloedde het Griekse denken de filosofie van het vroege boeddhisme? Of was bijvoorbeeld een belangrijke Griekse stroming als het scepticisme van Pyrrho veel (of bijna alles) verschuldigd aan het vroege boeddhisme?

3 bijeenkomsten
Data en tijden zijn nog niet bekend.

Werkvorm

Tijdens het hoorcollege is er gelegenheid tot vragen.
De teksten in de syllabus kunt u thuis bestuderen, vooraf aan elke bijeenkomst.(hoogstens een half uur per keer). 

Studiemateriaal

Kleine syllabus.
Korte bibliografie.
Voor wie verder wil lezen: Greek Buddha van C.I. Beckwith (Princeton 2015).

Docent

Henk Singor is oud-docent Oude Geschiedenis aan de Universiteit Leiden. Singor heeft een reeks wetenschappelijke publicaties op zijn naam staan. Zijn specialismen zijn: de militaire geschiedenis van het oude Griekenland, Sparta, de Romeinse keizertijd en het vroege christendom.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.